In afwachting van het nieuwe

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Alsof Hij voor onze tijd van spanning schreef verzekert de Meester de lezer dat “het einde al bekend is” en dat de Meesters en Heer Maitreya “de mensen weg zullen voeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras”.

door de Meester , via Benjamin Creme

De wereld wacht. Niet met ingehouden adem, maar met een groeiend besef dat de gebeurtenissen zich bewegen in de richting van een crisis waarvan de uitkomst onduidelijk is. Niemand weet hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Deskundigen, politici en economen, spartelen hulpeloos in de dwarsstromen, niet in staat te plannen door de tegenstrijdige richtingen waarin ze worden gedwongen. Dagelijks dienen zich nieuwe problemen aan om de goede wil van de meest verlichten te beproeven, terwijl achter de schermen de genadeloze hebzucht van speculatie landen op de knieën dwingt.
Telkens wanneer zo’n situatie optreedt, worden de mensen angstig, en als ze bang zijn halen ze uit in woede. Zo is het vandaag in vele delen van de wereld. Een toenemende intolerantie jegens vluchtelingen, jegens buitenlanders, verkleurt het proces van democratie, nu de levensstandaard daalt en de veiligheid wordt bedreigd. Politieke extremisten, die in de coulissen wachten, grijpen hun kans en komen naar voren om onnadenkende jongeren voor te gaan in nabootsing van het verleden.
Niets kan dit afglijden naar chaos tegenhouden terwijl de marktwerking het leven van mensen in haar goddeloze greep vermorzelt. Niets kan deze beschaving redden, gegrond als zij is op wedijver en hebzucht. De oude orde sterft; nee, ze is al dood. Commercialisering, een andere naam voor mammon, heeft de wet overweldigd en is wereldwijd de staatsgodsdienst geworden.
Zou de mens alleen staan in deze maalstroom, dan zou hij er jammerlijk aan toe zijn, dan zou hem een waarlijk treurig lot wachten. Dan zou hij zich tot niemand kunnen wenden voor hulp, niemand kunnen vragen om steun. Krachten ver boven zijn controle zouden hem meedogenloos ten oorlog drijven en met grote letters zou EINDE geschreven worden onder het menselijk bestaan op Aarde.
Maar de mens is niet alleen, is dat ook nooit geweest, en gesteund door zijn Oudere Broeders maakt hij zijn reis onder toezicht en begeleiding; niet alleen, maar in het veilige gezelschap van Hen die zijn voorgegaan en de weg goed kennen.
In het oog van de cycloon keert deze groep van Oudere Broeders terug. Eén voor één nemen Zij hun plaats in jullie midden in, gereed om hun raad en bijstand te verlenen wanneer Zij daartoe worden opgeroepen. Eeuwenlang hebben Zij gewacht op deze gelegenheid om direct in de wereld der mensen te werken. Nu komen Zij en brengen geschenken van wijsheid en liefde mee. Met hun leider, de Heer Maitreya, zullen Zij de mensen wegvoeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras. Op de ruïnes van het oude zal door mensenhanden een nieuwe beschaving worden gebouwd, onder de inspiratie van Maitreya en zijn Groep. Vrees niet, want het einde is al bekend. De mensheid zal deze tijd van crisis te boven komen en in een nieuwe en betere verhouding treden met zichzelf, haar planeet en haar Bron. Maitreya is gekomen om alle dingen nieuw te maken. Bewust of onbewust, de wereld is in afwachting van het nieuwe.
(Benjamin Creme’s Meester, Een Meester spreekt, dl.I)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.