De blasfemie van oorlog

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel (gepubliceerd in september 2009) waarschuwt de mensheid dat er nog steeds mensen zijn “die plannen smeden” voor een oorlog met wapens van afschuwelijke vernietigingskracht. “Hoe lang nog, is de vraag, zal het duren voor de mens zich realiseert dat oorlog niets oplost, niets bewijst en de volkeren op Aarde slechts pijn en verlies brengt?” Benjamin Creme’s Meester herinnert ons er ook aan dat samendelen de sleutel is en de macht van het volk de weg is om regeringen ertoe te brengen dat uit te voeren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

In de vorige eeuw schudde de wereld tweemaal op haar grondvesten door een totale oorlog, twee verschrikkelijke fasen van één oorlog, die de mensheid vele miljoenen levens kostte. Elk was bedoeld als “de oorlog om een eind te maken aan oorlog”, maar nog steeds zijn er mensen die plannen smeden voor weer een krachtmeting met wapens van nog grotere vernietigingskracht. Hoe lang nog, is de vraag, zal het duren voor de mens zich realiseert dat oorlog niets oplost, niets bewijst en de volkeren op Aarde slechts pijn en verlies brengt?
Een belangrijke reden voor de terugkeer van de Meesters in de wereld van alledag is juist om mensen hieraan te herinneren, om hun denken zodanig te beïnvloeden dat zij zich voor altijd van oorlog afwenden. Zoveel landen bezitten tegenwoordig de atoombom, het meest verwoestende wapen ooit ontworpen en vervaardigd, dat een toekomstige grote oorlog de ultieme gruwel zou betekenen: de volledige vernietiging van het leven op planeet Aarde. Vele miljoenen jaren zou de Aarde een dode planeet, een giftige woestenij zijn. De mensheid zelf zou op een of andere donkere, verafgelegen planeet moeten incarneren en de lange, lange reis naar het licht opnieuw moeten beginnen.
Je kunt ervan op aan dat wanneer, zeer spoedig, Maitreya Zijn openlijke missie begint, Hij de mensen met dit probleem en de consequentie ervan zal confronteren, en Zijn oplossing en raad zal aanbieden. Oorlog, zo zal Hij de mensen helpen herinneren, is blasfemie, haat en een misdaad tegen alle mensen, ook hen die er niet bij betrokken zijn. Oorlog, zal Hij zeggen, moet als zodanig beschouwd worden, willen de mensheid en de lagere natuurrijken overleven. Alleen samendelen en rechtvaardigheid, zal Hij zeggen, garanderen de toekomst voor de mens. Streef naar eenheid en samenwerking, want de mensen van de Aarde zijn Eén. “Zie je broeder als jezelf” en zet de eerste stap naar je goddelijkheid. “Neem de nood van je broeder als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”
Zo zal Maitreya de mensen van de Aarde toespreken. Zo zal Hij trachten de richting van hun denken te veranderen.
Zullen de mensen luisteren en handelen naar Zijn raad? Het denken van de mens is vervuld van angst en bange vermoedens: eeuwenoude denkgewoonten zijn moeilijk uit te roeien en afkerig van verandering.
Steeds meer echter, stimuleren de problemen en ontberingen waarmee de huidige economische ineenstorting gepaard gaat mensen om nieuwe manieren van leven te zoeken, en richten hun gedachten op samendelen en de schepping van een rechtvaardiger en grootmoediger wereld. Aldus staan velen gereed om te reageren op Maitreya’s woorden. Velen zijn er natuurlijk ook die niet bereid zijn tot verandering. Velen zijn tevreden met de huidige omstandigheden en verwachten spoedig een ‘opleving’ van de markten, zodat ze opnieuw kunnen beginnen om uit het niets winst te maken voor hun bedrijf en zichzelf.
Velen ook uit de religieuze hoek zullen het verschijnen van Maitreya bepaald niet verwelkomen. Verstoken van kennis en vasthoudend aan door de mens gemaakte dogma’s zullen ze in Maitreya, de Heer van Liefde, het afschuwelijke kwaad zien dat zij vrezen. Maar niet allemaal. Vele religieuze groeperingen over de hele wereld hebben Maitreya’s woorden al eerder gezien en gehoord, zij het in een andere gedaante. Zij zullen zich de Leraar herinneren die aan hen verscheen en het zaad van samendelen en rechtvaardigheid in hun denken plantte, terwijl Hij hun land het Water van Aquarius schonk.
Uiteindelijk zal de drang naar een betere, eerlijker en veiliger wereld zó groot zijn, dat zelfs de onverdraagzaamste mensen hun stem zullen voegen bij de roep om verandering. Zo zal het zijn.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.