VN Agenda voor 2030

VN nemen ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan
Op 25 september 2015 nam de 193 leden tellende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ‘Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030’ aan, samen met een aantal vooruitstrevende nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s). De Agenda omvat 17 doelen en 169 doelstellingen om gedurende de komende 15 jaar armoede uit te roeien, ongelijkheid te bestrijden, klimaatverandering te stoppen, en voort te bouwen op het werk van de historische Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s). Bij het openen van de VN-top over Duurzame Ontwikkeling in New York verwelkomde secretaris-generaal Ban Ki-Moon de Agenda als een universele en transformatieve visie op een betere wereld: “Deze nieuwe Agenda is een belofte van de leiders aan mensen overal ter wereld. Het is een Agenda voor mensen, om armoede in al zijn vormen te beëindigen – een agenda voor de planeet, ons gezamenlijk huis. Het legt nadruk op de noodzaak van actie voor het klimaat. Het is geworteld in gelijkheid tussen man en vrouw, met respect voor de rechten van iedereen.
De heer Ban vervolgde: “Deze doelen vormen een blauwdruk voor een betere toekomst. Wij moeten deze doelen nu benutten om de wereld te veranderen… We mogen niemand achterlaten. Instituten zullen zich moeten voorbereiden op dit grootse nieuwe doel. Het systeem van de VN zal zich sterk richten op het ondersteunen van de lidstaten in deze grote nieuwe onderneming. Wij moeten alle partijen hierbij betrekken, zoals dit ook gebeurde bij het opstellen van de Agenda. Wij moeten in gesprek gaan met parlementen en lokale regeringen en samenwerken met steden en landelijke gebieden. Wij moeten zorgen dat ondernemingen en ondernemers zich achter deze zaak scharen. Wij moeten het maatschappelijk middenveld betrekken bij het vormgeven en implementeren van beleid – en het de ruimte geven om ons ter verantwoording te roepen. We moeten luisteren naar wetenschappers en de academische wereld. We zullen een data-revolutie moeten inzetten. Maar het allerbelangrijkste is dat wij aan het werk gaan – nu direct.” Hij vervolgde: “Zeventig jaar geleden, verrezen de Verenigde Naties uit de as van de oorlog. Regeringen werden het eens over een visionair Handvest dat was toegewijd aan ‘Wij de Volken’. De Agenda die u vandaag aanneemt bouwt voort op de doelen van het Handvest. Het belichaamt de aspiraties van mensen over de hele wereld naar een leven in vrede, veiligheid en waardigheid op een gezonde planeet.”

Op 26 september 2015 werd het VN-project ‘Mobilisering van Generatie Stop Honger’ begonnen, dat wil bereiken dat jonge mensen zich gaan inzetten voor één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD 2): het uitroeien van honger, het garanderen van voedselzekerheid en het verbeteren van voeding. In navolging van deze doelen zullen elke vier jaar bijeenkomsten plaatsvinden (de eerste in 2019) waar een politiek forum van de Algemene Vergadering op hoog niveau “politieke begeleiding zal bieden aan de Agenda en de implementatie ervan, geboekte vooruitgang en opkomende uitdagingen zal vaststellen, en verdere actie tot implementatie aanmoedigen”. (Bron: un.org)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.