Trends – maart 2013

Nieuw initiatief om honger te beëindigen

In Groot-Brittannië hebben onder leiding van Oxfam meer dan 100 liefdadigheidsinstellingen en religieuze groepen zich aaneengesloten voor een grote campagne – de grootste sinds de Make Poverty History (‘Maak armoede geschiedenis’)-campagne acht jaar geleden – om de honger in ontwikkelingslanden terug te dringen. De campagne, genaamd ‘Genoeg voedsel voor iedereen ALS’ werd op 24 januari 2013 in Londen en andere grote steden in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd en kreeg steun van miljardair en filantroop Bill Gates en burgerrechtenactivist aartsbisschop Desmond Tutu.
De campagne daagt premier David Cameron uit om de leiding te nemen bij de aanpak van de honger in de wereld, daar Groot-Brittannië dit jaar de G-8 van meest geïndustrialiseerde landen voorzit, hetgeen hem een “gouden kans” biedt.
Eén van de grootste zorgen van dit nieuwe initiatief is het feit dat slechts vijf multinationals – ADM, Bunge, Cargill, Glencore en Louis Dreyfus – maar liefst 90 procent van de wereldgraanhandel beheersen en de basisvoedselvoorziening in een wurggreep houden, waardoor honderden miljoenen mensen in de armste delen van de wereld met de hongerdood geconfronteerd worden.
De campagne dringt ook aan op strengere controles op belastingontduiking door multinationals, en stelt dat elke dag het leven van 230 jonge kinderen gered kan worden als deze bedrijven in de landen waar zij opereren aan hun verplichtingen zouden voldoen. Max Lawson, beleidshoofd en campagnevoorzitter van Oxfam zei: “In plaats van de belangen van de grote vijf [de bedrijven die de wereldgraanvoorraden monopoliseren] te beschermen, moeten regeringen ervoor zorgen dat markten in het belang van de armen werken. Het is schandalig dat rijke landen niet streng optreden tegen belastingparadijzen, wat de ontwikkelingslanden tientallen miljarden ponden per jaar kost – geld dat gebruikt zou kunnen worden om voedsel voor de hongerenden te kopen.” Eén op de acht mensen in de wereld ontbreekt het aan basisvoedingsmiddelen om in leven te blijven en 2,3 miljoen kinderen sterven elk jaar door ondervoeding. Men vermoedt tevens dat meer dan 25 procent van de jongeren in ontwikkelingslanden ondergewicht hebben of onvolgroeid zijn, en in het jaar 2025 zouden bijna 1 miljard mensen door ondervoeding in armoede vast kunnen zitten.
De campagne verzoekt David Cameron dringend zich aan zijn belofte te houden om 0,7 procent van de inkomsten in 2013 aan buitenlandse hulp te besteden, wettelijk vast te leggen dat het VK dat zal blijven doen en andere wereldleiders aan te moedigen hetzelfde te doen. De campagne roept op tot actie om kleine boeren te beschermen tegen onvrijwillige landonteigening, zoals in vele delen van de wereld gebeurt en vraagt Groot-Brittannië het gebruik te verminderen van “nadelige” biobrandstoffen die vaak door ontwikkelingslanden geproduceerd worden ten koste van voedselproductie voor de eigen bevolking.
In een ondersteuningsboodschap zei aartsbisschop Tutu: “Het wordt tijd dat besluitvormers in de wereld de juiste beslissing ten aanzien van honger nemen. Het is tijd om het onnodige lijden, veroorzaakt door het falen van het huidige voedselsysteem, te beëindigen. We kunnen honger uitbannen als we nu handelen.” (Bron: The Independent, VK)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.