Een einde aan oorlog

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. De analyse in dit artikel van de crisis waarin de wereld zich bevindt had vandaag geschreven kunnen zijn. En ondanks de huidige spanningen en zorgen “zien de Meesters echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI september 2012)
NB: Twee andere artikelen zijn nu ook buitengewoon relevant en de problemen en hun oplossingen, zoals daarin door de Meester geschetst, zijn actueler dan ooit. Voor de inzichten van de Meester in de huidige uitdagingen voor de internationale gemeenschap, zie: ‘Werken voor de vrede’ (SI juli/augustus 2003) en ‘Nadere gedachten over Eenheid’ (SI september 2012).

Een einde aan oorlog
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer de tijd komt om de balans op te maken, zullen mensen verbaasd – en beschaamd – zijn over de verkwisting van oorlog. Meer dan enige andere activiteit van de mens verslindt oorlog begerig hulpbronnen en levens. Niets wordt gespaard in de poging om de ‘vijand’ te overwinnen; alles wordt opgeofferd aan het behalen van de zege. Zo heeft de mens meedogenloos strijd gevoerd tegen zijn nabuur, en niet altijd uit zelfverdediging. Vaak is oorlog gebruikt voor de uitbreiding van gebied, het vergaren van buit of, weerzinwekkend genoeg, het bemachtigen van slaven. ‘Oorlogsbuit’ is een uitdrukking die licht wordt gebruikt om het achterliggende doel van de meeste oorlogen te beschrijven.
Thans zijn we aanbeland op een moment dat de mens ernstig de taak op zich moet nemen om een einde te maken aan oorlog. De mens moet begrijpen dat er geen probleem of situatie bestaat die een oorlog vereist als uitweg of oplossing. Dus moeten landen gezamenlijk handelen en die destructieve neiging van de mens voor altijd een halt toeroepen.
Zouden zij dat niet doen, dan brengen zij het bestaan van het mensenras zelf in gevaar. Vrede is niet langer een kwestie van keuze voor de mens: hij heeft nu het dodelijkste wapen aller tijden in handen dat, indien gebruikt in een grote oorlog, de planeet zou ontwijden en eeuwenlang van leven verstoken zou laten. Waarom dan zo’n ramp, zo’n einde riskeren?
Bij Zijn verschijning, daar kun je van op aan, zal Maitreya aldus spreken. Hij zal de mensen laten zien dat kleine oorlogen tot verschrikkelijke gevolgen kunnen leiden en de mens op de gevaarlijke koers naar zelfvernietiging zetten. Hij zal Zijn ernstige raad geven en mensen zich van het ondenkbare doen afwenden. Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter.
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij, Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede.
Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil.
Zo zal het zijn, en zo zullen we getuige zijn van het einde aan de gruwel van oorlog. Dat is Maitreya’s doel en vast is Zijn wil om dat te bereiken.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.