“Maak het bekend”

een compilatie

Hier volgen citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Maak het bekend’.

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, en effen Mijn pad. Het is Mijn plan om bepaalde Leringen aan de wereld vrij te geven die de mens zullen tonen dat er een nieuwe manier van leven bestaat, een nieuwe weg naar de toekomst. Mogen jullie tot de eersten behoren die Mij herkennen, zodat Ik dóór jullie kan werken. Neem deze taak op je. Er is niets verheveners dat je in dit leven zou kunnen doen. Wijd jezelf aan dit werk en dien je broeders. (Maitreya, Boodschap nr. 5)
Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. Dan zullen jullie de bloei zien van de menselijke geest in broederschap en samenwerking. Dan zullen de problemen en obstakels wegsmelten, overwonnen door overvloedige goede wil. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Velen verheugen zich thans in de belofte die Mijn Aanwezigheid inhoudt, maar zeer velen meer wachten nog op dit goede nieuws. Neem deze taak op je, Mijn vrienden: maak bekend dat Ik er ben en zeg ja tegen Mijn Zaak. Zet je zo voor jullie broeders in en ken de vreugde van dienstbaarheid. (Maitreya, Boodschap nr. 115)

Maitreya heeft gezegd dat het allerbelangrijkste wat je in deze tijd kunt doen, is Zijn aanwezigheid in de wereld bekend te maken. Dit is prioriteit nummer één voor alle geestelijke groepen die het op welk niveau dan ook kunnen geloven – of ze er nu helemaal, of zelfs maar voor vijf procent van overtuigd zijn dat het waar is. Op die manier help je Maitreya en … zul je inderdaad je eigen evolutie bevorderen: er is onvermijdelijk een karmisch voordeel verbonden aan elke geestelijke daad. (Benjamin Creme, SI, september 1993)

De tijd tot [Maitreya’s] openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van te voren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, SI, oktober 1999)

Stel je tot taak de mensen te vertellen dat Ik er ben, dat Ik werk voor hen, voor hun toekomst, voor de toekomst van allen en alles in de wereld. Maak Mijn Aanwezigheid onder jullie bekend, en wees verlost van al het nutteloze uit het verleden. Maak Mijn Aanwezigheid bekend, en wees ervan verzekerd dat Mijn Liefde door jullie heen zal stromen en een pad voor jullie zal verlichten tot heil van jullie broeders en zusters.
Doe dit werk en help hen en Mij. Mijn taak is nog maar juist begonnen. Wanneer die voltooid is, zal Ik op deze tijd terugkijken als een tijd waarin Licht ontstoken werd in de harten van de enkelen die verlangden hun broeders te dienen. Moge jij één van hen zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 6)

Er zijn vele manieren om te dienen, maar één ervan heeft in deze tijd voorrang boven alle andere: de Christus heeft jullie bereidwillige hulp nodig. Vertel de wereld over Zijn aanwezigheid en Zijn naderend naar buiten treden, en steun Hem zo meer dan je kunt weten. Bouw samen de gedachtevorm van deze gebeurtenis en schep een klimaat van hoop. Meer dan enige andere zaak zal dit Zijn terugkeer in een geplaagde en chaotische wereld vergemakkelijken en verzekeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

We leven in een historische periode; ik kan het maar niet genoeg benadrukken. Dit is een tijd zoals die nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Ik betwijfel of zo’n bijzondere gelegenheid tot dienen zich ooit eerder aan een groep heeft voorgedaan. Talloze keren heeft Maitreya in Zijn boodschappen gezegd: “Dit is een gelegenheid tot dienen zoals die zich nog nooit heeft voorgedaan.” Als Hij dat zegt, kun je er zeker van zijn dat het een feit is. Nog nooit hadden zoveel mensen zo’n gelegenheid om te dienen, een gelegenheid – op hun niveau – om iets van het grootste belang te doen. Daarom zouden groepen als deze de gelegenheid, en het voorrecht dat hun daarmee te beurt valt, moeten onderkennen, hun best moeten doen om de geboden gelegenheid te benutten en die niet verspillen met wedijver of hebzucht, of louter zelfbewustzijn en zelfbespiegeling – wat iedereen bij tijd en wijle overkomt, maar wat, met toewijding aan het werk, een zeldzaamheid moet zijn. (Benjamin Creme, De kunst van Samenwerking)

Het is Mijn plan dat jullie Mij spoedig zien. Met jullie hulp kan dit zo zijn. Wat Ik nodig heb is het scheppen van een zekere mate van vertrouwen, van verwachting en hoop. Op deze wijze is forceren niet nodig. Mijn Wet verbiedt dat. Daarom, Mijn vrienden, is het aan jullie om deze taak op je te nemen. Maak het feit bekend dat Ik in jullie midden ben, en schep het klimaat waarin Ik spoedig kan worden gezien. Dat zal niet zo moeilijk zijn als jullie misschien denken, want de mensheid staat thans op de drempel van een openbaring van haar werkelijke aard en waarde. Mijn Aanwezigheid onder jullie zorgt hiervoor. Jullie broeders zullen jullie danken voor het werk dat jullie doen. (Maitreya, Boodschap nr. 58)

Er zijn velen die aanvaarden en geloven dat de Christus in de wereld is, die ongeduldig Zijn openlijke verschijning afwachten, maar die niet meer doen dan wachten en verlangen, en het werk van voorbereiding aan anderen overlaten. Het is treurig dat zij zo de gelegenheid voorbij laten gaan om op unieke wijze te dienen in deze unieke tijd, een tijd als nooit tevoren en die nooit zal weerkeren.
Mijn vurige wens voor hen is deze: dat zij deze gelegenheid aangrijpen om zich in dienst te stellen van de Christus, en van hun broeders en zusters die nog niet weten dat Hij onder ons is. Vertel hun wat je gelooft: dat de Grote Heer er is; dat Maitreya luid aan de poort klopt. Nog maar heel weinig tijd resteert om dit te doen en om hen voor te bereiden op deze kostbare ervaring. Benut deze kans en word actief. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Voorzichtig, volgens de Wet, toon Ik Mijn gezicht. Niets staat deze ontwikkeling in de weg dan het scheppen van een reservoir van Hoop, een klimaat van verwachting. Zorg hiervoor, Mijn vrienden, en steun Mijn Zaak. Maak Mijn Aanwezigheid bekend aan allen die willen luisteren, en verwelkom de Nieuwe Tijd. Bevestig voor jezelf de werkelijkheid van Mijn Terugkeer in jullie midden, en begin aan de opbouw van de Nieuwe Wereld. Ik nodig jullie uit om deze cruciale taak met Mij te delen en over te gaan tot het Hogere Dienen. Velen onder jullie zijn bang om te spreken. Velen hopen dat Mijn Aanwezigheid werkelijk waar is, maar vrezen de hoon van hun broeders. Mijn vrienden, jullie broeders hebben de hoop nodig die deze boodschap brengt, om hen opnieuw te verheffen tot de Verlichte Weg. Spaar geen moeite waar het Mij betreft, en deel dat wat je gelooft met je broeders. Je kunt geen verhevener werk voor Mij doen. (Maitreya, Boodschap nr. 125)

Ik ben er zelf honderd procent van overtuigd vanwege mijn ervaringen door de jaren heen, maar zelfs als je het maar voor 5 procent gelooft, doe wat ik doe: maak het zo goed als je kan bekend. Vertel het aan mensen, praat met de media, schrijf artikelen, organiseer lezingen! Vertel iedereen die het wil horen dat deze gebeurtenis plaatsvindt. Vertel gewoon wat je weet, of wat je gelooft.
Als je er enigszins van overtuigd bent (het maakt niet uit of je alle antwoorden kent, zeg het maar gewoon als je iets niet weet), vertel dan wat je gelooft. Op die manier getuig je van wat je gelooft en de mensen zullen naar je luisteren. Misschien worden ze niet overtuigd, maar ze horen de informatie. Hun denken opent zich wat meer voor de mogelijkheid. Dat is wat telt. (Benjamin Creme, SI september 2003)

Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben. Op deze manier kunnen jullie de veilige veste van Hoop bouwen, waartegen het tij van angst tevergeefs zal beuken. (Maitreya, Boodschap nr. 69)

De betekenis van het leven in deze tijd is dat het allen de gelegenheid biedt om het Plan en de planeet te dienen als nooit te voren. Niemand hoeft zich tegenwoordig van deze unieke gelegenheid uitgesloten te voelen, hoe nederig of beperkt zijn omstandigheden ook zijn – de planeet behoort toe aan allen en het Plan omvat allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De keuze is aan de mens’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.