Vragen en antwoorden – juli/augustus 2017

V. Kunt u de huidige politiek verklaren?
A. In veel landen is het fascisme in opkomst. Dit heeft de maken met de ineenstorting van de oude werkwijzen en het eerste succes van het nieuwe. De situatie zal spoedig ten goede keren. De storm is bijna voorbij. Hij verliest aan kracht, volgens mijn Meester, ook al zien wij dat nog niet.

V. Zijn de Meesters verbaasd over de huidige mate van conflict?
A. Mijn Meester zegt dat er wel een strijd was verwacht, maar niet met de verschrikkelijke barbaarsheid van nu. Hij voegt eraan toe dat het niet veel langer zal duren, maar dat het zijn beloop moet hebben, willen we vrede krijgen: “De chaos moet zijn beloop hebben, maar het zal niet lang duren voordat een Nieuwe Dispensatie zich aandient.”

V. Kunt u zeggen of er nog andere factoren meespelen?
A. Eén nijpend probleem is dat van overbevolking. De wereld is niet groot genoeg om in de behoeften van de huidige wereldbevolking te voorzien. De bevolking groeit bijzonder snel. Er woedt een strijd om het primaat van ruimte. Onrust is vrijwel altijd het gevolg van de overgang van de ene Kosmische toestand naar de andere. Zoveel mensen zitten nog vast aan de oude werkwijzen. Chaos komt voort uit de beweging van de oude orde naar de nieuwe. Mijn Meester zegt: “Veel mensen zijn te bezorgd of te onbewust om de noodzaak in te zien van een andere manier van handelen en zijn.” Evenmin zien of herkennen ze de afname in de intensiteit van de huidige moeilijkheden.

V. Is de Shamballa-kracht sterker, met name de afgelopen één à twee jaar?
Is dat waarom er zoveel spanningen en conflicten zijn?
A. Ja, dat klopt, die is sterker. Maar daarnaast zijn de rijken onafhankelijk en bijzonder hebzuchtig geworden. Ze zijn bang dat zij niet overal profijt uit kunnen halen. Ze zijn bang dat ze hun rijkdom kwijtraken. [De vier voorgaande vragen werden in juni 2016 beantwoord.]

V. Is Maitreya God?
A. Maitreya is alwetend en alomtegenwoordig. Er gebeurt nergens iets zonder dat Hij ervan weet. In de Bijbel staat dat als er een blaadje of een vogel op de grond valt, God ervan weet. Maitreya is niet God – behalve in de zin dat we allen God zijn – maar Hij heeft een groter bewustzijn van de aard van die goddelijkheid dan wij. Dat is het verschil tussen Hem en ons, maar het is slechts een verschil in omstandigheid en gelegenheid. Hij doet het al zoveel langer dan wij – letterlijk miljoenen en miljoenen jaren, en Hij heeft nooit een fout gemaakt. Daarom is Hij in staat om te doen wat wij denken dat we niet kunnen. Maar wij zijn goddelijk; Maitreya zegt dat iedereen op Aarde goddelijk is, iedereen is nodig en ieder individueel mens telt. Daarom komt Hij de mensheid de eenvoudige kunst van het leven leren: leven van binnenuit, in plaats van mechanisch aan de buitenkant, in navolging van regeringen die zich laten misleiden door zaken als ‘de markt’. De markt, zegt Maitreya, is blind en politici zijn blinden die de blinde markten volgen. Hij zegt dat zij je naar de rand van de afgrond zullen leiden. Hij komt om ervoor te zorgen dat we niet over de rand vallen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.