Trends – juni 2016

Meerderheid mensheid voelt zich “wereldburger”
Volgens een onlangs gehouden opiniepeiling voelen meer mensen zich een “wereldburger” dan burger van het land waar ze wonen. Van de 20.000 mensen uit 18 landen die door het opinieonderzoeksbedrijf GlobeScan zijn benaderd, voelt meer dan de helft zich wereldburger – de eerste keer in de 15 jaar dat het onderzoek loopt, dat een meerderheid er zo over denkt.
Dit viel vooral op in ontwikkelingslanden als China, India en Nigeria. In rijkere, geïndustrialiseerde landen was er juist meer nationale vereenzelviging en was men meer geneigd de negatieve kanten van globalisering te zien. Het onderzoek toont een bemoedigende ontwikkeling naar meer acceptatie van gemengde huwelijken tussen etnische groepen, een welwillende opstelling ten aanzien van immigratie en een gevoel voor ‘wereldburgerschap’ zoals weerspiegeld in het nemen van verantwoordelijkheid voor wereldproblemen.
De opiniepeiling toont een algeheel beeld dat “beslist een positieve ontwikkeling is in de richting die de wereld neemt … naar een onderling meer verbonden samenleving”, aldus Lionel Bellier, directeur van GlobeScan (Bronnen: CommonDreams; The Christian Science Monitor)

Nieuwsagentschap voor jongeren in Bangladesh
In een gezamenlijk initiatief hebben het belangrijkste nieuwsagentschap van Bangladesh BDNews24 en UNICEF Bangladesh (het Kindernoodfonds van de VN) Prism in het leven geroepen – een nationaal platform voor kwetsbare kinderen aan de rand van de samenleving. Bij Prism kunnen kinderen hun zienswijzen naar voren brengen en deel worden van de niet-gedrukte media om beleidsmakers te bereiken en onderwerpen onder de aandacht te brengen die het leven van kinderen beïnvloeden. In de eerste fase van het initiatief zal Prism meer dan 100 jonge journalisten opleiden om hun eigen visie te ontwikkelen op hun rechten en de wereld om hen heen.
Prism stelt kinderen in staat letterlijk door hun eigen lens te kijken om hun rechten te verdedigen en ze een vaste plaats in de media te geven. De bedoeling is dat het project mettertijd onafhankelijk wordt en als een professioneel videonieuwsagentschap zoals APTN of Reuters gaat functioneren.
Prism ging op 10 april 2016 in zeven regio’s van Bangladesh met elk 15 vrijwillige verslaggevers van start. Het project duurt een jaar. UNICEF stelt 44.000 euro ter beschikking en het is de bedoeling om elke dag een videoclip uit te brengen.
In Bangladesh, waar 40 procent van de bevolking onder de 18 is, wil het initiatief jonge mensen de kans geven hun zorgen te uiten, hun verwachtingen te delen en – door het aandragen van oplossingen – een bijdrage te leveren aan beslissingen die belangrijk zijn voor hun leven, aldus Edouard Beigbeder, de vertegenwoordiger van UNICEF in Bangladesh.
De jonge journalisten brengen nieuws over zaken als milieu, cultuur, toerisme en ontwikkeling. De 17-jarige Mohammed Jahid Hasan Sumon werkt bijvoorbeeld als journalist voor Prism en brengt verslag uit over economie en milieu in de regio Gazipur, ten noorden van de hoofdstad Dhaka. Daar wordt industrieel afval gedumpt in de rivier Turag, die ooit helder water had en vol vis zat. Sumon bracht verslag uit over de gevolgen van de vervuiling van de rivier en berichtte dat de vissersdorpen door de vergiftiging hun bron van inkomsten verliezen. “Door mijn werk wil ik de mensen vertellen van de problemen in mijn streek en de verhalen van mijn vrienden en buren,” aldus Sumon, student aan het Bhawal Mirzapur College. Sumon schrijft zijn reportages zelf en vertelt dat hij de opleiding bij Prism gekregen heeft, zoals het omgaan met een camera en het presenteren van nieuws. (Bronnen: guardian.com; unicef; bdnews24.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.