Vragen en antwoorden – juli/augustus 2014

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? 2) Wat is het totaal in Rusland nu?
A. 1) Nee. 2) 51 (per 29 mei 2014). Maitreya heeft inmiddels Zijn eerste interview in China gegeven (op 27 mei bekendgemaakt door Benjamin Creme tijdens een lezing in Friends House).

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 1 (mei 2014). In totaal 136 interviews tot nu toe.

V. Zijn er mensen in Rusland die beseffen dat Maitreya geen gewone man is, maar mogelijk de langverwachte Leraar?
A. Dat is onwaarschijnlijk.

V. Zijn Maitreya en de Meesters ‘tevreden’ met de reactie op Maitreya’s denkbeelden in de landen waar Hij op tv is geweest?
A. Dit impliceert dat Zij verwachtingen hebben. Dat is niet de manier waarop Maitreya werkt.

V. Volgens twee wetenschappelijke artikelen die in mei 2014 werden gepubliceerd smelt een groot deel van de west-Antarctische ijskap en is dat niet meer te stoppen. Als gevolg daarvan is een wereldwijde stijging van de zeespiegel van meer dan 3 meter in de komende honderd jaar wellicht onvermijdelijk. Bent u het eens met deze onheilspellende voorspelling van wetenschappers over het onvermijdelijke smelten van west-Antarctica en de gevolgen daarvan voor de zeespiegels wereldwijd? Kan er iets gedaan worden om het smelten te stoppen of te vertragen of de mondiale gevolgen te verzachten?
A. Ja, dit gebeurt echt, maar volgens mijn informatie zal de stijging van de zeespiegel eerder binnen 20 jaar plaatsvinden. De Meesters maken Zich zeer grote zorgen over deze en andere vormen van klimaatverandering. Volgens de Meesters is 80 procent van de opwarming van de Aarde en daarmee klimaatverandering het gevolg van menselijk handelen. We moeten daarom allemaal ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen of stoppen.

V. Samendelen is echt populair geworden als een geweldige manier om duurzamer te leven. Mensen delen vaker hun auto en hun machines enzo. Daardoor zijn er minder goederen nodig, wat goed is voor de planeet. Is dit de manier waarop mensen geleidelijk het beginsel van samendelen zullen toepassen?
A. In zekere mate. Het zal hen helpen aan het idee te wennen. Samendelen op wereldschaal is iets heel anders.

V. Is het houden van stemmingen onder groepsleden een werkwijze die bij groepswerk past of moeten we de geestelijke spanning in stand houden op een niveau om ware consensus te bereiken, teneinde tot echte dienstbaarheid te komen?
A. Je moet streven naar groepsconsensus.

V. Vinden u en uw Meester dat vrouwen in het leger aan het front zouden moeten dienen?
A. De Meesters noch ikzelf menen dat vrouwen hoe dan ook in het leger moeten dienen.

V. Ik ken uw werk nog niet zo lang, maar wat me steeds opvalt wanneer ik naar een lezing ga of contact heb met iemand die betrokken is bij de Transmissie-meditatie- of de Wederverschijningsgroepen is, dat ze altijd actief, blij en gelukkig zijn, niet ‘gewoon’ blij. En het lijkt alsof ze veel energie hebben. Wat is het ‘geheim’?
A. Ze weten dat de wereld ten goede zal veranderen, dat zij een rol te spelen hebben in het Plan en ze doen hun best om het Plan te dienen.

V. U heeft gezegd dat de meeste gevallen van zogenaamde ‘ontvoering door aliens’ het gevolg zijn van een overactieve astrale verbeelding. Kan het ook zijn dat hiervan nu zo’n enorme gedachtevorm op de lagere astrale gebieden bestaat en, doordat de nieuwe, inkomende energieën de lagere psychische aard van veel mensen stimuleren, zij onbewust op deze gedachtevorm “afstemmen” en menen dat hun ervaringen echt zijn?
 A. Ja, inderdaad, het is een reactie uit angst. Die angst voor ruimtevoertuigen of ufo’s is door verscheidene regeringen zorgvuldig gecreëerd. Bijna elke film over de ruimte heeft een vijandig uitgangspunt: Wij tegen Zij (met ET als zeldzame uitzondering) – niet slechts om spannende films te maken, maar om het doorlopende denkbeeld te creëren dat alle leven van andere planeten per definitie vijandig is en ons wil vernietigen. Op deze wijze konden regeringen jarenlang de leugens over bezoekers uit de ruimte volhouden en het overwicht van onze regeringsstructuren voortzetten. Dit gaat nu niet langer omdat er steeds meer bewijs gepubliceerd wordt dat het tegendeel aantoont.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.