Tekenen van de tijd – november 2017

Tekenen overal

Share International November 2017 images, San Antonio, Texas, USA Sighting of UFO in the early morning of 1 October 2017.

San Antonio, Texas, VS — Waarneming van UFO in de vroege ochend van 1 oktober 2017
(Bron: YouTube, 265308)

Share International November 2017 images, Korat, Thailand A ‘spiral’ light was photographed over Korat on 28 September 2017. It was a similar sighting to other ‘spiral UFOs’ confirmed in the past by Benjamin Creme’s Master to be spacecraft from Mars. For example, on 13 August 2010 over northern parts of Norway, and on 7 June 2012 seen over many Middle Eastern countries.

Korat, Thailand – Op 28 september 2017 werd boven Korat een ‘spiraalvormig’ licht gefotografeerd. Het was een vergelijkbare waarneming met andere ‘spiraalvormige UFO’s’ die in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden als ruimtevaartuigen van Mars. Bijvoorbeeld op 13 augustus 2010 gezien boven noordelijke gedeelten van Noorwegen en op 7 juni 2012 boven vele landen in het Midden-Oosten. (Bron: Facebook, NisaraChomboon)

 

Share International November 2017 images, Eyjafjallajökull, Iceland A flying saucer-like object was photographed from a tour bus in June 2017, near the Eyjafjallajökull volcano in Iceland.

Eyjafjallajökull, IJsland — “In juni 2017 werd dicht bij de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland vanuit een touringcar een op een vliegende schotel lijkend voorwerp gefotografeerd door E.S. uit Edinburg (Schotland). De vulkaan werd in 2010 zeer bekend toen hij uitbarstte en dagenlang vluchten aan de grond hield. In een brief aan Share International herinnerde E. zich: “Toen ik IJsland binnenvloog vroeg ik de Ruimtebroeders zich te laten zien.”

Share International November 2017 images, A witness in Nottingham took a photo of the evening sky on 30 August 2017. Upon reviewing the photo later, she noticed a glowing, disk-shaped object in the picture.

Nottingham, VK – Een ooggetuige in Nottingham nam op 30 augustus 2017 een foto van de avondhemel. Later, bij het bekijken van de foto merkte ze in de foto een gloeiend, schijfvormig voorwerp op. Het voorwerp werd door de moeder van de ooggetuige beschreven als “een grote metaalachtige ring die vanuit de top heel veel licht uitstraalde.” (Bron:mufon.com)

Share International November 2017 images, Light patterns on buildings in Kreuzstrasse, in central Karlsruhe, Southern Germany.

Lichtpatronen op gebouwen in de Kreuzstrasse in het centrum van Karlsruhe (Duitsland). (‘Kreuz’ is Duits voor ‘kruis’). Op 28 september 2017 gefotografeerd door S.L., Duitsland.

Share International November 2017 images, Crop pattern in wheat field in Battlesbury Camp, Wiltshire, England, 5 August 2017. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk.

Graancirkel in tarweveld in Battlesbury Camp (Wiltshire, Engeland), 5 augustus 2017
(Foto: Seve Alexander, temporarytemples.co.uk)

 

 Share International November 2017 images, A white circular cloud appeared in the otherwise clear blue sky in early October 2017 over the Berner Oberland also known as the Bernese Highlands in the Canton of Bern, Switzerland.

Berner Oberland, Zwitserland — Een witte cirkelvormige wolk verscheen begin oktober in de verder helderblauwe lucht boven Berner Oberland ook bekend als de Bernse Hooglanden in het kanton Bern (Zwitserland). Aan het begin van de middag leek hij boven de bekende pieken van de Eiger en de Jungfrau te zweven en geleidelijk in oostelijke richting te verdwijnen. (Bron: msn.com/de-ch)

 

Mariabeeld overleeft brand tijdens orkaan Harvey

Share International November 2017 images, An electrical fire destroyed three houses on a Texas family’s property during Hurricane Harvey in August 2017, but their statue of the Madonna remained intact.

Een door kortsluiting ontstane brand vernielde in augustus 2017 drie huizen op een perceel van een Texaanse familie tijdens orkaan Harvey, maar hun beeld van de Madonna bleef ongeschonden. De familie Rojas uit Robstown (Texas, ten westen van Corpus Christi) zei dat het overlevende beeld te midden van de as van hun huizen hun een gevoel van hoop gaf.
“Sommigen geven God misschien de schuld en anderen de orkaan, maar het enige wat overleefde waren heilige dingen,” vertelde Natali Rojas de plaatselijke televisiezender KRIS-TV. “Zoals je ziet, is dit beeld het enige wat gespaard bleef. Ik zocht daar naar spullen en al wat ik vond is een beeld van de Maagd Maria.”
De familie interpreteerde het overleven van het beeld als een teken dat ook zij het zullen redden. “Waardeer wat je hebt, luister naar de waarschuwingen, omhels je kinderen en dank God voor vandaag en gisteren, en bid voor een beter morgen,” aldus Rojas. (Bron: cnn.com)

Vruchtbare ervaring

Share International November 2017 images, As I removed the label of the nectarine I was about to cut a heart shape appeared – slightly larger than the label.

Eind augustus 2017 stonden mijn man en ik onder grote druk (in verband met werk). We voelden ons echt niet goed. Op een morgen sneed ik een mango open en daar was opnieuw een teken dat we eerder hadden gezien (zie de brief “Gezondheidswaarschuwing”, SI november 2016), en weer in een mango! Het is een gezondheidswaarschuwing, een zigzagpatroon van een ECG of temperatuurgrafiek die pieken en dalen laat zien. Ik nam opnieuw de proef op de som om er zeker van te zijn dat het niet een patroon was dat ik veroorzaakte door de manier waarop ik de vrucht sneed. Nee, de waarschuwing verscheen slechts op één plak.
Inmiddels wijs geworden wat het betekende, besloten we kalm aan te doen en zoveel als mogelijk te rusten (terwijl we doorgingen met werken!). Maar aangezien het aanvoelde alsof er iets niet in orde was, ging ik naar de dokter, die bij ons in de buurt gevestigd is. Ik moest langzaam lopen en af en toe stoppen en ik vroeg mij af of het probleem door mijn hart veroorzaakt werd. Toen ik weer thuis kwam ging ik ontbijten: Ik waste de nectarine die ik wilde aansnijden en haalde er een stickertje vanaf. Terwijl ik het stickertje verwijderde, verscheen er een hartvorm die een beetje groter was dan de sticker.
Naam en adres bij de redactie bekend.
PS: Het bezoek aan de dokter bleef zonder resultaat: “Kom terug als het probleem aanhoudt…” In de afwezigheid van verdere concrete aanwijzingen interpreteer ik het hartteken als wat hartsymbolen altijd betekenen – liefde.

 

Het wonder van Duinkerken

In 1940, op een cruciaal moment in de Tweede Wereldoorlog, waren duizenden van de geallieerde strijdkrachten op de stranden van Duinkerken (Frankrijk) vastgelopen, ingesloten door het naderende Duitse leger en zwaar gebombardeerd door de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe.
Duinkerken werd beroemd om de omvangrijke reddingsoperatie waarbij honderden particuliere bootjes betrokken waren die vanuit Groot-Brittannië het kanaal overstaken om de troepen in veiligheid te brengen. Op dat moment van crisis vroeg koning George VI het land om Gods hulp te vragen en miljoenen gingen naar de kerk om te bidden. Onmiddellijk daarna hield een hevige storm de Duitse Luftwaffe aan de grond, terwijl er tegelijkertijd een ongebruikelijke rust op het Kanaal neerdaalde. Tegen alle verwachtingen in werden 338.000 soldaten gered. De gebeurtenis werd als een goddelijk wonder begroet en er waren andere gelijksoortige schijnbare wonderbaarlijke gebeurtenissen die de geallieerden hielpen en die officieel bevestigd werden door bekende militaire, politieke en religieuze woordvoerders.
Twee jaar later zei Winston Churchill: “Ik had soms het gevoel van tussenkomst. Ik wil dat benadrukken. Ik heb soms het gevoel dat een of andere Sturende Hand tussenbeide is gekomen. Ik heb het gevoel dat we een Beschermer hebben omdat we een grootse Zaak dienen en we zullen die Beschermer hebben zolang we dat Doel oprecht dienen.” Als derdegraads ingewijde voorbestemd om een belangrijke rol te vervullen bij het verslaan van de As-mogendheden, zal Churchill zich bewust geweest zijn van ‘hulp achter de schermen’ en van het cruciale belang van de ‘zaak’ die hij ‘diende’. Voor christenen toen en nu kwamen de wonderen van God en waren het bewijs van goddelijke tussenkomst, de ‘Beschermer’ van Churchill was wellicht een meer genuanceerde interpretatie van de bron van het wonder.
Lezers van Share International zijn eraan gewend dat er op deze pagina’s regelmatig wonderen worden gepubliceerd, meestal gemanifesteerd door Maitreya of de Meester Jezus. De bron van de wonderen is veel minder belangrijk dan het feit dat ze plaatsvinden en dat de mensheid die wonderen oproept door haar dienst aan de zaak van vrijheid en vooruitgang. In 1945, aan het eind van de oorlog, nam Maitreya het besluit om Zelf terug te keren naar de moderne wereld in respons op de aanroepende hulpkreet van de mensheid en haar lijden tijdens de oorlog.
De nieuwe film Dunkirk (Duinkerken), geregisseerd door Christopher Nolan, vermeldt het wonder niet, maar het uitbrengen van de film heeft de verspreiding van een artikel van ‘strengthenthefaithful’ gestimuleerd, dat christenen oproept om opnieuw te bidden voor de veiligheid van onze door crisis bevangen wereld.
Alle spiritueel gezinde mensen die voor de grote zaak van de toekomst van de mensheid werken, willen zich wellicht aansluiten bij het aanroepen van de hulp van onze ‘Beschermer’. (Bron: Strengthenthefaithful @gmail.com; Camden New Journal)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.