Tekenen van de tijd – november 2018

Tekenen over de hele wereld

Lichtpatronen op de muren van het Museum of Modern Art in San Francisco, december 2012. Foto ingezonden door Monte Leach, San Francisco (VS).

Op 30 september 2018 toont een foto genomen door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium een glanzend rond voorwerp dat uit de oppervlakte van de zon te voorschijn komt. (Bron: ufosightingsdaily.com)

Drie bergwandelaars ontmoeten ‘Jezus’
Drie universiteitsstudenten die nabij Phoenix (Arizona, VS) een berg beklommen, hadden een ervaring die zij als wonderbaarlijk aanmerkten. Een lokale tv-zender berichtte in oktober 2018 dat Allisa Miller, Jen Vickman en Kassi Sanchez de berg Dreamy Draw beklommen, toen zij op de top een man opmerkten die er opmerkelijk uitzag. “We zagen alleen maar een silhouet van deze man. Hij leek lang haar te hebben en gekleed te zijn in een gewaad,” zei Miller. “Ik keek omhoog en ik reageerde met ‘Jongens, het lijkt Jezus wel,’” aldus Vickman. Verbouwereerd en nieuwsgierig vervolgden de jonge vrouwen hun weg naar de top, maar de figuur die ze zagen was kennelijk verdwenen. Toen ze eenmaal de top bereikt hadden, vonden ze een enveloppe tussen de rotsen, waarop stond: “Geloven jullie in engelen?”

In de enveloppe zat een kaart met een briefje waarop onder andere stond: “Als jullie dit geschenk vinden, gefeliciteerd. Om de een of andere reden was het de bedoeling dat jullie het zouden vinden. Deze specifieke rots waar deze bijzondere zegening is achtergelaten, is voor mij heel bijzonder. Ik noem hem mijn Jezus-rots. De Heilige Geest is erg goed voor mij geweest en ik sta graag op deze rots om onze Hemelse Vader alle glorie te geven. Het is een bijzondere plek en ik ben verheugd dat jullie deze prachtige en gezegende plaats hebben gevonden. God leidde mij naar deze rots zoals Hij jullie vandaag hierheen geleid heeft. Alleen God weet voor wie deze zegening bedoeld is. Misschien zijn jullie christen, misschien ook niet. Hij heeft echter een schitterend plan voor jullie leven. Ik bid dat jullie op een of andere wijze op een speciale manier door dit geschenk gezegend zullen worden, want zonder twijfel zijn jullie hierheen geleid en ik weet dat een bijzonder zaadje in jullie geplant zal worden door God de Vader. Zoals Cory Asbury zingt in ‘Reckless Love’: “er is geen schaduw die Hij niet verlicht, geen berg die Hij niet beklimt om jullie te vinden.”
De notitie eindigt met een Bijbelvers uit Spreuken 3, 5-6:
“Vertrouw in de Heer met heel uw hart; en vertrouw niet op uw eigen inzicht. Erken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden leiden.”
Behalve het briefje zat er nog iets anders bij de kaart. “Er zaten drie biljetten van 100 dollar in gevouwen en we waren met z’n drieën,” aldus Miller. De brief was ondertekend met de letter ‘J’.
“Ik denk dat het een wonder is, alsof de Heer gewoon tot ons spreekt,” zei Miller.
De vrouwen zeggen dat deze ervaring een van de meest inspirerende van hun leven is en hopen dat het ook anderen iets meegeeft. Het geld in de enveloppe willen ze weggeven, “om er iemand mee te zegenen”. (Bron: coasttocoastam.com; azfamily.com)

Warschau, Polen – Een voetganger in Warschau nam foto’s van het Paleis van Cultuur terwijl hij er op 8 augustus 2018 voorbij wandelde. Toen hij later de foto’s bekeek was op enkele ervan in de wolken boven het paleis een groot schijfvormig met licht omrand voorwerp zichtbaar. (Bron: mufon.com)

Canada – In de nacht van 6 september 2018 zagen talrijke ooggetuigen in Toronto (Ontario, Canada) een groot gloeiend bolvormig voorwerp dat flikkerde en laag in de lucht boven de stad zweefde. Er werden ook video-opnamen van gemaakt waarvan er veel op sociale media werden gepubliceerd. (Bron: dailyhive.com)

Nieuw-Zeeland – Foto van de hemel boven de zee in het Manawatudistrict in Nieuw-Zeeland toont een engelachtig figuur. Op 1 oktober 2018 genomen door Elena Smirnova.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.