De kunst van samenwerking

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De twee volgende artikelen laten zien hoe onze problemen met elkaar verweven zijn en hoe we, door aanvaarding van onze onderlinge afhankelijkheid van en Eenheid met alle leven op onze planeet, oplossingen voor deze moeilijkheden zullen vinden. Wanneer Maitreya en de Meesters naar voren treden kunnen we rekenen op Hun leiding en voorbeeld.

De kunst van samenwerking
door de Meester —, via Benjamin Creme
Steeds meer beginnen de mensen de ernst te begrijpen van de problemen waarmee zij momenteel geconfronteerd worden. Op alle fronten – politiek, economisch en sociaal – stapelen deze problemen zich op en veroorzaken veel hartzeer en droevig hoofdschudden. Voeg hierbij de milieuproblemen die de nonchalante houding van de mens jegens de natuur en haar bronnen heeft teweeggebracht en de toekomst voor het mensdom ziet er nog somberder uit. Het besef begint te dagen dat het leven van de mens in een crisis verkeert en dat een drastische ingreep nodig is voor het te laat is.
Wat kan de mens dan doen om zichzelf van de ondergang te redden? Welke stappen kan hij nemen om het gevaar voor zijn welzijn zelfs maar te verminderen?
Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig maar is, naar het lijkt, moeilijk te bevatten voor de mensen, daar zij vastzitten in het net van hun eigen conditionering.
De mensen moeten zich ontdoen van het gif van wedijver, het herkennen als de begoocheling die het is en, door in te zien dat alle mensen Eén zijn, overgaan tot samenwerking voor het Algemeen Welzijn. Alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen de mens redden van een ramp van eigen makelij; alleen samenwerking en rechtvaardigheid zullen zijn toekomst garanderen. Daar dit een feit is, heeft de mens geen andere keus dan samenwerking te aanvaarden als de sleutel tot zijn redding.
Wanneer mensen samenwerken in plaats van wedijveren, zullen zij zien hoe een toverdrank bezit neemt van hun leven. Het gemak waarmee slepende problemen zullen worden opgelost, zal verbazing wekken, het onmogelijke zal zwichten voor de lichtste aanraking en door samenwerking alleen zal de mens de ware kunst van het leven leren. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen leren de schoonheid van verwantschap te waarderen die alleen samenwerking kan schenken. Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. Zo zullen de mensen samen groeien in de ontdekking van hun goddelijkheid. Zo zullen zij de vreugde en het geluk kennen van zulke saamhorigheid.
De Meesters, jullie Oudere Broeders, weten heel goed wat samenwerking is. In alles wat Zij doen, speelt samenwerking een centrale rol. Het zou niet anders kunnen in de geopenbaarde Broederschap, waar de kanker van wedijver onbekend is.
Het is onze vurige wens dat de mensen de kunst van samenwerking leren en voor dit doel zullen Wij optreden als mentoren en onderrichten door ons voorbeeld. Samenwerking is zo bevrijdend dat het verbazing wekt, nietwaar, dat mensen zo traag zijn om te leren welke vreugde zij schenkt.
Het tijdperk van wedijver loopt snel ten einde. Met zijn heengaan zullen geweld en oorlog, hongerdood te midden van overvloed, evenals hebzucht en afscheiding in de herinnering vervagen. In de plaats van dit leed zal gezegende samenwerking verschijnen en de mens zijn wezenlijke goddelijkheid garanderen. Zo zal het zijn en zo zullen de mensen weer een facet van Gods aard leren begrijpen.

Oproep tot bezinning
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 november 2014)

Spoedig komt de tijd dat mensen zich ervan bewust zullen worden dat het belangrijkste probleem waarmee deze generatie geconfronteerd wordt, de ecologische onbalans is die uitgestrekte gebieden van de Aarde bedreigt. Zoals jullie weten zijn mensen, wat de omvang van dit probleem betreft, verdeeld, maar tenzij hun aandacht volledig op dit ecologische dilemma wordt gevestigd, is de toekomst voor velen twijfelachtig.
Spoedig zullen vele groepen zich de omvang van dit gevaar realiseren en ook dat, met elk jaar, hen weinig van rampspoed scheidt. De krachten ontketend door de opwarming van de Aarde gaan thans de controle-instrumenten welke de mensen ter beschikking staan, ver te boven. Geef er daarom gehoor aan, nu er nog wat tijd resteert. Want de wateren rijzen onverbiddelijk en mensen spelen onbekommerd met hun toekomst. S.O.P. (Save Our Planet): SOS Planeet Aarde.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.