Lezers schrijven – maart 2013

De macht van het volk blijft!
Op 9 januari 2013 was ik bij een demonstratie in Albany (New York, VS) tegen het toestaan van een onconventionele methode voor aardgaswinning in de staat New York, beter bekend als ‘fracking’. Bij de demonstratie waren er ongeveer 20 keer zoveel anti-frackers als pro-frackers. De demonstratie besloeg een 400 meter lange binnenstraat in het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De activisten waren aan een kant achter een touw opgesteld om de staatsambtenaren doorgang te verlenen. Iedereen kon door die gang lopen zolang hij maar geen spandoek met zich meedroeg. Zo hingen de activisten over het touw en schreeuwden aan een stuk door “weg met fracken” tegen de mensen die voorbij liepen. Op een gegeven moment liep een Afrikaans-Amerikaanse man van middelbare leeftijd in een grijs sweatshirt met rugzak over één schouder aan de andere kant van het touw, die hier en daar stopte en de verschillende groepen met een glimlach zijn eigen kreet toeriep: “Er is geen macht dan de macht van het volk, want de macht van het volk blijft.” Hij herhaalde dit steeds en zij herhaalden glimlachend naar hem hun eigen strijdkreet als antwoord. Ik glimlachte ook naar hem en onthield zijn strijdkreet. Zijn huid was donker noch licht, zijn haar was grijzend en kort geknipt en zijn ogen leken groen, en schitterden. Een zeer stevig gebouwde, donkere vrouw tussen de demonstranten riep op een gegeven moment ook luid iets van: We eisen eten, we eisen water, we eisen boerderijen, vergiftig ons niet”. Ik vroeg me af of u me misschien kunt vertellen of een of beiden bijzondere mensen waren? Dank u.
A.F., Hurleyville (New York, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was. De vrouw was iemand uit de menigte.

Steuntje in de rug
Op 18 januari 2013 was ik kwart voor zeven ’s avonds op weg om in mijn lokale wijkcentrum een lezing te geven over Transmissie-meditatie, toen ik een paar seconden nadat ik mijn huis verlaten had in het noorden een fel rood licht aan de hemel ontwaarde. Het leek op me af te komen, toen kwam het omlaag en verdween. Ik vroeg me af wat dit licht zou kunnen zijn?
C.E., Hullbridge (Essex, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een ruimteschip van Mars was dat op verzoek van Maitreya verschenen was.

Aanmoediging
Ik wil een voorval met u delen dat plaatsvond op 25 mei 2006. Ik bezocht nieuwe vrienden in de Rue du Château d’Eau in het tiende arrondissement van Parijs, voor een groepsbijeenkomst over zelfgenezing die voor een paar maanden later gepland was.
Na afloop van mijn bezoek kwam er op de stoep vlakbij de ingang van het gebouw een jonge blanke man met een bril aanlopen uit een Transmissie-meditatiebijeenkomst, die ons een brochure over Share International in het Frans gaf. Ik had nog nooit eerder van dit evenement of van Share International gehoord. De energie en het uiterlijk van deze jongeman waren heel anders dan die van andere mensen, hij was heel meditatief en rustig. Nu, een aantal jaren later, ben ik steeds meer geïnteresseerd in het beoefenen van Transmissie-meditatie en draag ik het uit naar vele mensen. Ik heb het sterke gevoel dat deze ‘jonge Boeddha’ Maitreya was. Kunt u mij laten weten of hij het was, en of het een teken was om Transmissie Meditatie te beoefenen?
G.B., Linars, Charente (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het de Meester Jezus was. Het was een teken om Transmissie-meditatie te beoefenen.

Troost
Ik was alleen met mijn vader toen hij stierf en verscheidene dagen later was ik zo aan het huilen dat mijn kussen doorweekt was. Ik lag alleen in bed toen ik een klopje op mijn rechter schouder voelde. Dat maakte dat ik stil werd en stopte met huilen. Wat was dat? Een oude vrouw zei me dat het een klopje van een engel was. Had ze gelijk? Ik hoop het wel, aangezien ik onlangs mijn moeder en mijn man verloren heb, verlang ik naar nog zo’n klopje.
A.S., Barnsley (South Yorkshire, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ‘klopje’ van de Meester Jezus was.

Belanghebbenden
In augustus 2012 woonde ik voor het eerst de Transmissie-meditatieconferentie bij buiten San Francisco. Tegen het einde van de conferentie gingen we naar boven om kleinere groepen te vormen en stopte ik even om twee dames voor te laten, in de veronderstelling dat ze naar dezelfde plek gingen. Dat deden ze niet, maar ze vroegen wie wij allemaal waren en wat we aan het doen waren. Ik meen dat ik hun verteld heb dat we naar boven gingen om te mediteren of iets dergelijks. Zij zeiden dat ze vanwege de kou binnenkwamen en een bus op de parkeerplaats moesten halen. Ik kreeg een lift van een groepslid, anders had ik later op de middag diezelfde bus moeten nemen. Terwijl ik opzij stapte zodat zij naar buiten konden om hun bus te halen, volgde een groepslid hen enthousiast naar buiten om, naar ik veronderstelde, verder uit te leggen waar we mee bezig waren. Ze kwam op haar gebruikelijke enthousiaste manier terug en vertelde me dat ze dacht dat ik zojuist een ervaring had gehad van Maitreya of een Meester. De oudere vrouw die het gesprek voerde had een licht uiterlijk met grijs haar. De volwassen vrouw die achter haar stond had een donker uiterlijk en donker haar.
Hoewel ik het prima vind als deze dames geen bijzondere personen zijn, is alleen al het besef dat Maitreya en Jezus en andere Meesters soms deze ‘gewone’ menselijke vormen aannemen genoeg aanmoediging voor mij om iedereen als ‘bijzonder’ te bejegenen, aangezien iedereen dat op zijn eigen wijze ook is.
Dank u voor deze rubriek die gewijd is aan zulke verschijningen. Het is een genot ze elke maand te lezen.
T.M., Colville (WA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame met het grijze haar’ Maitreya was en de andere ‘vrouw’ de Meester Jezus.

Helpende hand
In de afgelopen paar jaar is bij mij een geestelijke afwijking vastgesteld waar ik enigszins onder heb geleden, maar voordat die diagnose gesteld werd, zat ik er doorheen en was ik suïcidaal. Terwijl ik biddend bij de receptie van de psychiatrische kliniek stond, voelde ik dat er een hand op mijn schouder gelegd werd. 1) Was dat Jezus of Maitreya? 2) En net gisteren kwam er op straat een vreemde maar aardige man naar me toe en begon echt heel aardig en gewoon tegen me te praten. Was dat Jezus of Maitreya of een andere Meester? (3) Hij hing ook iets in de bosjes, moet ik het gaan ophalen?
T.T. (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de hand op de schouder de Meester Jezus was. 2) Dit was ook de Meester Jezus. 3) Ja.

Gezondheidsdrankje
In 2011 was ik meermalen in Nordenau, Duitsland, om de mineraalbron te bezoeken. Eén weekend zat ik in de wachthal en sprak ik met iemand over de geneeskrachtige effecten van het water. Daarop sprak een oudere dame mij aan: “Ik hoorde u met iemand anders praten en ik wil met u spreken.” Na het bezoek aan de mineraalbron ontmoetten we elkaar opnieuw en spraken we met elkaar. Ze vertelde me dat zij en haar man de bron vaak in de weekends bezoeken en dat zij heel gezond zijn. Ze zei:” Er is niets mis met ons.” Gedurende het gesprek hield haar man zich op de achtergrond. Na ons praatje zeiden we vriendelijk gedag en dacht ik bij mezelf: “Deze oudere dame is van nature ongebruikelijk beminnelijk en evenwichtig.” Ik kreeg onmiddellijk spijt dat ik haar niet had omhelsd.
Wie was dit paar?
C.U., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus en de man een discipel van de Meester Jezus was.

Gezondheidsdocument
Op maandag 27 augustus 2012, rond 9 uur ’s avonds, had ik net mijn paspoort opgevraagd bij het Immigratiebureau in Libreville, Gabon. Ik zat te wachten op een taxi toen uit het niets een man verscheen, lang met een gave huid als het Fulani-volk. Hij droeg een donkere bril en begon tegen me te praten.
“Meneer, gooi uw sigaret weg en gooi dan het hele pakje en uw aansteker weg. Denkt u dat ik bij u kwam omwille van mijn eigen wens? Kijk om u heen: zo veel mensen, sommigen van hen roken. Waarom ging ik niet naar hen toe? Omdat ik naar u gestuurd ben. Seksuele zwakheid, hoge bloeddruk, diabetes, keelkanker, prostatitis, nervositeit, dat is wat u wacht! U stinkt naar tabak, uw tanden zijn aangetast. Uw vrouw en kinderen zijn woedend. Van nu af aan, als u de neiging voelt te roken, drink dan een paar slokken water en zeg mentaal: “In de naam van God, ik zal niet roken.” Doe daarna wat aan sport (joggen of opdrukken). Wist u dat Sekou Touré en Lansana Conté nooit naar mijn advies wilden luisteren? Deze twee Guinese staatshoofden stierven vanwege tabak.”
Sinds deze ontmoeting heb ik al een week niet gerookt, een nieuw record voor mij en ik heb meer dan veertig jaar onafgebroken gerookt!
Wie was deze man?
P.C., Port-Gentil (Gabon).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.