S.O.P. (SOS Planeet Aarde)

Meer dan 140 landen dienen vóór top klimaatplannen in
In totaal 140 landen, goed voor bijna 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, hebben hun nationale klimaatactieplannen voortijdig voor de naderende internationale klimaattop in Parijs in december 2015, bij de Verenigde Naties ingediend. Als deze doelstellingen volledig worden nagekomen, zou volgens de Climate Action Tracker, een onafhankelijk onderzoeksorgaan, aan het eind van deze eeuw een vermindering van CO2 tot 2,7 graden Celsius bereikt worden. Dit is de eerste keer sinds 2009, toen de groep de geschatte temperatuur van de toegezegde klimaatacties begon te berekenen, dat de geplande opwarming beneden 3º C is uitgekomen. Toch voldoen de collectieve toezeggingen niet aan de internationaal overeengekomen doelstelling van een toename van maximaal 2º C. “Het INDC-proces (Intended Nationally Determined Contributions – de nationaal voorgenomen en vastgestelde bijdragen) heeft zichtbaar tot vorderingen geleid, maar het is duidelijk dat de regeringen in Parijs formeel zullen moeten toegeven dat de eerste ronde van hun klimaatplannen, die de opwarming in 2025 en 2030 tot maximaal 2º C moest beperken, niet waarmaakt,” aldus Bill Hare van de onderzoeksgroep Climate Analytics. Hij voegt er nog aan toe: “Regeringen moeten hun doelen tot 2025 en erna bijstellen om de klimaatverandering in bedwang te houden.”10965610 Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van het VN-agentschap voor coördinatie van de aanpak van klimaatverandering (UNFCCC): “De afgelopen maanden is het aantal landen dat hun klimaatactieplannen in Parijs heeft ingediend van een gestage stroom uitgegroeid tot een kolkende rivier. Deze onverwachte breedgedragen respons laat zien dat het draagvlak is toegenomen om op nationaal niveau krachtige uitstootarme en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten. “Het indrukwekkende aantal INDC’s wordt alleen geëvenaard door het unieke proces dat hun inzendingen steunde: veel ontwikkelingslanden zijn bijgestaan door regeringen van ontwikkelde landen, het VN-systeem en anderszins om ze tot in bijzonderheden en op tijd voor te bereiden. Het secretariaat van UNFCCC zal vóór de klimaatconferentie, die van 30 november tot 11 december 2015 plaatsvindt, zorgen voor een beknopt rapport van alle ingediende plannen. Het doel van de top is een wettelijk bindend, wereldwijd verdrag om CO2 uitstoot te verminderen en de temperatuur niet boven 2º C, het niveau van het pre-industriële tijdperk, te laten uitkomen. (Bron: ecowatch.org; climateactiontracker.org; cleantechnica.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.