De Broederschap van mensen

door de Meester —, via Benjamin Creme

Vroeg of laat zal de werkelijkheid van hun onderlinge afhankelijkheid doordringen tot de landen en hun leiders. Dit besef zal een geheel nieuwe houding teweegbrengen ten opzichte van de problemen waarmee zij heden worstelen, en zal leiden tot eenvoudiger, en wijzere, oplossingen voor deze moeilijkheden. Een geleidelijke verandering in zienswijze zal de huidige felle concurrentie en confrontatie vervangen door wederzijds begrip en samenwerking. Dat niet alle landen zich in hetzelfde tempo in deze richting bewegen, moet gezegd worden, maar de doeltreffendheid en onmiskenbare deugdelijkheid van de methode zal tenslotte zelfs de minst optimistische partij aanmoedigen om de voordelen ervan voor allen te zien. Elke stap voorwaarts zal dit proces versterken en de voortgang naar samenwerking versnellen. Op deze wijze zal zich een gezondere verhouding tussen de landen ontwikkelen, die mettertijd zal leiden tot een waarachtig gevoel van broederschap. Vele kleinere landen erkennen reeds de werkelijkheid van onderlinge afhankelijkheid, maar door gebrek aan macht worden hun stemmen niet gehoord. Grote en machtige landen wijzen dergelijke denkbeelden minachtend af, hun trotse onafhankelijkheid verblindt ze voor de werkelijkheid van hun relatie tot de wereld. De mens evolueert slechts langzaam en heeft tijd en experiment nodig om belangrijke vooruitgang te boeken, en alleen op deze manier worden deze verworvenheden evenwichtig en blijvend. De Verenigde Naties is, vanzelfsprekend, het forum waarin de stem van de kleinere landen verheven en gehoord kan worden. Dit is slechts mogelijk wanneer de Veiligheidsraad, met zijn arbitraire vetorecht, wordt afgeschaft. Hij heeft zijn bruikbaarheid overleefd en moet spoedig plaatsmaken voor een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zonder het misbruik van macht en veto. Dan zullen we de landen zien handelen zonder de belemmeringen van het vetorecht en de financiële prikkels van grote mogendheden. Degenen die het hardst schreeuwen om democratie in vreemde landen zijn vreemd genoeg blind voor haar afwezigheid in de zalen van de Verenigde Naties. Mensen moeten tot het besef komen dat de volken van alle landen één en gelijk zijn, ieder afhankelijk van elkaar. Niet één land bezit de wereld of kan haar regeren. Niet één land kan op zichzelf tegenover de rest staan. De dagen van wereldheerschappij en macht zijn voorbij. De mens staat op de drempel van een nieuw begrip van zijn rol op planeet Aarde. Dit betekent een verandering in zijn verhouding tot zijn medereizigers op het pad naar wijsheid en waar rentmeesterschap over de rijkdom van de planeet. Wij, jullie Oudere Broeders, zullen de mensen helpen om deze verandering te realiseren.

Maitreya zal de mens het alternatief laten zien van handelen en de transformatie van de wereld. Hij zal laten zien dat zonder verandering van richting de toekomst zeer moeilijk en onaangenaam zou zijn. Hij zal de mensen eveneens inspireren zich bewust te worden van hun onderlinge afhankelijkheid, van de realiteit van hun Broederschap.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.