Lezers schrijven – juni 2014

Geheim verklapt
(Drie brieven van dezelfde persoon)
1) Op 9 november 2013 waren we met andere groepsleden in een park in het centrum van Barcelona en deelden flyers uit over Maitreya’s naar buiten treden. Ik liep naar een jonge man van in de 30 die lachte terwijl hij al wandelend in zijn mobiel praatte. Hij had lang krullend haar. Ik gaf hem een kaartje voor onze aanstaande lezing. Hij nam het aan en ging op een bank vlakbij zitten om het te lezen. Toen hij zijn telefoongesprek beëindigd had, ging ik naast hem zitten en legde hem in het kort de huidige situatie in de wereld en de Verschijning van Maitreya en zijn groep Meesters uit, terwijl hij ernstig luisterde zonder me te onderbreken. Toen ik klaar was zei ik dat ik niet verwachtte dat hij me geloofde, maar voor ik mijn zin kon afmaken, onderbrak hij me abrupt en zei: “Natuurlijk geloof ik je!” met verrassende stelligheid en toen vervolgde hij: “Weet je wie ik ben?” Ik keek recht in zijn bruine ogen en antwoordde: “Nee, dat weet ik niet” en hij zei: “Ik ben Maitreya. Maikel is mijn karmische naam. En jouw naam?” Ik stamelde mijn naam. Hij schudde me de hand, stond op en liep weg.
Op een gegeven moment draaide hij zich om en keek me aan. Was hij Maitreya? Ik was heel verbaasd.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Suggestieve vraag
2) Zo’n 8 of 9 jaar geleden stond ik in een kraam op een Earth Day-beurs in Barcelona en deelde informatie uit over Maitreya’s Verschijning, toen een man van in de 30 met bruin haar en een zonnebril naar me toe kwam. Hij zag er een beetje uit als een ‘hippie’. Nadat ik hem in het kort over de Wederverschijning van de Christus verteld had, stelde hij me een vraag die tot op de dag van vandaag nog in mijn hoofd naklinkt: “Denk je dat de mensheid klaar is voor  Zijn Wederverschijning?” Ik antwoordde automatisch “Ja” en dat dat de reden was waarom Hij al hier was, maar op dat moment leek het dat het ook iets was waarover ik twijfelde. Nu, na al die tijd en de veranderingen die in het bewustzijn van zoveel mensen hebben plaatsgevonden, realiseer ik me hoezeer ik ten aanzien van die vraag veranderd ben en dat ik diep in mijn hart geloof dat de wereld inderdaad voorbereid is op zijn Wederverschijning.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.
Geen knollen voor citroenen
3) Ongeveer anderhalf jaar geleden, in 2012, gaf mijn zuster mij een citroenboom. Ik zette hem op mijn balkon. Tegen de zomer gaf de boom één enkele citroen, die we met het gezin deelden. Maar toen afgelopen zomer (2013) op zijn einde liep had ik het gevoel dat er geen tekenen waren dat de boom de volgende zomer weer citroenen zou produceren. Dat maakte me verdrietig. Maar een paar dagen later zat de boom vol bloemen en toen kwamen er meer dan 30 citroenen. Was er iets bijzonders waardoor de boom zoveel citroenen gaf en ook nog in de herfst?
M. M., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de citroenboom door de Meester Jezus werd gezegend.

Bescherming
De streek waar ik woon, Nasu-Shiobara-Shi, Tochigi-prefectuur, is aangemerkt als kritiek gebied wat betreft straling uit de kerncentrale van Fukushima.
Op 25 februari 2014 kwamen er zes werklieden uit de stad om onze tuin te zuiveren. Een man was nogal jong maar de andere waren ouder. Ze waren nederig en beleefd en heel anders dan het beeld dat ik van werklieden in het algemeen had. De leider van de groep was een grote man en toen ik naast hem stond kreeg ik het gevoel of ik naast een grote boom stond. De groep als geheel straalde bedachtzaamheid uit en ik voelde me heel ontspannen. Ik vroeg me daarom de hele tijd af ‘wie zijn zij’? Ze zijn zo anders dan de gewone werklieden, wat zijn ze vreemd en geheimzinnig.
Omstreeks 10.30 uur bood ik hun thee met iets erbij aan. Ze namen het bescheiden aan en zeiden: “Heel erg bedankt.” Toen ik ’s middags weer thee bracht, waren er drie werklieden bijgekomen, negen in totaal. Dus haastte ik mij om thee voor nog drie mensen te halen. Op dat moment zei een oudere man, niet de leider, iets tegen me. Hij zat op een boomstronk. Terwijl ik hem recht aankeek was ik heel verbaasd te zien dat hij heel erg op de heer Creme leek. Hoewel hij een Japanner was, leek hij precies op de heer Creme, in lengte, stevige bouw, gezichtsuitdrukking, wit haar en zijn ogen die me aankeken. Ik vroeg me af waarom hij zo op hem leek? We spraken vooral over de bomen in de tuin.
Toen ze klaar waren, ruimden ze op en stapten in drie vrachtauto’s en reden weg. Net toen ze weggingen was ik in de tuin om de theekopjes en zo weg te ruimen. Zij claxonneerden om goedendag te zeggen, ik maakte een buiging om hen te bedanken en de oudere man met wit haar boog terug, evenals alle andere mannen. De sfeer die om hen heen hing was zo anders en vredig.
Ik vond hun bezoek aan ons huis een zegening. Later, toen ik het maartnummer van Share International kreeg en het blad opensloeg, was ik heel verbaasd de foto van de heer Creme te zien, die precies leek op de man die ik onlangs had ontmoet.
Was de man met het witte haar een bijzondere persoon?
K. I., Nasu-Shiobara-Shi (Tochigi-Ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man met het witte haar’ Maitreya was. De andere acht mannen waren de Meester Jezus en Zijn discipelen.

Recht voor zijn raap
Op 15 februari 2014 gaven we een openbare Transmissie-meditatieworkshop nabij het Ekoda-station in Nerima-ku, Tokio. Vanwege de zware sneeuwval in Tokio de vorige dag, was er nog veel verkeer. Vier van ons zaten te wachten op deelnemers, maar omdat er na 20 minuten nog niemand was verschenen, besloten we zelf de video te bekijken. We waren nog maar net begonnen, toen een oudere man binnenkwam. Hij droeg een hoed met een brede rand, lichtbruine zonnebril en een eenvoudig jack. Hij zei: “Omdat een van mijn vrienden het me heel erg aanraadde ben ik gekomen. Maar hij is er niet. Ik vraag me af of hij de volgende keer komt.”
Tijdens de video zat hij met zijn gezicht naar beneden en ik dacht dat hij sliep. Omdat ik de ceremoniemeester was, en met deze man die de video niet bekeek en de hele boodschap miste, vroeg ik me af wat we moesten doen later met de ‘vragen en antwoorden’.
Maar toen het tijd was voor het vragengedeelte begon hij heel welbespraakt te praten.
“Jullie dachten misschien dat ik sliep, maar dat was niet zo. Ik vond dat deze man (de heer Creme) iets heel goeds vertelde.” Hij zei ook dat hij onder andere een groentekwekerij had waar hij groente produceerde zonder cesium. Hij sprak ook over andere onderwerpen en vroeg om ons commentaar.
“Waarop denken jullie dat Japan het trotst kan zijn van de hele wereld?”
Een van de groepsleden zei: “Is het misschien vrede?” Hij zei: “Lid 1 van artikel 9 van de Japanse grondwet* was de eerste keer in de wereld dat non-agressie tot wet verheven werd, nadat Japan in de laatste oorlog verslagen was. In de Tweede Wereldoorlog, toen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen, kwamen er 6 miljoen mensen om, onder wie burgers. Die Grondwet werd op basis van dat offer opgesteld. Is er iets anders waar je trotser op kunt zijn dan dat? De Japanners moesten iets hebben waar ze het trotst op konden zijn. Sommige mensen zullen zeggen, traditie en cultuur, maar vind je niet dat dit artikel in de Grondwet het beste is?
Een groepslid zei dat het gros van het algemene publiek zich dat niet realiseert. Toen zei hij: “In dat geval zou je het hardop moeten zeggen. Weten jullie hoe de oorlog eigenlijk begon? De keizer uit die tijd vroeg het leger tweemaal of ze dachten dat ze konden winnen. En ze zeiden ja. Maar de keizer zond zijn boodschapper opnieuw om de zelfde vraag te stellen om het zeker te weten. En weer zeiden ze ja, ze konden winnen. Een groepslid zei dat het in feite zo was dat degene die zei dat ze konden winnen, eigenlijk dacht van niet. Toen zei de man boos: “Wacht eens even! Is wat iemand eigenlijk denkt niet belangrijk? Waarom zei hij dat dan niet? Iedereen kan iets achteraf zeggen. Het is erg belangrijk om je op het moment zelf uit te spreken. Wat gezegd is, is belangrijk.”
Hij vertelde ons steeds opnieuw dat wat Benjamin Creme zei zeer waar was, maar hoe wij het interpreteren en er begrip voor opwekken is essentieel. De man zei dat hij 80 jaar oud was, maar hij leek omstreeks de 60. Terwijl ik naar hem luisterde, herinnerde ik me de keren dat ik iets zei wat tegengesteld was aan wat ik werkelijk dacht. Dit maakte dat ik me het belang van eerlijkheid realiseerde.
Hoewel ik heel verbaasd was hem te horen praten over iets dat geheel tegenovergesteld was aan mijn idee en het gemak waarmee hij handelde vanuit zijn ideeën, dacht ik dat deze persoon me mijn neigingen en vooroordelen liet zien.
Een van ons zei dat dit dezelfde man was die in juli 2013 naar een videovertoning kwam en ons vertelde dat de mensen die op de nieuwe energie reageren jonge mensen waren, maar met “jong” bedoelde hij niet de fysieke leeftijd, maar ‘jong van hart’. Was dit een bijzondere persoon?
Y. T., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.
[*Onder artikel 9 wijst het Japanse volk “oorlog als soeverein recht van het land voor altijd af, evenals het dreigen met of inzetten van geweld als middel om internationale geschillen te beslechten”.]

Op het nippertje
Op een zaterdag in 2009 was ik een nieuwe spoelbak aan het installeren in het toilet terwijl ik een elektrisch licht vasthield en probeerde het koppelstuk van de waterleidingpijp aan te draaien, toen ik getroffen werd door de elektrische stroom. Doordat de elektriciteit krampen in mijn armen veroorzaakte kon ik de leiding en de lamp niet loslaten. Ik wist gewoon dat als dit lang zo bleef doorgaan, ik afscheid moest nemen van dit mooie leven, dus dat ik moest proberen om hulp te roepen. Ik kon een soort geluid uitbrengen en onmiddellijk daarna voelde ik dat de stroom werd afgesloten en werd ik op mijn rug in de hal buiten het toilet geworpen. Ik zag dat er water uit de waterleidingpijp stroomde. Nadat ik onmiddellijk de stroom van de lamp had uitgeschakeld en de waterleiding had afgesloten, kwam het me als onmogelijk voor dat ik op mijn rug was geworpen omdat ik volgens mij over de toiletpot leunde. Bij nader onderzoek ontdekte ik ook dat de waterleiding heel glad was afgesneden, niet afgescheurd. Ik denk dat het afsnijden van de pijp ook de elektrische stroom die door me heenging, afsneed en me er zo voor behoedde dat ik geëlectrocuteerd werd.
Kan uw Meester licht werpen op wat er gebeurde? Ik geloof sterk dat ik op dat moment gered werd.
S. M., Helsinki (Finland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Hijzelf de schrijver heeft gered.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.