Ruimtemensen waarschuwden voor gevaren sociale kloof

Operatie ‘Voortbestaan Aarde’
door Gerard Aartsen

“Zet het nieuws aan en je ziet massale demonstraties, historische opstanden en rellen in ooit rustige straten – er is geen twijfel dat de groeiende inkomensongelijkheid een kwestie van cruciaal belang is.” Dit is geen citaat uit een recent artikel in Share International of van een van zijn vaste bronnen of correspondenten, maar de openingszin van hoofdstuk 2 uit Visie op de Mondiale Agenda 2014, het recente rapport van het Economisch Wereldforum (World Economic Forum; WEF), die jaarlijks in Davos een exclusieve bijeenkomst voor ondernemers, politici en wetenschappers houdt.
Wereldleiders lijken zich eindelijk bewust te worden van de gevaren van de groeiende kloof tussen rijk en arm en dat deze ontwikkeling niet ongehinderd verder kan gaan kwam ook naar voren in de ‘State of the Union’-toespraak van president Obama in januari dit jaar: “De ondernemingswinsten en aandelenkoersen zijn, na vier jaar economische groei, nog nooit zo hoog geweest en degenen die aan de top staan hebben het nog nooit zo goed gehad. Maar de middeninkomens zijn nauwelijks gegroeid. De ongelijkheid is toegenomen… De koude, harde werkelijkheid is dat zelfs te midden van het herstel er nog te veel Amerikanen zijn die harder moeten werken dan ooit om rond te komen, laat staan vooruit te komen.” Hij vervolgde met het aankondigen van beleid om de gevaren waarmee de groeiende ongelijkheid in inkomen en kansen gepaard gaat, aan te pakken.
Mensen met een hart en enig gezond verstand geven vaak uitdrukking aan hun ongeloof over de dysfunctionele manier waarop de mensheid zich tot zichzelf of de planeet verhoudt door de positie van een buitenstaander in te nemen: “Als een Marsiaan onze planeet zou bezoeken…”, gevolgd door een beschrijving van de manier waarop mensen het leven voor zichzelf of voor andere schepsels gecompliceerd maken op een wijze die, behalve winst maken, nergens op slaat.

Maar misschien is het toch niet zo verwonderlijk dat de wereldleiders pas nu de risico’s beginnen te zien die het gevolg van zulke grote sociale ongelijkheid zijn. Want hoewel de meeste lezers van dit blad wel weten dat we door mensen van andere planeten werden en worden bezocht, is het velen niet bekend dat zij herhaaldelijk hun bezorgdheid hebben geuit over de manier waarop wij ervoor gekozen hebben de samenleving te structureren rond de noodzaak om geld te verdienen om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de “droom” van onbeperkte rijkdom, ongeacht of het de planeet verwoest.
Zo kreeg George Adamski, een van de eerste mensen die zijn contacten met ufo’s openbaar maakte, tijdens een verblijf op een moederschip in 1954 van zijn gastheren te horen: “Wil de mens zonder rampspoed leven, dan moet hij zijn medemens beschouwen als zichzelf, de één een weerspiegeling van de ander.” Na jaren van voortdurende contacten met mensen van andere planeten, voegde Adamski daar in december 1964 aan toe: “[V]oor een gezonde en welvarende samenleving moet dat wat de grootste problemen veroorzaakt, verwijderd worden. Zoals we allen weten is dat de schandvlek van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die we kennen.” (1)

Andere contacten
Als burgeradviseur in het leger eind jaren 40 had Daniel Fry op 4 juli 1949 een ervaring met een ufo-piloot die vlak voor hem in de woestijn landde, nadat Fry zijn bus naar huis had gemist. Op een bepaald moment tijdens zijn ervaring, waarin hij zei in een ruimteschip van Californië naar New York en terug te zijn gevlogen, werd hem verteld: “Bij vrijheid van gebrek volgt vrijheid van angst en zou jullie beschaving veilig het kritieke punt in haar ontwikkeling gepasseerd zijn.” (2)
Truman Bethurum, een wegwerker uit Californië, had eind juli 1952 een soortgelijke ervaring. Hierbij ging het weliswaar niet om een reisje in de ‘schouw’, zoals hij het verkenningsschip noemde, maar werd hij bij zeven of acht gelegenheden aan boord uitgenodigd voor gesprekken met de kapitein van het schip. Hierover zegt Bethurum: “Ik kreeg de indruk dat samenwerking tussen al hun mensen een vast onderdeel van het leven vormt en dat armoede hun onbekend is. En wat wij rijkdom of welvaart noemen is bij hen beslist gelijker verdeeld dan bij ons op Aarde.” Als gevolg daarvan, zo vertelde de kapitein hem, zijn er geen misdadigers of oplichters op hun planeet (‘Clarion’ genoemd). “Zelfs geen speculanten… Als we die op Clarion hadden, zou het van weinig waarde zijn; dan zouden we landhuizen en krotten hebben, net als jullie.” (3)
Buck Nelson, een boer en zaagmolenaar uit Denver die in juli 1954 zijn eerste ervaring had, schreef na zijn bezoek aan enkele van de andere planeten in ons stelsel: “Sommige van onze veelgebruikte manieren om geld te verdienen zouden voor hen absoluut onacceptabel zijn. Een hiervan is onze gewoonte om op allerlei manieren geld met geld te verdienen.” (4)
De Braziliaanse ooggetuige Dino Kraspedon (pseudoniem voor Aladino Félix) tenslotte, wiens ervaring rond dezelfde tijd plaatsvond als George Adamski’s welbekende ontmoeting in de Californische woestijn in november 1952, kreeg onomwonden te horen: “…oorlogen worden gevoerd tegen de wil van de meeste mensen, want de armen vechten niet zo snel. Bloedvergieten is het voorrecht geworden van de rijken en machtigen… Overvloed heeft hen verblind, gulzigheid heeft hun blik vertroebeld. Conflict is het product van egoïsme.” (5)
Zoals bekend is het regeringen en legers gelukt om de ervaringen en informatie die deze mensen te midden van de Koude Oorlog gevraagd werd met de wereld te delen, in diskrediet te brengen. Echter, in de jaren 60 kreeg één ufo-ooggetuige ongeëvenaarde kennis over het sociale systeem op de planeet van degenen die contact met hem zochten.

Het verhaal van Ad Beers
De Nederlandse zakenman Ad Beers en zijn gezin voeren op een zomeravond met hun tjalk op de Oosterschelde, toen het kompas van het jacht kapot leek te zijn. Terwijl ze naar de haven terugvoeren, staarde Beers plotseling in een krachtig blauw-wit zoeklicht. Hij zette de motor onmiddellijk volle kracht achteruit, maar dat kon niet voorkomen dat de boot ergens tegenaan stootte. Bij nadere inspectie leek het dat het jacht van de heer Beers de romp van een gekapseisd schip had geraakt en vlakbij in het water zag hij een lichaam in het water drijven. Toen hij overboord sprong met een reddingslijn, landde hij op een hard oppervlak dat zich maar één meter onder het wateroppervlak bevond. Kort nadat hij de reddingslijn om het drijvende lichaam had bevestigd, kwam er iemand door het water aangelopen om hem te helpen bij zijn reddingspoging. Deze persoon droeg dezelfde kleding als de drenkeling, wat er uitzag als een ruimtepak…

Terwijl de mensen op Aarde momenteel gevangen zitten in een systeem dat ernstig uit balans is en hen reduceert tot dienaren van ‘de economie’, dient het strikt gereguleerde economische stelsel op ‘Iarga’ de noden van het volk en helpt de auteur zelfs in te zien hoe een op rechtvaardigheid gebaseerd systeem tevens bijdraagt aan de bloei van vrijheid: “Het universele economische systeem blijkt in de praktijk een efficiënt productiesysteem van goederen en diensten, waarbij de prioriteit op de sectoren huisvesting, voeding en transport ligt… Het doel van dit systeem is om het individu zoveel mogelijk van niet-creatieve, slaafse arbeid te bevrijden.” Het universele economische systeem “dat onder heel veel intelligente rassen bestaat, bekommert zich niet om geld, bezit of beloning. Het doel van dit systeem is de mensen te bevrijden van materiële invloeden en drijfveren ”…

Filosofische leringen
Ofschoon het verhaal van Beers zich meer richtte op de alledaagse aspecten van het leven op ‘Iarga’, omvatte zijn uitwisseling met de ruimtemensen ook wat filosofischer kwesties die lezers van dit blad bekend in de oren zullen klinken als zij op de hoogte zijn van Maitreya’s leringen over eerlijkheid in denken en onthechting: “Geluk is vrede hebben met jezelf en je omgeving. Dat wordt voor een groot deel bepaald door je succes in het bereiken van zelf geformuleerde doelen, met andere woorden een meedogenloze beoordeling van jezelf. Dat individuele streven om een zelfgekozen doel te bereiken is de creativiteit in de mens.”
“Het lichaam met al zijn zelfzuchtige eisen is slechts een omhulsel. Het gaat ons slechts om de creatieve intelligentie, de ziel die in staat is tot onzelfzuchtig denken. Hoe onderrichten we kinderen voor vrede en geluk? Vrijheid is de afwezigheid van de gevolgen van dwang op het gedrag van het individu. Vrijheid kan niet worden verkregen met een wapen in de hand. Die kan alleen worden verkregen door de zorgvuldige mentale vorming door ouders van hun kinderen, door een juist begrip van goed en kwaad.”
Afsluitend is het interessant op te merken dat niet alleen het Leven en het mensenrijk in de hele Kosmos universele verschijnselen zijn, maar de Wetten die de uitdrukking daarvan in juiste menselijke verhoudingen regeren kennelijk ook, als basis voor een verstandig sociaal systeem dat het voortbestaan van het mensenras en de veilige vooruitgang van haar beschaving waarborgt.

Noten:
(1) Zie Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (blz..3): “Ik heb heel kort gewerkt met George Adamski tijdens een van zijn bezoeken aan Engeland, en op basis van mijn eigen contacten kan ik bevestigen dat zijn contacten authentiek waren.”
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat:
fs24 (2) Daniel Fry werd benaderd door de Ruimtebroeders, maar heeft niet in een vliegende schotel gevlogen.
(3) Truman Bethurum werd benaderd door Ruimtebroeders van Saturnus.
(4) Buck Nelson werd benaderd door de Ruimtebroeders.
(5) Dino Kraspedon werd benaderd door de Ruimtebroeders en zijn verslag was min of meer authentiek.

Gerard Aartsen is docent, schrijver en medewerker van Share International en woonachtig in Amsterdam.

Benjamin Creme beantwoordt vragen over Ad Beers/Stefan Denaerde:
V. Adriaan (Ad) Beers publiceerde in 1969 een boek onder het pseudoniem Stefan Denaerde, getiteld Buitenaardse beschaving. Hierin beschrijft hij zijn contact met bezoekers uit de ruimte in de jaren 60. Hij beweert dat het contact jarenlang voortduurde, al was het telepathisch. De heer Beers was een succesvol zakenman die veel hoon ten deel viel en in 1998 op 75-jarige leeftijd in eenzaamheid overleed, omdat hij altijd achter zijn verhaal is blijven staan. Kan uw Meester zeggen of zijn ervaringen authentiek waren?
A. De ervaringen van Ad Beers waren authentiek.

V. Schrijver Stefan Denaerde vroeg een tekenaar om tekeningen te maken van zijn beschrijving van de mensen uit de ruimte die hij ontmoette. De gezichten zien er nogal aapachtig uit, met een dierlijke neus die helemaal doorloopt tot de bovenlip en zonder noemenswaardige kin. In welke vorm toonden de ruimtemensen zich aan hem? 1) Verlaagden ze tijdelijk de trillingssnelheid van de atomen van hun lichaam of 2) gebruikten ze een soort mayavirupa? 3) Of werd de waarneming van de auteur vervormd, wellicht door angst of de ruimtepakken van de bezoekers?
A. De ruimtemensen pasten hun uiterlijk aan om minder angstwekkend over te komen.

V. Waren de ruimtemensen die met Ad Beers contact hadden en hem hun leven op hun planeet toonden, afkomstig van Mars, mogelijk uit de middelste of ‘B’-zone van de planeet?
A. Ze waren afkomstig van Mars, uit de ‘B’-zone. [Zie boek Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, blz.188]

 

 


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.