Vormkracht van de Grote Piramide – december 2018

“Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de aard en de energetische eigenschappen van de piramide. De Grote Piramide van Gizeh is eigenlijk een Atlantisch instrument dat is gebaseerd op de kracht van de vorm. Het doel van de Atlantische mens was om het astraal-emotionele voertuig (lichaam) te vervolmaken. Door de vorm van de piramide trekt deze, wanneer zij op de noord- en de zuidpool wordt gericht, energie aan van de etherische en astrale gebieden. Deze werd uitgezonden ten behoeve van de bevolking van de grote stad die bedolven ligt onder het zand rond de piramide en de Sfinx.” (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

In eerdere nummers van Share International onthulde Benjamin Creme dat de Grote Piramide van Egypte in Gizeh duizenden jaren geleden is gebouwd met het doel bepaalde energieën aan te trekken die gunstig waren voor de mensen in die tijd. Hij zei ook dat in de toekomst de energetische eigenschappen van verschillende vormen, of “vormkracht”, begrepen zullen worden en zullen leiden tot de bouw van “voorwerpen van kracht” in openbare ruimten in de buurt van steden en dorpen. Deze ‘krachtvormen’ zullen “evenwicht en restenergie voor dat gebied creëren” en “zullen worden gebruikt om het klimaat te veranderen en de luchtkwaliteit van steden over de hele wereld ten goede te komen.” (SI april 2006)

Onlangs heeft een team van onderzoekers uit Rusland en Duitsland methoden van theoretische fysica toegepast en berekend dat de Grote Piramide in Gizeh in de interne kamers en onder de basis elektromagnetische (EM) energie, in het bijzonder radiogolven kan concentreren. Het team bestudeerde de interactie tussen lichtgolven en nanodeeltjes [deeltjes van honderd miljardste van een meter of kleiner] om te bepalen welke deeltjes in vorm en grootte het meest efficiënt zouden zijn in praktische toepassingen voor het beheersen van licht op nanoschaal.

Ze besloten de elektromagnetische eigenschappen van de piramidale vorm te analyseren en gingen op grote schaal te werk: “We besloten de Grote Piramide te beschouwen als een deeltje dat resoneert als gevolg van radiogolven,” aldus dr. Andrey Evlyukhin, de supervisor van het team. Met andere woorden, hoe zou de piramide energetisch reageren wanneer ze wordt bestraald met EM-golven op bepaalde frequenties? Onderzoekers verzamelden alle informatie die bekend is over de fysische eigenschappen van de Grote Piramide en verwerkten deze in een model dat natuurkundigen gebruiken om de interactie tussen complexe objecten en EM-velden te bestuderen.

Het model toonde aan dat de piramide inderdaad EM-energie verzamelt en concentreert. De resultaten van het experiment, die in de Journal of Applied Physics (20 juli 2018) werden gepubliceerd, kunnen wetenschappers helpen nieuwe piramidevormige nanodeeltjes te maken die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om zeer efficiënte zonnecellen en uiterst kleine optische sensoren te maken.

Hoewel de bevindingen van het team theoretisch waren, met subatomaire structuren en energiefrequenties ver beneden de niveaus waar BC naar verwees (niveaus die de reguliere wetenschap nog moet ontdekken), kan het onderzoek een kleine stap zijn in de richting van het begrijpen van de relaties tussen vorm en energie. (Bron: phys.org; newsweek.com)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.