Vragen en antwoorden – maart 2012

V. 1) Hoeveel interviews heeft Maitreya gegeven sinds het vorige nummer van Share International (januari/februari)? 2) Vonden deze alle in Brazilië plaats?
A. 1) Vier, wat een totaal maakt van 56 interviews per 11 februari 2012. 2) Er zijn 29 interviews in de VS geweest, 14 in Mexico en 13 in Brazilië.

V. Hoeveel mensen in de wereld hebben uw informatie nu gehoord, en hoeveel van hen geloven het?
A. Er zijn nu ongeveer 36 miljoen mensen die de informatie hebben gehoord; 12 miljoen mensen geloven het helemaal; 12 miljoen verwerpen het en 12 miljoen staan er open voor en wachten de gebeurtenissen nauwlettend af.

V. Is Maitreya nog steeds van plan om in Japan geïnterviewd te worden?
A. Ja, te zijner tijd.

V. Waar is Maitreya nu? Zullen we Maitreya dit jaar op 21 december 2012 zien?
A. Maitreya verblijft in Londen, maar verschijnt op televisie in Brazilië. Hij kan op elk moment waar dan ook ter wereld zijn, dus het is lastig om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u Hem zult zien, hangt ervan af hoe u en de rest van de mensheid Zijn weg voorbereidt, door aanvaarding van het beginsel van samendelen en rechtvaardigheid voor iedereen.

V. De meeste plaatsen die op uw website genoemd worden waar Maitreya is verschenen, lijken in Amerika, Europa en Azië te liggen. Is hij ooit in Afrika gezien?
A. De enige foto’s die wij hebben van Maitreya, zijn van Zijn verschijning aan 6000 mensen in Nairobi (Kenia) op 11 juni 1988.

V. Wat moet er gedaan worden om een einde te maken aan het wijdverspreide moorden en ander geweld dat nu in Syrië plaatsvindt? Wat moet de internationale gemeenschap doen?
A. De Verenigde Naties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en optreden.

V. Vier of vijf jaar geleden zei u dat de Palestijnen waarschijnlijk binnen vier jaar hun eigen land zouden krijgen, of een landovereenkomst of zoiets. Omdat er zoveel krachten aan het werk zijn en politieke omstandigheden voortdurend veranderen stel ik me voor, dat het bijna onmogelijk is om te voorspellen wanneer gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Weet u op basis van de huidige omstandigheden, inclusief die achter de schermen, zoals Maitreya’s naar buiten treden, hoeveel jaar het vanaf nu zal duren voordat er een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict zal zijn?
A. Ik betwijfel of ik zo’n voorspelling heb gedaan, maar als ik die heb gedaan was dat op een informele, nonchalante manier – als een persoonlijke gedachte. Niemand kan met enige hoop op succes zulke stellige voorspellingen doen die mensen kennelijk willen horen.

V. Onlangs werd gesuggereerd om meer Transmissie-meditatie te doen voor bijstand in de verschillende crises in de wereld. Zou u dit ook voorstellen in verband met de huidige crisis in Syrië?
A. Ik heb nooit gevraagd om meer Transmissie-meditatie vanwege dergelijke redenen, maar ik zie geen reden om het niet méér te doen.

V. Denkt u dat president Obama herkozen zal worden?
A. Dat is aan het Amerikaanse volk.

V. Wat is uw mening over de afschuwelijk harde bezuinigingsmaatregelen die in een aantal landen worden opgelegd aan mensen die de eindjes al moeilijk aan elkaar kunnen knopen?
A. Deze zijn bijzonder pijnlijk en moeilijk voor de armen en er is geen absolute overeenstemming dat ze ook helpen het beoogde doel te bereiken. Maar het is één manier om het probleem te benaderen en er moet iets gebeuren – niet per se deze harde bezuinigingen. Men zou bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden geld kunnen vrijmaken om de economie te stimuleren. Eén aspect dat niet over het hoofd moet worden gezien, is dat de oude methoden op zichzelf niet meer werken. De mensheid treedt een nieuwe manier van leven binnen en daarvoor zijn nieuwe beginselen, zoals sociale rechtvaardigheid door samendelen, nodig. Zodoende zal elke remedie waar men nu zijn hoop op vestigt slechts tijdelijk zijn.

V. De NHS, het Britse ziekenfonds, waar de wereld ooit jaloers op was, ondervindt nu de schadelijke gevolgen van het bezuinigingsbeleid van de coalitieregering. Is dit de prijs van commercialisering? En wat kunnen mensen doen om dergelijke instellingen te beschermen? Het is alsof de sociale samenhang wordt vernietigd.
A. Dat klopt. Commercialisering brengt ernstige schade toe aan allerlei aspecten van de kwaliteit van het leven. Wat kan er tegen gedaan worden? Verzet u met alle mogelijke legale middelen tegen de toenemende privatisering van publieke instellingen.

V. In Share International, november 2011, werd in de vragen-en-antwoordenrubriek buitengewone informatie verschaft over de inwijdingsgraad bij de geboorte en het overlijden van enkele bekende ingewijden. Eén van hen, Pablo Picasso, heeft kennelijk een grote sprong voorwaarts gemaakt; in één incarnatie ging hij van 1,5 naar 2,4.
Hoe kan dat? Was het misschien door eenpuntige concentratie op zijn schilderwerk? Is er iets wat we van hem kunnen leren?
A. Dit is niet zo buitengewoon als het misschien lijkt. Als groot schilder had Picasso natuurlijk de gave van een krachtig concentratievermogen. Hij was ook niet bang om hard te werken. Zoals Picasso zei: “Een paard spant zich niet zelf in. Maar een mens moet werken.”

V. De Wet van Karma is van toepassing op al onze gedachten en daden. Betekent dit dat onze gedachten (zowel goede als kwade) krachtiger karma voortbrengen dan onze daden? Onze gedachten vinden plaats op het mentale niveau, wat hoger is dan het grofstoffelijke; betekent dit dan dat onze gedachten een grotere invloed ten goede of ten kwade hebben dan onze daden?
A. Elke daad is het gevolg van gedachte. Daarom heeft gedachte plus daad grotere gevolgen dan louter gedachte. Maar het hangt van de intensiteit van de gedachte af.

V. Kunt u iets zeggen over een vreemd nieuw verschijnsel waarover mensen in verschillende delen van de wereld berichten? Zij zeggen dat ze vreemde geluiden horen en hebben opgenomen, die uit de lucht lijken te komen. Sommigen denken dat ze uit de planeet komen. Naar verluidt, lijkt het geluid, dat komt en gaat, op dat van een trein of zware machines. Sommige lijken bedrog. Is dit een authentiek verschijnsel? Zo ja, waardoor wordt het veroorzaakt?
A. Mensen zijn ‘gespannen’. Het zenuwstelsel van alle mensen in de wereld is gespannen door de instroom van nieuwe energieën waardoor deze illusie veroorzaakt wordt, terwijl de stress en spanning van het dagelijks leven momenteel voor veel mensen de situatie nog verergert.

V. Momenteel liggen microkredieten onder vuur. Volgens een tv-reportage raken mensen in financiële moeilijkheden omdat lokale banken, die mensen een lening verstrekken, ook eisen dat de lening al na één maand wordt afgelost. De banken dwingen mensen hun huis en bezittingen te verkopen of laten ze achter in de handen van woekeraars, waardoor hun problemen nog verergeren. Ik weet inmiddels niet meer wat ik moet denken van microkredieten en hoor graag uw mening hierover.
A. Ongetwijfeld vindt zulke corruptie plaats, maar voor de overgrote meerderheid van de mensen die een microkrediet krijgt, is het een zegen.

V. Voordat ik over de verschijning van Maitreya hoorde, ging ik op een avond de tuin in. Het was erg laat en en ik was in een ongebruikelijk vreugdevolle stemming. Toen ik naar de gevelspits van de buren keek, was die geheel bedekt met cirkels van licht die in ramen worden gezien. Toentertijd stond ik versteld omdat ik niets kon vinden van waaruit die cirkels een weerspiegeling op het gebouw konden zijn, maar ik zag ze als prachtige ruitvormige kruisen. Toen ik voor het eerst uw boek De mensheid ontwaakt las en de foto’s van de patronen op gebouwen zag, realiseerde ik mij dat dit precies hetzelfde was wat ik op de zijkant van een huis had gezien. Weet u of dit misschien hetzelfde was? Zijn ze ook verschenen zonder weerspiegelend oppervlak? De energieën veranderen nu zo snel dat het nauwelijks bij te houden is! Wel veelbelovend, trouwens.
A. Cirkels van licht verschijnen in ramen, op muren, trottoirs en wegen, op de zijkant van bestelbusjes en vrachtwagens over de hele wereld.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.