De historische keuze voor de mensheid

door de Meester —, via Benjamin Creme (8 februari 2013)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis.
De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden.
Zó krachtig is tegenwoordig de individualiteit van mensen en landen, zó verdeeld zijn ze geworden in hun strijd om het bestaan, dat ze de weg zijn kwijtgeraakt, en die snel terug moeten vinden om te overleven.
Bijgevolg trachten de Groten, jullie Oudere Broeders, jullie de enige weg naar vrede te wijzen. Alleen samendelen en rechtvaardigheid, zeggen Wij, zullen de vrede brengen waar alle mensen in hun hart naar verlangen. Onze aanbeveling is heel eenvoudig maar tot nog toe moeilijk te vatten voor de mensheid. Mensen hebben goddelijke vrije wil en zijn de meesters over hun eigen lot. Neem, adviseren Wij, het pad van samendelen en rechtvaardigheid, die de gewaden van Broederschap zijn, zonder welke een mens niet ten volle mens is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.