Vragen en antwoorden – juni 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Hoeveel heeft Hij er tot nu toe gegeven? Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Ja. 2) 48 (per 29 april 2014).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven? Dat is heel handig wanneer we lezingen geven; mensen weten graag hoeveel interviews er in elk land gegeven zijn.
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 48 tot dusver (januari 2013-heden). In totaal 132 interviews tot nu toe.
V. 1) Veel economen voorspellen een beurskrach in 2014. Hebben zij gelijk? 2) En is dat de crash waar uw Meester naar verwijst in Zijn artikel in het aprilnummer van Share International? 3) Wacht Maitreya nog altijd met Zijn verschijning totdat de crash heeft plaatsgevonden?
A. 1) Waarschijnlijk volgend jaar. 2) Ja – het is eerder een vervolg van de ineenstorting die in 2008 begon. 3) Maitreya’s verschijning is een kwestie van de gereedheid van de mensheid om op Zijn denkbeelden te reageren. Een beurskrach zal dat proces wellicht bespoedigen.

V. Veel mensen in Amerika zijn na de ‘recessie’ of ineenstorting van 2008 uitermate teleurgesteld in het geringe aantal serieuze hervormingen na deze economische crisis die voor zovelen verwoestende gevolgen had. De markten floreren tussen schadelijke genadeloze praktijken die volgens Maitreya “de enkelen verrijken ten koste van de velen”. Onlangs berichtte het actualiteitenprogramma van CBS 60 Minutes zelfs over beweringen van auteur Michael Lewis dat de aandelenhandel doorgestoken kaart is, dus ik was niet verbaasd toen uw Meester in het aprilnummer van dit jaar schreef dat de “toenemende commercialisering van ieder aspect van het tegenwoordige leven … op zich al een ‘tijdbom’ [is] waarvan de uitbarsting het huidige economische stelsel op de knieën zal krijgen. Die tijd is niet af.” Deze woorden doen sterk denken aan de waarschuwingen voorafgaand aan de crash van 2008.
1) Is dit de werking van de Wet van Oorzaak en Gevolg? 2) Zal deze gebeurtenis een nieuwe waarschuwing zijn voor de internationale markten en hopelijk de wereld voorbereiden voor de wijze en verstandige raad van Maitreya? 3) Wijst deze voorspelling mogelijk op een grotere dreiging van wereldwijd lijden op de korte termijn voorafgaand aan Verklaringsdag?
A. 1) Ja. 2) Hopelijk wel. 3) Niet overal, maar in een aantal landen.

V. In elk nummer van Share International wordt de nadruk op samendelen gelegd. Iedereen wordt op het hart gedruk om samen te delen. Ik heb echter een vraag. Niet iedereen verkeert in een positie om te helpen en samen te delen, dus zullen die mensen zich dan niet minderwaardig voelen als zij niet mee kunnen doen? Ik ben het eens met het mondiale aspect van samendelen in de toekomst, maar vroeg me dit af.
A. Samendelen in de betekenis waarin wij (Share International) het woord gebruiken verwijst naar het samendelen van de hulpbronnen van de wereld. Het is geen individuele zaak, maar kan alleen op mondiale schaal plaatsvinden.

V. Hoe moeten we uw informatie begrijpen dat “Maitreya op twee miljard mensen kan rekenen”? Betekent dit dat twee miljard mensen voor Maitreya werken? Als Maitreya Zijn twee miljard mensen heeft, waarom wordt de groepen dan gevraagd om hun “inspanningen te verdubbelen”?
A. Lieve help, wat een treurige vraag! Waarom spant u zich eigenlijk in om de aanwezigheid van Maitreya en de plannen van de Hiërarchie voor de transformatie van de wereld bekend te maken? Houdt u uw horloge erbij om ervoor te zorgen dat u zich geen moment te veel inspant?
Maitreya kan een beroep doen op bijna twee miljard mensen. Dat zijn mensen van wie Hij erop aan kan dat zij zullen reageren op Zijn oproep tot gezond verstand en verandering in de wereldaangelegenheden. Van hen is echter een minuscuul deel op dit moment betrokken bij het bereiden van Zijn weg en Zijn leringen. De taak rust nu dus op dit betrekkelijk kleine aantal mensen om hun inspanningen tot aan Verklaringsdag, en daarna, te verdubbelen.
A. Als u echt gelooft dat u “aan Zijn oproep gehoor geeft”, hoe zou u dit dan kunnen weigeren?

V. De eerste brief in het meinummer van Share International, ‘Wijze raad’, raakt aan een heel belangrijke kwestie die waarschijnlijk in veel groepen overal ter wereld speelt. De woordvoerder stelt een aantal essentiële vragen, maar helaas geeft hij geen antwoorden! In onze groep adverteren we ook en besteden we behoordelijk wat tijd en geld aan het maken van een breed scala van advertenties waarvan we hopen dat ze veel verschillende mensen zullen aanspreken. Waarom komt er slechts een handjevol mensen op af, net als in de brief ‘Wijze raad’? Wat kunnen we doen?
A. Ik denk dat we ertoe neigen om dit soort bijeenkomsten altijd op dezelfde manier te organiseren, waarbij we elke lezing op dezelfde manier benaderen in plaats van er een nieuw, verrassend element aan toe te voegen dat meer mensen aanspreekt. Maak het aansprekender, niet alledaags. Het gaat erom niet alleen goed te organiseren, maar ook de verbeelding te gebruiken.

V. In de islamitische Hadith las ik over een man die is voorspeld, genaamd Mahdi. Deze hadiths werden ongeveer 1400 jaar geleden geschreven, maar ze beschrijven een goed mens en machtig leider die zal komen en de islamitische gelovigen naar vrede, orde en geluk zal leiden.
Volgens grote aantallen shia-gelovigen, onder wie Iraanse leiders en leiders van Hezbollah, is deze man nu op aarde en wacht hij in de coulissen nog slechts op het juiste moment om naar voren te treden en zichzelf bekend te maken. Bevindt de beloofde Mahdi zich inderdaad “in de coulissen”? Is hij eigenlijk Maitreya? Of zal hij zij-aan-zij met Maitreya optreden?
A. Zoals christenen de komst van de Christus verwachten,  wachten de boeddhisten op Maitreya Boeddha en de moslims op de Imam Mahdi. Dit zijn alle namen voor één en hetzelfde individu: Maitreya die openlijk in de wereld werkt, ofschoon momenteel nog incognito.

V. Is opdeling van Syrië misschien de enige oplossing voor de shi’itische (alawitische) minderheid van Bashar al-Assad en de verschillende facties van de soennitische meerderheid, om een einde te maken aan het afgrijselijke lijden?
A. Opdeling zou in de huidige situatie geen oplossing zijn, omdat er zoveel verschillende groepen bij de strijd betrokken zijn. Amerika en zijn bondgenoten enerzijds en Rusland en zijn bondgenoten anderzijds werken door middel van bemiddelaars op afstand aan een plan voor de lange termijn.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.