Vragen en antwoorden – november 2018

–een selectie–

V. Van wie zijn de leringen van de Oude Wijsheid? Wie verspreid ze? (Lezing München, Duitsland, 20 oktober 2007)
A. Het is zeker niet ons eigendom [d.w.z. Share International en haar medewerkers]. De leringen worden vrijgegeven door een groep mensen die ons zijn voorgegaan in Hun evolutie: de Meesters van Wijsheid, de Heren van Mededogen, de Geestelijke Hiërarchie.

V. Waarom doen u en de Meesters dit werk?
A. Om de wereld voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen.

V. Waarom zijn er geen vrouwelijke Meesters?
A. Er zijn op dit moment geen Meesters in een vrouwenlichaam. De Meesters zijn in zekere zin mannelijk noch vrouwelijk. Zij hebben beide aspecten volkomen in evenwicht gebracht. Op het zielegebied bestaat geen geslacht, man of vrouw. Er is slechts één energie met twee polen: een positieve en een negatieve, net als bij elektriciteit. Het zijn twee polen van dezelfde energie. De Meesters zijn vervolmaakte zielen en Zij hebben deze polen dus in evenwicht gebracht. Maar wanneer Zij een stoffelijk lichaam aannemen (wat ze niet allemaal doen – circa tweederde van de Meesters, dat zijn er ongeveer 40, heeft op het ogenblik een stoffelijk lichaam) is dat voor deze tijd een mannelijk lichaam om de energie waarmee Zij zo sterk begiftigd zijn, het mannelijke of geestaspect, krachtig in de wereld te verankeren, als tegenhanger van het stofaspect dat zich vooralsnog veel krachtiger in de wereld manifesteert. Dit heeft te maken met het punt in evolutie dat deze planeet bereikt heeft. Over ongeveer 350 tot 400 jaar zal dit veranderen en dan zullen er ook Meesters in vrouwelijke lichamen komen totdat er net zoveel Meesters zijn in mannelijke als in vrouwelijke lichamen.
Dit heeft niets te maken met enig vooroordeel jegens vrouwen of het vrouwelijke aspect. Integendeel, de Meesters zijn de stimulans achter de vrouwenbeweging. Zij achten het van cruciaal belang dat vrouwen hun volwaardige positie, volkomen gelijkwaardig aan de man, innemen in dit nieuwe tijdperk, dat bekend zal worden als het tijdperk van de Tara, de Moeder. Het tijdperk van Maitreya is het tijdperk waarin het moederaspect zich openbaart. Het vrouwelijke is het moeder-, het voedende aspect: het voedt het kind, het gezin, de beschaving. Landen zijn ook mannelijk of vrouwelijk en landen die vrouwelijk zijn, kunnen de wieg van een beschaving worden. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen in het leven van de mensheid een volwaardige rol vervullen met gelijke status. In het Westen wordt dit steeds meer werkelijkheid, maar in grote delen van het Oosten is dit helaas bij lange na niet het geval. Vrouwen worden dikwijls gezien als weinig meer dan slaven. Dat vereist grootschalige veranderingen. Daarom hebben de Meesters het ontstaan van de vrouwenbeweging geïnspireerd. (Uit: Maitreya’s Missie, deel III)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.