Tactische zetten

Door de Meester —, via Benjamin Creme (3 mei 2014)
Telkens wanneer mensen een vastberaden stap naar juiste verhoudingen zetten, zijn er altijd anderen die een even besliste stap naar confrontatie nemen. Massa’s werken, en sterven zelfs, voor grotere vrijheid en rechtvaardigheid, terwijl andere krachten de vrede bedreigen in cynische pogingen om hun tanende macht te consolideren. Intussen kijkt het merendeel van de mensheid toe en beeft van angst, terwijl ze getuige is van een opleving van de eeuwenoude haat die men dacht overwonnen en achter zich gelaten te hebben.

Gezond verstand

Ook Wij, jullie Oudere Broeders, houden deze gevaarlijke manoeuvres oplettend in de gaten, maar vrezen niet. Gezond verstand, weten Wij, zal de aanvaarding van althans een onzekere vrede afdwingen waarbij de voor- en nadelen min of meer in evenwicht zijn.
Van nu af aan zal dit scenario over de hele wereld worden herhaald, waarbij de ‘grote mogendheden’ trachten hun macht te behouden of zelfs te vergroten, in de wetenschap echter dat zij dit zorgvuldig moeten doen zonder de status quo te schaden.

Vrede en voorspoed

Hoe lang nog kunnen de landen dit nutteloze spel voortzetten? De enige zinnige koers is om samen te werken voor vrede en voorspoed voor allen. Slechts op deze wijze zullen zij hun volken voorbereiden voor de vreugde van vrede, de voorspoed van rechtvaardigheid en de gelukzaligheid van samendelen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.