De jeugd aan het roer

de Meester —, via Benjamin Creme (1 maart 2012)

Dit jaar, 2012, is van grote betekenis. Het is cruciaal dat de stuwkracht van de Arabische Dageraad, en de weerklank ervan wereldwijd, niet verloren gaat. De Stem van het Volk, die nu zo krachtig en zelfverzekerd is, moet luid over de hele wereld blijven klinken, en Samendelen en Rechtvaardigheid bevestigen als de enige manier om vertrouwen en een veiliger wereld voor allen te scheppen. De remedie voor de kwalen van de mensen is zó eenvoudig, zo gemakkelijk te bereiken en toch voor velen zo moeilijk te vatten. De mensen moeten beseffen dat elke andere methode is beproefd en mislukt, en onvermijdelijk in oorlog uitmondt.
Thans, wees daarvan verzekerd, zou een nieuwe grote oorlog een kernoorlog zijn, die alle leven op Aarde volledig zou vernietigen. Thans zijn er ook krachten die reeds plannen maken hoe zo’n verwoesting het beste te overleven – alle tevergeefs. Wat kan de mensheid doen, wat zou ze moeten doen?
Algemeen gesproken zijn de regeringen van nu organisaties van oudere mannen die geen andere manieren kennen om te werken en te regeren dan die uit hun jeugd, de werkwijze van het verleden. Ze beseffen nauwelijks waarom hun methoden niet langer werken. Ze weten niets van de nieuwe energieën en impulsen die de wereld thans overspoelen, ze zijn verbijsterd en hun vermogen de gebeurtenissen te beheersen laat hen in de steek.

De stem van de jeugd
De Stem van het Volk is nu voornamelijk de stem van de jeugd. Regeringen, en de media die in hun greep verkeren, negeren of belasteren merendeels de stemmen en aspiratie van de jeugd; toch is het de jeugd die de antwoorden heeft, die begrijpt dat de mensheid Eén is, die oproept tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en samendelen, en een einde aan oorlog. De stem van die jonge mensen kan nooit worden gesmoord en zal niet lang meer genegeerd worden. De Stem van het Volk, jong en oud, zal het gejammer van de economische machthebbers overstemmen en de mensheid naar de Nieuwe Dageraad leiden. Zo zal het zijn.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.