Vragen en antwoorden – november 2019

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, en bijna elke dag van zijn leven werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Waarom is Transmissie-meditatie of enige andere meditatie de beste dienstbaarheid? (Lezing in Osaka, Japan, mei 2005).
A. Ik herinner me niet ooit te hebben gezegd dat Transmissie-meditatie of meditatie in het algemeen de ‘beste dienstbaarheid’ is. Transmissie-meditatie is bovenal dienstbaarheid, maar er bestaan veel verschillende vormen van dienstbaarheid. Het verschil tussen Transmissie-meditatie als vorm van dienstbaarheid en andere vormen van dienstbaarheid is dat Transmissie-meditatie een volkomen wetenschappelijke meditatie is die door de Meesters ontworpen is en daarom 100 procent effectief en wetenschappelijk is. Het is een manier om de wereld te dienen en waarschijnlijk de krachtigste manier, gezien de tijd en energie die erin gestoken wordt. Je kunt ook een Moeder Teresa worden en mensen helpen in verschrikkelijke omstandigheden, die ziek zijn, sterven, enzovoort – dat is een bijzonder inspannende vorm van dienstbaarheid. Het voordeel van Transmissie-meditatie is dat het een zeer lichte methode is en tegelijkertijd toch een buitengewoon krachtige vorm van dienstbaarheid. Transmissie-meditatie kon pas nu geïntroduceerd worden omdat er genoeg mensen in de wereld zijn die het mogelijk maken.
De Meesters van de Geestelijke Hiërarchie zijn de behoeders van niet alleen het Plan van evolutie, maar ook van de energieën die het Plan mogelijk maken. Deze energieën die de Meesters vrijgeven, zijn afkomstig van kosmische, solaire en buitenplanetaire bronnen en zijn van zeer hoge trilling. Voor deze tijd, en voor Maitreya’s besluit om in de wereld terug te keren, konden deze energieën niet worden vrijgegeven, behalve via merendeels godsdienstige groepen en zodoende alleen via de emotionele en astrale gebieden. Dus afgezien van de gevorderde ingewijden in de wereld zouden de energieën via de astrale gebieden worden vrijgegeven, waarmee de reikwijdte van hun werk per definitie tot die gebieden beperkt bleef.
Pas nu zijn er voldoende discipelen of aspiranten voor discipelschap die deze energieën althans in zekere mate op het mentale gebied kunnen opnemen, in plaats van slechts op het astraal-emotionele gebied. Als de Meesters de energieën zouden doorgeven op het niveau waarop Zij ze ontvangen, zou de trilling te hoog blijven en zouden ze gewoon op de mensheid “afketsen”. Maar nu zijn er overal ter wereld Transmissie-meditatiegroepen en kunnen de energieën geabsorbeerd worden en tot een of ander van de mentale gebieden worden neergetransformeerd in plaats van de astrale gebieden.
Dit werk loopt parallel aan het werk om de weg voor Maitreya te bereiden en geeft degenen die hierbij betrokken zijn een ongeëvenaard veld van dienst gezien de tijd en energie die ervoor nodig zijn. Gegeven de zeer beperkte tijd die nodig is om het te doen is er niets vergelijkbaars dat zo’n krachtig resultaat oplevert.

V. Verlenen de Meesters bijstand bij ongelukken? Ik denk hierbij aan een recent treinongeluk in Japan.
A. In het geval van de treinramp in april 2005 waarschuwde Maitreya voor zover wij weten ten minste één persoon om niet in de trein te stappen. Tijdens de botsing ging een waarschuwingssignaal op mysterieuze wijze vanzelf aan; hierdoor werd een naderende exprestrein gewaarschuwd waardoor de machinist kon voorkomen dat zijn trein op de treinen zou inrijden die al op elkaar gebotst waren. Het waarschuwingssignaal werd ingeschakeld door de Meester in Tokio, die sinds 1975 in de wereld is.
Maitreya, de Meester Jezus (Die in Rome woont) en de Meester in Tokio vormden een driehoek van kracht en richtten die kracht op het ongeluk. Overal waar zich ongelukken voordoen wordt zulke kracht naar de plaats van het ongeluk gericht en wordt al het mogelijke gedaan om de mensen te helpen die door het ongeluk getroffen worden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.