Binnengaan in Goddelijkheid

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. In het volgende artikel verschaft de Meester een aantal hoopgevende denkbeelden: dat de mensheid “rijp is voor verandering”, ofschoon onzeker van de richting die de nieuwe weg zou moeten gaan; Hij spoort ons aan onze goddelijke aard te verwezenlijken, Maitreya is nu hier om de mensheid te adviseren om “een beschaving te scheppen waardig voor mensen die hun goddelijkheid binnengaan”.

Binnengaan in Goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme

Over de hele wereld beginnen mensen te beseffen dat hun langgekoesterde overtuigingen en zekerheden minder zeker zijn dan zij gedacht hadden. Het ineenstorten van hun sociale en politieke instituten roept twijfel op over de waarde van hun gevestigde manier van denken, en plaatst mensen voor een dilemma: de huidige denk- en handelwijzen schijnen niet langer te werken; die van de toekomst zijn vooralsnog onduidelijk. Bijgevolg staat de mens besluiteloos en wacht op leiding, verloren in een vergeefse poging om het verleden te behouden of de toekomst te voorspellen. In dergelijke situaties is de mensheid rijp voor verandering. Weinigen kennen de richting of de mate van de vereiste veranderingen, of hoe die tot stand gebracht kunnen worden, maar geleidelijk daagt het bij velen dat de huidige levenswijzen ontdaan zijn van betekenis en alle mogelijkheden voor menselijk geluk missen. Dus geven grote aantallen de strijd op en zoeken troost en evenwicht in het groeiende aantal religies, filosofieën en ‘erediensten’, oud en nieuw. De nodige veranderingen lijken te omvangrijk, te radicaal om door menselijk handelen of denken in gang te worden gezet, en zij keren zich naar binnen tot de God die, vermoeden ze, de menselijke aangelegenheden bestuurt. Wisten ze maar dat juist zij zelf die God zijn, die wacht op een gelegenheid om zich te openbaren. Zijzelf besturen hun leven, ten goede of ten kwade. Zij zijn het die door hun daden het wiel der gebeurtenissen wentelen, die conflict of vrede voortbrengen, die onheil of goede wil zaaien. Mensen moeten zich bewust worden van hun rol en aangeboren kracht in het leven en zo de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit en richting van hun leven. Tenzij ze dit doen, zullen zij nooit hun kindertijd ontgroeien. Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun Goddelijkheid binnengaan. De dag is niet ver af dat de mensen Zijn Oproep zullen horen en, bij het horen, zullen reageren. De dag is niet ver af dat de mensen zullen weten dat de lange, donkere nacht voorbij is, dat de tijd gekomen is om het nieuwe licht te verwelkomen dat in de wereld is gekomen. Zo zullen de mensen de taak van wederopbouw beginnen, een taak die de kracht en de wil vereist van allen. Allen moeten deze tijd zien als een gelegenheid om te dienen en te groeien, om de bestemming te vervullen die hen in deze tijd in de wereld heeft gebracht. Wanneer mensen later terugzien op deze tijden van climax, zullen zij zich met verbazing en ongeloof verwonderen over het gemak waarmee wij de huidige onrechtvaardigheden tolereren – de wreedheid en het zinloze lijden die ons leven zo besmeuren. Maitreya komt om strijd te leveren met dit eeuwenoude onrecht en om de mensheid het Tijdperk van Licht binnen te leiden. Verwelkom Hem met uitgestrekte hand en laat Hem je naar je Zelf leiden. (Juli/augustus 2000)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.