Nieuw boek

NIEUW BOEK: A MASTER SPEAKS — VOLUME TWO ARTIKELEN UIT HET MAANDBLAD SHARE INTERNATIONAL

Het zal lezers van Share International plezier doen te lezen dat het langverwachte deel twee van A Master speaks zojuist is verschenen. A Master speaks — Volume Two bevat de artikelen die vanaf januari 2004 tot en met mei 2016 door Benjamin Creme’s Meester gedicteerd werden en in het maandblad Share International gepubliceerd werden. Het was al geruime tijd in voorbereiding en de plannen ervoor werden gemaakt met Benjamin Creme’s goedkeuring en medewerking. Als discipel van één van de Meesters van Wijsheid Die de evolutie van de mensheid begeleiden, ontving Benjamin Creme deze inspirerende artikelen via mentale telepathie. De artikelen, een hoogtepunt in het tijdschrift, werden bijna maandelijks gepubliceerd sinds de tijd dat Share International in 1982 voor het eerst verscheen met Benjamin Creme als oprichter en redacteur. Ze beslaan een breed scala aan onderwerpen waaronder ‘De broederschap der mensen’, Het beëindigen van oorlog, ‘Eenheid in verscheidenheid’, ‘Het redden van de planeet’ en ‘De steden van morgen’. Het boek bevat ook een aantal korte Boodschappen van Maitreya, die Benjamin Creme van tijd tot tijd aan het einde van interviews voor de media, lezingen of bijeenkomsten ontving. Het doel van deze artikelen is, in de Meesters eigen woorden: “om aan de lezers van dit tijdschrift een beeld te geven van het leven dat hen wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te kunnen gaan met de problemen die zich op de weg daar naartoe dagelijks voordoen. Vanuit Mijn gunstige positie van ervaring en inzicht heb Ik getracht op te treden als ‘uitkijkpost’ en bewaker, om te waarschuwen voor naderend gevaar en om u, de lezer, in staat te stellen met moed en overtuiging te handelen in dienstbaarheid aan het Plan.” A Master Speaks, Volume Two is uitgebracht ter nagedachtenis aan Benjamin Creme en kan gezien worden als een boek ten afscheid, dat het einde van zijn levenswerk met zijn Meester markeert. De nalatenschap van dit werk leeft voort in dit nieuwe boek, een eerbewijs aan hun nauwe relatie.

Benjamin Creme, A Master Speaks — Volume Two. Artikelen uit het maandblad Share International. ISBN 978-94-91732-11-9, 256 blz. Eerste uitgave: april 2017. De Nederlandstalige editie (met de artikelen van januari 2000 tot en met mei 2016) verschijnt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.