Het einde van corruptie

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel uit april 2005 behandelt een oud maar helaas aanhoudend probleem dat slechts aangepakt en opgelost zal worden zodra de herverdeling van de hulpbronnen van de wereld een voldongen feit is en centraal staat in internationale, nationale en lokale structuren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Steeds meer beginnen de landen een eeuwenoud probleem, namelijk corruptie, te onderkennen, serieus te nemen en aan te pakken. In sommige delen van de wereld is corruptie eeuwenlang een manier van leven geweest. Dit heeft de enkeling bevoordeeld, uiteraard ten koste van de velen. Gedurende ontelbare eeuwen zijn corrupte leiders en machtige politici rijk geworden van de belastingen die zij hun onderdanen en burgers oplegden. In moderne tijden hebben de grote ondernemingen van het Westen zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal ‘knoeien met de boekhouding’, terwijl in het Oosten het voor lief genomen wordt dat bij elke transactie smeergeld verstrekt moet worden.

Corruptie is een ziekte die zich in sommige gemeenschappen uitstrekt van de president of minister-president tot de politie en de sportwereld. Electorale corruptie tiert welig, zoals recente verkiezingen hebben laten zien, zelfs in landen die zogenaamd aan vrijheid en democratie zijn toegewijd. Dergelijke corrupte regeringen laten hun volk in de steek en geven daarmee hun recht om te regeren uit handen.
Is het te midden van zulke corruptie mogelijk om vertrouwen te kweken, zonder welke de toekomst van mensen zeer somber zou zijn? Zonder vertrouwen is een eerlijker verdeling van de hulpbronnen een ijdele hoop. Zonder vertrouwen zullen de mondiale besluiten die vereist zijn om onze planetaire woning te onderhouden, nooit genomen worden. Zonder gezegend en weldadig vertrouwen zullen mensen hun recht op het Rentmeesterschap van Planeet Aarde verbeuren, en zichzelf voor eeuwen voor verdere evolutie afsluiten.
Zo zal het zijn, en zo moeten de mensen de ondermijnende invloed van corruptie in alle lagen van de maatschappij en in alle hoeken en gaten van ons planetaire leven serieus en zonder uitstel aanpakken.
Om de mensen hierbij te helpen, kun je ervan op aan dat Maitreya zich tot het uiterste zal inspannen om mensen de uithollende invloed van corruptie in haar vele verschijningsvormen te laten zien. Hij zal aantonen dat, willen mensen de Goden worden die zij in wezen zijn, zij de oude werkwijzen van bedrog en uitvluchten moeten laten varen. Om de ernstige milieuproblemen aan te pakken, zo zal Maitreya uitleggen, moeten mensen in vertrouwen samenwerken. Zonder vertrouwen, zal Maitreya beklemtonen, kan er niets tot stand komen. De leiders van de landen zijn zelf zo diep in corruptie ondergedompeld dat zij niemand vertrouwen. Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De wereldwijde publieke opinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.