Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De twee volgende artikelen laten zien hoe onze problemen met elkaar verweven zijn en hoe we, door aanvaarding van onze onderlinge afhankelijkheid van en Eenheid met alle leven op onze planeet, oplossingen voor deze moeilijkheden zullen vinden. Wanneer Maitreya en de Meesters naar voren treden kunnen we rekenen op Hun leiding en voorbeeld.

De kunst van samenwerking
door de Meester —, via Benjamin Creme
Steeds meer beginnen de mensen de ernst te begrijpen van de problemen waarmee zij momenteel geconfronteerd worden. Op alle fronten – politiek, economisch en sociaal – stapelen deze problemen zich op en veroorzaken veel hartzeer en droevig hoofdschudden. Voeg hierbij de milieuproblemen die de nonchalante houding van de mens jegens de natuur en haar bronnen heeft teweeggebracht en de toekomst voor het mensdom ziet er nog somberder uit. Het besef begint te dagen dat het leven van de mens in een crisis verkeert en dat een drastische ingreep nodig is voor het te laat is.
Wat kan de mens dan doen om zichzelf van de ondergang te redden? Welke stappen kan hij nemen om het gevaar voor zijn welzijn zelfs maar te verminderen?
Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig maar is, naar het lijkt, moeilijk te bevatten voor de mensen, daar zij vastzitten in het net van hun eigen conditionering.
De mensen moeten zich ontdoen van het gif van wedijver, het herkennen als de begoocheling die het is en, door in te zien dat alle mensen Eén zijn, overgaan tot samenwerking voor het Algemeen Welzijn. Alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen de mens redden van een ramp van eigen makelij; alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen zijn toekomst garanderen. Daar dit een feit is, heeft de mens geen andere keus dan samenwerking te aanvaarden als de sleutel tot zijn redding.
Wanneer mensen samenwerken in plaats van wedijveren, zullen zij zien hoe een toverdrank bezit neemt van hun leven. Het gemak waarmee slepende problemen zullen worden opgelost, zal verbazing wekken, het onmogelijke zal zwichten voor de lichtste aanraking en door samenwerking alleen zal de mens de ware kunst van het leven leren. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen leren de schoonheid van verwantschap te waarderen die alleen samenwerking kan schenken. Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. Zo zullen de mensen samen groeien in de ontdekking van hun goddelijkheid. Zo zullen zij de vreugde en het geluk kennen van zulke saamhorigheid.
De Meesters, jullie Oudere Broeders, weten heel goed wat samenwerking is. In alles wat Zij doen, speelt samenwerking een centrale rol. Het zou niet anders kunnen in de geopenbaarde Broederschap, waar de kanker van wedijver onbekend is.
Het is onze vurige wens dat de mensen de kunst van samenwerking leren en voor dit doel zullen Wij optreden als mentoren en onderrichten door ons voorbeeld. Samenwerking is zo bevrijdend dat het verbazing wekt, nietwaar, dat mensen zo traag zijn om te leren welke vreugde zij schenkt.
Het tijdperk van wedijver loopt snel ten einde. Met zijn heengaan zullen geweld en oorlog, hongerdood te midden van overvloed, evenals hebzucht en afscheiding in de herinnering vervagen. In de plaats van dit leed zal gezegende samenwerking verschijnen en de mens zijn wezenlijke goddelijkheid garanderen. Zo zal het zijn en zo zullen de mensen weer een facet van Gods aard leren begrijpen.

Oproep tot bezinning
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 november 2014)

Spoedig komt de tijd dat mensen zich ervan bewust zullen worden dat het belangrijkste probleem waarmee deze generatie geconfronteerd wordt, de ecologische onbalans is die uitgestrekte gebieden van de Aarde bedreigt. Zoals jullie weten zijn mensen, wat de omvang van dit probleem betreft, verdeeld, maar tenzij hun aandacht volledig op dit ecologische dilemma wordt gevestigd, is de toekomst voor velen twijfelachtig.
Spoedig zullen vele groepen zich de omvang van dit gevaar realiseren en ook dat, met elk jaar, hen weinig van rampspoed scheidt. De krachten ontketend door de opwarming van de Aarde gaan thans de controle-instrumenten welke de mensen ter beschikking staan, ver te boven. Geef er daarom gehoor aan, nu er nog wat tijd resteert. Want de wateren rijzen onverbiddelijk en mensen spelen onbekommerd met hun toekomst. S.O.P. (Save Our Planet): SOS Planeet Aarde.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.
Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen aan mensen overal ter wereld, evenals tijdens lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren, of als reddende “engel” bij ongelukken, in tijden van oorlog, aardbevingen en andere rampen . De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtevorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

Volmaakte herinnering
Ik kan het niet vergeten. In november 2000, in Toulouse, werkte ik op het kantoor van de Franse Gezinsfederatie. Terwijl ik op zoek was naar de vuilnisemmer kwam ik een prachtige vrouw tegen. Zij was helemaal in het wit. Haar haar was erg zwart, haar lach erg mooi en haar verschijning werkelijk volmaakt. Toen ik het kantoor weer binnenging realiseerde ik me plotseling dat ik met haar moest praten, maar zij was verdwenen. Ik dacht dat ze misschien stond te wachten op haar kind bij een school in de buurt. Haar lach en haar verschijning komen soms nog in mijn gedachten, zelfs na 17 jaar.
Wie was deze prachtige vrouw?
M.F., Orleix (Aureilhan, Frankrijk).
De Meester van Benjamin Creme bevestigde dat de ‘vrouw’ Maitreya was.

Nog meer ‘Vluchtige waarnemingen’
De schrijvers van de volgende twee brieven hebben op 15 juli 2017 tijdens de Transmissie- meditatie Conferentie in de VS ook ‘de lange man met een tulband’ gezien. ‘De lange man met een tulband’ is ook beschreven in twee brieven met de titel ‘Vluchtige waarnemingen’ in het september 2017 nummer van Share International.
Het thema van onze jaarlijkse Transmissie-meditatieconferentie in San Francisco van 2017 was “Groepssamensmelting – Terugblik en voorwaarts’. De groep bekeek een compilatie van inspirerende lezingen van Benjamin Creme en de vier vereisten voor groepsinwijding. De gesprekken in kleine groepjes vonden in verschillende gebouwen van de campus plaats. Terwijl we van gedachten wisselden over het thema, zag ik door het raam een lange knappe man die langs ons gebouw liep. Hij droeg een spijkerbroek, een veelkleurig overhemd, zonnebril en een opvallende lichtpaarse tulband. Er waren ook herten die langs de gebouwen dartelden. Het was zo’n lieflijk gezicht; het maakte me aan het lachen en vervulde me met vreugde. Ik vroeg me af of deze prachtige man Maitreya zou kunnen zijn. Gedurende de hele conferentie waren Maitreya’s liefhebbende energieën zo bijzonder. Later op de dag hoorde ik dat een medegroepslid in een van de andere discussiegroepen in een ander gebouw dezelfde ervaring had gehad!
A.D., Marietta (GA, VS).

Tijdens onze recente Transmissie-meditatieconferentie in San Francisco hadden we de grote groep in kleinere groepen verdeeld om dieper op het thema in te gaan. Ik zat in een kleine groep in een zijkamer die het ‘Uilennest’ heette – een locatie die voorheen als kantoor voor Benjamin Creme gediend had. Er was een raam rechts van me en een raam recht voor me.
Terwijl een groepslid aan het woord was, peinsde ik over het conferentiethema, ‘Groepssamensmelting’, en keek af en toe uit het raam rechts van me. Op dat moment wandelde er ineens een Sikh langs. Hij was uitgedost met een prachtige lilakleurige tulband, een bijpassend lila overhemd met Schotse ruit, zonnebril en spijkerbroek. Ik had deze kleur tulband nooit eerder gezien en vond het een vreemde vrouwelijke kleur om te dragen, terwijl hij toch heel mannelijk was. Hij liep heel kalm naar het grote voetpad dat de hele campus doorkruist. Ik zat daar in totale verwondering terwijl de woorden ‘ik denk dat hij weleens Maitreya kon zijn’ duidelijk in me opkwamen. Ik wist niet wat ik moest doen, ik wilde niet weglopen uit de groep, maar er was ook een onmiskenbare drang om hem te volgen. Ik stond op en ging snel de kamer uit om hem te zoeken, maar hij was zo verrassend ver weg op het pad dat ik alleen een laatste glimp van hem opving voordat hij om de hoek naar het strand bij de oceaan verdween. Ik wilde achter hem aan rennen, maar ik twijfelde nog steeds dat het erop uit zou kunnen lopen dat ik een vreemde achtervolgde en als het Maitreya was, wat zou ik doen als ik hem had ingehaald? Ik besloot terug te gaan naar mijn groep maar ik werd echt in beslag genomen door mijn eigen gedachten over de ervaring die ik zojuist had gehad.
Ik ging terug naar de kamer en ging weer op mijn stoel zitten, ik keek weer uit het raam rechts en daar speelde een familie jonge konijntjes in het gras. Ik keek uit het andere raam recht voor me en daar gaven reekalfjes en herten een voorstelling voor mijn ogen. Ik keek toe hoe ze dartel dezelfde kant op sprongen als waarin de man was gegaan. Het was een surrealistische ervaring en de rest van de groepsdiscussie bracht ik in stilte en ontzag door. Ik kwam er later achter dat een ander groepslid in een andere kamer van de campus de man had gezien en ook had gezien dat de herten hem volgden.
W.L., Edmonton (Canada).

Privé-uitzending
In 1999 was ik voor een kort werkbezoek in Jersey. Terwijl ik mijn intrek in mijn hotelkamer nam dacht ik na over de recente gebeurtenissen in mijn leven. Na een paar moeilijke weken was ik klaar om verder te gaan maar ik was niet zeker waar ik heen wilde.
Ik zei: “Maitreya, ik weet niet waar mijn leven op het moment heen gaat. Ik heb uw hulp nodig, maar ik weet dat het aan mij is om mijn leven weer op orde te krijgen.”
Ik zette de televisie aan en er was nieuws. Ik deed een poging om het volume iets luider te draaien en nam aan dat ik op de verkeerde knop had gedrukt omdat het scherm veranderde en het beeld draaide en flikkerde en rondsprong. Toen het beeld rustig werd had ik een perfect beeld van Benjamin Creme die over Maitreya sprak. Ik dacht ‘dat is een geluk’ en ging zitten om te kijken; mijn bestaanscrisis was vergeten. Het was een interview bij Benjamin thuis en hij sprak met zijn gewoonlijke charisma en gemak over de wederverschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Ik had zijn lezing bij vele gelegenheden gehoord en het klonk altijd nieuw en origineel. Hij sprak ook over Transmissie-meditatie en liet de groep in actie zien. Toen de camera inzoomde op de individuele gezichten vond ik dat ze haast engelachtig leken!
Een paar maanden later was ik aan de telefoon met Gill op het kantoor van Share International. Ik noemde het programma en was verbaasd dat ze er niets van wist. Ze dacht dat het misschien een heel kort stukje op een kabelkanaal was. Ik zei dat het een gedetailleerd programma was dat misschien wel een uur duurde.
Een paar maanden later was ik terug in hetzelfde hotel in Jersey. Ik controleerde de televisie en zag dat er maar vier of vijf kanalen waren die via grondnetwerken werden uitgezonden. Ik vroeg het hotelpersoneel en ze zeiden dat er geen kabeltelevisie in het hotel was.
Ik gaf dit door aan Gill toen we elkaar daarna spraken. Ze besloot het verhaal aan Benjamin Creme te vertellen die het bij zijn Meester navroeg. De Meester zei: “Maitreya zette het programma voor haar op en niemand anders zag het. Ze had een privé-uitzending op haar kamer.” Hij zei ook dat hij (BC) haar moest uitnodigen om zich aan te sluiten bij de Transmissie-meditatiegroep. Benjamin liet me weten dat het mijn beslissing was, maar dat ik “er heel goed aan zou doen het aanbod aan te nemen”.
Als er een moraal van dit verhaal is, is het misschien dit: let op je kijkgedrag!
S.McD., Richmond (Surrey, VK).

De essentie
In maart 2002 ging ik op reis naar India. Ik stond op het station te wachten om de trein te nemen van het station Nippori naar de luchthaven Narita. Toen de trein eindelijk kwam, sprong ik er in en zag ik een lege plaats vlakbij de ingang van het rijtuig. Het was een plaatsje bij het raam en naast een man van middelbare leeftijd; een buitenlander van ongeveer eind 40 of begin 50. Toen ik ging zitten, knoopte hij een gesprek aan. Hij zei dat hij Japan echt leuk vond en dat hij hier op zakenreis was. Hij liet me enthousiast zijn gids van Japan zien en wees op de verschillende plaatsen die hij had bezocht. Het gesprek ging verder en hij stelde zichzelf voor als Fransman, vader van twee dochters maar gescheiden, dus zonder echtgenote. Hij vroeg me toen waar ik heen ging en toen ik antwoordde, zei hij ernstig dat hij ook naar India was geweest toen hij jong was en dat hij het een heel “moeilijk” land had gevonden. Plotseling viel mijn oog op iets wat ik niet eerder had gezien. Ik zag dat deze man een entreekaartje van een beroemde Japanse tempel met de naam Hasedera als boekenlegger gebruikte. Ik vertelde enthousiast dat ik zelf afgelopen jaar Hasedera had bezocht en het heel erg mooi vond, en dat ik dacht dat hij heel spiritueel was. Hij was het met me eens. Vervolgens vroeg ik of hij ook naar andere tempels geweest was. Hij antwoordde, maar noemde een tempel die ik niet kende. Maar hij vertelde dat hij daarheen was gegaan om te mediteren en te bidden, en meteen begon ik me af te vragen of de man misschien Maitreya of een van de Meesters zou kunnen zijn. Ik greep in mijn tas om hem een kopie van het Engelse kwartaalblad Emergence Quarterly te laten zien dat ik bij me had, maar na een snelle blik gaf hij het me zonder reactie terug.
Toen we bij het vliegveld aankwamen, stapten we uit en liepen samen naar de terminal. Omdat we alle twee naar een andere bestemming gingen, spraken we af elkaar aan de andere kant van de ticketbalie te ontmoeten, nadat we onze verschillende verplichtingen hadden afgewerkt. Toen zei hij net nadat we van elkaar wegliepen, iets verrassends. “Er zijn Amerikanen. Er zijn Russen. Er zijn Japanners, er zijn veel mensen. Het is heel moeilijk, maar het is het hart dat telt.”
Nadat hij dit verschillende keren herhaald had, liep hij weg naar de balie van Air France en toen verloor ik hem in de menigte mensen uit het oog. Was deze man wellicht Maitreya of een van de Meesters?
R.D., geen adres.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was.

Stemmingswisselaars
Twee weken geleden [voorjaar 2002] liet ik voor de laatste keer die dag de hond uit. Omdat het erg koud was en ook regende was ik erg boos over het weer en wenste dat het gauw weer lente zou zijn. Na 5 minuten was ik druipnat, en de hond ook. Plotseling zag ik fietsers voor me, op ongeveer 200m afstand. Omdat het erg donker was en het pad nauw stond ik stil en trok de hond naar me toe om ruimte te maken. De hond werd zenuwachtig bij het zien van de twee fietsers en ik trok hem dichter naar me toe. Toen de eerste fietser langs mij reed zei hij op een grappige manier: “Dank u.” Hij en zijn metgezel leken op Sri Lankanen en door het accent van de eerste man klonken de woorden “Dank u” grappig. Ook de manier waarop de mannen gekleed waren, regenjassen met gele strepen, was heel komisch. De hele scene was surrealistisch. Vanaf dat moment was mijn slechte bui verdwenen en ik voelde me blij. Ik denk dat ik eventjes energie op mijn kruinchakra voelde. Was de eerste fietser Maitreya en de tweede de Meester Jezus? Was het de energie van Maitreya of energie van mijn ziel? Of beide?
G.S., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de eerste fietser Maitreya was en de tweede de Meester Jezus. De energie was van Maitreya.

Empathie
In maart 2002 lag mijn oma in het ziekenhuis. Het was niet de eerste keer dat jaar en ze was daar omdat ze haar been had gebroken. Ze had veel pijn en wachtte op de operatie omdat het in het weekend was gebeurd. Ik was in gedachten verzonken toen ik na een bezoek met mijn zus het ziekenhuis verliet en ik was heel verdrietig bij de gedachte aan de pijn die mijn grootmoeder had en hoe ze leed. Op weg naar mijn auto keek ik achterom naar het gebouw en zag een man die een verlicht voetpad afliep. Hij liep heel langzaam en ik kreeg de indruk dat hij ook veel pijn had. Hij moest verschillende keren stilstaan en had de muur naast zich nodig om zich in evenwicht te houden. Hij had een verweerde huid, was ca. 35 jaar oud en had donkerbruin haar en ogen. Hij droeg een pyjama van het ziekenhuis en had geen andere kleren bij zich, hoewel het heel koud was. We keken elkaar aan en ik begon naar hem te lachen. Ik zei hallo en zag dat zijn lippen antwoordden. Ik maakte mijn zus attent op hem. Zij zei ook gedag. Een paar stappen verder keek ik achterom. De man was verdwenen. Er was niemand op het lange donkere voetpad.
M.S., Duitsland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man de Meester Jezus was.

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
De hier volgende vragen en antwoorden, die een aantal jaren geleden voor het eerst gepubliceerd werden, verschaffen wellicht inzicht in kwesties van actueel belang.

V. Waarom vond de orkaan Katrina plaats in dit gebied en waarom zo intens? Is het een gigantische vrijgave/reiniging van bepaalde patronen of een massale energieverplaatsing? Wat is de onderliggende oorzaak?
A. De Amerikaanse Golfkust is natuurlijk een orkaangebied en dit is het seizoen, maar de buitengewone intensiteit van deze storm (de ergste sinds mensenheugenis) heeft een karmische oorzaak. De ongelooflijke verwoesting van deze tragische gebeurtenis houdt verband met de al net zo verwoestende gevolgen van de invasies van Irak en Afghanistan. Het is een reinigende, massale vernietigende kracht. De mensen moeten de Wet van oorzaak en gevolg leren begrijpen. (SI oktober 2005)

V. Was orkaan Gustav, die onlangs de zuidkust van de VS, inclusief New Orleans, teisterde, het gevolg van karma, van deva’s die uit evenwicht waren, of gewoon een natuurverschijnsel? (U had gezegd dat orkaan Katrina die New Orleans in 2005 onder water zette en, volgens de informatie van uw Meester, aan 12.000 mensen het leven kostte, het gevolg was van onze acties in het Midden-Oosten.)
A. Orkaan Gustav was het gevolg van de deva’s die uit evenwicht waren. De mensheid staat onder grote spanning en dat heeft invloed op de deva-evolutie. Dus, ofschoon indirect, is het karmisch, maar algemener van aard. (SI december 2008)

V. Op 29 oktober 2012 kwam orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten aan land en zaaide dood en vernietiging. 1) Was deze storm het gevolg van a) opwarming van de aarde, b) de destructieve gedachtenpatronen van de mens en/of c) karma? 2) Als karma hier een rol bij speelde, mag ik vragen waarvoor precies?
A. 1) Ja, alle drie. 2) De VS produceren 25 procent van de CO2-vervuiling in de wereld.

(SI december 2012)
Uit: Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven
De orkaan Gilbert, die Jamaica en de Kaaimaneilanden verwoestte, vervolgde op 14 september 1988 zijn weg naar het schiereiland Yucatán in de Golf van Mexico, en ging verder in de richting van Texas. Het is de krachtigste orkaan ooit geregistreerd, met windsnelheden van 295-320 km per uur. Het feit dat hij richting Texas gaat, heeft een diepe betekenis. Texas is een van de rijkste delen van de Verenigde Staten. In crises zullen mensen dichter tot elkaar worden gebracht en elkaar helpen. De oorzaken van deze orkaan liggen dieper dan de uitleggingen van de meteorologen. Waar de orkaan Gilbert in kracht afneemt, zullen aardbevingen voorkomen. (Sep. 1988)
Deze orkaan is, strikt genomen, geen orkaan, maar een energie die is vrijgelaten. Deze energie zal de wereld zuiveren van vernietigende krachten. De nieuwe, inkomende energie brengt tegelijkertijd bewustzijn en evenwicht. Niet alleen mensen, maar ook de natuur zal constructief reageren. Vanaf nu zal alles wat onder dwang wordt opgelegd niet meer overleven. (SI sep. 1988)

V. Stel dat Verklaringsdag een tijdje wordt uitgesteld, dat er een crisis komt en de wereld op het randje van een atoomoorlog staat, zouden Sanat Kumara, de Heer der Wereld, en de Hiërarchie dan toelaten dat de planeet wordt vernietigd? (SI, november 1982)
A. Ik denk dat de Hiërarchie, of liever Sanat Kumara achter de Hiërarchie, niet zou toelaten dat de planeet wordt vernietigd en de mensheid zichzelf uitroeit en dat de aanwezigheid van de Christus er borg voor staat dat de voor vrede noodzakelijke, innerlijke keuze (voor samendelen) al door de mensheid gemaakt is, of zij dat nu weet of niet. De Christus heeft dit zo vaak gezegd, dat we het gewoon maar moeten geloven.

V. Is het waar dat Sanat Kumara direct betrokken is bij de nucleaire kwestie? (SI november 1982)
A. Ja. Aangezien het geheim van het maken van de atoombom door de Hiërarchie aan de geallieerden werd vrijgegeven tijdens de oorlog tussen 1939 en 1945, is Sanat Kumara nu direct betrokken bij elk gebruik van atoomwapens en ik denk niet dat Hij zo’n catastrofe zou toelaten.
Het is ook mogelijk dat een oorlog per ongeluk uitbreekt en oppervlakkig beschouwd lijkt het alsof dat elk moment kan gebeuren. De beveiligingsmaatregelen ter beheersing van zo’n eventualiteit zijn nog steeds in handen van feilbare mensen. Als er inderdaad atoomwapens per ongeluk zouden worden afgevuurd, dan kunnen zij door de Hiërarchie worden geneutraliseerd, zelfs in hun vlucht. Het zou ons niet worden toegestaan de planeet te verwoesten.

De nieuwe politiek

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De nieuwe politiek’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Onder de inspiratie en leiding van Maitreya en Zijn groep van Meesters zullen de mensen zien dat zij steeds beter in staat zijn de juiste beslissingen te nemen, om correct te handelen met betrekking tot het Plan. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een groeiend gevoel van broederschap, tot het inzicht dat de mensen alleen dan voorwaarts kunnen gaan als ze samen gaan. Alleen de politieke wil belemmert dit. Overal zijn de volkeren bereid tot de aanpassingen in hun leefwijzen die het tijdperk van broederschap zullen inluiden, en wachten slechts op het leiderschap en advies van Maitreya. Dan zullen de mensen zelf juiste verhoudingen vestigen, en de rol op zich nemen van deelnemers in het beheer van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De droom van broederschap’)

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Leer de mensen dat samendelen goddelijk is; dat liefhebben Gods aard is; dat samenwerken de bestemming is van de mens. Vat post op het enige platform van waar het Licht van de toekomst te zien is. Vat samen post, Mijn vrienden, en wijs de weg. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wanneer de mens het leven vanuit het innerlijke, creatieve standpunt benadert, zal tijd zijn greep op ons denken verliezen en ons bijgevolg bevrijden van zijn tirannie. Dit alles vereist een nieuwe beoordeling van de plaats van de mens in het universum en het vestigen van een waarachtiger contact met de Bron van ons bestaan… Een nieuwe wereldorde, politiek en economisch, is de essentiële voorwaarde voor deze waarachtiger visie, want het vereiste gevoel van Eenheid kan pas worden bereikt wanneer harmonie en rechtvaardigheid de overhand hebben. Praktisch gesproken betekent dit de schepping van structuren – politiek, economisch en sociaal – die mensen tot elkaar brengen en die het gevoel van Eenheid op alle gebieden en op elk terrein teweegbrengen. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij de maatregelen nemen om de nodige veranderingen door te voeren en de weg te banen voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw begrip van tijd’)

De Verenigde Naties nemen langzamerhand hun rol op zich van vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteren ze de rol van mondiale politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar totdat wereldvrede verzekerd is door samen delen en de invoering van rechtvaardigheid, moet die verantwoordelijkheid geaccepteerd worden. De VN zullen een forum worden voor het vredig bespreken en oplossen van internationale problemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het licht van de waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137)

We zien nu het einde van politieke indoctrinatie en totalitarisme. De behoefte van mensen aan vrijheid, lotsverbetering en zelfbeschikking moet op lokaal niveau worden uitgewerkt door participatie in het plaatselijke bestuur. De enige wijze waarop mensen landelijk invloed kunnen uitoefenen op hun levensomstandigheden, is door invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. Er moet een bestuursniveau zijn waarin mensen daadwerkelijk kunnen deelnemen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun geloof en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften vrij te geven aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Mijn taak is om jullie de weg te tonen; aan jullie is het om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Naarmate miljoenen zich achter Zijn zaak scharen, en roepen om vrede en rechtvaardigheid door samendelen en begrip, zullen mensen opgetogen zijn en aangespoord worden door nieuwe hoop en verlangen naar broederschap en juiste menselijke verhoudingen. Zij zullen verandering eisen op een tot nog toe ongekende schaal. Regeringen en gezagsdragers zullen gedwongen worden op de eisen in te gaan, en stukje bij beetje zal het bastion tegen verandering afbrokkelen onder de aanval van de dan versterkte stem van de publieke opinie. Aldus, door logica, openbaring en het vertrouwen dat wordt voortgebracht door Zijn liefde, zal Maitreya de goede wil die in ieder hart bestaat, zelfs indien onbekend, aanwenden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya treedt naar voren’)

Om elk aspect van ons wezen onder onze definitie van “geestelijk” te laten vallen, zullen we in de komende tijd een bewustzijnsverandering moeten doormaken. Al onze structuren moeten worden gebaseerd op de innerlijke Eenheid van de mensheid en die werkelijkheid weergeven. Als zielen zijn we Een; er bestaat niet zoiets als een afgescheiden, individuele ziel. We moeten politieke, economische en sociale systemen creëren waarin die innerlijke goddelijkheid zich kan uitdrukken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Het scheppen van nieuwe structuren door de Meester —, via Benjamin Creme, januari 1983

Nu de mens op de drempel van de Nieuwe Tijd staat, is het noodzakelijk om stil te staan bij de vormen waarin de huidige ontoereikende structuren moeten uitmonden. Om er zeker van te zijn dat de veranderingen in de gewenste richting gaan van meer sociale rechtvaardigheid en uiteindelijke broederschap, doen we er goed aan om de wijze waarop deze omstandigheden kunnen worden bereikt, nader te bekijken. Het is duidelijk dat de huidige structuren niet langer voorzien in de behoefte van de mens aan vrede en samenwerking op nationaal of internationaal niveau; het tegendeel is waar. Zou de mens op de huidige wijze doorgaan, dan is vernietiging onvermijdelijk. Gelukkig zijn er mensen die dit inzien en zich inzetten voor verandering. Er zijn structuren nodig die de grootst mogelijke vrijheid en verdraagzaamheid verschaffen aan individuele behoeften, maar die het individu tegelijkertijd het recht ontzeggen om zijn broeders uit te buiten. Terwijl ze de ondernemende geest van begaafde individuen beschermen, moeten zij ook de rechten van de gemeenschap als geheel zeker stellen. Er moeten structuren worden gezocht die gebruik maken van het natuurlijk verlangen van de mens om deel te nemen aan alles wat zijn leven raakt. Dit zal bijdragen tot een grotere maatschappelijke samenhang en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. De huidige politieke partijstelsels zijn duidelijk ontoereikend om deze participatie mogelijk te maken en moeten plaatsmaken voor andere vormen van vertegenwoordiging. Dit geldt zowel voor het democratische Westen als voor het communistische Oosten. Stel je een proces voor waarbij elke man of vrouw steeds meer betrokken raakt bij het nemen van beslissingen in zaken op gemeenschapsniveau. Door een beroep te doen op de onaangesproken vermogens van miljoenen mensen, kan een transformatie van het maatschappelijke leven snel en op ordelijke en verantwoordelijke wijze plaatsvinden. Participatie is het sleutelwoord, want alleen door zulke participatie kan een ieder zich vereenzelvigen met, en met hart en ziel werken voor, het gemeenschappelijke doel. Op deze manier zal maatschappelijke en groepsverantwoordelijkheid worden ingeslepen; de huidige ongezonde, asociale opstelling, die is voortgekomen uit een verbrokkelde en onrechtvaardige samenleving, zal oplossen als nevel in de warmte van de zon. Dat een dergelijk proces in bepaalde landen al plaatsvindt is waar, maar tot nu toe blijft dit hoofdzakelijk beperkt tot agrarische gemeenschappen, waar de maatschappelijke structuren nog steeds betrekkelijk homogeen zijn. Vòòr ons ligt de taak om op wereldwijde schaal omstandigheden te creëren waardoor alle mensen een stem zullen hebben in het scheppen van de toekomstige maatschappij. Alleen zo zal de huidige verdeeldheid worden weggenomen. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt, want de sleutel ligt in handen van de mens. De sleutel is, zoals altijd, het beginsel van samendelen. Wanneer dit beginsel eenmaal wordt toegepast, zal het de belemmeringen opheffen die de samenwerking verhinderen tussen de verschillende maatschappelijke en nationale groeperingen, en zo de weg bereiden voor meer harmonische structuren waardoor de mensheid zich kan uitdrukken. Vrije tijd, voor het eerst beschikbaar voor miljoenen mensen, zal hun de gelegenheid bieden – die hen tot nu toe werd ontzegd – om nauw betrokken te zijn bij het leven en de organisatie van de gemeenschap en het land. Wanneer mensen de vrije tijd hebben om te participeren, zullen ze in zichzelf de antwoorden vinden op de problemen die hen nu omringen: de problemen van sektarische haat en verdeeldheid, van onrechtvaardigheid en armoede, van misdaad en oorlog. Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en
de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen.

Wonderen zullen de wereld overspoelen

Een op Christus lijkende figuur aan de horizon
Een echtpaar dat in Lons-le-Saulnier (Jura, Frankrijk) woont, ontdekte tot hun verbazing, zichtbaar vanaf hun huis, een witte vorm boven de heuvel van de stad Perrigny, die deed denken aan het beeld van Christus de Verlosser dat over de baai van Rio de Janeiro (Brazilië) uitkijkt. De ‘verschijning’ vond plaats op 11 augustus 2017 in de namiddag, toen de zon na een bewolkte dag eindelijk tevoorschijn was gekomen. (Bron: Le Progrès, France)

“Geleidelijk aan zullen velen, zo mogen we aannemen, Maitreya gaan zien als Degene die door alle religieuze groepen onder verschillende namen wordt verwacht, en Hem zo noemen. Sommigen zullen zeggen: “Hij moet de Mahdi zijn,” terwijl anderen zullen beweren: “Krishna is weergekeerd, de wet is vervuld!” Weer anderen zullen vermoeden: “Hij is toch zeker de Messias, die eindelijk gekomen is,” terwijl nog weer anderen Hem als de Christus of Maitreya Boeddha zien. Allen zullen Hem zien als de door hen Verwachte, die hun hoop vervult en gekomen is om hun noden te lenigen. Maitreya zal deze beweringen bevestigen noch ontkennen en ook Zijn werkers die denken dat zij Hem herkend hebben, behoren zich er niet over uit te spreken. Pas op Verklaringsdag zal Maitreya Zijn ware identiteit en status bevestigen.” (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een glorieuze onderneming’, januari 2010)

Regenboogteken
Op 1 mei 2017 verscheen er om 18.20 uur in de middag een prisma-/regenbooglicht op de foto van Maitreya’s ‘hand’ die aan onze koelkast hangt, terwijl ik in de keuken met mijn vrouw stond te praten. De foto hangt er al meer dan een jaar en er is nog nooit eerder zoiets gebeurd. Ik ging grondig alles na wat het zou kunnen veroorzaken, binnen of buiten, en vond niets. Ik heb ook nu en dan onderzocht of hetzelfde verschijnsel op dezelfde tijd wellicht opnieuw zou plaatsvinden – maar nee. Dit lijkt een eenmalig iets te zijn. Het duurde 5 tot 10 minuten. Het is verdrietig dat Benjamin Creme er niet is om het volledig te checken; ik vermoed echter dat hij bij ons is. R.R., Los Angeles (Californië, VS)

Opname van NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium genomen op 20 augustus 2017, juist voor de zonsverduistering. De opname laat een groot voorwerp zien dat dicht bij de zon vliegt. (Bron: NASA)

Florida, VS – Een ooggetuige in Coral Gables (Florida) nam op 21 augustus 2017 een serie foto’s van de zonsverduistering in de VS met gebruikmaking van een lensfilter. Toen hij de foto’s later bekeek, zag de fotograaf op enkele van de foto’s een schijfvormig voorwerp. “Wanneer je de serie foto’s bekijkt … zie je dat het voorwerp zich van de zon verwijdert,” meldde de ooggetuige. (Bron: mufon.com)

Ohio, VS – Op 21 augustus 2017 fotografeerde een ooggetuige in Concord Township (Ohio) de zonsverduistering boven de VS. Op sommige foto’s is een schijfvormig voorwerp te zien. De ooggetuige vertelde dat zij en haar man “verrast waren door deze foto’s en wij beiden menen dat we die dag getuige waren van een ufowaarneming.” (Bron: mufon.com)

Washington, DC, VS – Op 14 augustus 2017 keek een tv-kijker in de staat Illinois (VS) naar een live uitzending van Fox News met een real-time televisiecamera die op het Capitool in Washington (DC) gericht was. Plotseling was er een glanzend schijfvormig voorwerp te zien dat voor de koepel van het Capitool langs vloog. De kijker nam de uitzending op en zond de video naar een ufo-website. (Bron: mufon.com; openminds.tv; ufosightingshotspot.blogspot.com)

Mexico: lichtflitsen in de lucht tijdens aardbeving
Tijdens de aardbeving die met een kracht van 8,1 de zuidkust van Mexico trof (september 2017) werden helderblauwe en groene lichtflitsen gezien. Het was de krachtigste aardbeving die Mexico sinds 1985 heeft getroffen. Bij de beving in september 2017 werden minder dan 100 doden gemeld. Een gelijksoortige blauwe lichtflits werd tijdens de aardbeving met een kracht van 7,5 van 7 april 2011 in Tokio in de lucht gezien. Share International berichtte dat het licht volgens de informatie van Benjamin Creme’s Meester “het gevolg [was] van ruimtevaartuigen van Mars die de energie van de aardbeving neutraliseren door haar te laten ‘imploderen’. Deze activiteit voorkwam een rampzalige uitwerking van de aardbeving op de stad Tokio met een bevolking van 13 miljoen. Deze techniek is kennelijk in een ontwikkelingsfase en was nog niet eerder gebruikt bij het aanpakken van een aardbeving van zo’n omvang. Het resultaat werd heel succesvol bevonden en belooft veel voor toekomstige noodgevallen.” (Bronnen: metro.co.uk; cnn.com; YouTube: The Cosmos News)

Graancirkel in Frankrijk
Benjamin Creme’s Meester heeft bij vele gelegenheden verklaard dat authentieke graanformaties het werk zijn van de Ruimtebroeders, voornamelijk van de planeten Mars en Venus. In de complexe patronen die over de hele wereld gezien worden, met name in het VK, is het graan zelden beschadigd en blijven de gebogen stelen opmerkelijk genoeg intact. Dit verschijnsel is goed gedocumenteerd door onderzoekers van graancirkels. Op 24 juni 2017 bezocht een medewerker van Share International een graancirkel in Veaugues (Sancerre, Frankrijk) die in de nacht van 1 juni was verschenen. Hij legde bewijs van de onbeschadigde tarwestengels vast en dit laat zien dat alle planten bij de knoest van de stengel gebogen waren en dat ze daarna normaal doorgroeien.

In de nasleep van orkaan Harvey, de meest verwoestende storm die het vasteland van de VS ooit heeft getroffen, is het volgens schrijver en activist Noami Klein [op 28 augustus, voor orkaan Irma] “precies het goede moment om het over klimaatverandering te hebben, en alle andere geïnstitutionaliseerde onrechtvaardigheden – van etnisch profileren tot bezuinigingen op sociale voorzieningen – waardoor rampen als Harvey catastrofale humanitaire gevolgen krijgen”. De meeste berichtgeving over de ramp concentreerde zich op de ongeëvenaarde hoeveelheden neerslag waarmee de storm gepaard ging, schrijft Klein in een artikel voor nieuwswebsite The Intercept. En omdat niemand het zag aankomen, niemand zich adequaat had kunnen voorbereiden. “Waar je heel weinig over hoort is waarom dit soort ongekende, weerrecords zich met zo’n grote regelmaat voordoen dat ‘weerrecord’ een meteorologisch cliché is geworden. Met andere woorden, over klimaatverandering hoor je weinig tot niets. “Dit, zo wordt ons verteld, komt voort uit de wens om een actuele menselijke tragedie niet voor ‘politieke doeleinden’ te gebruiken, wat op zich een begrijpelijke impuls is. Maar telkens wanneer we door een ongeëvenaarde weerramp getroffen worden alsof het een natuurramp is die niemand zag aankomen, nemen verslaggevers juist een uiterst politieke beslissing. Zij besluiten op dat moment gevoelens te sparen en controverse te vermijden ten koste van de waarheid, hoe moeilijk die ook te verteren is. Want de waarheid is dat dit soort gebeurtenissen al lang door klimaatwetenschappers voorspeld worden. Warmere oceanen leiden tot krachtiger stormen. Hogere zeespiegels betekenen neerslagextremen: lange perioden van droogte die onderbroken worden door massale sneeuw- of regenval, in plaats van de gelijkmatiger voorspelbare patronen waarmee de meesten van ons zijn opgegroeid.” Onder ideale omstandigheden, aldus Klein, wanneer de acute noodsituatie voorbij was, zou er een diepgaand publiek debat plaatsvinden over de gevolgen van de storm voor het beleid wat betreft infrastructuur, energievoorziening en versterking van het sociale vangnet voor de meest kwetsbare leden van de samenleving, onder wie de armen, de zieken en de ouderen, die steeds minder zekerheden hebben. En misschien zou er zelfs wel een discussie plaatsvinden over het duidelijke verband tussen klimaatverstoring en migratie, en de rol die het Amerikaanse beleid bij de verergering van het probleem speelt. “Maar we leven niet in een wereld die zo’n serieus, zorgvuldig debat toestaat,” schrijft Klein. “We leven in een wereld waarin de heersende machten hebben laten zien dat ze maar al te bereidwillig zijn om de afleiding die een grootschalige crisis verschaft, uit te buiten om, terwijl zovelen in beslag worden genomen door levensbedreigende situaties, hun meest negatieve beleid door te drukken, beleid dat ons verder dwingt op de weg die terecht gezien wordt als een vorm van ‘klimaatapartheid’. “…Dit betekent dat er een morele noodzaak is voor geïnformeerde, betrokken mensen die de werkelijke grondoorzaken achter deze crisis benoemen – die de puntjes verbinden tussen klimaatvervuiling, geïnstitutionaliseerd racisme, te weinig geld voor sociale voorzieningen en teveel geld voor de politie. We moeten ook dit moment aangrijpen om kruislingse oplossingen te presenteren, waarmee de uitstoot [van CO2] drastisch verminderd wordt en allerlei vormen van ongelijkheid en onrecht bestreden worden. “En dat moet nu gebeuren – juist nu terwijl de enorme menselijke en economische kosten van het gebrek aan daden duidelijk zichtbaar zijn. Als we dat niet doen, als we aarzelen door een misplaatste vorm van wat wel en niet gepast is tijdens een crisis, laat dit de deur wijd openstaan voor meedogenloze actoren die deze ramp voor hun voorspelbare en kwaadaardige doeleinden zullen uitbuiten.” Klein besluit: “Eerlijk zijn over de oorzaken van dit tijdperk van serierampen – zelfs terwijl ze nog plaatsvinden – is niet respectloos tegenover de mensen aan de frontlinie. Integendeel, het is de enige manier om hun verlies daadwerkelijk in ere te houden, evenals onze laatste hoop te voorkomen dat de toekomst bezaaid zal zijn met talloze nieuwe slachtoffers.” (Bron: theintercept.com)

Democratisering van de media
Berichtgeving zonder de belangen van de ‘1 procent’
door Thiago Staibano Alves

In het huidige klimaat van beschuldigingen over en weer, nepnieuws en feitencontrole, worden de media meer dan ooit kritisch bekeken. Wil de democratie functioneren dan is feitelijke informatie en de ongehinderde, onbevooroordeelde toegang tot informatie van wezenlijk belang. Democratie, rechtspraak, openbaar bestuur, kortom alle pilaren van een beschaafde samenleving steunen op waarheid. In een ideale wereld moeten de media vrij zijn van vooroordeel, manipulatie en commerciële belangen. Wil de democratie functioneren, dan moeten burgers vrij zijn om beslissingen te nemen en hun gezichtspunten over de gebeurtenissen en denkbeelden van hun tijd kritisch en volwassen te formuleren. Slechts enkelen zullen betwisten dat zij die in een democratie informatie overdragen – de media – vrij moeten zijn. Maar momenteel lijken velen het denkbeeld van een vrije pers te verwarren met een vrije-markt pers. De concurrentie van de vrije markt in de mediasector heeft geleid tot internationale monopolies – een opeenhoping van licenties voor de meeste televisie- en radiozenders, tijdschriften en andere periodieken in de handen van de machtigste en rijkste groepen. In Brazilië was in 2013 70 procent van de media geconcentreerd in handen van slechts zes families, die vaak gelieerd zijn aan regionale politieke elites, machtige economische en enorme religieuze conglomeraten, van wie de belangen volkomen ingaan tegen de noden en belangen van de gewone man. In een andere opkomende economie, Mexico, bezit de Televisa-groep 70 procent van de markt voor tv-reclames. In de rijke landen tieren mediamonopolies welig. In 2013 was 60 procent van de gedrukte Australische media in handen van Rupert Murdoch, wiens uitgebreide mediaconcentratie in de VS ook de machtige Amerikaanse tv-zender Fox News en de krant de Wall Street Journal omvatte. In 2012 waren 10 van ’s werelds 13 machtigste mediaconglomeraten in de VS gevestigd. Historisch gezien was de houding van de meeste landen over de concentratie van zoveel macht in de handen van enkele mediaconglomeraten er een van stilzwijgende medewerking en zelfgenoegzaamheid. Gedomineerd door de belangen van de markt stonden veel landen toe dat de productie en toegang tot informatie gekoppeld werden aan de belangen van de machtigste 1 procent van de bevolking. Deze relatie tussen media en economische macht doet de vraag rijzen: zijn de media, gezien de belangen van hun sponsors, in staat tot onpartijdigheid? In veel gevallen lijkt het antwoord helaas ‘nee’ te zijn. Ook hier is Brazilië een duidelijk voorbeeld van: onderzoekers hebben partijdigheid van de media vastgesteld in hun berichtgeving over aanvallen op de plattelandsbevolking en landloze armen, van wie velen zich inzetten voor landhervorming en armoedebestrijding. Berichten over de moord op zulke activisten halen zelden of nooit de voorpagina’s van de traditionele media van het land. Braziliës belangrijkste media staan onder controle van de landeigenaren, vaak de grootste veehouders van het land. Geen wonder dat zij lijnrecht staan tegenover het nationale beleid van landhervorming en andere maatregelen ter bestrijding van armoede die door de armen op het platteland worden bepleit. Deze conflicten leidden tot nieuwe manieren om de media te organiseren met als voornaamste doel de media terug te winnen als bron van betrouwbare informatie. Gemeenschapscommunicatie ontwikkelt zich als een van de voornaamste manieren om het gebrek aan onpartijdigheid en invloed in de media te bestrijden. Ontstaan uit basisgroeperingen, ngo’s en vakbonden is het voornaamste doel om gewone mensen een actievere rol te geven in de keuze en het maken van het nieuws. Dit netwerk groeit verder en is al uitgebreid tot bredere lagen van de bevolking die gedeelde belangen hebben – onderwijs en kunst, bijvoorbeeld – en om andere vormen van media te steunen. Eén voorbeeld is Radio Comunitária para Todos os Povos [Gemeenschapsradio voor alle volken], een populair media-initiatief in het oostelijke Amazonegebied van Brazilië. Het hoofddoel is om de oprichting van radiozenders voor inheemse gemeenschappen en andere groepen van wie de rechten voortdurend worden geschonden, te beschermen en te stimuleren. Men organiseert workshops om lokale gemeenschappen te helpen hun eigen media te organiseren met gebruikmaking van nieuwe technologieën en uitzendtechnieken. De groep onderhoudt ook nauwe banden met het Wereldverbond van Gemeenschapsradiozenders. Beide bepleiten een nieuwe mediawet in het land die de meest uiteenlopende sociale sectoren toegang biedt tot zendvergunningen en waarmee amateurradiozenders gelegaliseerd worden. …. Gemeenschapsprojecten hebben de bescherming nodig van mediawetten om de decentralisatie en democratisering van radio-, televisie- en andere mediavergunningen te kunnen laten floreren. Mediamonopolies staan haaks op de basisbeginselen van een democratie, omdat ze de deelname van de economisch minder machtigen in de samenleving hinderen of onmogelijk maken. Als oplossing voor dit probleem hebben sommige landen onlangs een herziening van hun mediawetten voorgesteld, zodat meer groepen, waaronder sociale bewegingen en ideële organisaties, goed en eerlijk vertegenwoordigd worden. Een van de meest veelomvattende en interessante voorbeelden van zulke nieuwe wetgeving is de bekende Argentijnse Ley de Medios (Mediawet) die in 2009 werd aangenomen en in 2013 als volledig grondwettelijk door de Hoge Raad werd goedgekeurd. De Mediawet volgt de meeste moderne richtlijnen voor de bevordering en eerbiediging van culturele diversiteit, zoals die zijn vastgesteld door de UNESCO-conventie inzake de Bescherming en Bevordering van de Diversiteit van Culturele Expressie en de Verklaring inzake de Beginselen van Vrijheid van Expressie van de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Mediawet stelde een aantal toezichthoudende organen voor de media in, zoals onder andere de Federale Autoriteit voor Audiovisuele Communicatiediensten, die de hoogst verantwoordelijke is voor de implementatie van de nieuwe mediawet; de Federale Raad voor Audiovisuele Communicatie, en de Adviesraad voor Audiovisuele Communicatie en Kinderen. Deze organen bestaan uit leden van de uitvoerende macht van de overheid, het Congres en de burgermaatschappij, en zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het in de praktijk uitvoeren van de wet. Wellicht het interessantste aspect van de Mediawet is dat deze een limiet stelt aan het aantal mediakanalen dat een particuliere commerciële onderneming kan bezitten. Dit heeft betrekking op het bezit van verschillende mediakanalen in dezelfde regio (bijvoorbeeld een communicatieonderneming die een krant en een radiozender in dezelfde regio heeft). De wet stelt ook andere grenzen op nationaal en lokaal niveau. Nationaal beperkt de wet het aantal licenties voor satellietcommunicatie. Op lokaal niveau kunnen mediabedrijven slechts beschikken over één AM-licentie, één FM-licentie en één licentie voor open of abonnee-tv. Als gevolg daarvan zijn de media opengesteld en gedemocratiseerd, zodat er ook voor anderen ruimte is in de ether, de drukpersen en online. Tenslotte kan worden opgemerkt dat hoewel de conservatieve sectoren kritisch zijn, de Mediawet in Latijns-Amerika als geheel geaccepteerd wordt als een internationaal referentiepunt voor nieuwe mediawetgeving in de hele wereld. De Ley de Medios is door deskundigen en de Verenigde Naties zelf geprezen. Speciaal rapporteur voor de Vrijheid van Expressie en Meningsvorming Frank La Rue zei: “Argentinië heeft een geavanceerde wet. Het is een model voor het hele continent en voor andere regio’s in de wereld.”

Tiener op missie om biljoen bomen te planten

In 2007 deed de 9-jarige Felix Finkbeiner onderzoek op internet voor een schoolwerkstuk voor de vierde klas [basisschool] over het onderwerp klimaatverandering. Hij las over Wangari Maathai, een Keniaanse vrouw wier inspanningen om onvruchtbaar land terug te winnen resulteerden in het planten van 30 miljoen bomen, waarvoor ze in 2004 de Nobelprijs kreeg. Zeer geïnspireerd kreeg Felix een visioen: Aangezien elke boom goed is voor een CO2-opname van 10 kilo per jaar, bedacht hij dat als kinderen over de hele wereld in ieder land op aarde een miljoen bomen zouden planten, ze helemaal op eigen kracht de CO2-uitstoot zouden kunnen compenseren. Felix Finkbeiners leraar was onder de indruk van zijn presentatie en vroeg hem om die ook voor andere leerlingen en het schoolhoofd te houden. Aan het einde van zijn lezing hield hij een pleidooi om een miljoen bomen in Duitsland te planten. Een beweging was geboren. Twee maanden later plantte Finkbeiner zijn eerste boom, een wilde appel, bij de ingang van zijn school. Klaus Töpfer, voormalig Duitse federaal minister van Milieu en uitvoerend directeur VN Milieuprogramma (UNEP), werd toen zijn officiële beschermheer en op 10-jarige leeftijd werd Finkbeiner junior staflid van UNEP. Hij werd uitgenodigd om te spreken bij belangrijke milieu- en klimaatbijeenkomsten en ook bij het Europese Parlement. Finkbeiner richtte in Duitsland en over de hele wereld Plant-voor-de-Planeet academies op; hij organiseerde bijeenkomsten voor kinderen door kinderen, waar zij actieve Ambassadeurs voor Klimaatrechtvaardigheid worden, hun kennis doorgeven en andere kinderen aanmoedigen om sociale verantwoordelijkheid op zich te nemen en hun toekomst vorm te geven. In 2009 namen 800 kinderen op een UNEP kinder- en jongerenconferentie in Zuid-Korea een verklaring aan voor de klimaattop in Kopenhagen. Finkbeiner vroeg het gehoor wie onder hen nog meer een miljoen bomen in hun eigen land zou willen planten? Minuten later kwamen kinderen uit 56 verschillende landen het podium op om hun steun voor het visioen van Plant-voor-de Planeet te betuigen. In 2010 plantte Duitsland de miljoenste boom en een jaar later, toen hij 13 jaar was, hield Finkbeiner een toespraak bij de VN in New York. De VN gaven ook het beheer van hun Miljard Bomen campagne aan zijn organisatie. Tegenwoordig zijn meer dan 63.000 kinderen in de leeftijd tussen 9 en 12 jaar gelieerd aan Felix Finkbeiners organisatie en vechten voor hun toekomst als Ambassadeurs voor Klimaatrechtvaardigheid. Om te evalueren of hun inspanningen in de pas blijven met de doorgaande ontbossing over de hele wereld, gaf de groep opdracht voor een studie die in 2015 in het blad Nature gepubliceerd werd en die concludeerde dat er drie biljoen bomen op Aarde zijn – zeven keer zoveel als voorheen werd geschat. Uit de studie bleek ook dat sinds het vroegste begin van de landbouw 12.000 jaar geleden de bomenpopulatie van de wereld met bijna de helft is afgenomen en dat er elk jaar ongeveer 10 miljard bomen sterven. Dit houdt in dat een miljard nieuwe bomen niet genoeg is. Plant-voor-de-Planeet mikt nu op het planten van een biljoen bomen tegen 2020. Verwacht wordt dat ze jaarlijks een bijkomende 10 miljard ton koolstofdioxide absorberen – en de wereld daarmee de tijd krijgt om serieus iets te doen aan vermindering van de CO2-uitstoot. (Bronnen: news.nationalgeographic.com; plant-for-the-planet.org)

India plant 66 miljoen bomen in 12 uur

Op 2 juli 2017 plantten vrijwilligers in India in slechts 12 uur meer dan 66 miljoen bomen in een recordbrekend milieuproject dat door de staatsregering van Madhya Pradesh was georganiseerd. 1,5 Miljoen vrijwilligers van alle leeftijden plantten 20 verschillende soorten bomen langs het stroomgebied van de rivier de Narmada, dat als beste plaats gekozen was om de kansen op overleving van de jonge scheuten te vergroten. India is de op drie na grootste producent van CO2-uitstoot en heeft zich bij het Klimaatakkoord van Parijs verplicht om voor 2030 zijn bossen met vijf miljoen hectare uit te breiden ter bestrijding van klimaatverandering. Bij een gezamenlijke persconferentie in juni 2017 met de Franse president Emmanuel Macron heeft de Indiase premier Narendra Modi opnieuw zijn verplichting aan het Parijse Klimaatakkoord bevestigd, na de terugtrekking uit het verdrag door de VS, met de woorden: “De bescherming van het milieu en de moederplaneet is een geloofsartikel.” (Bron: theindependent.com)

Pakistan plant een miljard bomen

In augustus 2017 werd Pakistans Miljard Bomen Tsunami-project in de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa voltooid. Het idee voor het project kwam van cricketspeler en politicus Imran Khan, die de bossen van de provincie wilde herstellen na tientallen jaren van wijdverbreide kap, die de regio in toenemende mate kwetsbaar voor overstromingen en landverschuivingen maakte. In april 2016 leidde hevige regenval tot plotselinge overstromingen waarbij ten minste 71 mensen omkwamen. Khan legde uit: “Een van de belangrijkste redenen waarom de gletsjers in de bergen smelten is omdat daar een enorme ontbossing is geweest, dus dit miljard-bomenproject betekent heel veel voor onze toekomst.” Omdat bomen koolstofdioxide uit de atmosfeer kunnen absorberen, wordt gehoopt dat het project ook zal helpen om klimaatverandering te vertragen. Pakistan is extreem kwetsbaar voor het toegenomen risico van natuurrampen en in 2017 stond het in de top 10 van de landen die in de Mondiale Klimaat Risico Index het meest waarschijnlijk door de veranderingen op de lange termijn getroffen zullen worden. Het Miljard Bomen Tsunami-project werd met succes vier maanden voor op schema afgerond en wordt te zijner tijd in heel Pakistan herhaald. (Bron: Positive News, VK)

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Alsof Hij voor onze tijd van spanning schreef verzekert de Meester de lezer dat “het einde al bekend is” en dat de Meesters en Heer Maitreya “de mensen weg zullen voeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras”.

door de Meester , via Benjamin Creme

De wereld wacht. Niet met ingehouden adem, maar met een groeiend besef dat de gebeurtenissen zich bewegen in de richting van een crisis waarvan de uitkomst onduidelijk is. Niemand weet hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Deskundigen, politici en economen, spartelen hulpeloos in de dwarsstromen, niet in staat te plannen door de tegenstrijdige richtingen waarin ze worden gedwongen. Dagelijks dienen zich nieuwe problemen aan om de goede wil van de meest verlichten te beproeven, terwijl achter de schermen de genadeloze hebzucht van speculatie landen op de knieën dwingt.
Telkens wanneer zo’n situatie optreedt, worden de mensen angstig, en als ze bang zijn halen ze uit in woede. Zo is het vandaag in vele delen van de wereld. Een toenemende intolerantie jegens vluchtelingen, jegens buitenlanders, verkleurt het proces van democratie, nu de levensstandaard daalt en de veiligheid wordt bedreigd. Politieke extremisten, die in de coulissen wachten, grijpen hun kans en komen naar voren om onnadenkende jongeren voor te gaan in nabootsing van het verleden.
Niets kan dit afglijden naar chaos tegenhouden terwijl de marktwerking het leven van mensen in haar goddeloze greep vermorzelt. Niets kan deze beschaving redden, gegrond als zij is op wedijver en hebzucht. De oude orde sterft; nee, ze is al dood. Commercialisering, een andere naam voor mammon, heeft de wet overweldigd en is wereldwijd de staatsgodsdienst geworden.
Zou de mens alleen staan in deze maalstroom, dan zou hij er jammerlijk aan toe zijn, dan zou hem een waarlijk treurig lot wachten. Dan zou hij zich tot niemand kunnen wenden voor hulp, niemand kunnen vragen om steun. Krachten ver boven zijn controle zouden hem meedogenloos ten oorlog drijven en met grote letters zou EINDE geschreven worden onder het menselijk bestaan op Aarde.
Maar de mens is niet alleen, is dat ook nooit geweest, en gesteund door zijn Oudere Broeders maakt hij zijn reis onder toezicht en begeleiding; niet alleen, maar in het veilige gezelschap van Hen die zijn voorgegaan en de weg goed kennen.
In het oog van de cycloon keert deze groep van Oudere Broeders terug. Eén voor één nemen Zij hun plaats in jullie midden in, gereed om hun raad en bijstand te verlenen wanneer Zij daartoe worden opgeroepen. Eeuwenlang hebben Zij gewacht op deze gelegenheid om direct in de wereld der mensen te werken. Nu komen Zij en brengen geschenken van wijsheid en liefde mee. Met hun leider, de Heer Maitreya, zullen Zij de mensen wegvoeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras. Op de ruïnes van het oude zal door mensenhanden een nieuwe beschaving worden gebouwd, onder de inspiratie van Maitreya en zijn Groep. Vrees niet, want het einde is al bekend. De mensheid zal deze tijd van crisis te boven komen en in een nieuwe en betere verhouding treden met zichzelf, haar planeet en haar Bron. Maitreya is gekomen om alle dingen nieuw te maken. Bewust of onbewust, de wereld is in afwachting van het nieuwe.
(Benjamin Creme’s Meester, Een Meester spreekt, dl.I)

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Hoe kunt u dit een boodschap en tijd van hoop noemen? (Lezing Parijs, 2007)
A. Dit is een van de interessantste perioden in de menselijke geschiedenis en er vinden buitengewone gebeurtenissen plaats; het is een voorrecht om nu te leven, om nu in incarnatie te zijn terwijl alles verandert. Alles op Aarde ondergaat een diepgaande transformatie, een metamorfose. Vanzelfsprekend is dit voor velen de afschuwelijkste tijd die ze ooit in hun leven hebben meegemaakt. Dit lijken tijden van moeilijkheden en gevaar, alle soorten dreigingen: oorlog, allerhande ramspoed, zelfs de verwoesting van ons milieu. Hoe kan ik dan hoopvol zijn? In het leven gebeuren veel verschillende dingen tegelijk. Aan de ene kant vinden er rampen plaats in de wereld en tegelijkertijd verandert de wereld ten goede. Beide zijn waar, maar mensen zien dingen gewoonlijk eendimensionaal. Zij zien meestal de dreigingen omdat die beangstigend zijn.

V. Hoe kan men positieve dingen zien in oorlogen of de dreiging van oorlogen op veel plekken? Dat kan toch niet in een positief licht gezien worden?
A. Het is waar dat er echte rampen plaatsvinden die de mensheid niet ten goede komen. Maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van een beschaving in verval of een tijdperk dat op zijn einde loopt. Wat gebeurt er wanneer een tijdperk ten einde loopt? Het is niet het einde van al het leven; maar het einde van een tijdperk en we leven in een overgangsperiode. De ontreddering is het gevolg van de botsing tussen het oude en het nieuwe – de nieuwe energieën. Dit is een kosmische gebeurtenis en daar hebben we geen controle over. De veranderingen zijn noodzakelijk, teneinde een nieuwe, rechtvaardige samenleving te creëren. Gelukkig naderen de oude scheidslijnen in de wereld het einde en de nieuwe energieën zullen tot synthese leiden, waardoor verschillende mensen en ideeën zullen worden vermengd en samengevoegd. Het doel moet eenheid in de grootst mogelijke verscheidenheid zijn. Het diepste verlangen van alle mensen is eenheid te vinden, samengaan met anderen. Daar kunnen we naar uitzien.

V. Welke gevolgen hadden de aanslagen van
9/11 voor het werk van de Geestelijke Hiërarchie?
A. Door de aanslagen van 9/11 zijn de vooruitgang en positieve veranderingen die we tot dan toe in de wereld zagen tot op zekere hoogte onderbroken, maar tegelijkertijd gaan de transformaties door terwijl de vernietiging plaatsvindt. Mensen zijn geneigd de wereld te zien als een plat vlak en ze zien alleen de oorlogen, conflicten hier en daar, dreigende oorlogen en machtige landen die kleine landen op de huid zitten, enzovoort. Ze zien alle vernietigende krachten aan het werk, maar ze zien niet de bewegingen, golven en ontwikkelingen in de tegenovergestelde richting. Mensen kunnen die niet zien omdat ze energetisch zijn, maar de Meesters zien de ontwikkelingen en Zij weten dat er een geleidelijke positieve transformatie in de atmosfeer van de Aarde plaatsvindt, meer dan wij ons kunnen voorstellen.

V. Kunt u iets zeggen over Krishnamurti? (Lezing Parijs, 2005)
A. Jiddu Krishnamurti werd in 1895 in India geboren en overleed in 1986 in de Verenigde Staten. Hij werd het grootste deel van zijn leven door Maitreya overschaduwd.

V. Waarom verschilde zijn lering zo veel van wat u vertelt, want hij sprak nooit over de Meesters?
A. Niet omdat hij niet van de Meesters wist. Hij wist dat hij door Maitreya werd overschaduwd. Hij wist van de Meesters; hij was zelf een ver gevorderde discipel, aan het eind van zijn leven was hij een vierdegraads ingewijde. Een Meester is een vijfdegraads ingewijde, dus hij was bijna een Meester. Je kunt je leven leiden en volmaakt leven zonder ooit van de Meesters gehoord te hebben.
Krishnamurti noemde de Meesters niet omdat hij zich bewust was van alle begoochelingen en illusies die de mensen over Hen hebben. Mensen vragen me voortdurend of deze of gene Meester hen met dit of dat kan helpen, of ze de hulp van de Meesters kunnen krijgen om een of ander doel te bereiken. Mensen gaan op de Meesters leunen alsof Zij, de Meesters, hun eigendom zijn! De Meesters hebben het enorm druk en op basis van de verzoeken die ik krijg van mensen die van de Meesters weten, zou je denken dat Zij de mensen op hun wenken moeten bedienen. En dat is niet zo. Of het zou niet zo moeten zijn. Het feit dat de Meesters onvoorwaardelijke liefde tonen, geeft ons niet het recht om alles wat we maar willen van Hen te vragen.
Krishnamurti was ver genoeg gevorderd om te weten dat als hij over de Meesters zou spreken hij slechts de begoocheling en illusies van mensen zou voeden, zodat ze meer op de Meesters dan op zichzelf zouden vertrouwen. Je zou verbaasd staan als je wist hoeveel de mensheid aan de Meesters dankt/te danken heeft, aan de nooit aflatende leiding en bescherming die Zij de mensheid schenken. Elke seconde, elke paar momenten die verstrijken wordt er ergens op de wereld iemand door een Meester gered – van een ongeluk, van verdrinking, van een of andere ramp, van cyclonen, aardbevingen – voortdurend. Zij zijn er altijd. Zij zijn er altijd als eerste, om waar mogelijk mensen te redden en te helpen. En dit gebeurt de hele tijd, onophoudelijk.
Maar mensen maken het persoonlijk; zij denken dat de Meesters er voor hen zijn, omdat ze van Hen gehoord hebben. Maar Zij werken niet op die persoonlijke wijze. Zij werken om het Plan van evolutie uit te voeren via de mensheid. De Logos van onze planeet, de grote Hemelse Mens Die deze planeet bezielt, heeft een Plan voor de evolutie van alles op Aarde. En de Meesters kennen het Plan en werken volgens het Plan om de evolutie van planeet Aarde te voeden. Niet om individueel voor ons op te treden, ofschoon Zij dat kunnen doen, maar daar ga je Hen niet om vragen.
Maitreya stort Zijn energie uit in een bijeenkomst als deze, vult de zaal met Zijn energie, maar de vragen die gesteld worden zijn zo onbeduidend en kleingeestig, zo banaal. Dit is het belangrijkste dat in vele duizenden jaren in de wereld gebeurd is! De Geestelijke Hiërarchie keert voor het eerst in 98.000 jaar terug in de wereld. Dit is kolossaal!

 

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.
Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen tijdens lezingen van Benjamin Creme en Transmissie-meditaties. Zij verschijnen ook in verschillende gedaantes. Als de ervaringen door Benjamin Creme’s Meester werden bevestigd, werden de brieven gepubliceerd. Deze ervaringen worden gegeven om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren.
Zij brengen op een grappige manier ook wel ingesleten gewoontes als bijvoorbeeld roken of drinken onder de aandacht. Ook treden zij op als reddende “engel” bij ongelukken, in oorlogen, aardbevingen en andere rampen.
De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

 

Vrij van schuld
Op 9 april 2017 was ik aan het werk in een Wederverschijningsstand op een gezondheidsbeurs in Madison (Wisconsin, VS). Een stel van achter in de 20 kwam bij de stand en we raakten in gesprek.
Ik vroeg hun hoe hun collega’s en leeftijdsgenoten met de toestand in de wereld op dit moment omgaan. Ik ben me ervan bewust dat jonge mensen van dit millennium met grote onzekerheid worden geconfronteerd die door de toestand van de economie en het milieu en de huidige politieke situatie veroorzaakt wordt.
De jongeman zei: “Wij kijken naar alles wat er gebeurt. Dan weten we hoe we willen reageren.” Ik zei tegen ze: “Ik moet zeggen dat ik me schuldig voel over de toestand waarin mijn generatie de wereld voor jullie generatie heeft achtergelaten.”
De jongeman antwoordde onmiddellijk: “Er is geen reden voor je schuld, het is niet nodig en het helpt helemaal niet.” Hij ging door: “De wereld is niet zoals ze is door jouw generatie alleen. Het is jouw generatie en de generatie daarvoor en de generatie daarvoor, en de generatie voor die. De hele geschiedenis van de mensheid heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we zullen hier allemaal samen doorheen moeten komen. Laat het gewicht van je schuld van je schouders gehaald worden.” Hij zei ook: “Wij vinden het niet erg om in deze tijd in de wereld te zijn.” Zijn vriendin knikte instemmend. Deze ontmoeting was zeer heilzaam voor me en ik voelde echt de bevrijding van de schuld die van mijn schouders was weggenomen.

E.T., Madison (Wisconsin, VS).

 

Samen
Op Tweede Pinksterdag 2016 kregen we in het Informatiecentrum in Amsterdam bezoek van een woordvoerder voor Maitreya (bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, zie SI juli/augustus 2016). Sindsdien heeft hij ons vele malen met zijn aanwezigheid vereerd, door even langs te komen, een paar vrolijke, bemoedigende woorden te zeggen, op het laatste nippertje binnen te komen voor een lezing en op de stoel recht voor degeen die de lezing hield te gaan zitten. Bij zulke gelegenheden neemt hij actief deel aan discussies met vaak juiste en alerte opmerkingen die wat toevoegen aan de lezing en niet als verstorend of afleidend worden ervaren. Hij knikt goedkeurend, moedigt sprekers aan en lijkt verklaringen over hoe snel Maitreya’s openbare verschijning plaats zou kunnen vinden, te bevestigen en ermee in te stemmen. Hij is hartelijk en heeft een speels gevoel voor humor.
Hij heeft ons herhaaldelijk bezocht en hij was er ook juist voordat de tentoonstelling van litho’s van Benjamin Creme geopend werd (eind juni 2017); hij gaf de aanwezigen een liefdevolle omhelzing en beloofde terug te komen; een week of zo later was hij er weer voor een kort bezoek als om solidariteit, belangstelling en zorg te tonen, hij vroeg of het goed ging met ons, schudde handen, gaf schouderklopjes en toonde belangstelling voor een paar groepsleden die heel vermoeid waren. Hij bevestigt woordelijk de onuitgesproken gedachten van sommigen van ons, geeft aan dat hij onze zorgen kent en bewijst dat hij dingen weet die anderen niet zouden kunnen weten.
Op 23 juli kwam Maitreya’s vriendelijke en ondersteunende woordvoerder weer in het Centrum; hij kwam een minuut nadat de lezing was begonnen binnen en deed later mee met de discussie met nuttige, grappige, juiste opmerkingen. Toen iemand zorg uitte over de toestand van de wereld zei een groepslid dat de overwinning van het goede “een goede, positieve uitkomst vast ligt”. Later sprak de woordvoerder met dat groepslid en herhaalde “de overwinning van het goede ligt vast”. Toen een ander groepslid, dat Maitreya’s vriendelijke woordvoerder al enkele maken gezien heeft, tegen hem zei dat het fijn was om hem weer te zien en hem bedankte voor zijn komst, wees hij alleen maar naar boven, als om te zeggen: ‘Ik doe gewoon wat me van boven gevraagd wordt om te doen’. Nog een andere opmerking van de woordvoerder in verband met de lezing ging over wanneer Maitreya wereldwijd volledig erkend zou worden: “Het is alles een kwestie van timing.”
Op 6 augustus hielden we een lezing in het Informatiecentrum, omringd door de tentoonstelling van litho’s. Maitreya’s woordvoerder kwam weer – als altijd net een minuut nadat de lezing was begonnen. Op de een of andere manier is er altijd een lege stoel, de laatste, waarop hij gaat zitten. Zoals gewoonlijk had hij heel wat te zeggen; hij praatte over de noodzaak van eenvoud en de noodzaak om in constant contact te blijven met het innerlijk of hoger zelf. Hij heeft ook de gewoonte om met aanwezigen te praten en maakt dan blijkbaar relevante opmerkingen of geeft advies.
Aan het eind van de lezing nodigde de spreker het publiek uit om een paar minuten in stilte voor een van de 18 litho’s waartoe men zich aangetrokken voelde te zitten, zonder iets te verwachten, te vragen of te verlangen. We bleven zo ongeveer zeven minuten stil zitten en kwamen geleidelijk aan weer bij elkaar en sloten de middag af met een heel duidelijk gevoel van zegening, energieën en dankbaarheid.
Het laatste wat de woordvoerder zei, net toen we allemaal opstonden om weg te gaan, was: “Samen”.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland-Share International, Amsterdam.

 

Vluchtige waarnemingen
Op 15 juli 2017 werd op de tweede dag van de Amerikaanse Transmissie-meditatieconferentie in Californië een mysterieuze, lange, Indiaas uitziende man met een grote tulband waargenomen. Drie deelnemers zagen hem op verschillende plaatsen van de campus en een paar tellen na elkaar.
Hij wandelde op het hoofdpad dat door de campus loopt en dat we door de ramen konden zien vanuit de ruimten waarin we toen in gespreksgroepjes zaten. Niemand van de drie mensen wist dat de anderen hem hadden gezien, maar ieder van de drie vertelde me er afzonderlijk over bij de lunch. Vreemd genoeg zagen ze ieder een heel andere kleur tulband.
Als toegewijd verslaglegger van de Wederverschijning moest ik wat feitenonderzoek doen; omdat ik ook kunstenaar ben weet ik dat mensen vaak verschillende namen voor dezelfde kleur hebben. Maar de een had een tulband gezien in intens magenta, de ander in een duidelijk paarse kleur en voor de derde persoon was het turkooisblauw. Toen ik bij ieder navraag deed naar de naam van de kleur die hij/zij gebruikte, hadden ze beslist verschillende kleuren gezien. Hun omschrijvingen van wat de man droeg verschilden ook. Voor de een was hij helemaal in het zwart gekleed en de andere twee waren behoorlijk verschillend. Logica zou kunnen zeggen dat er gewoon drie verschillende mensen ongeveer op dezelfde tijd langs wandelden. Maar als dat zo was waarom zag ieder van hen dan maar een van de mannen?
Ik weet dat Maitreya in het verleden vaak op een manier verscheen die de logica tartte of suggereerde dat Hij niet een gewoon persoon was. Voor mij was het doorslaggevende argument dat de eerste persoon die hem zag uit het raam keek met een andere deelnemer, toen er een hert liep dat door ‘de man’ gevolgd werd, maar de ander alleen het hert zag.
F.O. Oakland (Californië, VS).

 

Geachte redactie,
Tijdens de Amerikaanse conferentie voor groepsleden zag ik een sikh met een volle donkere baard die op het looppad westwaarts liep langs de plek waar we op 15 juli 2017 onze groepsdiscussie hielden. Hij was ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze broek, een wit overhemd – dat ongeveer 7,5 centimeter onder een donkerrood jasje uit hing – en een turkooisblauwe tulband. Omdat er bomen, struiken en een gebouw aan elke kant van het looppad waren, zag ik hem maar even.
M.H-L., Petaluma, (Californië, VS).

In alle opzichten een déjà vu
Op 3 juli 2017 zat ik in Frankrijk in de trein tussen Lille en Lyon. De conducteur kwam binnen en er vond een soortgelijke scene plaats als in 2005 in dezelfde trein (zie Share International 2005, Lezers schrijven).
De conducteur begon ballonnen op te blazen en aan de kinderen in de coupé te geven. Hij bleef niet erg lang, controleerde geen enkel kaartje en keek niet naar mij. Maar ik moest in mezelf lachen, omdat ik de vriendelijke verwijzing naar de andere ontmoeting 12 jaar geleden helemaal begreep. Opnieuw deed de ontmoeting me erg goed. Ik voelde me bemoedigd en geïnspireerd. Een vriendin van me, ook een groepslid, zat in een andere coupé. Zij zag dezelfde conducteur en keek naar hem terwijl hij met zijn das en jas speelde en daar vlammen uit tevoorschijn toverde.
Misschien was het opnieuw Maitreya die aan me verscheen.
G.J., Lyon (Frankrijk).

 

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.

Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen tijdens lezingen van Benjamin Creme en Transmissie-meditaties. Zij verschijnen ook in verschillende gedaantes. Als de ervaringen door Benjamin Creme’s Meester werden bevestigd, werden de brieven gepubliceerd. Deze ervaringen worden gegeven om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren.

Zij brengen op een grappige manier ook wel ingesleten gewoontes als bijvoorbeeld roken of drinken onder de aandacht. Ook treden zij op als reddende “engel” bij ongelukken, in oorlogen, aardbevingen en andere rampen.

De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

Vrij van schuld
Op 9 april 2017 was ik aan het werk in een Wederverschijningsstand op een gezondheidsbeurs in Madison (Wisconsin, VS). Een stel van achter in de 20 kwam bij de stand en we raakten in gesprek.
Ik vroeg hun hoe hun collega’s en leeftijdsgenoten met de toestand in de wereld op dit moment omgaan. Ik ben me ervan bewust dat jonge mensen van dit millennium met grote onzekerheid worden geconfronteerd die door de toestand van de economie en het milieu en de huidige politieke situatie veroorzaakt wordt.
De jongeman zei: “Wij kijken naar alles wat er gebeurt. Dan weten we hoe we willen reageren.” Ik zei tegen ze: “Ik moet zeggen dat ik me schuldig voel over de toestand waarin mijn generatie de wereld voor jullie generatie heeft achtergelaten.”
De jongeman antwoordde onmiddellijk: “Er is geen reden voor je schuld, het is niet nodig en het helpt helemaal niet.” Hij ging door: “De wereld is niet zoals ze is door jouw generatie alleen. Het is jouw generatie en de generatie daarvoor en de generatie daarvoor, en de generatie voor die. De hele geschiedenis van de mensheid heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we zullen hier allemaal samen doorheen moeten komen. Laat het gewicht van je schuld van je schouders gehaald worden.” Hij zei ook: “Wij vinden het niet erg om in deze tijd in de wereld te zijn.” Zijn vriendin knikte instemmend. Deze ontmoeting was zeer heilzaam voor me en ik voelde echt de bevrijding van de schuld die van mijn schouders was weggenomen.

E.T., Madison (Wisconsin, VS).

Samen
Op Tweede Pinksterdag 2016 kregen we in het Informatiecentrum in Amsterdam bezoek van een woordvoerder voor Maitreya (bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, zie SI juli/augustus 2016). Sindsdien heeft hij ons vele malen met zijn aanwezigheid vereerd, door even langs te komen, een paar vrolijke, bemoedigende woorden te zeggen, op het laatste nippertje binnen te komen voor een lezing en op de stoel recht voor degeen die de lezing hield te gaan zitten. Bij zulke gelegenheden neemt hij actief deel aan discussies met vaak juiste en alerte opmerkingen die wat toevoegen aan de lezing en niet als verstorend of afleidend worden ervaren. Hij knikt goedkeurend, moedigt sprekers aan en lijkt verklaringen over hoe snel Maitreya’s openbare verschijning plaats zou kunnen vinden, te bevestigen en ermee in te stemmen. Hij is hartelijk en heeft een speels gevoel voor humor.
Hij heeft ons herhaaldelijk bezocht en hij was er ook juist voordat de tentoonstelling van litho’s van Benjamin Creme geopend werd (eind juni 2017); hij gaf de aanwezigen een liefdevolle omhelzing en beloofde terug te komen; een week of zo later was hij er weer voor een kort bezoek als om solidariteit, belangstelling en zorg te tonen, hij vroeg of het goed ging met ons, schudde handen, gaf schouderklopjes en toonde belangstelling voor een paar groepsleden die heel vermoeid waren. Hij bevestigt woordelijk de onuitgesproken gedachten van sommigen van ons, geeft aan dat hij onze zorgen kent en bewijst dat hij dingen weet die anderen niet zouden kunnen weten.
Op 23 juli kwam Maitreya’s vriendelijke en ondersteunende woordvoerder weer in het Centrum; hij kwam een minuut nadat de lezing was begonnen binnen en deed later mee met de discussie met nuttige, grappige, juiste opmerkingen. Toen iemand zorg uitte over de toestand van de wereld zei een groepslid dat de overwinning van het goede “een goede, positieve uitkomst vast ligt”. Later sprak de woordvoerder met dat groepslid en herhaalde “de overwinning van het goede ligt vast”. Toen een ander groepslid, dat Maitreya’s vriendelijke woordvoerder al enkele maken gezien heeft, tegen hem zei dat het fijn was om hem weer te zien en hem bedankte voor zijn komst, wees hij alleen maar naar boven, als om te zeggen: ‘Ik doe gewoon wat me van boven gevraagd wordt om te doen’. Nog een andere opmerking van de woordvoerder in verband met de lezing ging over wanneer Maitreya wereldwijd volledig erkend zou worden: “Het is alles een kwestie van timing.”
Op 6 augustus hielden we een lezing in het Informatiecentrum, omringd door de tentoonstelling van litho’s. Maitreya’s woordvoerder kwam weer – als altijd net een minuut nadat de lezing was begonnen. Op de een of andere manier is er altijd een lege stoel, de laatste, waarop hij gaat zitten. Zoals gewoonlijk had hij heel wat te zeggen; hij praatte over de noodzaak van eenvoud en de noodzaak om in constant contact te blijven met het innerlijk of hoger zelf. Hij heeft ook de gewoonte om met aanwezigen te praten en maakt dan blijkbaar relevante opmerkingen of geeft advies.
Aan het eind van de lezing nodigde de spreker het publiek uit om een paar minuten in stilte voor een van de 18 litho’s waartoe men zich aangetrokken voelde te zitten, zonder iets te verwachten, te vragen of te verlangen. We bleven zo ongeveer zeven minuten stil zitten en kwamen geleidelijk aan weer bij elkaar en sloten de middag af met een heel duidelijk gevoel van zegening, energieën en dankbaarheid.
Het laatste wat de woordvoerder zei, net toen we allemaal opstonden om weg te gaan, was: “Samen”.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland-Share International, Amsterdam.

Vluchtige waarnemingen
Op 15 juli 2017 werd op de tweede dag van de Amerikaanse Transmissie-meditatieconferentie in Californië een mysterieuze, lange, Indiaas uitziende man met een grote tulband waargenomen. Drie deelnemers zagen hem op verschillende plaatsen van de campus en een paar tellen na elkaar.
Hij wandelde op het hoofdpad dat door de campus loopt en dat we door de ramen konden zien vanuit de ruimten waarin we toen in gespreksgroepjes zaten. Niemand van de drie mensen wist dat de anderen hem hadden gezien, maar ieder van de drie vertelde me er afzonderlijk over bij de lunch. Vreemd genoeg zagen ze ieder een heel andere kleur tulband.
Als toegewijd verslaglegger van de Wederverschijning moest ik wat feitenonderzoek doen; omdat ik ook kunstenaar ben weet ik dat mensen vaak verschillende namen voor dezelfde kleur hebben. Maar de een had een tulband gezien in intens magenta, de ander in een duidelijk paarse kleur en voor de derde persoon was het turkooisblauw. Toen ik bij ieder navraag deed naar de naam van de kleur die hij/zij gebruikte, hadden ze beslist verschillende kleuren gezien. Hun omschrijvingen van wat de man droeg verschilden ook. Voor de een was hij helemaal in het zwart gekleed en de andere twee waren behoorlijk verschillend. Logica zou kunnen zeggen dat er gewoon drie verschillende mensen ongeveer op dezelfde tijd langs wandelden. Maar als dat zo was waarom zag ieder van hen dan maar een van de mannen?
Ik weet dat Maitreya in het verleden vaak op een manier verscheen die de logica tartte of suggereerde dat Hij niet een gewoon persoon was. Voor mij was het doorslaggevende argument dat de eerste persoon die hem zag uit het raam keek met een andere deelnemer, toen er een hert liep dat door ‘de man’ gevolgd werd, maar de ander alleen het hert zag.
F.O. Oakland (Californië, VS).

Geachte redactie,
Tijdens de Amerikaanse conferentie voor groepsleden zag ik een sikh met een volle donkere baard die op het looppad westwaarts liep langs de plek waar we op 15 juli 2017 onze groepsdiscussie hielden. Hij was ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze broek, een wit overhemd – dat ongeveer 7,5 centimeter onder een donkerrood jasje uit hing – en een turkooisblauwe tulband. Omdat er bomen, struiken en een gebouw aan elke kant van het looppad waren, zag ik hem maar even.
M.H-L., Petaluma, (Californië, VS).

In alle opzichten een déjà vu
Op 3 juli 2017 zat ik in Frankrijk in de trein tussen Lille en Lyon. De conducteur kwam binnen en er vond een soortgelijke scene plaats als in 2005 in dezelfde trein (zie Share International 2005, Lezers schrijven).
De conducteur begon ballonnen op te blazen en aan de kinderen in de coupé te geven. Hij bleef niet erg lang, controleerde geen enkel kaartje en keek niet naar mij. Maar ik moest in mezelf lachen, omdat ik de vriendelijke verwijzing naar de andere ontmoeting 12 jaar geleden helemaal begreep. Opnieuw deed de ontmoeting me erg goed. Ik voelde me bemoedigd en geïnspireerd. Een vriendin van me, ook een groepslid, zat in een andere coupé. Zij zag dezelfde conducteur en keek naar hem terwijl hij met zijn das en jas speelde en daar vlammen uit tevoorschijn toverde.
Misschien was het opnieuw Maitreya die aan me verscheen.
G.J., Lyon (Frankrijk).

 

 

FOTO’s:

 

Maitreya, in de gedaante van een conducteur, die tegelijkertijd ballondieren maakt, goocheltrucs uitvoert en levenslessen geeft (juni 2005).

 

De conducteur in de trein tussen Lille en Lyon (Frankrijk), op 3 juli 2017.

Share International September 2017 images, When reviewing the pictures later the photographer was surprised to see a glowing cross in the sky in one shot. Experts with the British Earth and Aerial Mysteries Society (BEAMS) who analyzed the picture could find no conventional explanation for the image.

Schotland, VK – Op 21 mei 2017 nam een bezoeker in de avond foto’s van de enorme ‘Kelpies’ in Falkirk, Andy Scotts 30 meter hoge stalen beelden van paardenhoofden. Ze zijn genoemd naar de Schotse mystieke waterpaarden, het zijn de grootste paardenbeelden in de wereld. Toen hij de foto’s later opnieuw bekeek zag de fotograaf tot zijn verbazing op één een gloeiend kruis in de lucht. Deskundigen van de Britse vereniging voor mysteries op aarde en in de lucht (BEAMS) die de foto analyseerden konden geen conventionele verklaring voor het beeld vinden. (Bron: beamsinvestigations.org)

 

Graanformaties 2017

Dit jaar zijn er opnieuw tientallen complexe graanpatronen verschenen in velden over de hele wereld, met name in het zuidwesten van Engeland.

Graancirkelster – weer een voorbode van Maitreya?

Share International September 2017 images, Metatron’s Cube -- On 18 July 2017, a 400-foot diameter crop formation was discovered in a wheat field near Cley Hill, Warminster, England

Op 18 juli 2017 werd in een tarweveld nabij Cley Hill (Warminster, Engeland; foto onder) een graancirkel met een diameter van 122 meter ontdekt. De formatie is een duidelijke uitbeelding van wat bekend is als een Metatron’s Cube (Kubus van Metatron), een geometrisch patroon in de Joodse Kabbala (en heilige geometrie) dat de stroom van energie in alle vormen van de Schepping verbeeldt. In de Kabbala werd de naam Metatron aan de bijbelse patriarch Enoch gegeven na de “hemelvaart” van zijn lichaam en transformatie tot aartsengel. In De Grote Aantocht (blz.35) beantwoordde Benjamin Creme een vraag over de ware oorsprong van Metatron:
“V. Gezien de overeenkomst tussen zowel de medeklinkers (klinkers worden in het Hebreeuws niet geschreven) in Metatron (MTTR) en Maitreya (MTR) alsook in de functie – namelijk Leraar der leraren, is Metatron Maitreya?
Benjamin Creme: Ja.”

In zijn boek De bundeling van de Krachten van Licht geeft Benjamin Creme uitleg over graancirkels: “De Ruimtebroeders maken de graancirkels. Dit zijn in wezen centra of draaikolken van kracht. De graancirkels verschijnen over de hele wereld, maar het zwaartepunt ligt in het zuiden van Engeland, want dat is waar Maitreya verblijft. Zijn brandpunt in de wereld is Londen. Ofschoon de graancirkels niet in Londen zelf verschijnen, liggen ze er niet ver vandaan. Er zijn goede redenen waarom ze in grote aantallen in graan en andere gewassen verschijnen. Op indirecte manier laten de wezens in de ruimteschepen zo hun ‘visitekaartje’ achter, zeggen ze: “Wij waren hier.” De Ruimtebroeders maken jaar na jaar ongelooflijk complexe, prachtige en steeds bewerkelijker patronen in de graancirkels. Dan worden de gewassen geoogst, de cirkels verdwijnen en het jaar daarop worden ze weer gemaakt. Ze worden met opzet in gewassen gemaakt, omdat gewassen seizoensgebonden zijn… Sommige patronen, met name de recentere, hebben een betekenis.”

Share International September 2017 images, Crop pattern in wheat field in Bydemill Copse, Cannington, Wiltshire, England, 4 August 2017. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk

Graanpatroon in tarweveld in Bydemill Copse (Cannington, Wiltshire, Engeland), 4 augustus 2017. (Foto: Steve Alexander; temporarytemples.co.uk)

Share International September 2017 images, On 19 July 2017, the 40th anniversary of Maitreya’s entry into London and the modern world, a crop circle resembling the equal-armed cross of the Age of Aquarius appeared in a field in Climping Beach, West Sussex, England. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk

Op 19 juli 2017, de dag waarop Maitreya 40 jaar geleden zijn intrede in Londen en de moderne wereld deed, verscheen in een veld in Climbing Beech (West-Sussex, Engeland) een graancirkel die op een gelijkarmig kruis van het Waterman-tijdperk lijkt. (Foto: Steve Alexander; temporarytemples.co.uk)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Blauwdruk voor een nieuwe en eenvoudiger wereld’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt, dl.I en II, en Share International), en uit de boeken van Benjamin Creme.

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr.48)

De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het ras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst’)

Elk moment kan de wereld getuige zijn van de verschijning van mannen en vrouwen met het vermogen en het inzicht om de problemen aan te pakken die de wereld tegenwoordig bestoken. Zij hebben ook het beste met iedereen voor. Zij staan gereed om de reorganisatie op zich te nemen van de sociale structuur van de wereld langs geestelijker lijnen, zodra zij daartoe gevraagd worden. Dit zal binnenkort het geval zijn. De Meesters zullen hen opleiden voor hun specifieke taken en de benodigde energetische stimulans verschaffen. Hun namen zijn aan slechts weinigen bekend, maar zij zullen grote invloed hebben op de wereldaangelegenheden. Zij zullen de veranderingen in gang zetten die de wereld met toenemende stuwkracht zullen transformeren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

De wereld balanceert tussen het oude en het nieuwe, het verleden en de toekomst, en wacht met ingehouden adem op een aanwijzing over de uitkomst. Voor iedereen zijn er zichtbare tekenen in overvloed, maar velen weigeren daarin de hoop te zien waarnaar zij verlangen, en verminderen zodoende hun geluk en gemoedsrust. Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)

Wanneer we het beginsel van samendelen hebben aanvaard (waartoe de regeringen zullen worden gedwongen door de publieke opinie) zal elk land worden gevraagd aan de wereld ter beschikking te stellen wat het zelf niet nodig heeft. Elk land zal worden uitgenodigd om een inventaris te maken van zijn bezittingen en zijn behoeften. Na computerverwerking zullen deze gegevens een speciaal voor dit doel opgericht agentschap van de Verenigde Naties voorzien van de informatie voor de uitvoering van een rationale herverdeling van de goederen van de wereld. Zo kan er een beter evenwicht worden bereikt tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Het herverdelingsprogramma zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. De plannen en blauwdrukken voor deze onderneming, die zijn ontworpen door hoge ingewijden (grote economen, financiers en industriëlen), liggen al lang klaar en wachten slechts tot de mensheid hun uitvoering verlangt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I

Om vooruitgang te maken moet de mens sterven ten opzichte van het oude. Zo is het altijd geweest. Zo ook, Mijn vrienden, moet in deze tijd van verandering afstand worden gedaan van de oude structuren, en moeten alle mensen, in broederschap, eenvoudig samendelen. (Maitreya, Boodschap nr.118)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplitsing. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Met Maitreya en Zijn groep om hen te leiden, zullen de mensen leren houden van de eenvoud van de nieuwe structuren, en daarin een intense tevredenheid en samenhang vinden. Zij zullen zich op hun gemak voelen in een wereld ontdaan van wedijver en de spanning waarmee die gepaard gaat. Terwijl ze met elkaar samenwerken, zullen ze overweldigend geluk en vervulling vinden in alles wat ze doen. Maitreya zal niet karig zijn met Zijn hulp en raad, en Wij, jullie Oudere Broeders, evenmin met Onze inspanningen om de bouw van een nieuwe beschaving te inspireren. De wonderen die dit komende bouwwerk zullen opluisteren, zullen alle mensen verrukken en verbazen. Een ieder heeft een rol te spelen bij de bouw ervan en allen zullen het beste van zichzelf geven voor zijn totstandkoming. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wending van het lot’)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. (Maitreya, Boodschap nr.50)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. De Christus zal tonen dat het pad van geestelijk leven breed en afwisselend genoeg is voor iedereen. In elk streven, in elk aspect van het menselijk leven kunnen bewustzijn en kennis van God worden ervaren en uitgedrukt. Allen kunnen hun bewustzijn van die voortdurende ervaring bijdragen aan het veelkleurige patroon dat door die samen gedeelde ervaring zal ontstaan. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Een blauwdruk voor verandering heeft de verbeelding van vele miljoenen mensen gegrepen en zal spoedig de aandacht van de wereld opeisen. Mensen hebben begrepen dat zij onoverwinnelijk zijn wanneer ze zich organiseren en zich moedig opstellen. Niets kan deze beweging voor verandering tot staan brengen. Ze belichaamt de denkbeelden van de toekomst en het Plan. Maitreya heeft haar een stem gegeven, die nu de stem van de volkeren der wereld is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar Eenheid’)

Mijn naar buiten treden vordert. Spoedig zullen jullie broeders in Mijn centrum weten dat zich onder hen een eenvoudig man Gods bevindt, een Broeder onder broeders, een woordvoerder voor hen; om alle landen het verlangen voor te leggen van alle mensen naar een wereld van vrede, naar Rechtvaardig Samendelen van de hulpbronnen, naar plezier en Vreugde, naar de schepping van een nieuwe wereld, gebouwd volgens het Patroon van God. (Maitreya, Boodschap nr.103)

De blauwdruk van de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme, oktober 1999

Wanneer de mensen Maitreya in volle openbaarheid zien, zullen ze veel te bewonderen vinden: Zijn gratie en vreugde, Zijn bescheiden wijsheid en allesomvattende liefde, Zijn bereidheid om alles wat Hij heeft en is te delen met mensen van alle standen. Zijn nederigheid zal verbazing wekken; Zijn kennis, die onmetelijk is en peilloos diep, zal de mensen de geringheid van de hunne onthullen. Zo zullen zij zich tot Hem wenden voor raad en, zeker van Zijn betrokkenheid, opnieuw de leerlingen en ernstige zoekers worden die zij eens waren. Zo zal het zijn, en zo zal de Grote Heer de mensen de Blauwdruk van de toekomst aanbieden. Die toekomst houdt voor de mens zulke grote wonderen in dat maar enkelen deze nu kunnen bevatten.
Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf – zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen…

door Phyllis Power

“Als zielen … trachten we uitdrukking te geven aan de wezenlijke eenheid van onze aard”
–Benjamin Creme’s Meester

Charles Eisenstein, wiens artikelen ook in Share International zijn gepubliceerd, werd onlangs gevraagd om in de hooggewaardeerde en populaire Oprah Winfrey show Super Soul Sunday te verschijnen. Zijn antwoord was: “een prompt ja, vergezeld van gevoelens van verwondering dat mijn wereld met die van haar kruiste. Weet je, Oprah leeft bijna in een ander universum dan dat van mijn eigen alternatieve randgebied. Zou het kunnen zijn, dacht ik terwijl mijn hart een sprongetje maakte, dat de kloof tussen onze werelden kleiner wordt? Dat de ideeën die ik dien en het bewustzijn dat ik aanspreek gereed zijn om tot de gevestigde orde door te dringen?” Het bleek echter dat Oprah al langs dezelfde lijnen als Eisenstein dacht en bijzonder openstond voor wat hij te zeggen had.
Eisenstein was gewend om zich in de marge van het heersende denken te bevinden, hoewel hij hoopte en geloofde dat zijn boodschap ooit weerklank zou vinden bij het grote publiek en zelfs zou helpen om het denken te veranderen. In de tussentijd was hij eraan gewend geraakt om via zijn schrijfwerk langzaam en op kleine schaal te werken. Na de mislukking van het eerste boek, dat hij zelf uitgaf omdat niemand anders dat wilde doen, had hij een visioen van een “hemelse bezoeker” die hem een “duidelijke keuze” voorlegde.
“ ‘Charles, is het werkelijk jouw wens dat het werk dat je doet zijn potentieel waarmaakt en zijn juiste rol in de evolutie van alle dingen vervult?’ ‘Ja’, zei ik, ‘dat is mijn wens.’ ‘OK dan,’ zei het wezen. ‘Ik kan daar voor zorgen, maar je zult er een prijs voor moeten betalen. De prijs is dat je nooit voor je rol erkend zal worden. Het verhaal dat je vertelt, zal de wereld veranderen, maar je zult er nooit erkenning voor krijgen. Je zult rijk noch beroemd worden, of erkenning krijgen. Ben je bereid die prijs te betalen?’
Ik trachtte eronder uit te komen, maar het wezen was onverbiddelijk. Als de keuze was tussen het een of het ander, hoe zou ik dan met mezelf kunnen leven als ik in het diepst van mijn hart wist dat ik mijn doel verloochend had? Dus stemde ik in met zijn aanbod.”
Na een poos besefte Eisenstein dat kleine daden van mededogen en liefde die waarschijnlijk nooit brede erkenning zullen krijgen, even waardevol zijn als al zijn eigen pogingen tot grootschalig werk in het openbaar. “Vriendelijke daden versterken het veld van vriendelijkheid, daden van liefde versterken het veld van liefde, daden van haat versterken het veld van haat. En wanneer we erop vertrouwen dat de taken die het leven ons toebedeelt, deel uitmaken van een groter tapijt, geweven door een intelligentie die ons precies op de juiste tijd op de juiste plaats zet, dan is grootschaligheid ook niet nodig.”
Na de nodige bescheidenheid te hebben bereikt in zijn ambitie om verandering te bewerkstelligen en daardoor bekend te worden – zoals hij zei zijn ideeën waren niet van hem, hij was slechts een ‘scribent’ – zag hij de uitnodiging van Oprah Winfrey, wier programma miljoenen bereikt, toch als een teken van een veranderend bewustzijn in de wereld: “Ik zie mijzelf soms als een soort antenne voor de ontvangst van informatie waar een bepaald deel van de mensheid om vraagt. Het buitenbeentje van de middelbare school is van nut geworden! Op een veel grotere schaal speelt Oprah ook zo’n soort rol: niet slechts zijzelf, zij is een ‘avatar’ van het collectieve denken. Zij is uitstekend afgestemd op haar publiek en wanneer ze iets binnen hun gezichtsveld brengt, is dat waarschijnlijk omdat ze weet dat het daar gereed voor is.”
Oprah’s eerste vraag aan Eisenstein was: is Amerika ‘opengebroken’? Nog niet, was zijn veelbetekenende antwoord, maar het is op weg naar het besef dat een diepgaande verandering nodig en onvermijdelijk is: het zal gebeuren “door ineenstorting”. In navolging van de woorden van Benjamin Creme en zijn Meester, evenals de Oosterse religieuze lering in het algemeen, bevestigde Eisenstein zijn droeve geloof dat de wereld lijdt aan het “onderliggende verdriet” van de “wond van afgescheidenheid” van alles waarmee we eigenlijk verbonden moeten zijn. Het verdriet drukt zich uit in boosheid en haat.
Zoals Benjamin Creme in De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, zijn eerste boek, zei, is de werkelijkheid, zoals hij die in meditatie ervoer, dat alles met elkaar verbonden is: “Ik hield op te bestaan als afzonderlijk wezen; toch was ik me nog steeds volledig bewust, maar dat bewustzijn breidde zich uit totdat het alles omvatte. Ik zag dat dit de Werkelijkheid was, dat ons gewone waakbewustzijn dit eigenlijk bedekt, verbergt, door verkeerde vereenzelviging met ons lichaam.”
Naarmate we het Waterman-tijdperk van synthese binnengaan, zal een gewaarwording van verbondenheid beslist buitengewoon verreikend en doordringend zijn en zowel ons leven als onze instellingen volledig veranderen. Zoals Benjamin Creme’s Meester het uitdrukt: “…eenheid is kracht, de wezenlijke aard van ons Wezen, het doel waar alle mensen naar streven en waar alle mensen uitdrukking aan trachten te geven.” Het gevoel van het ontwaken van die gewaarwording kwam krachtig uit het interview van Oprah naar voren. Charles Eisenstein zei: “het volgende verhaal” voor de mensheid zal zijn wat hij inter-wezen noemt, het besef dat “we allen één zijn”.
In het essay dat hij in aansluiting op het interview schreef, zegt hij: “Als ik het juist heb dat mijn verschijning bij Oprah een teken is (hoe klein ook) van het ontrafelen van eens dominante wereldbeschouwingen, dan gebeurde het alleen maar omdat de opkomende wereldbeschouwing waar ik over spreek nu zo sterk door zo velen wordt gedeeld… We zullen niet veel langer alleen zijn. Ik dank allen die het veld van kennis waarover ik spreek, hebben gesteund, die mijn woorden nog meer geloven dan ik zelf en die mij daardoor steunen in het werk dat jullie steunt. Zo gaan wij over van het Tijdperk van Afgescheidenheid naar het Tijdperk van Wij hebben Elkaar Nodig.”

Verwijzingen:
Charles Eisenstein, The Age of We Need Each Other, charleseisenstein.net;
oprah.com
Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, Share Nederland, Amsterdam, 5de druk 2000
Benjamin Creme (red.), Een Meester spreekt, Share International, 1985, blz. 395.

interview met Paul Ingram door Meryl Tihanyi

De British-American Security Information Council (Brits-Amerikaanse Raad voor informatie over veiligheid; BASIC), een in het VK en de VS gevestigde denktank die in 1987 werd opgericht, hanteert een inclusieve, onpartijdige en dialooggerichte aanpak ter bevordering van nucleaire ontwapening en non-proliferatie. Paul Ingram, sinds 2007 uitvoerend directeur van de groep, heeft sinds 2002 een aantal van BASICs rapporten en inlichtingen geschreven over verschillende nucleaire en niet-nucleaire kwesties. Ingram presenteerde ook een programma op IRINN (het Islamic Republic Iran News Network) dat zich richtte op kwesties die relevant zijn voor de wereldwijde veiligheid, en hij onderwees leiderschapsvaardigheden voor hogere ambtenaren aan de Britse National School of Government. Meryl Tihanyi interviewde hem voor Share International.

Share International: Voordat we het werk van BASIC bespreken, kunt u iets zeggen over de huidige situatie met Noord-Korea en wat er gedaan zou kunnen worden om de situatie op een vreedzame wijze op te lossen?
Paul Ingram: Het lijkt erop dat Noord-Korea nu tevoorschijn komt met een effectief nucleair afschrikmiddel, naast zijn bestaande conventionele slagkracht die al in staat was verwoestingen in Zuid-Korea aan te richten. Andere staten moeten accepteren dat de relatie met Noord-Korea gebaseerd is op afschrikking en moeten voorlopig strategische stabiliteit nastreven.
Maar dit betekent ook dat de VS de strategie van intimidatie en dreigen met oorlog moeten nalaten in antwoord op de ontwikkeling van de militaire capaciteiten van Noord-Korea en in plaats daarvan een dialoog opzetten, teneinde naar beide kanten een zekere vorm van vertrouwen te bieden. De Noord-Koreanen zijn al een aantal decennia op zoek naar een dergelijke dialoog. Het is tijd om op deze basis met hen om de tafel te gaan zitten en te stoppen met denken dat we hen kunnen intimideren tot ze zich overgeven.

SI: Waarop is BASICs werk in de eerste plaats gericht?
PI: BASIC is een denktank met een agenda: vooruitgang boeken op het gebied van nucleaire ontwapening door met regeringen en andere belanghebbenden te werken aan het overwinnen van obstakels voor nucleaire ontwapening.
We doen dit met het idee dat regeringen vasthouden aan kernwapens omdat ze zich in hun bestaande nucleaire doctrines gevangen voelen; dat er veel angst is die hen verhindert de verknochtheid aan wapens op te geven, waarvan zij menen dat ze van essentieel belang zijn voor hun nationale veiligheid; dat er ook veel gehecht wordt aan de macht die ze met zich meebrengen – de status en het besef dat kernwapens de ultieme vorm van valuta in de internationale gemeenschap zijn – de valuta van de macht.
Wat we proberen te doen is begrippen als verantwoordelijkheid en multilaterale samenwerking aan de situatie toe te voegen, zodat regeringen een sterker besef van hun eigen rol krijgen bij het creëren van de voorwaarden die kunnen leiden tot nucleaire ontwapening.
We doen dit door mensen in dialoog bijeen te brengen en door te proberen de complexe dimensies van de valkuilen waarbij regeringen betrokken zijn beter te begrijpen. We vermijden preken of specifieke oplossingen, die alleen maar bijdragen aan de complexiteit en onenigheid over hoe we vooruit komen. Eerder streven we ernaar zo te werken dat regeringen vertrouwen in onze agenda en manier van aanpak krijgen, zodat we op dat vertrouwen kunnen voortbouwen om mogelijkheden voor vooruitgang te creëren.

Vermindering van nucleaire dreiging
SI: Met wie werkt BASIC op deze manier en hoe begint u deze discussies?
PI: In de Verenigde Naties bouwen wij relaties met verschillende landen op, evalueren hun bestaande posities, hun beleid en benaderingen, en proberen ze te helpen de bruikbaarheid die ze aan kernwapens hechten te beperken.
Wij werken samen met het VK en de VS, evenals Rusland en andere Europese staten. We werken ook in het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Met het VK en de VS werken we op verschillende niveaus, met hun ministeries van Buitenlandse Zaken, en bekijken hoe zij de nucleaire wapendiplomatie benaderen; waarbij we proberen een stapsgewijze aanpak van wapenbeheersing aan te moedigen, hun succes te waarderen en voorstellen te doen die hun prestaties om verder te gaan stimuleren. We werken ook samen met defensiefunctionarissen, waarbij we kijken naar een aantal onbedoelde gevolgen van het inzetten van kernwapensystemen en benadrukken sommige gevaren die verbonden zijn aan de inzet ervan.
In het Midden-Oosten hebben we in de loop der jaren gekeken naar de obstakels voor een massavernietigingswapen (MVW)-vrije zone in de regio. We werken samen met functionarissen van de Golfstaten om vertrouwen te creëren in een internationale aanpak die de nucleaire veiligheid en beveiliging ziet als een manier om een regionale dialoog met Iran op te zetten. Daar hebben we, samen met Iraanse functionarissen, een alternatief gecreëerd als uitdaging op het huidige systeem dat gebaseerd is op het ontwikkelen van nucleaire technologieën, die slechts angst en reactie opwekken, en in plaats daarvan hebben we alternatieve technologieën en strategieën gekozen.
Met de Russen zijn we bezig met het organiseren van een aantal rond-de-tafel gesprekken in Moskou om de perspectieven rond het gebruik van kernwapens en alternatieve benaderingen voor dialoog met het Westen te overwegen. We hebben ook in Europa rond-de-tafel gesprekken georganiseerd met NAVO-bondgenoten om te praten over hoe ze hun gehechtheid aan de inzet van tactische kernwapens in Europa kunnen verminderen, die bedoeld is om de Amerikaanse inzet voor Europese veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat de Russen hun nationale veiligheid niet kunnen bedreigen.
We publiceren ook een rapport over het debat in Finland over landmijnen, als voorbeeld van een staat die haar defensiemacht opgaf welke ze als essentieel beschouwde voor haar nationale veiligheid tegenover Rusland, omdat men uiteindelijk meende dat de nationale veiligheid meer gebaat is bij een sterkere, meer samenhangende internationale gemeenschap waarin de meeste staten vinden dat er geen plaats voor landmijnen is.
Dus op het gebied van kernwapens onderzoeken we, per land en per regio, manieren om vraagtekens te plaatsen bij de heersende veronderstelling dat kernwapens veiligheid en macht opleveren. We werken samen met functionarissen bij het zoeken naar alternatieve manieren om hun doelen te bereiken zonder de internationale veiligheid te ondermijnen of in een wapenwedloop te vervallen.

Verbod op kernwapens
SI: Onlangs werd bij de VN een internationaal akkoord over het verbod op kernwapens ondertekend (Verdrag betreffende het verbod op kernwapens, 7 juli 2017 – het verbodsverdrag; zie blz. 12). Wat waren de hoofdpunten en hoe belangrijk vindt u het dat we ons in de richting van een wereld zonder kernwapens bewegen?
PI: De stap die bij de Verenigde Naties werd overeengekomen, is een verdrag voor te stellen dat vanaf 20 september 2017 openstaat voor ondertekening.
Elke lidstaat van het verdrag verbindt zich ertoe geen kernwapens te ontwikkelen of in te zetten, geen onderzoek ernaar te verrichten en geen activiteiten te verrichten die het bestaan van kernwapens ondersteunen. Dat is een vrij ruime formulering en kan een probleem vormen voor landen om dit verdrag te ondertekenen die ook betrokken zijn bij bondgenootschappen of groepen van landen die expliciet afhankelijk zijn van kernwapens voor hun defensiedoctrine.
Dit verdrag is een stap op de lange weg naar een kernwapenvrije wereld. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Het zal niet zo zijn dat de staten met kernwapens deze zonder slag of stoot zullen opgeven en zich ervan zullen ontdoen. Maar het zal onvermijdelijk enige diplomatieke druk uitoefenen op staten die gehecht zijn aan nucleaire afschrikkingsmiddelen, hoewel bepaald geen sterke en krachtige druk. Het verdrag heeft het meeste effect als staten het zien als een symbool van frustratie.
Kernwapens zelf zijn symbolen van bereidheid van staten om onaanvaardbare niveaus van bedreiging aan te gaan, wat gelijk staat aan terrorisme om veiligheid te verkrijgen. Staten met kernwapens proberen hun nationale veiligheid te versterken door andere staten te bedreigen met totale vernietiging. En dat bevat veel tegenstrijdigheden.
Staten die deelnemen aan het verdrag om kernwapens te verbieden, proberen een signaal te sturen dat ze in de 21e eeuw onacceptabel zijn. Het is een uitnodiging aan staten die kernwapens bezitten om te werken aan processen om uit die val te ontsnappen en andere middelen te vinden om hun veiligheid zeker te stellen of te erkennen dat deze poging om veiligheid te verzekeren door middel van wederzijdse vernietiging in wezen met zichzelf in tegenspraak en onhoudbaar is.
….
Vooruitgang
SI: Zijn er in de afgelopen jaren voorbeelden van vooruitgang met nucleaire ontwapening die een gevoel van hoop of iets van een model kunnen bieden?
PI: Er zijn voorbeelden van ontwapening en internationale afspraken:
• Zuid-Afrika had een klein arsenaal van kernwapens die ze hebben ontmanteld waarna het de IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) uitnodigde om dit te verifiëren.
• Voormalige Sovjetstaten hadden kernwapens op hun grondgebied, die alle kort na het einde van de Koude Oorlog naar Rusland werden verscheept, ook die uit Oekraïne.
• Er is een aantal staten die kernwapenprogramma’s hadden, maar die hebben opgegeven. Dit betreft onder meer Zweden, Zwitserland, Brazilië, Argentinië, Taiwan en Zuid-Korea.
• Kernwapenvrije zones omspannen een groot deel van de wereldbol, waarbij landen zich verplicht hebben om geen kernwapens te verwerven en verificatieprocessen zijn aangegaan, teneinde het vertrouwen te bevorderen.
• Op de herzieningsconferentie in 2010 voor het Verdrag betreffende de Non-Proliferatie van Kernwapens (NPT) [het internationale verdrag betreffende kernwapens] is unaniem een 64-puntenplan aangenomen om verdere nucleaire ontwapening, non-proliferatie en het verantwoordelijke gebruik van kernenergie te bevorderen.
In het verleden hebben we een aantal wapencontroleovereenkomsten gehad, de meest recente is het START II- akkoord inzake strategische wapenvermindering tussen de VS en Rusland, dat in 2011 in werking is getreden en dat het aantal strategische kernkoppen en draagsystemen beperkte, alsmede overeenstemming bereikte over de verificatieprocessen. Tijdens de Koude Oorlog was het buitengewoon hoe in tijden van diep wantrouwen de tegenstanders in staat waren om te komen tot verregaande wapenbeheersingsmaatregelen, die aantonen dat vertrouwen niet essentieel is voor onderhandelingen – hoewel het natuurlijk wel helpt.

Volgende stappen
SI: Wat zijn de volgende geplande stappen voor inspanningen om kernwapens wereldwijd te verbieden?
PI: De [anti-kernwapens] campagnes zullen zich richten op pogingen om zo veel mogelijk landen het Verbodsverdrag te laten ondertekenen en te ratificeren. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan staten die indirect kunnen worden geassocieerd met nucleaire afschrikmiddelen – bondgenoten en anderen.
Er zullen groepen zijn die de kernwapenstaten willen aanmoedigen om dit verdrag niet te ondertekenen, maar om zich juist meer in te spannen voor wapenbeheersing en een andere houding tegenover kernwapens. Een voorbeeld zou zijn om opnieuw te kijken naar de mogelijkheid dat staten verklaren dat zij niet als eerste kernwapens zullen gebruiken, of dat zij andere staten krachtiger garanties willen bieden dat zij geen kernwapens zullen gebruiken, tenzij in bijzonder extreme omstandigheden; of dat zij zich zullen inzetten voor verdere wapenbeheersing of vermindering van het aantal geïnstalleerde kernwapens; of afstand doen van kernwapensystemen die instabiel zijn. Er zijn verschillende stappen die nucleair gewapende staten kunnen nemen.
We zullen een dialoog aangaan met een aantal nucleaire staten over wat het betekent om in de 21e eeuw een verantwoordelijke nucleair gewapende staat te zijn. Er zullen ook initiatieven komen om spanningen vanuit een regionaal perspectief te bekijken.
Maar in de aanloop naar de conferentie in 2020 over herziening van het NPT, is het waarschijnlijk dat het grootste deel van de aandacht gevestigd zal zijn op het Verbodsverdrag – hoeveel staten dat ondertekenen en wat er vervolgens zal gebeuren.

SI: Is er verder nog iets wat u kwijt wilt?
PI: Ik beschouw kernwapens als een van de duistere holen van de menselijke conditie. Ze komen uit een plek van extreme angst en verlangen naar macht en dominantie. Als we dit probleem kunnen aanpakken en aan de zichtbaar geworden gevaren van kernwapens kunnen ontsnappen, als we manieren kunnen vinden om uit dit probleem te komen, hebben we een aantal belangrijke manieren gevonden om samen te werken. Dat is op zichzelf belangrijk, maar ook belangrijk als vraagstuk om manieren te vinden in de richting van een positievere manier van leven.

Meer informatie: basicint.org