Vragen en antwoorden – april 2013

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya sinds het maartnummer van Share International gegeven?
A. Maitreya heeft nog eens drie interviews in Rusland gegeven, dus in totaal nu zes optredens op de Russische televisie.

V. Was Maitreya uitgenodigd voor Zijn interviews op de Russische televisie?
A. Ja.

V. Zag iemand uit Rusland Maitreya toevallig op de Braziliaanse tv, waarna die persoon besloot hem in Rusland uit te nodigen?
A. Nee. Het was gepland. Maitreya’s interviews zijn gepland.

V. Heeft Maitreya nu meer dan één interview per week?
A. Nee, het verschilt.

V. Vonden al Maitreya’s recente interviews in Rusland plaats?
A. De laatste zes wel.

V. Spreekt Maitreya Russisch wanneer Hij geïnterviewd wordt?
A. Ja, Hij spreekt vlekkeloos Russisch.

V. Verwijst Maitreya naar eerdere interviews die Hij gaf in Brazilië, Mexico en de VS?
A. Gewoonlijk niet.

V. Reageren de Russische kijkers goed op Maitreya’s denkbeelden?
A. Ja, heel goed.

V. Worden de interviews in heel Rusland uitgezonden?
A. Ja.

V. Kunt u zeggen wat volgens u de invloed van Hugo Chávez in Venezuela en Zuid-Amerika is geweest?
A. Ik zou denken dat zijn invloed in Venezuela fundamenteel en langdurig is. Andere Latijns-Amerikaanse landen beschikken niet over de oliereserves die Venezuela heeft, maar de eerste reacties op de dood van Chávez in bijvoorbeeld Bolivia en Argentinië zijn oprecht en veelbelovend.

V. Chávez was populair bij de meeste Venezolanen, maar werd gehaat door het Amerikaanse establishment. Klopt het dat de VS hebben geprobeerd Chávez te vermoorden?
A. Nee.

V. Denkt u dat Chávez deel uitmaakte van een groep redelijk verlichte en betrekkelijk gevorderde leiders die ‘recentelijk’ in Latijns-Amerika aan de macht gekomen is?
A. Ja, duidelijk. Gezien zijn punt in evolutie is hij verder dan de meeste wereldleiders.

V. Werd Hugo Chávez nu en dan geïnspireerd door een Meester of Maitreya? Hij was kennelijk gul, altruïstisch en idealistisch.
A. Ja, door de Meester Jezus.

V. Er gaan geruchten dat de familie Chávez zich veel geld afkomstig van de olievoorraden heeft toeëigend. Is dat zo?
A. Absoluut niet. Dat is anti-Chávez propaganda.

V. Op het noordelijk halfrond nadert, hopelijk, de lente weer en daarmee de drie grote geestelijke feesten van Pasen, Wesak en het Christus-feest.
1) Kunnen we een aanzienlijke versterking van de geestelijke energieën verwachten die door de Heer Maitreya en de Meesters worden doorgestuurd? 2) Kan het zijn dat de stimulans die in deze tijd van het jaar wordt gegeven, de nodige veranderingen zal versnellen? Denkt u dat we in 2013 uitgesproken veranderingen zullen zien in 3) de effectiviteit van de macht van het volk, 4) echte stappen in de richting van een rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten, met name Palestina, en 5) een krachtige en doeltreffende vredesbeweging die het einde aan oorlog eist?
A. 1) Ja. We bevinden ons al in de periode die de Meesters een ‘geestelijk offensief’ noemen. 2) Ja. 3) Ja. 4) Nee. 5) Ja.

V. Is het, nu de paus is afgetreden, mogelijk en waarschijnlijk dat de Meester Jezus de nieuwe paus wordt?
A. Nee.

V. Denkt u dat paus Benedictus gedurende zijn pausschap ten goede is veranderd?
A. Ja.

V. Onlangs kwam een meteoor met een diameter van 10 meter in westelijk Siberië neer zonder dat er dodelijke slachtoffers vielen. Er waren veel gewonden door gebroken glas, maar slechts 50 mensen hoefden naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd scheerde een asteroïde van 45 meter doorsnee betrekkelijk dicht langs de Aarde. In 2008 explodeerde een 4 meter lang rotsblok in de lucht op 37 kilometer hoogte boven de Nubische Woestijn in Soedan. De vorige grote explosie van een asteroïde van 40 meter doorsnee vond ook boven een onbevolkt deel van Siberië plaats, in 1908. Spelen de Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie en de Ruimtebroeders een rol bij het omleiden van de baan van meteorieten tot buiten bevolkte gebieden?
A. Ja.

V. Is het juist dat Maitreya de val van het communisme heeft voorspeld?
A. Hij voorspelde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, wat niet hetzelfde is.

V. Ik las dat het komende tijdperk de tijd van de vrouw zal zijn. Ik las ook dat de Meesters de inspiratie vormden achter de vrouwenbeweging. Zullen de Meesters de mensheid de weg wijzen om een evenwichtiger houding tegenover vrouwen te creëren?
A. Ja.

V. De strenge bezuinigingen in Groot-Brittannië veroorzaken ellende, lijden en ontbering. Hoe kan het dat de Britten niet met miljoenen tegelijk de straat op gaan?
A. Wellicht gaat het lijden nog niet ver genoeg. De Britten hebben een sterk besef van nationale eenheid en gaan niet snel de straat op.

V. Pas geleden hoorde ik van een ideële Japanse organisatie die echtparen ‘helpt’ die geen kinderen kunnen krijgen vanwege fysieke problemen van de vrouw. De hulp bestaat uit donatie aan het echtpaar van een eitje van een niet-verwante donor, die het kostenloos afstaat. Onze regering staat er welwillend tegenover en onder de bevolking is geen discussie of afkeuring opgerezen, nadat het donatieproject op tv werd besproken. Het programma vertelde ook dat Japanse vrouwen naar andere landen gingen om hun eitjes tegen betaling af te staan.
De meeste mensen vinden dit een te delicate kwestie om bezwaar tegen te maken, omdat zij zich kunnen voorstellen hoe een vrouw zich voelt die een kind wil maar niet zwanger kan worden. Ik denk echter dat dit niet alleen verkeerd gebruik van technologie en geld is, maar ook egoïstisch en aanmatigend. Het doneren van eitjes kan heel veel problemen veroorzaken. Maakt dit het werk van de Heren van Karma niet veel gecompliceerder?
Daarnaast leidt het tot een praktisch probleem. Incest is in veel culturen al eeuwenlang verboden. In de nabije toekomst kan dit voorkomen tussen mensen die niet weten dat zij halfbroer en –zuster van dezelfde moeder zijn. In het oude Japan mochten een man en een vrouw wel trouwen als ze dezelfde vader hadden, maar niet als ze dezelfde moeder hadden. Ik weet niet waarom incest taboe is, maar er zijn vast esoterische en praktische redenen voor. Ontstaan er cruciale en karmische problemen als gevolg van incest?
A. Het bezwaar geldt niet zozeer de mogelijkheid van incest, maar karmische overwegingen. Deze praktijk wordt daarom niet door de Meesters aanbevolen.

V. Zal de Engelse taal te zijner tijd alle andere talen van de planeet vagen? Zal er een dag komen dat iedereen op de planeet Engels spreekt? Zo niet, hoe lang zal de wereldwijde overheersing van het Engels dan nog duren?
A. Teneinde gemakkelijke communicatie tussen mensen mogelijk te maken, is het Engels, in vereenvoudigde vorm, bijna een lingua franca voor de wereld en zal dat ook worden. Maar alle bestaande nationale talen zullen natuurlijk blijven bestaan.

V. In de rubriek ‘Lezers schrijven’ (SI, april 2012) stond een brief, getiteld ‘Zeer gelegen bezoek’. Volgens de brief zegt de man die de Meester Jezus bleek te zijn: “Ik denk dat dit jaar, 2012, een cruciaal jaar wordt. Een belangrijk jaar. Er gaat iets gebeuren. Iets positiefs. Het moet nu gebeuren anders … zijn we verloren. Het kan niet zo doorgaan. Maar er is hoop. De mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Ik vraag me af of er al iets positiefs gebeurd is? Gaat dit misschien over de demonstraties en andere manifestaties voor rechtvaardigheid overal ter wereld?
A. Ja, mensen over de hele wereld schreeuwen om verandering – om rechtvaardigheid en samendelen, om werk, een gevoel van welbevinden en vrede.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.