(SOP) SOS Planeet Aarde – december 2017

In de woorden van een Meester van Wijsheid: “Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde).” Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P – Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!)’

(8 september 2012)

VN klimaattop bijeen in Bonn

In november 2017 kwamen in Bonn (Duitsland) afgevaardigden uit bijna 200 landen bijeen voor de 23e jaarlijkse door de VN georganiseerde ‘Conference of the Parties’ (COP), de doorlopende internationale inspanning om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De top van dit jaar, voorgezeten door de klimaatgevoelige eilandnatie Fiji, concentreerde zich op het creëren van een ‘draaiboek’ voor het toezicht op en versterken van de toezeggingen inzake klimaatverandering die door veel landen wereldwijd in het historische akkoord van Parijs uit 2015 gedaan zijn.

Er werd vooruitgang geboekt voor dat doel, maar de meeste belangrijke ontwikkelingen gedurende de conferentie vonden in de wandelgangen plaats.

Voordat de top begon, kondigde Syrië zijn voornemen aan het akkoord van Parijs te ondertekenen, waardoor de VS, de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, het enige land is dat het akkoord heeft verworpen. In een poging de lacune van de Amerikaanse inactiviteit op te vullen, publiceerden de Californische gouverneur Jerry Brown en de voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, het rapport ‘America’s Pledge’ (Amerika’s gelofte), met een beschrijving van de niet-federale klimaatacties die nu in de VS plaatsvinden. Zo hebben bijvoorbeeld maar liefst 20 staten, 110 steden en meer dan 1400 bedrijven in de VS precies omschreven doelstellingen voor emissieverlaging aangenomen. Wanneer deze niet-federale deelnemers een land zouden zijn, zou hun economie de op twee na grootste ter wereld zijn. Het America’s Pledge-initiatief is een aanzet om te waarborgen dat de VS voldoen aan hun Parijse toezegging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zelfs zonder de steun van de Amerikaanse overheid.

Een andere positieve ontwikkeling tijdens de conferentie was de oprichting van de Powering Past Coal-alliantie. Geleid door het VK en Canada bestaat deze alliantie uit meer dan 20 landen, regio’s en staten die plechtig hebben beloofd het gebruik van steenkool geleidelijk af te bouwen, verdere investeringen in op kolen gestookte elektriciteitscentrales te verbieden en schone energie in hun beleid te ondersteunen. Hoewel zich binnen de alliantie geen grote steenkoolgebruikers bevinden, zoals China, de VS en Duitsland, is het plan om op de VN klimaattop van volgend jaar de alliantie tot 50 leden te laten uitgroeien.

Voorafgaand aan de conferentie gingen duizenden mensen in Bonn de straat op en eisten beëindiging van het gebruik van steenkool, veroordeelden de klimaatontkenning van de Amerikaanse president Donald Trump en benadrukten de noodzaak zo snel mogelijk stappen te ondernemen richting 100 procent duurzame energie. In een geweldloze ondubbelzinnige actie

voorafgaand aan de top sloten duizenden demonstranten tijdelijk de uitgraving af bij Europa’s grootste bovengrondse kolenmijn ten westen van Bonn, en eisten van de Duitse regering: “Houd het in de grond!” (Bron: theguardian.com; ecowatch.com; commondreams.org; 350.org; cop23.unfccc.int)

100 procent hernieuwbare energie

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare elektriciteit in de hele wereld is geen langetermijnvisie, maar is al realiteit, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Lappeenranta University of Technology (LUT, Finland), en de Energy Watch Group (EWG). De studie werd op 8 november 2017 gepresenteerd tijdens het Global Renewable Energy Solutions Showcase-evenement (GRESS), tegelijkertijd met de VN-conferentie over klimaatverandering COP23 in Bonn.

De studie laat zien dat een wereldwijd elektriciteitssysteem dat volledig gebaseerd is op hernieuwbare energie elk uur gedurende het hele jaar haalbaar is en kostenefficiënter is dan het bestaande systeem, dat grotendeels gebaseerd is op fossiele brandstoffen en kernenergie. Het huidige potentieel aan hernieuwbare energie en de technologieën ervoor, inclusief opslag, kunnen voldoende en betrouwbaar vermogen genereren om in 2050 de volledige wereldwijde vraag naar elektriciteit te dekken.

Hoofdauteur van de studie en LUT-hoogleraar zonne-economie en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van EWG, Christian Breyer, zei: “Volledige decarbonisatie van het elektriciteitssysteem in 2050 op basis van beschikbare technologie is mogelijk tegen lagere systeemkosten dan vandaag. De energietransitie is niet langer een kwestie van technische haalbaarheid of economische levensvatbaarheid, maar van politieke wil.”

Een overgang naar 100 procent hernieuwbare energie zou de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector tot nul reduceren en de totale verliezen aan energieopwekking drastisch verminderen. Het zou in 2050 36 miljoen banen scheppen, 17 miljoen meer dan nu.

“Er is geen reden om nog één dollar te investeren in fossiele of nucleaire energieproductie,” aldus EWG-voorzitter Hans-Josef Fell. “Hernieuwbare energie biedt kostenefficiënte energievoorziening. Alle plannen voor verdere uitbreiding van kolen, kernenergie, gas en olie moeten worden stopgezet. Meer investeringen moeten worden gekanaliseerd naar hernieuwbare energiebronnen en de nodige infrastructuur voor opslag en netwerken. Al het andere zal leiden tot onnodige kosten en toenemende opwarming van de aarde.”

De studie Global Energy System based on 100 percent renewable energy – power sector (Een mondiaal energiesysteem op basis van 100 procent hernieuwbare energie – energiesector) zal grote gevolgen hebben voor beleidsmakers en politici over de hele wereld, omdat het een vaak gebruikt argument van critici weerlegt dat hernieuwbare energie geen volledige energievoorziening op uurbasis kan bieden. (Bron: treehugger.com; energywatchgroup.org; www.lut.fi)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.