Boekbespreking Maitreya’s Missie I

Maitreya’s missie is onze missie
boekbespreking door Carmen Font

Thomas Edison (1847-1931), die ons de gloeilamp gaf, heeft eens gezegd dat “kansen door de meeste mensen worden gemist, omdat die in overall gekleed gaan en er uitzien als werk”. Te vaak hebben we de neiging om te geloven dat de grootste doorbraken in het menselijk bestaan veelal het gevolg van ‘genie’ en ‘kans’ zijn. Hoewel deze twee factoren bij elke prestatie een rol spelen, is hard werken altijd een eerste vereiste.
In Zijn Boodschap nr. 31 herinnert Maitreya ons eraan: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” Ofschoon Maitreya in Zijn boodschappen verwijst naar Zijn werk en de mensheid oproept om daaraan deel te nemen, werden de grondgedachten en bijzonderheden van Zijn missie pas in de volle breedte duidelijk met de publicatie van Maitreya’s Missie I (MMI). De eerste Engelstalige editie van het boek verscheen in 1986 [NL 1988], gevolgd door edities in 1990 [1998] en 1993 [2005], en bevatte een compilatie van vragen en antwoorden die tot dan toe in Share International gepubliceerd waren. Deze vragen en antwoorden zijn gegroepeerd naar onderwerp rond de grote thema’s in Maitreya’s werk. Dit vormt een onschatbare bron van inspiratie voor de lezer, die een dieper inzicht in Maitreya’s taak krijgt. Het is ook een groot venster dat de veranderingen in de wereld en hun oorzaken onthult. Zozeer zelfs, dat het boek twee vervolgen kent, Maitreya’s Missie II en III, die licht werpen op het voortgaande werk-in-uitvoering en de gereedheid van de mensheid met betrekking tot de Verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid.

In volledige samenwerking
Maitreya’s missie is nooit een solitaire missie geweest en zal dat ook nooit zijn. Elk hoofdstuk van MMI herinnert ons eraan dat het proces van Zijn verschijning op het wereldtoneel en de veranderingen in onze manier van leven, onze volledige medewerking vereist. Een goed voorbeeld hiervan is Benjamin Creme’s verwijzing naar Maitreya’s contact met vertegenwoordigers van de media in januari 1986, die “ermee instemden een verklaring uit te geven dat er in de Aziatische gemeenschap van Londen inderdaad een man leeft die zegt de Christus te zijn. Maar onder druk van hooggeplaatste religieuze en overheidsfunctionarissen werd deze verklaring achtergehouden.” (blz. 6, 3de NL editie) Vanwege deze weigering moest Maitreya onder de wet van karma een veel langere weg van tevoorschijn treden bewandelen zonder enige betrokkenheid van de media. Door het creëren van allerlei wonderen en door in verschillende gedaanten voor grote groepen mensen te verschijnen, werd Zijn aanwezigheid langzaam bekend en over de hele wereld verspreid. Zo hield Maitreya de werkelijkheid van Zijn aanwezigheid levend voor allen die erin konden geloven, zonder inbreuk te maken op de vrije wil van de mensheid. Zelfs nu verschijnt Hij in Zijn televisieoptredens in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië altijd ‘incognito’, zodat kijkers het met zijn ideeën eens of niet eens kunnen zijn, zonder ze aan te nemen omdat het de woorden van de ‘Christus’ of de ‘Wereldleraar’ zijn.
De late jaren 80 en vroege jaren 90 waren gedenkwaardige tijden voor de mensheid. Hoewel de belangrijkste politieke en economische ontwikkelingen van die jaren speciale aandacht in MMII krijgen (bijvoorbeeld het einde van apartheid in Zuid-Afrika, de afbraak van de Sovjet-Unie, de beurskrach beginnend in Japan), houdt MMI zich bezig met de esoterische hoofdzaken van Maitreya’s verschijning en Zijn leringen voor de Nieuwe Tijd.
De grondslagen van het naar buiten treden van de Meesters van Wijsheid en de basisleringen van Maitreya worden in de eerste drie hoofdstukken van het boek behandeld. Ook al is het bijna 20 jaar na de publicatie van de derde Engelse editie van MMI, het is nog altijd verfrissend en informatief – bijvoorbeeld over de rol van de Christus als bemiddelaar van goddelijke interventie: “…dat de aanwezigheid van de Christus er borg voor staat dat de voor de vrede noodzakelijke, innerlijke keuze (voor samendelen) al door de mensheid gemaakt is, of zij het nu weet of niet.” (blz. 58) Dit is een zeer geruststellende verklaring en benadrukt de betekenis van de verbondenheid tussen Maitreya en de mensheid. Na twee decennia van veranderingen op politiek, economisch en sociaal gebied, gebeurtenissen die Share International feilloos heeft gemeld, kunnen lezers de verstrekkende gevolgen van deze woorden begrijpen. Voor degenen die zich al eerder in MMI hebben verdiept, zal het herlezen van de pagina’s een gevoel van levende geschiedenis geven. Voor nieuwkomers helpt het de oorsprong en achtergrond van Maitreya’s verschijning te begrijpen. In beide gevallen bezit MMI zo’n kracht en heldere focus dat het de lezer in staat stelt de diepe betekenis van Maitreya’s verhaal en geschiedenis naar waarde te schatten.

Uitbreiding van bewustzijn
Het boek bevat veel van dergelijke momenten van openbaring, of ze nu volledig nieuw voor ons zijn of een herleving van een eerdere lezing. Hoofdstukken 4 tot en met 7, die gewijd zijn aan de esoterische regels van het leven en ook de Zeven Stralen, het concept van inwijding, evolutie en reïncarnatie behandelen, gaan in op de complexe materie van de bewustzijnsuitbreiding van de mensheid. We vinden zelfs een interessante parallel met de actualiteit: “Vooral voor het Westen komt de woestijnervaring neer op aanvaarding van een eenvoudiger manier van leven, zodat iedereen overal zal kunnen leven. Eigenlijk is het een van de voornaamste taken van de Christus om de mensheid te bevrijden uit de begoocheling van materialisme. Het is deze begoocheling, deze mist van onwerkelijkheid, die de mens ervan afhoudt te weten wie hij echt is en wat de werkelijke betekenis van leven is.” (blz. 144) De missie door Maitreya ondernomen, is dan ook om de mensheid tot betere samenwerking en onderwijs te stimuleren, want als mensen vrij zijn van de begoochelingen en de mist van het leven, dan kunnen we als partners in Zijn werk van een voller leven genieten. Maitreya’s missie is ook onze missie. “Lijden”, herinnert MMI ons, “is het resultaat van het onvermogen van de persoonlijkheid om correct en volledig de aard uit te drukken van de ziel die geheel zelfloos is en geen afgescheidenheid kent. Voor zover van toepassing op de mens, is evolutie het proces waarbij de persoonlijkheid, gedreven door het begeertebeginsel, er geleidelijk door het lijden toe wordt gebracht om de blokkades of belemmeringen op te ruimen voor de uitdrukking van de ziel op het stoffelijk gebied.” (blz.126-27) Voor lezers die Maitreya’s leringen al lang volgen, geven deze en vele andere uitspraken in hoofdstukken 4 tot en met 7, nieuwe kracht. Ze zijn ook nuttig bij de voorbereiding van lezingen of bij het spreken in het openbaar. Voor nieuwe lezers zijn dit parels van wijsheid, geworteld in het verleden en gedistilleerd in het heden. In essentie zijn ze tijdloos.
Het is nooit te laat om je opnieuw te laven aan de wijsheid van Maitreya’s Missie, omdat elke herlezing niet zozeer een herhaling is maar een herontdekking. En het is nooit te vroeg om te beginnen met het absorberen van de wijsheid van Maitreya, omdat MMI helder geschreven is en de inhoud ervan handig georganiseerd. Het is voor velen een waardevol document over Maitreya’s plannen voor de wereld. En het is, voor de meesten, een persoonlijke oproep tot een zinvolle levensmissie.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie I. Amsterdam, 1988. Derde Nederlandse editie, 2005.

Carmen Font is medewerker van Share International in Barcelona (Spanje).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.