Woorden van wijsheid – november 2017

“Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van de mensen, en hij staat dicht bij zijn volk. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten om de vervulling van hun dromen te zien. Zij zegenen elke dag die voorbijgaat en die hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.”
(‘Welkom in de Nieuwe Tijd’, door de Meester —, 14 januari 2016)

 

Dennis Kucinich bij de Verenigde Naties:
“Kernwapens zijn een feit van de dood, niet van het leven”

Dennis J. Kucinich was 16 jaar lid van het Amerikaanse Congres, was burgemeester van Cleveland (Ohio) en is twee keer presidentskandidaat voor de Verenigde Staten geweest. Hij is onderscheiden met de Gandhi Peace Award en heeft zich zijn hele politieke leven ingezet voor de wereldvrede.
Op 26 september 2017 hield Kucinich een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN, tijdens een vergadering op hoog niveau over nucleaire ontwapening, namens het Bazelse Vredesbureau (een coalitie van internationale organisaties die zich inzetten voor de uitbanning van kernwapens).

“De wereld heeft dringend behoefte aan de waarheid en verzoening wat betreft de existentiële dreiging van de ontwikkeling en het gebruik van kernwapens. We hebben een gezamenlijk mondiaal belang bij nucleaire ontwapening en uitbanning van kernwapens, op basis van het absolute mensenrecht om vrij te zijn van zelfs maar het nadenken over uitsterven.
Dit is de plaats en nu is het de tijd om maatregelen te nemen die vertrouwen opbouwen, nieuwe diplomatieke stappen te zetten om een nucleaire catastrofe af te wenden, voor naleving van het nieuwe verdrag dat kernwapens verbiedt, om af te zien van het dreigen met nucleaire confrontaties, en het streven naar afschaffing van kernwapens via het opbouwen van wederzijds vertrouwen te hernieuwen.
Als maatschappelijke organisaties dringen wij aan op gestructureerde, wettelijk bekrachtigde kernwapenverdragen die geweldloze conflictoplossing afdwingen, met inachtneming van het grondbeginsel van de VN om “de gesel van oorlog voor altijd te beëindigen”. De wereld van vandaag is onderling afhankelijk en onderling verbonden. Menselijke eenheid is de eerste waarheid.
Door de technologie is de wereld een dorp geworden. Wanneer een groet binnen enkele seconden naar de andere kant van de wereld kan worden gestuurd, laat dit de constructieve kracht van burgers wereldwijd zien en bevestigt het onze gemeenschappelijkheid.
Vergelijk dat met een natie die een intercontinentale ballistische raket met een kernkop afvuurt. Er is een dunne lijn tussen afschrikking en provocatie. Agressief uitdrukking geven aan nucleaire soevereiniteit is illegaal en betekent zelfmoord. De dreiging met het gebruik van kernwapens doet onze menselijkheid teniet.
Laten we de eisen van vrede en geweldloze conflictoplossing van de volkeren van de wereldgemeenschap horen en in acht nemen. Laat de naties van de wereld het evolutionaire potentieel van technologie voor vrede bevestigen. Deze grote instelling kan het niet alleen doen. Ieder van ons moet zelf afzien van het gebruik van wapens en een eind maken aan elke destructieve kracht in ons eigen leven, in ons eigen huis en in onze eigen gemeenschap waar huiselijk geweld wordt voortgebracht, echtelijke mishandeling, kindermishandeling, wapengeweld, rassengeweld.
De kracht om dit te doen ligt in het menselijke hart, waar we moed en medeleven vinden, waar de transformerende kracht, de bewuste bereidheid om geweld waar dan ook te trotseren, helpt om dat beest overal te temmen. Als we kernwapens willen uitbannen, moeten we ook destructieve retoriek elimineren.
Hier erkennen we de kracht van het gesproken woord. Woorden creëren werelden. Harde woorden, de uitwisseling van bedreigingen tussen leiders, beginnen een dialectiek van conflicten, zijn een kweekplaats voor verdenking, angst, reactie, misrekening en rampspoed. Woorden van massavernietiging kunnen massavernietigingswapens ontketenen.
De geest van Nagasaki en Hiroshima zweeft boven ons vandaag, waarschuwt ons dat tijd een illusie is, dat verleden, heden en toekomst één zijn en in een flits kunnen worden uitgewist, en bewijzen dat kernwapens een feit zijn van de dood, niet het leven.
Naties moeten expliciet afstand doen van het plannen van een imperium en nucleaire dominantie.
Het zwaaien met kernwapens leidt onvermijdelijk tot gebruik ervan.
In naam van de gehele mensheid: dit moet stoppen.
In plaats van nog meer landen met kernwapens en een nieuwe nucleaire architectuur hebben we nieuwe, duidelijke maatregelen nodig om een wereld te creëren waar vrijheid van angst, vrijheid van gewelddadigheid, vrijheid van uitsterven de orde van de dag is, met een bijbehorend juridisch kader.
Namens het Vredesbureau van Bazel en maatschappelijke organisaties zeggen we: Laat de vrede heersen. Laat de diplomatie heersen. Laat hoop heersen, door uw werk en ons werk. Dan zullen we de profetie vervullen dat ‘natie geen zwaard tegen natie zal opnemen’.
We moeten onze wereld redden van vernietiging. We moeten handelen met een gevoel van urgentie. We moeten deze wapens vernietigen voor ze ons vernietigen. Een kernwapenvrije wereld wacht erop moedig opgeroepen te worden. Dank u.” (Bron: un.org)

Senator Bernie Sanders noemt aankondiging Trump om overeenkomst in te trekken ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’
door Jon Queally

In antwoord op de ‘schandelijke’ aankondiging van president Donald Trump op 13 oktober 2017 dat hij het nucleaire akkoord dat met Iran en andere toonaangevende landen is ondertekend, niet opnieuw zal “attesteren” (tijdelijk goedkeuren), heeft senator Bernie Sanders uit Vermont die beslissing als ‘onbesuisd’ en ‘roekeloos’ veroordeeld en gezegd dat het nu aan de leden van het Witte Huis en de Senaat is om de overeenkomst te beschermen.
“Het verbreken van de overeenkomst met Iran zou niet alleen Iran vrijwaren van de grenzen die aan zijn nucleaire programma zijn gesteld,” stelde Sanders in een verklaring, “het zou het vermogen van Amerika om over toekomstige non-proliferatie-overeenkomsten te onderhandelen onherstelbaar beschadigen. Waarom zou welk land ter wereld ook nog zo’n overeenkomst met de Ver-enigde Staten ondertekenen als het wist dat een roekeloze president die overeenkomst een paar jaar later eenvoudig terzijde zou kunnen schuiven?”
Ondanks het feit dat zelfs Trumps eigen nationale veiligheidsteam heeft gezegd dat de overeenkomst met Iran werkt en moet worden gehandhaafd, zal Trumps manoeuvre volgens Sanders de VS slechts verder van de wereldgemeenschap isoleren – evenals van belangrijke bondgenoten. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland – medeondertekenaars van de overeenkomst – “blijven de overeenkomst steunen en hebben voortdurend gezegd dat het in hun eigen nationale veiligheidsbelang is”, aldus Sanders.
Bovendien, zo vervolgde hij, dient het saboteren van de overeenkomst en het vele werk dat het met zich meebracht alleen om “de mensen in Iran te vervreemden en de hardliners in het regime te versterken, die zich veel comfortabeler voelen bij het omgaan met een vijandig Amerika dan met een redelijk, vredelievend Amerika.”
Nu Trump de overeenkomst wil opschorten, maar niet volledig opheffen, valt de verantwoordelijkheid toe aan de wetgevers in het Huis en de Senaat, die mogelijk moeten wedijveren met de voorstellen van anti-Iraanse haviken die de overeenkomst volledig om zeep zouden helpen. “Nu deze beslissing in de handen van het Congres is gelegd”, aldus Sanders, “is het aan ons om dit afdrijven richting oorlog te stoppen. We moeten luisteren naar wat vrijwel de hele nationale-veiligheidsgemeenschap zegt – dat deze overeenkomst werkt – en haar beschermen.” (Overgenomen van: Common Dreams)

Jon Queally is eindredacteur van Common Dreams.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.