Vragen en antwoorden – september 2017

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Hoe kunt u dit een boodschap en tijd van hoop noemen? (Lezing Parijs, 2007)
A. Dit is een van de interessantste perioden in de menselijke geschiedenis en er vinden buitengewone gebeurtenissen plaats; het is een voorrecht om nu te leven, om nu in incarnatie te zijn terwijl alles verandert. Alles op Aarde ondergaat een diepgaande transformatie, een metamorfose. Vanzelfsprekend is dit voor velen de afschuwelijkste tijd die ze ooit in hun leven hebben meegemaakt. Dit lijken tijden van moeilijkheden en gevaar, alle soorten dreigingen: oorlog, allerhande ramspoed, zelfs de verwoesting van ons milieu. Hoe kan ik dan hoopvol zijn? In het leven gebeuren veel verschillende dingen tegelijk. Aan de ene kant vinden er rampen plaats in de wereld en tegelijkertijd verandert de wereld ten goede. Beide zijn waar, maar mensen zien dingen gewoonlijk eendimensionaal. Zij zien meestal de dreigingen omdat die beangstigend zijn.

V. Hoe kan men positieve dingen zien in oorlogen of de dreiging van oorlogen op veel plekken? Dat kan toch niet in een positief licht gezien worden?
A. Het is waar dat er echte rampen plaatsvinden die de mensheid niet ten goede komen. Maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van een beschaving in verval of een tijdperk dat op zijn einde loopt. Wat gebeurt er wanneer een tijdperk ten einde loopt? Het is niet het einde van al het leven; maar het einde van een tijdperk en we leven in een overgangsperiode. De ontreddering is het gevolg van de botsing tussen het oude en het nieuwe – de nieuwe energieën. Dit is een kosmische gebeurtenis en daar hebben we geen controle over. De veranderingen zijn noodzakelijk, teneinde een nieuwe, rechtvaardige samenleving te creëren. Gelukkig naderen de oude scheidslijnen in de wereld het einde en de nieuwe energieën zullen tot synthese leiden, waardoor verschillende mensen en ideeën zullen worden vermengd en samengevoegd. Het doel moet eenheid in de grootst mogelijke verscheidenheid zijn. Het diepste verlangen van alle mensen is eenheid te vinden, samengaan met anderen. Daar kunnen we naar uitzien.

V. Welke gevolgen hadden de aanslagen van
9/11 voor het werk van de Geestelijke Hiërarchie?
A. Door de aanslagen van 9/11 zijn de vooruitgang en positieve veranderingen die we tot dan toe in de wereld zagen tot op zekere hoogte onderbroken, maar tegelijkertijd gaan de transformaties door terwijl de vernietiging plaatsvindt. Mensen zijn geneigd de wereld te zien als een plat vlak en ze zien alleen de oorlogen, conflicten hier en daar, dreigende oorlogen en machtige landen die kleine landen op de huid zitten, enzovoort. Ze zien alle vernietigende krachten aan het werk, maar ze zien niet de bewegingen, golven en ontwikkelingen in de tegenovergestelde richting. Mensen kunnen die niet zien omdat ze energetisch zijn, maar de Meesters zien de ontwikkelingen en Zij weten dat er een geleidelijke positieve transformatie in de atmosfeer van de Aarde plaatsvindt, meer dan wij ons kunnen voorstellen.

V. Kunt u iets zeggen over Krishnamurti? (Lezing Parijs, 2005)
A. Jiddu Krishnamurti werd in 1895 in India geboren en overleed in 1986 in de Verenigde Staten. Hij werd het grootste deel van zijn leven door Maitreya overschaduwd.

V. Waarom verschilde zijn lering zo veel van wat u vertelt, want hij sprak nooit over de Meesters?
A. Niet omdat hij niet van de Meesters wist. Hij wist dat hij door Maitreya werd overschaduwd. Hij wist van de Meesters; hij was zelf een ver gevorderde discipel, aan het eind van zijn leven was hij een vierdegraads ingewijde. Een Meester is een vijfdegraads ingewijde, dus hij was bijna een Meester. Je kunt je leven leiden en volmaakt leven zonder ooit van de Meesters gehoord te hebben.
Krishnamurti noemde de Meesters niet omdat hij zich bewust was van alle begoochelingen en illusies die de mensen over Hen hebben. Mensen vragen me voortdurend of deze of gene Meester hen met dit of dat kan helpen, of ze de hulp van de Meesters kunnen krijgen om een of ander doel te bereiken. Mensen gaan op de Meesters leunen alsof Zij, de Meesters, hun eigendom zijn! De Meesters hebben het enorm druk en op basis van de verzoeken die ik krijg van mensen die van de Meesters weten, zou je denken dat Zij de mensen op hun wenken moeten bedienen. En dat is niet zo. Of het zou niet zo moeten zijn. Het feit dat de Meesters onvoorwaardelijke liefde tonen, geeft ons niet het recht om alles wat we maar willen van Hen te vragen.
Krishnamurti was ver genoeg gevorderd om te weten dat als hij over de Meesters zou spreken hij slechts de begoocheling en illusies van mensen zou voeden, zodat ze meer op de Meesters dan op zichzelf zouden vertrouwen. Je zou verbaasd staan als je wist hoeveel de mensheid aan de Meesters dankt/te danken heeft, aan de nooit aflatende leiding en bescherming die Zij de mensheid schenken. Elke seconde, elke paar momenten die verstrijken wordt er ergens op de wereld iemand door een Meester gered – van een ongeluk, van verdrinking, van een of andere ramp, van cyclonen, aardbevingen – voortdurend. Zij zijn er altijd. Zij zijn er altijd als eerste, om waar mogelijk mensen te redden en te helpen. En dit gebeurt de hele tijd, onophoudelijk.
Maar mensen maken het persoonlijk; zij denken dat de Meesters er voor hen zijn, omdat ze van Hen gehoord hebben. Maar Zij werken niet op die persoonlijke wijze. Zij werken om het Plan van evolutie uit te voeren via de mensheid. De Logos van onze planeet, de grote Hemelse Mens Die deze planeet bezielt, heeft een Plan voor de evolutie van alles op Aarde. En de Meesters kennen het Plan en werken volgens het Plan om de evolutie van planeet Aarde te voeden. Niet om individueel voor ons op te treden, ofschoon Zij dat kunnen doen, maar daar ga je Hen niet om vragen.
Maitreya stort Zijn energie uit in een bijeenkomst als deze, vult de zaal met Zijn energie, maar de vragen die gesteld worden zijn zo onbeduidend en kleingeestig, zo banaal. Dit is het belangrijkste dat in vele duizenden jaren in de wereld gebeurd is! De Geestelijke Hiërarchie keert voor het eerst in 98.000 jaar terug in de wereld. Dit is kolossaal!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.