De vloek van commercialisering

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. In dit artikel laat de Meester zien welke gevolgen commercialisering heeft voor de gezondheid van de planeet en van de mensheid. Hij geeft hier een grimmige waarschuwing over de tijd die we hebben om het evenwicht te herstellen. Alsof Hij het vandaag geschreven heeft, wijst Hij op het groeiende bewustzijn onder het publiek voor de noodzaak van verandering teneinde de planeet en de miljoenen ontheemden te redden.

De vloek van commercialisering door de Meester —, via Benjamin Creme

Indien de mens deze planeet van de gevolgen van de opwarming van de aarde wil redden, moet hij oneindig meer doen dan gepland om de uitstoot van CO2 te beperken, en in een kortere tijd dan algemeen als noodzakelijk wordt gezien. De mens heeft er lang over gedaan om de gevaren te onderkennen en zelfs nu weigeren velen om de problemen ernstig te nemen. Zo’n houding brengt, daar is geen twijfel aan, de toekomst van planeet Aarde in gevaar. De mens heeft ten hoogste tien tot vijftien jaar om een evenwicht tot stand te brengen, voordat de schade onherstelbaar wordt. Om dit doel te bereiken moeten mensen hun huidige manier van leven radicaal veranderen en zich eenvoudiger leef- en werkwijzen eigen maken. Voorbij zijn de dagen dat de mens de planeet beroofde en naar willekeur verwoestte, zonder ook maar te denken aan de generaties die nog komen, en acht sloeg noch enige zorg droeg voor het milieu dat gaandeweg en onafwendbaar verslechterde. Al jarenlang worden elk jaar uitgestrekte gebieden met eeuwenoude oerwouden van leven gevende bomen ontdaan voor louter commercieel gewin. Commercialisering voorspelt werkelijk weinig goeds voor de mensheid, nu ze haar wurggreep op de mensen verstevigt. Commercialisering, zegt Maitreya, is gevaarlijker voor mensen dan de atoombom en ze toont haar destructieve kracht in de economische chaos die thans in de wereld heerst. Hoe lang zal het duren voor regeringen en hun volken dit inzien? Hoe lang nog totdat commercialisering het levensbloed uit de mensheid knijpt en zelf verwelkt en afsterft? Steeds meer daagt de waarheid van deze woorden in het denken van miljoenen die nu plotseling werkloos, dakloos en wanhopig zijn geworden. Dit heeft een situatie teweeggebracht waarin Maitreya naar voren kan treden, om openlijk te werken zonder de vrije wil van de mensheid te schenden. Vele jaren heeft Maitreya geduldig op deze tijd gewacht, zeker in de wetenschap dat de huidige gebeurtenissen zich inderdaad zouden voordoen. Commercialisering heeft haar klauwen getoond en laten zien hoe schadelijk zij is. De zelfgenoegzaamheid van miljoenen mensen verandert in haat en wantrouwen jegens commercialisering en de oude orde. Overal zijn mensen eindelijk gereed voor een nieuwe invulling van de betekenis en het doel van het leven; voor samendelen, rechtvaardigheid en vrede; voor juiste verhoudingen, broederschap en groter geluk. Zij zijn eindelijk gereed voor Maitreya’s oproep. Natuurlijk hebben niet alle mensen deze verandering ondergaan. Er zijn er velen die menen dat zij deze ‘recessie’ kunnen ‘uitzitten’ en hun fortuin weer als tevoren kunnen opbouwen. De zeer rijken en slimmen hebben niets verloren. De kloof tussen hen en anderen is eenvoudig groter geworden in hun voordeel. Zij begrijpen niet dat dit een tijd is als geen andere. We hebben het einde van de oude orde bereikt. Kosmische krachten dicteren de veranderigen die moeten en zullen plaatsvinden, of het leven op planeet Aarde zal niet langer gedijen. Zij die gereed zijn, zullen snel reageren op Maitreya’s Lering wanneer Hij hun diepgevoelde behoeften eenvoudig en welsprekend onder woorden brengt. Anderen zullen er langer over doen om dat waaraan ze gewend zijn geraakt los te laten en zullen zich enige tijd verzetten. Mettertijd zullen miljoenen over de hele wereld de noodzaak en de logica inzien van de veranderingen die als enige de planeet en zijn mensen zullen redden. (Geschreven 17 april 2009)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.