Vragen en antwoorden – mei 2018

Vragen en antwoorden – een selectie
V. Welke Meesters zal Maitreya rond de tijd van Zijn Verklaring noemen en voorstellen? (Lezing Londen, juli 2011) A. Op Verklaringsdag zal Hij Zijn groep voorstellen, de Meesters. Hij zal er een aantal voorstellen: de Meester Jezus, de Meester Morya, de Meester Koot Hoomi en verscheidene andere Meesters. Zij zullen later naar voren treden, één voor één, en Hun werk in de openbaarheid beginnen dat ze sinds 1975 in stilte hebben gedaan.

V. Kan Maitreya Zichzelf in meerdere of verscheidene lichamen tegelijk vertonen?
A. Ja.

V. Kan Hij in meerdere fysieke lichamen tegelijk bestaan?
A. Ja. Je hebt geen idee over wat voor soort man we het hebben!

V. Leven alle Meesters op onze planeet in een niet-fysiek lichaam?
A. Veel van de Meesters op onze planeet leven in een etherisch lichaam, maar inmiddels leeft ongeveer twee derde van Hen in een grofstoffelijk lichaam en een derde in een etherisch lichaam.

In het licht van de huidige diplomatieke ontwikkelingen herdrukken we hier een kort fragment uit het artikel ‘Nadere gedachten over eenheid’ van Benjamin Creme’s Meester.

“Noord-Korea …is de jongste van al deze naties, ontstaan uit de opdeling van het oorspronkelijke Korea. Zijn intenties zijn ook het moeilijkst te voorzien, aangezien het zo druk bezig is de wereld te overtuigen van zijn verrichtingen. Helaas heeft het enige nucleaire slagkracht verworven en moet als ongeleid projectiel onder de landen worden beschouwd. Zoals algemeen bekend wordt het door zijn heersers eerder overheerst dan geleid en moet het nauwlettend in de gaten gehouden worden door de Verenigde Naties als geheel. Zijn volk hunkert naar erkenning en voedsel. De naties van de wereld moeten beide royaal met Noord-Korea delen.* “Vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde toeschouwer geeft deze beoordeling veel reden tot angst en bezorgdheid. De Meesters zien echter een wereld die gereed is voor verandering en verlangt naar de rechtvaardigheid die nieuwe en waarachtige Eenheid tussen de landen zal waarborgen, alsmede de vrede die allen verlangen.” (SI, september 2012) [*Cursivering door de redactie.]

In 2013 ging Benjamin Creme op dezelfde kwestie in:

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken? A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China. (SI, mei 2013)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.