Vragen en antwoorden – december 2015

V. In Zijn artikelen dit jaar (2015) verwijst de Meester naar verandering. Hij spreekt over de noodzaak van verandering en wijst op veranderingen die nog moeten komen. Sommige mensen verwelkomen verandering, terwijl anderen er bang voor zijn.
A. Verandering is pijnlijk omdat zoveel mensen nog onder invloed van de energie van Vissen leven. Zij zien niet goed hoe zulke verandering – van oude naar nieuwe structuren – gunstig zou zijn.
Er vind een geleidelijke verschuiving plaats in hoe mensen de omstandigheden in de wereld waarnemen, zonder dat ze deze per se begrijpen, maar er is een groeiend begrip dat de wereld iedereen toebehoort. Verandering is voor veel mensen pijnlijk maar tegelijkertijd is er een groeiende acceptatie dat we moeten zien dat de wereld van iedereen is. Dit moet de basis zijn van een nieuwe benadering, want anders zal geen enkele oplossing die we proberen, werken.
Alle groepen (op alle terreinen) die in de richting van hun werk blijk geven van de komende veranderingen wijzen in feite de weg voorwaarts – de enige weg. Er is geen twijfel dat  het moeilijk is, vooral voor degenen die nog in het verleden vastzitten. Niettemin is het besef krachtig (zelfs onder de meest behoudende politici) dat een nieuwe, allesomvattende benadering nodig is.

V. De paus en de dalai lama roepen op tot rechtvaardigheid en vrede; de Ruimtebroeders maken Hun aanwezigheid bijzonder duidelijk. Zouden we kunnen zeggen dat er sprake is van een beslist plan van coördinatie waarbij paus Franciscus, de dalai lama en de Ruimtebroeders betrokken zijn als onderdeel van de bundeling van de krachten van Licht?
A. Ja, zeer zeker.

V. In Share International spreekt u over “ufo’s” van Mars. Hoe kan het dat we geen Martianen op Mars zien? Leven zij in ‘jinas’, d.w.z. het onzichtbare?
A. Mars wemelt van het leven, maar niet in grofstoffelijke toestand. Als u etherisch gezichtsvermogen had en naar Mars kon gaan, zou u de mensen daar zien. Er leven op Mars in feite meer mensen (9 miljard) dan op onze planeet.

V. Bij de vredesbesprekingen voor Syrië in Wenen (30 oktober 2015) waarbij werd getracht tot een vredesregeling of afspraken over Syrië te komen, was ook Iran aanwezig. De aartsvijanden Saoedi-Arabië en Iran namen deel aan de besprekingen; dit is niets minder dan een wonder. Kan het zijn dat Maitreya ook hier weer aan het werk was om de voortgang in de onderhandelingen direct of indirect te versoepelen?
A. Ja.

V. Werken de Meesters en Maitreya achter de schermen om te proberen wereldleiders ideeën in te geven over de benadering van het probleem van migranten en vluchtelingen die ontsnappen aan conflict en/of armoede en wanhopige omstandigheden in hun thuisland?
A. Ja.

V. Ik vroeg me af of ik tijdens Verklaringsdag en de overschaduwing van de mensheid de keuze heb om al of niet overschaduwd te worden? Zo niet, wordt mijn vrije wil dan niet geschonden?
A. Het staat u vrij om het te negeren

V. Onlangs heeft een voormalig werknemer van NASA, wiens taak het was om toe te zien op de veiligheidsprocedures tijdens spaceshuttle-vluchten, beweerd dat hij tijdens een missie in 1997 een buitenaardse mens van 2,75 meter zag die in het geopende vrachtruim een uitwisseling had met de astronauten in hun ruimtepakken en dat er naast de shuttle een buitenaards ruimtevaartuig zweefde. 1) Heeft deze ontmoeting werkelijk plaatsgevonden? 2) Zijn er andere soortgelijke ontmoetingen geweest zijdens missies van het ruimteveer, die geheim worden gehouden?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het denkvermogen en het brein?
A. Tegenwoordig wordt enorm de nadruk gelegd op het brein, waarbij dit verward wordt met het denkvermogen. Het denkvermogen en het brein zijn niet hetzelfde. Het brein is het voertuig voor het denken en ervaring op het fysieke gebied. Het denkvermogen is datgene wat die ervaringen heeft. Het denkvermogen ervaart terwijl het brein een soort coördinator van de informatie is.

V. Als iemand Transmissie-meditatie wil doen maar niet in de nabijheid van een groep woont om zich bij aan te sluiten of niet twee anderen kan vinden om zelf een groep te vormen, kan hij dan het beste alleen mediteren zonder zich mentaal bij een groep aan te sluiten, of proberen zich mentaal aan te sluiten bij een Transmissie-meditatiegroep die op een bepaald tijdstip mediteert?
A. Het is beter om zich mentaal bij een groep aan te sluiten.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.