door Scott Champion

Een beroemde uitspraak van Karl Marx is dat het kapitalisme uiteindelijk zichzelf zal verteren en dat voor een systeem gebaseerd op hebzucht uiteindelijk geen ander eindresultaat mogelijk zal zijn. Hoewel hij geen voorspelling gaf wanneer hij dacht dat dat zou plaatsvinden, leiden de huidige financiële en economische omstandigheden ertoe dat meer financiële deskundigen zich afvragen of we niet snel een belangrijke economische ontwrichting naderen.
Sinds de wereldwijde ineenstorting van 2007-2009 hebben de financiële markten van de wereld opnieuw hoogtepunten bereikt of hebben een aanzienlijke opwaartse beweging en stabiliteit genoten. De reactie op die crisis van de Amerikaanse Federal Reserve en het ministerie van Financiën om de obligatiemarkt te redden, en daarmee de commerciële geldmarkt waar biljoenen dollars omgaan, plus de wild speculerende banken, hedgefondsen en verzekeringsmaatschappijen die gokten met “geld van anderen”, bracht een acht jaar lang durende braspartij met veel van de grote mondiale activa op gang. Biljoenen dollars werden door de Amerikaanse autoriteiten over de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële ondernemingen uitgestort, schijnbaar om het Amerikaanse financiële systeem in stand te houden en, in het verlengde ervan, het mondiale stelsel. Voormalig president George W. Bush zei: “Als de geldmarkt niet ontspant, gaat dit gevaarte eraan.” Volgens talrijke bronnen eiste voormalig minister van Financiën Henry Paulson, met steun van de voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke, een financiële reddingsoperatie. Andere commentatoren merkten op dat het gehele systeem het binnen een dag of twee zou begeven als er geen liquiditeit aan de obligatiemarkt zou worden verstrekt. Als men die redding zou nalaten, zouden de honderden biljoenen dollars die in derivaten staken, de rest van het financiële systeem ten val hebben gebracht.
Sinds de reddingsoperaties is het voor de gelukkige bezitters van kapitaal een wild, acht jaar durend feest geweest. Privéjets, een record aan kunstaankopen en statusverhogende vastgoedbeleggingen over de hele wereld worden uitgebreid geadverteerd om de wonderen van het kapitalisme aan te tonen. En dit geldt inderdaad voor de 1-procent*. Wat een prachtig leven genieten ze zolang het feest duurt. Helaas, voor de gemiddelde wereldburger die in de steek gelaten is door de onverbiddelijk malende krachten van de markt, is het een zeer pijnlijke tijd geweest. Het verlangen van kapitaal om de rendementen te maximaliseren heeft een boos, gebroken en verward publiek achtergelaten dat neigt naar populisme en nationalisme, met slecht betaalde banen, werkloosheid of deeltijdbanen, verdrinkend in schuld en worstelend om in de basisbehoeften te voorzien. Kapitalisme is vandaag de dag een triest, ziek systeem, waarvan zeer weinigen de vruchten plukken ten koste van, letterlijk, miljarden mensen. Dus rijst de vraag: hoe lang kan dit doorgaan? Wat zou een nieuwe crisis kunnen ontketenen?
Teneinde de wereldeconomie deze “uitstekende” economische groei te laten behalen, zijn in verschillende wereldeconomieën de schuldniveaus tot meer dan 200 procent of 300 procent van het bbp opgeblazen. China voerde de laatste tijd de lijst aan, maar nu is de Japanse regering de grootste aandeelhouder in Japanse bedrijven geworden, waar eindeloze biedingen op hun binnenlandse obligatiemarkt worden gedaan om de rentetarieven onder de markttarieven te houden (Japan is het land met de grootste schuldenlast van de ontwikkelde wereld). De Europese Centrale Bank heeft verscheidene jaren de meeste van de beschikbare Europese obligaties opgekocht totdat er nog weinig van kwaliteit over is om te kopen en, zoals in Japan, wordt er openlijk gesproken over het kopen van aandelen. Al deze ontwikkelde economieën hebben slechts het voorbeeld van de VS gevolgd met reddingsoperaties om hun economieën te ondersteunen. Maar dit kan niet altijd doorgaan. Dezelfde centrale banken, die zich bezighouden met het beheersen van diverse zeepbellen in de markt, kondigen strengere financiële voorwaarden aan voor de toekomst. Aangezien de wereldwijde markten op makkelijk geld en krediet draaien, zullen strengere monetaire voorwaarden waarschijnlijk een crisis opleveren.
Maar interessantere redenen om een financiële crash te verwachten zijn de huidige discussies in het geldwezen, dat zeer snelle handelssystemen het hele stelsel wezenlijk instabiel hebben gemaakt. (De markten van vandaag worden gedreven door wiskundige algoritmes en zeer snelle computerprogramma’s die op een klein percentage winst azen door massale transacties binnen een of twee milliseconden). In oktober 2014 verloor de Amerikaanse markt voor 10-jarige obligaties, een van de grootste en meest liquide markten ter wereld, in zes minuten 15 procent van zijn waarde, zonder aanwijsbare reden. Sindsdien zijn er talloze andere voorbeelden van financiële activa die snel tot 99 procent van hun waarde verliezen in een flitscrash. Een opvallend recent voorbeeld is de flitscrash van juli 2017 van Amazon Inc., een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld wat betreft marktkapitalisatie, dat in korte tijd 87 procent van zijn waarde verloor in de aftermarket-handel.
Door de eliminatie van de menselijke factor in handelsbeslissingen zijn IT-afdelingen uitgegroeid tot het belangrijkste aspect van beurshandelaren, waarbij miljoenen aan programmeurs worden betaald om computercode te schrijven voor transacties die concurrenten milliseconden te snel af moeten zijn. Dit is overigens geen overdrijving. Want wat valt er nog te exploiteren wanneer concurrentie in tijdseenheden van miljoenste seconden berekend wordt? Het door Marx voorspelde moment kon weleens dichtbij zijn.
De zorg van analisten is dat deze extreem complexe high-speed computersystemen direct aan de banksystemen van alle ontwikkelde landen zijn gekoppeld, maar de onderliggende computerarchitectuur en software van de banksystemen vele decennia oud is. Het is de vraag hoe deze twee systemen samen zouden kunnen functioneren in geval van een aanzienlijke crash of een opeenvolgende reeks computerfouten. Veel van de rijkdom van de wereld is ‘digitaal’ en na een ernstige crash zal de realiteit blijken te ontbreken. Deze ‘rijkdom’ is slechts een reeks elektronische cijfers in de virtuele wereld, misschien ondersteund door één echte voor elke honderd digitale dollars (of welke valuta dan ook). Zoiets gebeurde in 2013 met het banksysteem van Cyprus, maar het wereldwijde systeem bleef overeind terwijl klanten ongeveer 50 procent van hun banktegoeden verloren. Maar als een groot deel van het wereldwijde systeem het laat afweten, zullen de financiële verliezen aanzienlijk groter zijn.
Maitreya heeft al jaren geleden een financiële crash voorspeld en een einde aan deze zelfzuchtige wereldeconomie. Evenals met de val van de Berlijnse Muur worden we op een dag wellicht wakker in een geheel nieuwe situatie. Er is geen makkelijke manier om van het systeem dat we nu hebben naar een nieuw en beter te gaan. Maar het verlies van illusoire digitale rijkdom, vooral door degenen die geld met geld verdienen, zou de wereld misschien rustiger en sneller naar een eerlijker economisch systeem kunnen leiden dan de pijnlijke bekende crashes van aandelenmarkten, en vooral onder Maitreya’s leiding.
In een dergelijk scenario zou het voor de regeringen van de wereld niet zo moeilijk zijn om een bepaald basisniveau van liquiditeit voor hun economieën aan te houden, hetzij in de vorm van gedrukte valuta (zoals iedereen een dagelijks pinbedrag toestaan) of door de liquiditeit van banken tot een bepaald niveau aan te vullen, bijvoorbeeld tot aan de diverse vastgestelde overheidsgaranties, zodat geld opnieuw door de economie kan gaan rollen. Geld zelf is niet het probleem, maar de speculatie ermee die economische verstoringen veroorzaakt en misinvestering tot het niet-productief gebruik ervan en tot een wereldwijde casino-achtige gokcultuur leidt. Een snelle digitale crash, zoals hierboven beschreven, waar speculaties wereldwijd uit de economie worden gewerkt, zou regeringen dwingen om snel aan de echte behoeften van haar burgers te voldoen, zoals huisvesting, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Het voorzien in deze vereisten zal het voornaamste doel van overheden worden.

* De 1-procent: de rijkste één procent van de bevolking.

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. In dit artikel laat de Meester zien welke gevolgen commercialisering heeft voor de gezondheid van de planeet en van de mensheid. Hij geeft hier een grimmige waarschuwing over de tijd die we hebben om het evenwicht te herstellen. Alsof Hij het vandaag geschreven heeft, wijst Hij op het groeiende bewustzijn onder het publiek voor de noodzaak van verandering teneinde de planeet en de miljoenen ontheemden te redden.

De vloek van commercialisering door de Meester —, via Benjamin Creme

Indien de mens deze planeet van de gevolgen van de opwarming van de aarde wil redden, moet hij oneindig meer doen dan gepland om de uitstoot van CO2 te beperken, en in een kortere tijd dan algemeen als noodzakelijk wordt gezien. De mens heeft er lang over gedaan om de gevaren te onderkennen en zelfs nu weigeren velen om de problemen ernstig te nemen. Zo’n houding brengt, daar is geen twijfel aan, de toekomst van planeet Aarde in gevaar. De mens heeft ten hoogste tien tot vijftien jaar om een evenwicht tot stand te brengen, voordat de schade onherstelbaar wordt. Om dit doel te bereiken moeten mensen hun huidige manier van leven radicaal veranderen en zich eenvoudiger leef- en werkwijzen eigen maken. Voorbij zijn de dagen dat de mens de planeet beroofde en naar willekeur verwoestte, zonder ook maar te denken aan de generaties die nog komen, en acht sloeg noch enige zorg droeg voor het milieu dat gaandeweg en onafwendbaar verslechterde. Al jarenlang worden elk jaar uitgestrekte gebieden met eeuwenoude oerwouden van leven gevende bomen ontdaan voor louter commercieel gewin. Commercialisering voorspelt werkelijk weinig goeds voor de mensheid, nu ze haar wurggreep op de mensen verstevigt. Commercialisering, zegt Maitreya, is gevaarlijker voor mensen dan de atoombom en ze toont haar destructieve kracht in de economische chaos die thans in de wereld heerst. Hoe lang zal het duren voor regeringen en hun volken dit inzien? Hoe lang nog totdat commercialisering het levensbloed uit de mensheid knijpt en zelf verwelkt en afsterft? Steeds meer daagt de waarheid van deze woorden in het denken van miljoenen die nu plotseling werkloos, dakloos en wanhopig zijn geworden. Dit heeft een situatie teweeggebracht waarin Maitreya naar voren kan treden, om openlijk te werken zonder de vrije wil van de mensheid te schenden. Vele jaren heeft Maitreya geduldig op deze tijd gewacht, zeker in de wetenschap dat de huidige gebeurtenissen zich inderdaad zouden voordoen. Commercialisering heeft haar klauwen getoond en laten zien hoe schadelijk zij is. De zelfgenoegzaamheid van miljoenen mensen verandert in haat en wantrouwen jegens commercialisering en de oude orde. Overal zijn mensen eindelijk gereed voor een nieuwe invulling van de betekenis en het doel van het leven; voor samendelen, rechtvaardigheid en vrede; voor juiste verhoudingen, broederschap en groter geluk. Zij zijn eindelijk gereed voor Maitreya’s oproep. Natuurlijk hebben niet alle mensen deze verandering ondergaan. Er zijn er velen die menen dat zij deze ‘recessie’ kunnen ‘uitzitten’ en hun fortuin weer als tevoren kunnen opbouwen. De zeer rijken en slimmen hebben niets verloren. De kloof tussen hen en anderen is eenvoudig groter geworden in hun voordeel. Zij begrijpen niet dat dit een tijd is als geen andere. We hebben het einde van de oude orde bereikt. Kosmische krachten dicteren de veranderigen die moeten en zullen plaatsvinden, of het leven op planeet Aarde zal niet langer gedijen. Zij die gereed zijn, zullen snel reageren op Maitreya’s Lering wanneer Hij hun diepgevoelde behoeften eenvoudig en welsprekend onder woorden brengt. Anderen zullen er langer over doen om dat waaraan ze gewend zijn geraakt los te laten en zullen zich enige tijd verzetten. Mettertijd zullen miljoenen over de hele wereld de noodzaak en de logica inzien van de veranderingen die als enige de planeet en zijn mensen zullen redden. (Geschreven 17 april 2009)

V. Kunt u de huidige politiek verklaren?
A. In veel landen is het fascisme in opkomst. Dit heeft de maken met de ineenstorting van de oude werkwijzen en het eerste succes van het nieuwe. De situatie zal spoedig ten goede keren. De storm is bijna voorbij. Hij verliest aan kracht, volgens mijn Meester, ook al zien wij dat nog niet.

V. Zijn de Meesters verbaasd over de huidige mate van conflict?
A. Mijn Meester zegt dat er wel een strijd was verwacht, maar niet met de verschrikkelijke barbaarsheid van nu. Hij voegt eraan toe dat het niet veel langer zal duren, maar dat het zijn beloop moet hebben, willen we vrede krijgen: “De chaos moet zijn beloop hebben, maar het zal niet lang duren voordat een Nieuwe Dispensatie zich aandient.”

V. Kunt u zeggen of er nog andere factoren meespelen?
A. Eén nijpend probleem is dat van overbevolking. De wereld is niet groot genoeg om in de behoeften van de huidige wereldbevolking te voorzien. De bevolking groeit bijzonder snel. Er woedt een strijd om het primaat van ruimte. Onrust is vrijwel altijd het gevolg van de overgang van de ene Kosmische toestand naar de andere. Zoveel mensen zitten nog vast aan de oude werkwijzen. Chaos komt voort uit de beweging van de oude orde naar de nieuwe. Mijn Meester zegt: “Veel mensen zijn te bezorgd of te onbewust om de noodzaak in te zien van een andere manier van handelen en zijn.” Evenmin zien of herkennen ze de afname in de intensiteit van de huidige moeilijkheden.

V. Is de Shamballa-kracht sterker, met name de afgelopen één à twee jaar?
Is dat waarom er zoveel spanningen en conflicten zijn?
A. Ja, dat klopt, die is sterker. Maar daarnaast zijn de rijken onafhankelijk en bijzonder hebzuchtig geworden. Ze zijn bang dat zij niet overal profijt uit kunnen halen. Ze zijn bang dat ze hun rijkdom kwijtraken. [De vier voorgaande vragen werden in juni 2016 beantwoord.]

V. Is Maitreya God?
A. Maitreya is alwetend en alomtegenwoordig. Er gebeurt nergens iets zonder dat Hij ervan weet. In de Bijbel staat dat als er een blaadje of een vogel op de grond valt, God ervan weet. Maitreya is niet God – behalve in de zin dat we allen God zijn – maar Hij heeft een groter bewustzijn van de aard van die goddelijkheid dan wij. Dat is het verschil tussen Hem en ons, maar het is slechts een verschil in omstandigheid en gelegenheid. Hij doet het al zoveel langer dan wij – letterlijk miljoenen en miljoenen jaren, en Hij heeft nooit een fout gemaakt. Daarom is Hij in staat om te doen wat wij denken dat we niet kunnen. Maar wij zijn goddelijk; Maitreya zegt dat iedereen op Aarde goddelijk is, iedereen is nodig en ieder individueel mens telt. Daarom komt Hij de mensheid de eenvoudige kunst van het leven leren: leven van binnenuit, in plaats van mechanisch aan de buitenkant, in navolging van regeringen die zich laten misleiden door zaken als ‘de markt’. De markt, zegt Maitreya, is blind en politici zijn blinden die de blinde markten volgen. Hij zegt dat zij je naar de rand van de afgrond zullen leiden. Hij komt om ervoor te zorgen dat we niet over de rand vallen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier. Sinds enkele jaren verschijnt een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus aan grote aantallen mensen overal ter wereld, evenals tijdens lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren, of als reddende “engel” in noodsituaties. De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping. Recenter werken de Meesters ook via hun woordvoerders en vertegenwoordigers. Enkele van de ervaringen in de hier gepubliceerde brieven vonden na het overlijden van Benjamin Creme plaats en zijn niet door zijn Meester bevestigd; we hebben ze opgenomen omdat ze van belang en relevant lijken voor ons werk.

Belangrijke boodschap
Sinds het overlijden van Benjamin Creme in oktober 2016 is de groep die in Londen met hem werkte, doorgegaan met het geven van maandelijkse videolezingen in Friends House, Euston Road, Londen (de locatie waar hij meer dan 40 jaar lezingen heeft gegeven). We zijn standvastig in ons werk om de informatie aan het publiek te presenteren, maar veel mensen ervaren de afwezigheid van BC, met zijn unieke inzichten, wijsheid, zegeningen en gevoel voor humor als een groot gemis. Vele aanwezigen uiten hun dankbaarheid en steun voor ons werk en bemoedigen ons met “Ga zo door”, zoals BC zou zeggen. Bij de lezing in het Friends House op donderdag 18 mei 2017 was een jonge donkere man aanwezig, die we niet eerder gezien hadden. Hij was misschien eind 20 en droeg vrijetijdskleding en een pet zonder klep. Hij praatte kort even met alle medewerkers die meehielpen en iedereen merkte op hoe zachtaardig, vriendelijk en geïnteresseerd hij was. Tijdens de inleiding op Transmissie-meditatie begon hij meteen te mediteren. Hij zag er gelukzalig uit en volledig op zijn gemak, hoewel hij zei dat hij dit soort meditatie nooit eerder had gedaan. Nadat de lezing afgelopen was en we begonnen in te pakken, kwam hij naar mij toe. Met zijn rechterhand samengeknepen klopte hij nadrukkelijk op zijn hart terwijl hij zei: “Ik ben heel verdrietig dat Benjamin Creme niet meer hier is. Maar het belangrijkste is de boodschap, niet de boodschapper.” Ik antwoordde: “Ja, en wat was hij een geweldige boodschapper.” Waarop hij antwoordde: “Ja. Maar het belangrijkste nu is de boodschap. Laat het alsjeblieft de anderen weten.” Hij lachte en ging weg. Na de ontmoeting met deze jonge man voelden we ons bemoedigd en overtuigd dat we op het goede spoor zijn, en dat in deze turbulente tijden onze boodschap en informatie over Maitreya meer dan ooit nodig is. G.F., Londen (VK).

Groepstherapie
Op onze eerste Transmissie-meditatieworkshop in 2017 in Edinburgh, op 9 februari 2017, hadden we een interessante bezoeker: een prachtige donkere vrouw in elegante vrijetijdskleding kwam als laatste binnen terwijl de anderen al zaten. Haar manier van doen was positief, vol vreugde en enthousiast. We vroegen hoe de deelnemers van de workshop gehoord hadden en de jonge vrouw legde uit dat ze een flyer van het evenement had gekregen met het symbool (het OM-teken) toen ze in de trein zat. Ze had het kaartje steeds bewaard en hield het symbool in gedachten terwijl ze het overdacht. Hoewel ze niet wist wat het betekende, wist ze dat het iets belangrijks was om te begrijpen en ze wilde er meer over weten. Ze zei dat ze al maanden naar een van onze workshops had willen komen en dat ze er nu eindelijk was. Ze had het over “terugkomen naar de groep” en iets als “ja, omdat wanneer we een groep zijn, wanneer we werken als een groep, samen, gebeurt er iets krachtigs, magisch…” Dit was een belangrijk punt voor ons omdat we onlangs een conflictsituatie in onze groep hadden ervaren, wat voor iedereen een heel verontrustende periode was. Eén groepslid dacht meteen dat het een teken was om de groep en de situatie die we onlangs hadden ervaren, te verheffen, en dacht: “Dat is wat we nodig hebben, wat de groep nu nodig heeft, met die positieve houding, als een opsteker!” Een ander vroeg zich af of het Maitreya kon zijn die ons raad gaf hoe we een conflict in een groep konden oplossen. Er waren een aantal andere voorbeelden die maakten dat we het gevoel kregen dat de jonge vrouw wellicht een ‘bijzondere gast’ was. Toen we aspecten van Transmissie-meditatie uitlegden, leek ze steeds correct te begrijpen wat we wilden zeggen en had intuïtief inzicht in wat er bedoeld werd: ze reageerde vaak met positieve, voortreffelijke en enthousiaste opmerkingen. Toen een groepslid de Grote Aanroep uitlegde en het gebruik van de term Christus door te zeggen dat Christus niet alleen over christelijke lering ging maar dat het ging over… vulde de bezoekster aan: “…het Goddelijke”. Wat betreft de vollemaanmeditatie was ze heel enthousiast toen ze hoorde dat we meditaties hadden tijdens de Voorjaarsfeesten; ze zei dat ze de volle maan echt fijn vond en dat het een belangrijke gelegenheid was. Ze zei dat “ze het gelach van een groepslid waardeerde en het vermogen om te lachen van een ander groepslid haar nederig maakte”. Een groepslid dacht dat dit over het conflict in de groep ging en de noodzaak om te lachen om de situatie minder zorgelijk te maken. Over meditatie zei ze: “Ik heb altijd gedacht dat meditatie andere praktijken niet in de weg stond.” Voordat de Transmissie-meditatie begon, had een andere bezoeker gezegd dat ze had besloten niet mee te doen omdat ze voelde dat wat er gezegd was tegen haar principes en geloof was. Onze jonge bezoekster kwam tussenbeide en zei dat het prima was, dat ze kon vertrekken als dat goed voor haar was. Ze zei: “We wensen u het beste,” toen het meisje opstond van haar stoel en de kamer verliet. Op dit punt leek het alsof zij de workshop leidde! Na de meditatie vroeg de bezoekster hoe lang we Transmissie-meditatie deden. Een van de groepsleden zei dat hij het 20 jaar deed maar dat hij het nog steeds moeilijk vond om te doen. Ze antwoordde dat ontwikkeling meestal plaats vindt tussen de 20 en 40 jaar (niet de eerste 20 jaar) en dat ze had gelezen over een ademtechniek waarbij het 40 jaar duurde om die te beheersen. Ze vertelde ons dat ze economie studeerde aan de Herriot Watt Universiteit in Edinburgh, en dat ze bij een project betrokken was om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot schoon water heeft en dat water niet verspild mag worden, dat dat haar missie is. Dit was heel belangrijk voor toekomstige generaties. Ze besloot met iedereen het beste te wensen en was een beetje cryptisch toen een groepslid vroeg of we haar weer zouden zien; ze antwoordde dat ze iedere dag van moment tot moment leefde en niet kon zeggen wat de toekomst inhield. Maar ze zei dat ze zeker wist dat we elkaar op een dag weer zouden ontmoeten. Iedereen vond dat de ontmoeting bijzonder positief was en dat het precies was hoe Maitreya met conflicten in een groep om zou gaan – met positieve, bemoedigende, respectvolle en niet-kritische aandacht voor iedereen. Leden van Transmissie-meditatiegroep Schotland.

“The last one?”
Op 14 mei kwam een man van in de 70 tegen het einde van de lezing de Asahi Hall in Tokio binnen. Hij droeg een versleten jack en een overhemd met vlekken. Ondanks zijn armoedige kleding werd ik getroffen door zijn ogen – zijn pupillen hadden vele helderzwarte lagen en een blauwachtige kring om het zwart; hij had ook een prachtige glimlach. Bij de receptie vroeg hij onmiddellijk: “Dit is een godsdienst, hè?” “Nee, het is geen godsdienst. We geven alleen informatie,” antwoordden we. Hij stelde nog meer vragen, wat klonk alsof hij ons op de proef stelde. Hij zei: “Ik ken dit verhaal al heel lang, maar ik kom hier vandaag voor de eerste keer.” Hij praatte met nog wat anderen toen hij, terwijl hij voor me langs liep, plotseling zonder zelfs maar naar me te kijken mompelde : “Dit is de laatste, weet je.” Deze woorden werden plotseling gesproken zonder enig verband met welk gesprek ook. ‘Wat? Is dit de laatste?’ dacht ik. Deze woorden hadden een speciale betekenis voor ons groepsleden. Ik weet niet of het een bijzondere betekenis had, maar het gaf me een gelegenheid om een openblik stil te staan en mijn houding ten opzichte van het werk opnieuw te overwegen. T.K., Tokio (Japan).

Perfecte afstemming
In de Yomiuri Hall in Tokio op 20 mei merkte ik tijdens de pauze in de foyer een man van middelbare leeftijd op, omdat hij opvallende gele kleding droeg (dezelfde kleur geel die we voor onze posters gebruikten), van top tot teen – geel overhemd, gele broek, gele lange jas. Ik was zo getroffen door zijn kleding dat ik hem op een paar stappen afstand gadesloeg. Toen liep hij weg en verdween plotseling. Ik rende hem achterna, maar hij was nergens meer te zien. C.O., Tokio (Japan).

Een schitterende toekomst
In de foyer van de zaal hadden we tafels met boeken neergezet waar mensen konden zitten en Benjamin Creme’s boeken inzien. In de Yomiuri Hall in Tokio kwam een man van middelbare leeftijd in de pauze naar de boekentafel; hij zag er heel geïnspireerd en opgewonden uit, en begon tegen me te praten, terwijl hij naar het boek wees met op de voorkant: “De toekomst van de mensheid is schitterend.” “Zo is het! Zo is het! We zijn al in de schitterende toekomst. Jullie hebben allemaal zo lang en zo hard gewerkt, maar het is er nu al.” Toen zei hij nadenkend: “De meeste mensen zijn zo arm….” en hij begon te huilen, alsof hij overweldigd werd door dankbaarheid, hoop en diepe droefheid. R.B., Tokio (Japan).

Zegening 1)
Op 29 april 1998 werd ik heel vroeg in de ochtend gewekt door een kus op mijn voorhoofd. Toen ik mijn ogen opende zag ik wat het bovengedeelte van het lichaam van Christus leek. Was dit wellicht een zegening? Zo ja, zou hij mij willen onthullen voor welke speciale reden? Ik woonde in die tijd in Dallas (Texas). 2) Begin zomer 2001 ontdekten mijn dokter en ik een knobbeltje in mijn linkerborst. Terwijl er een mammogram werd gemaakt, voelde ik een overweldigende drang om “Jezus” te fluisteren. Bij het zeggen van “Jezus” verscheen er een heel helder licht vóór me. De knobbel is veel kleiner en de doktoren houden het alleen “in de gaten”. Zou dit een wonder van Jezus kunnen zijn? F.F., Greenville (MS, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde 1) de verschijning was de Meester Jezus en het doel was genezing. 2) Ja, het was een wonder van de Meester Jezus.

Teken aan de hemel
Op 10 juni [2017] werd ik ’s morgens wakker uit een droom waarin een paar vrienden en ik buiten waren en er plotseling een vloot straalvliegtuigen op grote hoogte over ons vloog, om even later nog dichterbij over te vliegen en toen schoten ze recht omhoog de lucht in. De straalvliegtuigen waren wit, stralend en volkomen geluidloos, zodat ik meteen dacht dat ze ruimtebroeders waren, geen straalvliegtuigen. En al gauw maakten ze nog een scheervlucht op een bepaalde hoogte en deze keer wierpen ze duizenden pakjes aan parachutes uit, zoals je ziet wanneer voedselpakketten uit vliegtuigen worden uitgeworpen, en een van de pakjes belandde op een dak in de buurt. Ik klom erheen om het te pakken, met de gedachte ‘dit is iets belangrijks’. Het pakje bevatte tamelijk kleine flyers die eruit zagen als advertenties voor een komende film met oude zwart-wit elementen, en er was een datum die ik in de droom niet helemaal oppikte, maar het was in de nabije toekomst. Ik trok meteen de conclusie en wist dat dit een flyer was die zei dat Maitreya’s Verklaringsdag spoedig zou plaatsvinden. Ik schrijf dit in de hoop dat andere groepsleden misschien gelijksoortige dromen gehad hebben en dit een van vele dergelijke tekens voor de groep geweest kan zijn. S.M., Uukuniemi (Finland).

Gebeden verhoord
Op een zaterdag ging ik naar een kantoorboekhandel om flyers voor mijn spirituele leringen en lezing op zondag in een kerk in NC voor te bereiden. Er kwam een man naar me toe die me bij mijn naam noemde; het was dezelfde als uw beschrijving van Maitreya – goudkleurige huidskleur, groene ogen, lang, slank en in zijn aanwezigheid kreeg je het gevoel van zuivere liefde en of je hem kende. Hij liet me steeds zijn papieren zien met het beeld van de heilige geest en vroeg me te kijken of ze duidelijk genoeg waren. Toen pakte hij een van mijn flyers op en keek me aan en zei: “Dank u, dank u, dank u.” Hij volgde me de winkel uit, maar toen ik de voordeur uitging scheerde er een adelaar vanuit de deur precies over mijn hoofd heen. Ik bleef daar ruim 15 minuten staan, maar de man kwam niet naar buiten. De volgende dag in de kerk flitste er ineens een helder licht tussen mij en de gemeente. Na de dienst kwam er een vrouw naar me toe die me vroeg voor haar te bidden. Ik deed dat en hoewel ze doof was kreeg ze onmiddellijk haar gehoor terug. Ik weet dat het of Jezus of Maitreya was die aan me verscheen en in de kerk. Kunt u dit bevestigen? J.D.H., Lawrenceville (Georgia, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de genezing door de Meester Jezus werd gegeven.

een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘Het volk ontwaakt’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Mijn plan komt tot vervulling. Mijn Liefde doet een nieuw facet in de mens opgloeien, en het Nieuwe Licht daagt. Dit is Mijn Belofte: spoedig zullen jullie zelf een veranderende wereld zien, een wereld die zich wijzigt voor jullie ogen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, en de mens staat op de drempel der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.117)

Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven te midden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen. Er rest nog weinig tijd voor voorbereiding. Spoedig zal het gelaat van Maitreya worden gezien. Alleen Hij kan de scheiding tussen de volken overbruggen en hen, in onderling vertrouwen, elkaar laten helpen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

Er bestaat geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt en dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap – de grondtoon van het komende Waterman-tijdperk. Wat nu plaatsvindt is het gevolg van innerlijke krachten die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal leiden tot de volledige herordening van de instituten en sociale structuren van de wereld, die niet langer voldoen aan de ware behoeften van de mens. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Die zullen hun niet ontzegd worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Mijn vrienden, zou je, zoals ik, de veranderingen zien die zich nu voltrekken, dan zou je hart net als het Mijne van vreugde opspringen, want overal in de wereld begint de mens zich open te stellen voor verandering, en de nieuwe gedachten en idealen naar voren te brengen die thans het menselijk hart beroeren. (Maitreya, Boodschap nr.129)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het licht van de waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn

Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137) … Het is niet voor niets dat de wereld thans een storm van verandering doormaakt. Er heeft in de bekende geschiedenis niets vergelijkbaars plaatsgevonden; bijna honderdduizend jaar is verstreken sinds zich gebeurtenissen hebben voorgedaan van zulke omvang, met zulke vèrstrekkende gevolgen. De wereld wordt nu voorbereid op de komst van een nieuw tijdperk zoals nooit eerder werd gekend, waarin de mensheid zal ontwaken uit haar lange slaap, de blinddoek van onwetendheid en angst van haar ogen zal schudden, eindelijk in het licht van Kennis en Waarheid zal treden, en haar geboorterecht zal ontvangen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lichtende tijd in het verschiet’)

De mensheid nadert een punt waarop zij een grote bewustzijnsverandering ondergaat en de mensen zichzelf op een totaal nieuwe wijze zullen zien in relatie tot elkaar en de kosmos, tot de natuur, tot wat we in het algemeen God noemen. Maitreya zegt dat alles, elk onderdeeltje van de kosmos, met elkaar verbonden is, er zijn geen losse eindjes. Wat we onszelf aandoen, doen we de natuur aan. Wat we de natuur aandoen, doen we onszelf aan, als God, want we zijn weerspiegelingen, bewustzijnspunten binnen het totaalbewustzijn dat we God noemen. (Benjamin Creme, Eenheid in Verscheidenheid)

Dierbare vrienden, Ik ben opnieuw bij jullie en met vreugde zie Ik het licht van Aspiratie rondom jullie. Dit bevestigt voor Mij Mijn kennis van jullie bereidheid om voor Mij te werken. Mijn hart verblijdt zich bij het zien van deze innerlijke waarheid, die uit de kelk van jullie hart straalt. Maak plaats voor die waarheid in jullie leven, Mijn vrienden, en open de deur naar de toekomst. Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die Liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken.

(Maitreya, Boodschap nr.120

[Maitreya] wil dat u uw liefde aan de wereld geeft en Hij komt om u te inspireren dat te doen, om de liefde in u op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd is, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die u zich op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht) … Langzamerhand brengt een nieuw bewustzijn de mensheid tot een besef van haar innerlijke behoeften. De oude geest van wedijver geeft niet snel op, maar niettemin wordt eveneens een nieuwe geest van samenwerking zichtbaar. Dit belooft veel goeds voor de toekomst, want alleen door samenwerking zal de mensheid overleven; alleen door samenwerking zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd; slechts door samenwerking kan de mens de innerlijke waarheid van zijn goddelijkheid leren kennen en uitdrukken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samenwerking’)

interview van Jason Francis met Leslie Kean

Leslie Kean is onderzoeksjournalist en auteur. Ze schreef de New York Times bestseller UFOs: Generals, Pilots and Government Officials go On the Record (2010; zie de recensie in SI, januari/februari 2013). Haar nieuwste boek heet Surviving Death: A Journalist Investigates Evidence for an Afterlife (“De dood overleven: Een journalist onderzoekt bewijs voor het leven na de dood”; 2017). Jason Francis interviewde Leslie Kean voor Share International over haar onderzoek.

Herinnering aan een vorig leven
Share International: Kunt u zeggen wat de opvallendste gevallen van reïncarnatie zijn die u in uw onderzoek bent tegengekomen? Leslie Kean: Er zijn er twee die ik uitvoerig in het boek beschrijf. De gevallen die voor mij als journalist de meeste bewijskracht leveren, betreffen echt jonge kinderen die bepaalde herinneringen hebben en genoeg bijzonderheden kunnen verschaffen zodat onderzoekers de persoon kunnen vinden die de kinderen zeggen te zijn geweest, en die bevestigen dat hun informatie klopt. Als iemand alleen herinneringen heeft die niet nagetrokken kunnen worden, zegt dat niet zoveel. Maar het is heel overtuigend als je de persoon die ze zeggen te zijn geweest, kunt opsporen en kunt achterhalen dat alles wat ze zeiden klopte in het leven van die persoon. Een van de gevallen betreft James Leininger, die herinneringen [aan een vorig leven] kreeg voordat hij twee jaar oud was. Gedurende een periode van ongeveer twee jaar deed zich een lange reeks gebeurtenissen voor waardoor hij geobsedeerd raakte door het spelen met vliegtuigen en het bleek dat hij veel wist van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. James kreeg nachtmerries waarin hij het neerstorten van een vliegtuig herbeleefde. Hij was doodsbenauwd en schreeuwde in zijn wieg. Uiteindelijk begon hij te praten over wat er gebeurde. Tijdens zijn nachtmerries schreeuwde hij vaak: “Vliegtuig neergestort in brand! Kleine man kan er niet uit!” Soms stelden zijn ouders hem vragen over wat er gebeurde. Langzaamaan kon hij vertellen dat hij piloot was geweest en door de Japanners neergeschoten werd. Zijn ouders wisten niet hoe hun twee jaar oude zoon het woord “Japanners” kende. James vertelde dat hij de kleine man in het vliegtuig was. Hij zei dat hij een Corsair vloog, wat een bepaald type vliegtuig is, en dat het vanaf een schip opsteeg dat de Natoma heette [later bevestigd als het vliegdekschip USS Natoma Bay]. Nog specifieker zei hij dat zijn beste vriend Jack Larson heette en dat diens vliegtuig bij het eiland Iwo Jima neergestort was. Op een dag bekeek James met zijn vader een boek over de Tweede Wereldoorlog en zag een kaart. James wees op de kaart en zei dat zijn vliegtuig daar was neergestort. Zijn vader maakte hierdoor een diep trauma door omdat hij christen was en er absoluut van overtuigd was dat dit niet kon. Het hoorde niet bij zijn geloof. Hij was vastbesloten te bewijzen dat zijn kind fout zat, maar telkens wanneer hij die herinneringen nader bekeek ontdekte hij dat ze klopten. James’ vader schreef zelfs een paar passages voor mijn boek over zijn eigen geestelijke groei door dit gebeuren en hoe hij uiteindelijk besefte dat het niet met zijn geloof in tegenspraak was en dat hij het kon aanvaarden. Dit is een interessant element waar veel ouders zich in zullen vinden. Ten slotte woonde de vader van James een reeks reünies bij voor mensen die met het vliegdekschip USS Natoma Bay verbonden waren. Hij vond Jack Larson, de vriend van zijn zoon in zijn vorige leven. Na veel onderzoek en gesprekken met veel veteranen uit WWII, kwam hij erachter wie de persoon was waar James herinneringen aan had. Zijn naam was James Huston jr. en hij stierf zoals James Leiniger beschreef. Toen James ongeveer drie jaar was begon hij veel tekeningen te maken van het neerstorten van zijn vliegtuig in schokkende situaties, brandend en met overal bommen. Hij ondertekende ze altijd met “James 3”. Toen zijn ouders hem vroegen waarom, zei hij altijd: “Omdat ik de derde James ben.” Zijn vader was geschokt toen hij ontdekte dat de naam van de piloot James Huston jr. was, omdat het “jr.” wilde zeggen dat de huidige James de derde was. Ze ontmoetten ook de oudste zus van James Huston jr., toen zij 84 jaar was. Ze kon heel goed opschieten met de kleine James. En hij kon haar veel details over hun jeugd vertellen waarvan zij zei dat hij die onmogelijk kon weten. Ze raakte ervan overtuigd dat James inderdaad was wie hij zei dat hij was. Het is een van de sterkste voorbeelden van een jong kind met specifieke herinneringen aan een vorig leven die we hebben vastgelegd. Al deze herinneringen zijn door zijn vader gedocumenteerd voordat ze konden vaststellen wie James in een vorig leven was geweest, wat een belangrijk element is.

Bewustzijn buiten het lichaam
SI: Wat gebeurt er als iemand bewustzijn buiten zijn lichaam ervaart? LK: Er zijn twee facetten aan deze ervaringen. Er zijn geloofwaardige buitenlichamelijke ervaringen en bijna-dood ervaringen. Als journalist zijn de buitenlichamelijke ervaringen als bewijs belangrijker. De belangrijke gaan over mensen die hun lichaam verlaten wanneer ze geen hersenactiviteit hebben, zoals bij een hartstilstand, geen hartslag en in wezen klinisch dood zijn. Wanneer ze terugkomen, kunnen ze specifieke dingen melden die ze in de fysieke omgeving gezien of gehoord hebben in de tijd dat ze zeggen dat ze buiten hun lichaam waren. De beschrijving die ze vaak geven is dat ze vlakbij het plafond zijn. Ze kunnen precies beschrijven wat de doktoren zeiden, de instrumenten die ze gebruikten, geluiden van machines en dat soort dingen. En dit dan tijdens een fase waarin ze verondersteld werden helemaal niets te kunnen waarnemen, terwijl hun lichaam op een tafel lag en hun ogen gesloten waren. Die gevallen zijn belangrijk omdat de doktoren en verpleegkundigen kunnen bevestigen dat wat de persoon zegt precies klopt. Daarom moet verklaard worden hoe ze deze dingen hebben kunnen waarnemen. De suggestie is dat hun bewustzijn inderdaad onafhankelijk van hun lichaam werkte, terwijl ze klinisch dood waren. De bijna-dood ervaringen gaan over mensen die wanneer ze hun lichaam onder soortgelijke omstandigheden eenmaal verlaten hebben, naar een andere werkelijkheid van ontzagwekkende dimensies reizen, waar ze van terugkomen en die ze beschrijven. Het gaat vaak over het binnengaan in een tunnel, een soort mythisch Wezen zien, en spreken met overleden verwanten en vrienden. Het wordt omschreven als een verheven werkelijkheid. Ze zeggen vaak dat het echter leek dan het echte leven – een levendige, mooie, extatische ervaring. Ze willen meestal niet terugkomen, maar hun wordt vaak verteld dat ze terug moeten. Dit zijn ervaringen van mensen uit verschillende culturen en achtergronden over de hele wereld. Er zijn veel studies naar gedaan, maar geen enkele kan uitleggen hoe ze plaatsvinden. Veel sceptici geloven dat er iets in de hersenen gaande is. Maar de mensen die ze bestuderen hebben geen enkel model dat alle facetten van de ervaring kan verklaren. Ze veranderen ook het leven van degenen die het ervaren. Nadat ze in dit andere rijk zijn geweest, waarvan ze geloven dat het het hiernamaals is en terugkomen, zijn ze niet langer bang voor de dood. Vaak brengen ze drastische veranderingen aan in hun leven, richten zich meer op dienstbaar zijn aan anderen en raken meer geestelijk georiënteerd. Het heeft vaak een diepgaand effect op mensen…

Als eerbetoon aan Benjamin Creme, een kunstenaar die zijn tijd ver vooruit was, heeft Share International speciaal een katern gewijd aan zijn schilderijen en ontwikkeling als kunstenaar. Een aantal artikelen, elk met verschillende benadering en reikwijdte, belichten verschillende aspecten van zijn werk en buitengewone bijdrage. Het bevat intrigerend en nieuw autobiografisch materiaal dat Benjamin Creme’s intieme verstandhouding met zijn Meester zichtbaar maakt en hoe dat zijn schilderijen die buitengewone energie uitstralen, doordrong en bezielde. Hier volgen fragmenten uit enkele van deze artikelen die deze uitgave echt tot een verzamelobject maken.

Benjamin Creme – een esoterisch kunstenaar die zijn tijd ver vooruit was
door Phyllis Power

Rond 1964 maakte de kunst van Benjamin Creme een radicale verandering door. Dit was een periode in zijn leven die zich afspeelde tussen zijn belangrijke belofte om voor Maitreya te werken, nadat zijn eigen Meester hem telepathisch benaderd had, en voor hij tijdens een periode van intensieve training gevraagd werd om dit werk vanaf 1972 volledig op zich te nemen. BC’s contact met zijn Meester was nog privé en persoonlijk en hij sprak er zelden over. Hij had nauw samengewerkt met de Ruimtebroeders maar dat was nu afgerond. Gedurende ongeveer 10 jaar was hij relatief vrij om zich op het schilderen te concentreren. De schilderkunst van Benjamin Creme was, zoals hijzelf zei, een persoonlijke gave waarmee hij geboren werd en waar hij al vroeg in zijn leven van op de hoogte was. Toen hij 13 was vond hij toevallig op de grond een stompje zacht potlood en ontdekte hoe goed hij daarmee licht en schaduw kon weergeven en zijn tekenleraar was hier lovend over. Het was een openbaring voor hem. Heel veel later kwam hij er pas achter dat zijn Meester het potlood daar had neergelegd – maar vanaf die tijd was hij vastbesloten dat zijn roeping schilder was en hij werkte er hard voor, zonder aanmoediging van zijn familie… De portretten die BC maakte toen hij begin 20 was, waren vaak enigszins kubistisch van stijl en toonden buitengewone rijpheid en talent. Vele ervan hadden een nogal bijzondere aantrekkingskracht op de toeschouwer: een samengaan van nauwkeurige, zorgvuldig vervaardigde formele gelaatstrekken en een ontwapenende tederheid. In de twintig jaar die volgden schilderde hij voornamelijk portretten en later landschappen. En hoewel het contact met zijn Meester nog niet bewust was, was deze nooit ver weg, wat duidelijk te zien is in BC’s schilderij ‘The Prophet’ uit 1942, gemaakt toen hij nog maar 20 was.

Moderne mandala’s De verandering in BC’s werk vanaf circa 1964 was ingrijpend: van de abstracte landschappen die hij eerst schilderde ging hij over op wat nu bekend staat als zijn ‘esoterische’ kunst, waar de lezers van Share International mee vertrouwd zijn en die hij presenteert in het boekje dat is uitgegeven door de Japanse groepen die zich bezighouden met de kunstdrukreproducties van zijn schilderijen. BC omschrijft veel van zijn latere werk als moderne ‘mandala’s: schilderingen die op symbolische wijze aspecten van het universum uitbeelden en door de vrijgave van de energie die in hun vormen besloten ligt, gebruikt kunnen worden als onderwerp voor meditatie en grotere verlichting. Het zijn schilderijen die de kijker een ervaring kunnen geven vergelijkbaar met die van een diepe meditatie, wanneer men een gewaarwording van eenheid met het onderwerp van contemplatie heeft en daarmee van eenheid en verbondenheid met alles wat bestaat. Deze ervaring van eenheid is voor BC wat schoonheid is, die in alle aspecten van het leven te vinden is: “Schoonheid is een uitdrukking van een goddelijk idee en wanneer onze uitdrukking tot de onthulling van de idee leidt, ontstaat schoonheid. Dit is wat achter alle grote kunst, muziek, poëzie en literatuur ligt, achter alle grote wetenschappelijke ontdekkingen in de wereld, achter alle grote intuïtieve denkbeelden, in religieuze termen, over de aard van de werkelijkheid waarin we leven. Dat alles brengt een schoonheid tot stand, een goddelijke uitstraling, die alleen wordt gevonden wanneer je aan de hoogste, geheimzinnigste delen van het leven raakt.” (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking) …. De mandalaschilderijen die BC nu begon te maken waren van een specifiekere spirituele intentie en door deze mandala’s als hulpmiddel bij meditatie te gebruiken, geven ze de toeschouwer inzicht in het universum van esoterische lering en een ervaring van eenheid. BC’s uitleg van de ‘Open Mandala’ gaat verder door zich te richten op de energie die uitstraalt vanuit de ‘Leegte’ zoals die in het schilderij wordt weergegeven en die, op zijn beurt, een wederkerige energetische respons in de toeschouwer oproept: “Zwevend in de ruimte toont ‘Open Mandala’ de toeschouwer een leegte die de aandacht trekt en in de Leegte van de Kosmos vasthoudt. Met de aandacht in het midden van het schilderij, roept de Leegte de aspiratie en het verlangen van de toeschouwer op naar eenheid met alle dingen. Als reactie geeft de Leegte haar energie vrij die de aspiratie en het verlangen naar eenheid van de toeschouwer stimuleert en vernieuwt. Het is een dynamisch hulpmiddel voor meditatie dat, indien serieus en met regelmaat gebruikt, een opwekkende stimulans voor vooruitgang is.” (De Esoterische kunst van Benjamin Creme) …. De rol van de Meester “[Mijn Meester] heeft mij enorm beïnvloed. Er is een serie grote schilderijen en Hij zei: “Je schilderijen zijn te klein.” Hij gaf me ideeën voor grote schilderijen die ik zonder de suggestie van de Meester nooit gemaakt zou hebben. Hij heeft de hand in elk schilderij dat ik maak… Ik schets en teken en Hij werkt door mijn hand heen. Ik laat Hem het werk doen, weet je, zomaar. Hij kan veel beter tekenen dan ik, en ontwerpen en ga maar door en ik eindig met een groot, breed opgezet interessant symbool. Maar ik moest het doen. De Meester geeft de eerste impuls om het te gaan doen en misschien geeft Hij een opzetje hoe het gaat worden en zo verder. Maar ik moet het schilderen, de kleuren vinden, de verhoudingen en dat allemaal. Maar Hij heeft er zozeer de hand in gehad dat het met Zijn energie is geladen. En zo zijn al mijn schilderijen geladen, en als mensen ernaar kijken, als zij er 5 of 6 minuten naar kijken, serieus kijken, niet kijken naar iets speciaals maar er gewoon naar kijken, dan gaat er voor de Meester een deur open. Hij wordt aangetrokken doordat zij naar mijn schilderij kijken en Hij kan hen zien en ziet wat ze nodig hebben, waar Hij iets aan kan doen, dat kan gaan om genezing, een of andere stimulans. Hij kan ze energie geven, als mensen mediteren kan Hij dingen doen die zij zelf niet kunnen. Het is werk dat we samen doen, de Meester en ik.”

Benjamin Creme in zijn studio met zijn schilderij ‘The Prophet’ (1942)

‘The Prophet’ (1942)

BC: “Mijn Meester vertelde me onlangs dat hij het in mijn denken prentte; het is een profeet. Het is een zeer krachtig schilderij. Het is een oude man met een lang gezicht, hij kijkt recht voor zich uit, een hand wijst naar voren, in de ander houdt hij een boek omhoog en hij heeft een ding over zijn schouder van een vroegere profeet… Ik wist niet dat ik een profeet zou worden maar dat is wat ik sinds 1975 doe, en ik had geen idee waarom ik ‘The Prophet’ schilderde; het zou nooit bij mij opgekomen zijn en ik heb geen idee waarom ik het deed, maar ik deed het en dat is waarom.” (December 2013)

door Gill Fry

Veel mensen die met Benjamin Creme gewerkt hebben, kunnen beamen dat hij een groot leraar was om mee om te gaan. Niet omdat hij geordende lessen gaf, maar om zijn levend voorbeeld van hoe te ‘zijn’. Door met hem te werken en hem in actie te zien, kwamen bepaalde eigenschappen naar voren die inspirerend en verlichtend waren…. BC bracht heel wat tijd door terwijl hij achterover zittend naar de schilderijen keek waar hij aan werkte, en merkte op dat dit een van de belangrijkste onderdelen van het creatieve proces was, en soms de meeste tijd in beslag nam. BC schreef over dit proces en de uitdaging van elk nieuw schilderij: “Ik ben er mijn hele werkende leven als schilder van bewust geweest dat ik mediteerde, lang voordat ik met meditatie als activiteit begon. Bij elk schilderij dat ik maakte, besefte ik achteraf dat het een toestand van meditatie was. Ik was voortdurend bezig met zoeken naar de juiste tint van een kleur of de precieze hoek van een vorm. Zonder aan iets anders te denken, alleen dat, het schildersprobleem, was ik bezig de intuïtie aan te roepen. Er is geen ander antwoord mogelijk… Elke keer dat ik schilderde, en dat is nog steeds zo, is het alsof ik voor het eerst begin met schilderen. Een nieuw schilderij is als mijn eerste schilderij. Ik verkeer in gespannen verwachting. Ik heb echt geen idee hoe het zal worden. Je moet de diepe concentratie betreden, die de intuïtie aanroept… Intuïtie is zeker iets wat kan worden aangeroepen en uitgebreid. Net als met alles geldt hoe meer je het doet, hoe meer je het kunt, totdat het automatisch gebeurt. Je brengt het licht van de ziel binnen. Je gaat niet zitten om een straal van licht te visualiseren die het probleem verlicht, maar je verheft je aandacht naar een niveau waar je ziel, via de intuïtie, je kan verlichten, je het antwoord kan geven.” (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Een andere hoedanigheid die BC in alle aspecten van zijn werk toonde was zijn buitengewone geduld en het gevoel alsof hij buiten de beperkingen van tijd verkeerde; een vrijheid en onthechting waardoor zo’n leven van geconcentreerd werken en veelzijdige aanspraken op zijn tijd mogelijk was. Hij verwees vaak naar een citaat uit de Agni Yoga-leringen: “‘Als je van werken houdt, zie het dan als vervanging voor tijd.’ Dat is precies wat werk is. Als je van werken houdt, in de zin van je tijd en energie geven aan een creatief proces van welke aard dan ook, wordt het een vervangingsmiddel voor tijd. Tijd verdwijnt in die staat van creativiteit.” (SN jul./aug. 1997) ….

“Als kunstenaar ben ik mij zeer bewust van deze stroom met achtereenvolgens perioden van creatieve activiteit en perioden van inactiviteit waarin je iets anders moet zoeken om in je op te nemen of te doen. Dan groeit het geleidelijk uit, zonder erover na te denken, tot een nieuw scheppende activiteit. Het voltrekt zich als een opeenvolging, een cyclische stroom, een ritme van activiteit gevolgd door inactiviteit. Volgens mij houdt deze cyclische activiteit en inactiviteit nauw verband met de afwezigheid van tijd. Als je wordt beheerst door tijd, zeg je dat je geen tijd hebt om je werk te doen, geen tijd om te creëren. Als je het doet, zul je zien dat je tijd hebt om het te doen.” (Maitreya’s Missie, dl.III) Door zijn geschriften en lering, en door zijn levend voorbeeld, liet BC zien hoe in deze moeilijke tijden prioriteit te geven aan dienstbaarheid en concentratie en tegelijkertijd onthecht en ‘buiten de tijd’ te leven – een staat van vreugde en ontspanning die het creatieve proces de mogelijkheid geeft om te bloeien.

door Felicity Eliot

Dienst aan de mensheid
Hoe kan een schilderij, een kunstwerk, een dienst aan de mensheid zijn? Zowel de Meester DK als BC hebben geschreven dat het de discipelen, de meer ontwikkelde personen zijn die de cultuur van een land scheppen. El Greco was van mening dat “de taal van de kunst van oorsprong hemels is en uitsluitend door de verkozenen begrepen kan worden”. “Begrepen” in de zin van door de kunstenaar gezien en ervaren. En BC’s Meester schrijft: “Er komt een tijd in de geschiedenis van elk land, dat zijn zielehoedanigheid zich krachtiger begint te openbaren en belangrijke figuren doet verschijnen op het gebied van kunst of wetenschap, politiek of religie. Wanneer dit plaatsvindt, zien we invloedrijke mannen en vrouwen naar voren treden die kleur en samenhang geven aan de inspanningen van een volk. Creatief als zij zijn, inspireren zij hun omgeving door hun visie en dragen ze bij aan de schepping van de cultuur van hun tijd. Zij zijn de discipelen en ingewijden die het genie van de natie uitdrukken.” (Een Meester spreekt, ‘De verschijning van grote dienaren’)
Benjamin Creme was precies de juiste man (en ingewijde) voor zijn tijd, maar onze tijd ook ver vooruit. Hij werd geboren, leefde en werkte in de juiste tijd, in de zin dat hij een wegbereider en profeet was die zijn werk deed op het moment dat het nodig was. Maar hij verlichtte ook het pad dat velen nu op het punt staan te betreden, terwijl de mensheid zich ontwikkelt tot het bewustzijn dat goddelijkheid niet alleen buiten ons ligt, maar immanent is in alle leven.
BC is voornamelijk bekend door zijn werk als profeet, die de weg bereidde voor het naar buiten treden van Maitreya, de Wereldleraar. Maar hij diende evenzeer als kunstenaar, die de hemel afspeurde en van die hoogten het Gulden Vlies meebracht en door zijn schilderwerk aspecten van het leven onthulde die wij nog maar vaag kunnen aanvoelen. Door BC’s nauwe contact met zijn Meester zijn levens verrijkt en uitgebreid, en bezield met nieuwe hoedanigheden. Dit is wat genialiteit is – het vermogen om de mysteriën aan te raken en voor anderen omlaag te brengen naar de Aarde.
“Voor de esotericus is een kunstenaar iemand die zich afstemt op de trilling van de Werkelijkheid en daar uitdrukking aangeeft. Hoe groter de kunst hoe diepzinniger het symbool zal zijn en des te expressiever het de symbolische betekenis zal uitdrukken. De grote kunstenaar kan ons iets van de aard van die mysterieuze essentie van de Werkelijkheid tonen die wij als schoonheid kennen en iets van de aard van dat wat we God noemen. Idealiter wenst elke schilder natuurlijk dat zijn schilderijen voor zich spreken.” (Benjamin Creme, De esoterische kunst van Benjamin Creme)

De titel van dit artikel verwijst naar BC’s opmerking over Mozart (Maitreya’s Missie, dl.II), die als derdegraads ingewijde “de hemelen afspeurde op zoek naar schoonheid – want dat is wat de kunstenaar doet: hij speurt de hemelen af en zoekt naar die trilling van de werkelijkheid die, in vorm uitgedrukt, schoonheid schept.”

Definitie van kunst van Benjamin Creme’s Meester
“Kunst is geen propaganda, hoe kundig ook, voor enige zaak, hoe goed ook.
Kunst is geen imitatie of beschrijving, hoe precies ook, van natuurlijke verschijnselen of natuurlijke indrukken.
Kunst is de schepping of het in beweging brengen van oorzaken.
Het is de uitdrukking van de kunstenaar van zijn waarnemingen van de Werkelijkheid, zijn reactie op de trillingen Daarvan.” – Benjamin Creme’s Meester

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. In het volgende artikel verschaft de Meester een aantal hoopgevende denkbeelden: dat de mensheid “rijp is voor verandering”, ofschoon onzeker van de richting die de nieuwe weg zou moeten gaan; Hij spoort ons aan onze goddelijke aard te verwezenlijken, Maitreya is nu hier om de mensheid te adviseren om “een beschaving te scheppen waardig voor mensen die hun goddelijkheid binnengaan”.

Binnengaan in Goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme

Over de hele wereld beginnen mensen te beseffen dat hun langgekoesterde overtuigingen en zekerheden minder zeker zijn dan zij gedacht hadden. Het ineenstorten van hun sociale en politieke instituten roept twijfel op over de waarde van hun gevestigde manier van denken, en plaatst mensen voor een dilemma: de huidige denk- en handelwijzen schijnen niet langer te werken; die van de toekomst zijn vooralsnog onduidelijk. Bijgevolg staat de mens besluiteloos en wacht op leiding, verloren in een vergeefse poging om het verleden te behouden of de toekomst te voorspellen. In dergelijke situaties is de mensheid rijp voor verandering. Weinigen kennen de richting of de mate van de vereiste veranderingen, of hoe die tot stand gebracht kunnen worden, maar geleidelijk daagt het bij velen dat de huidige levenswijzen ontdaan zijn van betekenis en alle mogelijkheden voor menselijk geluk missen. Dus geven grote aantallen de strijd op en zoeken troost en evenwicht in het groeiende aantal religies, filosofieën en ‘erediensten’, oud en nieuw. De nodige veranderingen lijken te omvangrijk, te radicaal om door menselijk handelen of denken in gang te worden gezet, en zij keren zich naar binnen tot de God die, vermoeden ze, de menselijke aangelegenheden bestuurt. Wisten ze maar dat juist zij zelf die God zijn, die wacht op een gelegenheid om zich te openbaren. Zijzelf besturen hun leven, ten goede of ten kwade. Zij zijn het die door hun daden het wiel der gebeurtenissen wentelen, die conflict of vrede voortbrengen, die onheil of goede wil zaaien. Mensen moeten zich bewust worden van hun rol en aangeboren kracht in het leven en zo de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit en richting van hun leven. Tenzij ze dit doen, zullen zij nooit hun kindertijd ontgroeien. Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun Goddelijkheid binnengaan. De dag is niet ver af dat de mensen Zijn Oproep zullen horen en, bij het horen, zullen reageren. De dag is niet ver af dat de mensen zullen weten dat de lange, donkere nacht voorbij is, dat de tijd gekomen is om het nieuwe licht te verwelkomen dat in de wereld is gekomen. Zo zullen de mensen de taak van wederopbouw beginnen, een taak die de kracht en de wil vereist van allen. Allen moeten deze tijd zien als een gelegenheid om te dienen en te groeien, om de bestemming te vervullen die hen in deze tijd in de wereld heeft gebracht. Wanneer mensen later terugzien op deze tijden van climax, zullen zij zich met verbazing en ongeloof verwonderen over het gemak waarmee wij de huidige onrechtvaardigheden tolereren – de wreedheid en het zinloze lijden die ons leven zo besmeuren. Maitreya komt om strijd te leveren met dit eeuwenoude onrecht en om de mensheid het Tijdperk van Licht binnen te leiden. Verwelkom Hem met uitgestrekte hand en laat Hem je naar je Zelf leiden. (Juli/augustus 2000)

V. Wat gebeurt er na de dood? Waar gaat de ziel naartoe?
A. Dat is afhankelijk van het individu. Bij het overlijden doe je afstand van het stoffelijk lichaam, waarna je kortere of langere tijd in het astraal/emotionele lichaam doorbrengt. Afhankelijk van het punt in evolutie van de betrokkene breng je vervolgens tijd door in het mentale lichaam, nadat je het stoffelijke en emotionele lichaam hebt afgelegd. De ziel is er altijd – die gaat nergens naartoe. Er is nergens om naar toe te gaan! Het is niet zo dat er enige afstand is tussen dit leven en het leven na de dood. Het is meer een kwestie van bewustzijn dan van afstand. Het is de ziel die steeds opnieuw incarneert. Dit lichaam, het stoffelijk lichaam, is samen met het astrale en mentale lichaam het instrument waardoor de ziel zich op dit niveau manifesteert. De persoonlijkheid is ook slechts een voertuig voor de ziel.

V. Komen we weer in incarnatie met dezelfde persoonlijkheid en dezelfde ziel?
A. Wanneer de ziel gereed is om opnieuw te incarneren, creëert ze een nieuw lichaam in de baarmoeder van de moeder en dat wordt geleidelijk doortrokken met de astrale en mentale aard. Op die manier begint de ziel een nieuw leven – in een nieuw lichaam, soms als man, dan weer als vrouw. En die persoon heeft een nieuwe, andere persoonlijkheid. De persoonlijkheid is een weerspiegeling van de ziel. De ziel is op haar beurt een weerspiegeling van de geest van God, de goddelijkheid. Die is onveranderlijk, goddelijk. Het goddelijke manifesteert zich als de ziel, die in tijd en ruimte de verbinding vormt tussen goddelijkheid en de man of vrouw in incarnatie op het fysieke gebied. Zij is de goddelijke bemiddelaar.

V. Ik las dat de Meesters alles op onze planeet hebben ervaren. Klopt dat?
A. Wij zijn goddelijk. Wij zijn goden. Dat is niet zomaar een literaire of poëtische expressie, maar werkelijkheid! Wij gedragen ons niet als goden. Dat is het probleem in de wereld: dat de goden zeggen dat we goden zijn, maar de mensen zich niet als goden gedragen! De Meesters zijn mensen die weten dat zij Goden zijn en die uitdrukking geven aan Hun goddelijkheid. Dat is het verschil tussen Hen en ons. De Meesters – Maitreya en alle andere Meesters – hebben de dood overwonnen, Zij hebben Hun goddelijkheid verwerkelijkt. Dat hebben Zij gedaan door te leven, vallen en opstaan, fouten maken – elke ervaring, elke vernedering en schande, elke inspanning om steeds opnieuw weer op te staan en die goddelijkheid te manifesteren – Zij hebben het allemaal meegemaakt. Het feit dat Zij dit alles meegemaakt hebben, vormt onze garantie.

V. Hoeveel tijd gaat er voorbij voordat je weer incarneert?
A. Dat is afhankelijk van het punt in evolutie van de persoon in kwestie. Voor degenen die niet erg gevorderd zijn – jong in het leven, niet in leeftijd, maar in het leven – duurt het niet lang. Zij moeten heel snel heel veel incarnaties nemen om snel te evolueren. Wanneer mensen wat verder zijn, wordt hun ervaring van het leven ‘compacter’. Ze hebben meer ervaringen, meer afwisselende ervaringen, meer om te ‘verteren’. Dan blijven ze wat langer uit incarnatie. Later, wanneer mensen nog verder gevorderd zijn en discipelen en ingewijden worden van een bepaald niveau, komen ze steeds heel snel terug in incarnatie zodat ze de incarnatie-ervaring kunnen afronden en Meester kunnen worden. De Meesters incarneren niet, behalve voor een bepaald doel en als wilsdaad. Zij hoeven niet te incarneren. (Lezing Parijs, 2005)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.

Sinds enkele jaren verschijnt een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus aan grote aantallen mensen overal ter wereld, evenals tijdens lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren, of als reddende “engel” in noodsituaties. De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping. Brieven die na oktober 2016 zijn ontvangen (en daardoor niet bevestigd zijn door Benjamin Creme’s Meester) worden opgenomen omdat de ervaring ‘voor zichzelf spreekt’ en vaak hoop, inspiratie en troost biedt.

Wondere natuur
Op een voor het seizoen ongewoon warme oktoberdag in 2001 besloot ik te gaan wandelen op het natuurpad in een staatspark dat minder dan een kilometer van mijn huis in Massachusetts ligt. Ik schrok behoorlijk toen ik nogal abrupt een oudere heer tegenkwam die in tegenovergestelde richting liep. Ik vertelde hem lachend dat hij me aan het schrikken had gemaakt. Hij maakte een opmerking over het lawaai in het park die dag en wees op de droge bladeren die we deden ritselen. Deze in feite aardse ontmoeting maakte me niettemin nieuwsgierig. Tien minuten eerder had ik gepauzeerd om op een dam uit te rusten met een mooi uitzicht over een vijver en in de verte een paar bergen. Het was een luie middag en terwijl mijn gedachten naar veel dingen uitgingen, dacht ik ook aan de foto van de Meester Mukteswara Bhagavan en van Maitreya in Share International van de afgelopen maand. [SI juli/augustus 2001] Was deze oudere heer Maitreya? J.F., Clarksburg (MA, VS). Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat de man de Meester Jezus was.

Redding op zee
Graag wil ik u vragen over iets wat gebeurde toen ik ongeveer 7 jaar oud was (1975). Ik ging naar het strand (Ajigaura, Ibaraki-ken, Japan) met mijn moeder en broertje. Ik liep de zee in met een zwemband. Maar ik ging te ver. Ik kon niet meer terug. Ik keek om me heen, maar er was niemand. Ik riep om hulp, maar niemand hoorde het. Ineens werd de dood realiteit voor mij. De grootte van de zee ontstelde me. En ik aanvaardde het feit dat ik zou sterven. Net op tijd riep er iemand achter me, “Gaat het?” Ik keek om – er was een man. Hij leek ergens in de 30 en zag eruit als een gewone (Japanse) man. Hij hielp me. Hij zei: “Ga niet te ver.” Ik kon niets zeggen. Ik knikte alleen maar. Hij liep de zee in. Plotseling kon ik hem niet meer zien. Maar toen besefte ik dat ik zou blijven leven. Ik kan hem niet vergeten. Wie was hij? Was hij gewoon een vriendelijke man? Naam en adres bij de redactie bekend. Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat de man de Meester Jezus was.

Verloren en teruggevonden
Op 20 juli, 2001 had ik een ervaring die me nog levendig voor de geest staat. Ik was in een metrostation in Brooklyn. Ik ben niet bekend met ondergrondse treinen, en het was moeilijker dan ik had verwacht, omdat de bestemmingsborden op de treinen kort tevoren veranderd waren.

Voor wat een lange tijd leek werd ik van de ene kant naar de andere gestuurd; uiteindelijk voelde ik me verloren. Het was een gevoel van hulpeloosheid, wat ik niet ken, omdat ik een doorgewinterde New Yorker ben. Maar daar was het: Wanhoop. Er kwam een man met een tulband naar me toe. Zijn gezicht, zijn ogen – zo’n goedheid. Hij leek door me heen te kijken. Dat was zuivere liefde. Hij raakte mijn pols aan in een troostend gebaar. Ik werd vervuld van vrede. ‘Ben ik in de aanwezigheid van een heilige?’ dacht ik. Hij gaf me kalm aanwijzingen waar je de trap op kon lopen. Bovenaan de trap nam een vriendelijke man me mee naar het perron. Daar vroeg ik een zwarte dame of ik op het goede spoor was. Ze zei dat ik dat was, maar aan de verkeerde kant. Ze liet haar trein gaan en begeleidde me naar de mijne. Ze zei dat ze met me mee zou rijden om ervoor te zorgen dat alles goed ging. Dat deed ze. De trein kwam bij een knooppunt. Ze nam me mee naar een andere trein. Ze stapte met me de trein in. Ze zag onmiddellijk een jonge zwarte man en zei hem dat hij ervoor moest zorgen dat ik bij de juiste halte uit zou stappen. Hij zei dat hij dat graag zou doen. Zijn gezicht was vriendelijk, stralend als het hare. Hij vertelde me dat ik moest uitstappen toen mijn halte kwam. Ik vond met gemak de winkel in Brooklyn waar ik naar toe moest. De gedachte kwam in me op – hoe moest ik in vredesnaam mijn weg naar Manhattan terugvinden? – maar toen ik het station binnen ging, was daar een vriendelijke zwarte man. Hij stelde zich voor en zei dat hij tot mijn halte bij me zou zijn. En dat was hij. Er hing zo’n gevoel van liefde in de lucht. We omhelsden elkaar en ik ging de metro uit. Ik was in de zevende hemel. Was de man met de tulband Maitreya? Stuurde hij zijn engelen om mijn weg te plaveien? H.L., New York (New York, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de man met de tulband’ Maitreya was; de ‘zwarte dame’ was de Meester Jezus; de ‘jonge zwarte man’ was ook Maitreya; de ‘vriendelijke zwarte man’ was ook de Meester Jezus.

Verheven muziek
Het gebeurde op 16 december 2001 in de ochtenduren, precies op de dag dat we een benefietconcert zouden geven voor de stichting waarvoor ik werk en die mijn hart heeft. Mijn gedachten waren op de avond ervoor vervuld met zeer intensieve gebeden tot God en de Meesters. Ik bad om succes en hoopte dat ons koor beter zou zingen dan bij de laatste repetitie. Die ochtend droomde ik voor het eerst over Maitreya. Deze droom was zo intens omdat Hij naar me keek. Ik vertelde Hem hoe gelukkig ik was dat Hij aan me verscheen. Later die dag en tijdens het concert was Zijn gezicht steeds aanwezig. Zijn gezicht leek midden in de lucht te hangen. Terwijl we de Grote Aanroep zongen, leek het wel alsof er in de hele ruimte heilige energie gematerialiseerd was. Kunt u zeggen of het echt Maitreya was die ons deze zegening zond? B.F., Freiburg (Duitsland). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya de ervaring gaf.

Liefdewerk
Na een probleemloze zwangerschap was de uitgerekende datum aangebroken. Om verschillende redenen was ik alleen tijdens de hele bevalling (thuis) die aan het einde van de middag begon. Hoewel de bevalling intens maar pijnvrij was, zag en ervaarde ik dat de Meester (Benjamin Creme’s Meester) tijdens de nacht en vroege ochtend twee keer, misschien drie keer, even keek om de vordering te controleren. Ik zag Hem alsof Hij een gordijn opzij had getrokken en naar ons keek – naar mijn ongeboren dochter en mij. Ieder bezoek duurde maar een paar seconden. De volgende ochtend, een uur voor de feitelijke geboorte, kwamen mijn echtgenoot en vroedvrouw bij me, de geboorte verliep zonder complicaties. Een paar maanden later vroeg ik Benjamin Creme of deze ervaring echt was en of het zo gegaan was; hij bevestigde dat dit het geval was. Zijn Meester had inderdaad naar ons gekeken en had gezien dat beiden (moeder en kind) het goed maakten en dat het kind “haar weg naar binnen – naar incarnatie – kende”. (Naam en adres bij de redactie bekend)

Benjamin Creme’s antwoord op de volgende vraag (SI, juli/augustus 2012) gaat in op de waarde van de compilaties die hier elke maand gepubliceerd worden.

V. Sommige lezers vinden de compilaties prachtig, maar ik heb anderen horen zeggen dat ze vinden dat het gewoon oud materiaal is dat hergebruikt wordt. Wat is uw mening als hoofdredacteur? A. Ze bestaan weliswaar uit materiaal dat al eerder gepubliceerd is, maar deze compilaties herinneren mensen aan de leringen. De thematische context verschaft het materiaal een ander perspectief en brandpunt. Volgens mijn Meester vormen de compilaties een van de belangrijkste onderdelen van het tijdschrift en hebben ze een cumulatieve inwerking.

Binnengaan in Goddelijkheid en een toekomst smeden voor allen

een compilatie

Het thema van deze compilatie is ‘Binnengaan in Goddelijkheid’, de titel van het artikel van de Meester van juli/augustus 2000 (zie blz.3-4 in dit nummer): “Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun goddelijkheid binnengaan.” Dit thema is gekozen om de noodzaak te benadrukken dat wij, de mensheid, ons geboorterecht opeisen, onszelf kennen als goddelijke wezens en zo een toekomst kiezen met de stelsels en structuren die het beste onze goddelijke aard zullen weerspiegelen, zoals door Maitreya, de Meesters en Benjamin Creme beschreven is. Deze compilatie verenigt de denkbeelden van zowel onze individuele als onze collectieve bestemming: de innerlijke wereld in ons alledaags leven manifesteren; het subjectieve objectief gemaakt. Hiermee presenteren we een visie op de huidige uitdaging voor de mensheid: de schepping van een uiterlijke wereld die de goddelijke werkelijkheid weerspiegelt, overeenkomstig het Plan en het werk van de Hiërarchie. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn bedoeling om jullie de antwoorden voor te leggen op het dilemma van de mens, om jullie te tonen dat de toekomst een ongelooflijke belofte inhoudt voor allen. Met Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zal Ik jullie laten zien hoe jullie je goddelijkheid kunt openbaren en je erfdeel ontvangen. Mijn Plan is om de Mensheid bewust te maken van haar werkelijke waarde, haar ware hoedanigheid, en haar te tonen dat in elk mens een verheven Zoon van God leeft. (Maitreya, Boodschap nr.24)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Momenteel worstelen de leiders der naties met gebeurtenissen die hun macht te boven gaan. Krachten waar zij niets van weten bewegen hen tot ongeplande en vaak hysterische reacties. Zij vluchten van chaos in chaos, aangevoerd door hun eigen dogma. Intussen wachten Wij geduldig. Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet

van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester,‘Het einde van honger’)

Mijn vrienden, Mijn kinderen, Ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend in het Licht van God, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof Ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede. Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er vele die de huidige mens onwaardig zijn. De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen? Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. (Maitreya, Boodschap nr.81)

Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst. Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd, lijken op soortgelijke “tekenen” die bevestigd werden of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze de lezer ter overweging voor.

Wonderen over de hele wereld

Mariabeeld in Argentinië huilt bloed

Een beeldje van Maria in de provincie Salta huilde in april 2017 tranen van bloed. Het figuurtje van de Maagd van de Mystieke Roos, een van de namen die katholieken voor Maria gebruiken, is van de familie Frias Mendoza in de stad San José de Metán. Nadat de familie voor een plaatselijk radiostation over het verschijnsel gesproken hadden, kwamen vele bezoekers naar hun huis om het wonder te zien. (Bron: mirror.co.uk)

Huilend Mariabeeld in Paraguay
Volgens berichten op 21 april 2017 stroomden menigten samen in het kerkje van Santa Librada in Villarrica (Paraguay) om een beeld van Maria met tranen in haar ogen te zien. Plaatselijke inwoner Zully de Meaurio ontdekte het verschijnsel als eerste en maakte er een video van. Ze was naar de kerk gegaan en toen ze bij het beeld van Maria kwam zag ze een traan in een van de ogen. Ze riep onmiddellijk haar man erbij. “Kijk hier eens naar, ze huilt, er is vocht!” waarna ze het met haar mobiel opnam. Op de video is een vrouw te horen, die zegt: “Ze wil dat we bidden, ze wil dat we bidden.” Mevrouw De Meaurio riep haar buren, die er ook bijkwamen, om het te zien. Eén zei: “Ik hoop dat dit kan helpen om vrede te brengen, zodat onze autoriteiten niet meer vechten.” (Bron: dailymail.co.uk)

Zuid-Californië, VS – In de nacht van 3 april 2017 maakte een ooggetuige boven San Fernando Valley een video van een helder, kleurrijk, knipperend sterachtig voorwerp. (Bron: ufosightingsdaily.com)

Lichtpatronen op 26 maart 2017 in Utrecht gefotografeerd door Sandra en Randy Breuer.

NIEUW BOEK: A MASTER SPEAKS — VOLUME TWO ARTIKELEN UIT HET MAANDBLAD SHARE INTERNATIONAL

Het zal lezers van Share International plezier doen te lezen dat het langverwachte deel twee van A Master speaks zojuist is verschenen. A Master speaks — Volume Two bevat de artikelen die vanaf januari 2004 tot en met mei 2016 door Benjamin Creme’s Meester gedicteerd werden en in het maandblad Share International gepubliceerd werden. Het was al geruime tijd in voorbereiding en de plannen ervoor werden gemaakt met Benjamin Creme’s goedkeuring en medewerking. Als discipel van één van de Meesters van Wijsheid Die de evolutie van de mensheid begeleiden, ontving Benjamin Creme deze inspirerende artikelen via mentale telepathie. De artikelen, een hoogtepunt in het tijdschrift, werden bijna maandelijks gepubliceerd sinds de tijd dat Share International in 1982 voor het eerst verscheen met Benjamin Creme als oprichter en redacteur. Ze beslaan een breed scala aan onderwerpen waaronder ‘De broederschap der mensen’, Het beëindigen van oorlog, ‘Eenheid in verscheidenheid’, ‘Het redden van de planeet’ en ‘De steden van morgen’. Het boek bevat ook een aantal korte Boodschappen van Maitreya, die Benjamin Creme van tijd tot tijd aan het einde van interviews voor de media, lezingen of bijeenkomsten ontving. Het doel van deze artikelen is, in de Meesters eigen woorden: “om aan de lezers van dit tijdschrift een beeld te geven van het leven dat hen wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te kunnen gaan met de problemen die zich op de weg daar naartoe dagelijks voordoen. Vanuit Mijn gunstige positie van ervaring en inzicht heb Ik getracht op te treden als ‘uitkijkpost’ en bewaker, om te waarschuwen voor naderend gevaar en om u, de lezer, in staat te stellen met moed en overtuiging te handelen in dienstbaarheid aan het Plan.” A Master Speaks, Volume Two is uitgebracht ter nagedachtenis aan Benjamin Creme en kan gezien worden als een boek ten afscheid, dat het einde van zijn levenswerk met zijn Meester markeert. De nalatenschap van dit werk leeft voort in dit nieuwe boek, een eerbewijs aan hun nauwe relatie.

Benjamin Creme, A Master Speaks — Volume Two. Artikelen uit het maandblad Share International. ISBN 978-94-91732-11-9, 256 blz. Eerste uitgave: april 2017. De Nederlandstalige editie (met de artikelen van januari 2000 tot en met mei 2016) verschijnt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.