Lezers schrijven – juli/augustus 2014

Ware woorden
Op 17 mei 2014 ging ik voor de eerste keer met leden van onze Transmissie-meditatiegroep naar de lezing van Michiko Ishikawa in de Hibiya-zaal in Tokio. Het volgende gebeurde tijdens de pauze van 30 minuten na de lezing die ongeveer anderhalf uur duurde. We gingen naar de vierde verdieping om het kruis van licht te zien en ik kocht een boek. Toen ging ik naar het toilet. Toen ik terugkwam was er niemand van de groepsleden. Maar ik bleef en keek rond bij de boekentafels, waar ik het boek “Wie ben ik?” (De leringen van de Oude Wijsheid, red.) zag. Mompelend, wie ben ik, pakte ik het boek op. Toen wrong een kleine oudere vrouw zich tussen mij en degeen die naast mij stond in. De vrouw kwam nog dichter bij me en vroeg me: “Wat is dat voor boek?” Terwijl ik het boek op de tafel neerlegde en de bladzijden omsloeg antwoordde ik dat de titel “Wie ben ik” is. Toen antwoordde zij met een heldere, luide stem: “Ik ben Maitreya.” Toen de bladzijde voorbij kwam met een kleine foto van de heer Creme, zei zij: “Dit is Creme-san”, ook op zeer heldere en luide toon. Toen ging ze snel weg. Ik was onthutst. Ik vroeg me af wie in vredesnaam zoiets zou zeggen! Kunt u alstublieft zeggen of zij werkelijk Maitreya was of gewoon een rare oude vrouw?
M.A., Yaizu-shi (Shizuoka-ken, Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere vrouw’ Maitreya was.

Speciale uitnodiging
Ik stond in mei 2014 op het Mind, Body en Spirit-festival in Londen bij de stand van Share International, toen een oudere Spaans uitziende en klinkende dame naar de stand kwam, en meteen af ging op een mand met fotootjes van Maitreya’s ‘hand’. Zij pakte er eentje, liep naar mij toe en begon een gesprek over de kaart, zij wilde weten wat het voorstelde. Terwijl we spraken straalde ze en zei dat ze niet van plan was om die dag naar de beurs te gaan omdat ze er in het algemeen niet van hield. Ze was eerder op een Mind Body and Spirit-beurs geweest en had gemerkt dat ze er hoofdpijn van kreeg. Maar de afgelopen nacht had ze een droom gehad waarin er een man aan haar verscheen, zijn hand naar haar ophief, zoals Maitreya’s ‘hand’ en zei dat hij haar morgen wilde zien. Zij legde geen verband tussen de droom en de beurs maar toen zij bij onze stand kwam en de ‘hand’-kaarten zag wist ze dat dat het was. Zij was kennelijk een genezer en zou de kaarten gaan gebruiken voor mensen die haar hulp inriepen. Ik gaf haar wat meer informatie over Maitreya en de Meesters en ze zei dat ze blij was dat ze de moeite had genomen om die dag naar de beurs te gaan. We praatten nog wat door en toen ging ze weg – allebei nog met een glimlach vanwege deze gelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vroeg me af of deze dame gewoon iemand was met een bijzondere droom of een bijzondere persoon met een gewone droom?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de dame ‘gewoon iemand’ was met een bijzondere droom, die haar door Maitreya gegeven was.

Twee brieven van dezelfde persoon

In overeenstemming 1)
Vorig jaar, in februari 2013 was ik op een avond op weg naar een Transmissie-meditatie van onze groep in Amsterdam. Op het moment dat ik een straat overstak, fietste er een zwarte man langs me, die riep: “Wij zijn rijk, nietwaar?” Ik was enigszins verbluft, maar ik riep terug: “Ja natuurlijk, wij zijn schatrijk.” De man riep iets terug, maar zijn woorden verwaaiden helaas in de zeer harde wind van die avond. Was deze fietser een heel bijzondere persoon, of gewoon een Amsterdammer met een juiste kijk op de wereld? Als ik een lezing geef over de Wederverschijning merk ik gewoonlijk op dat, hoe zwaar velen van ons in de rijke landen het momenteel mogen hebben, wij vooral moeten begrijpen hoe bevoorrecht wij zijn in dit deel van de wereld. Wellicht verwees de man naar deze uitspraak. Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was. Wijze woorden 2) Toen ik op zondag 16 februari 2014 terugliep naar huis, zag ik vlak bij mijn huis twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk staan, naast een scooter. Een van de twee mannen keek me even strak aan, en de ander liep weg, in de richting van mijn huis. Toen ik hem inhaalde raapte hij wat rommel op van straat en zei: “Verbeter de wereld…”, waarna we tegelijkertijd zeiden: “… en begin bij jezelf.” Dit is een staande uitdrukking, dus ik wist hoe de zin verder zou gaan. “We willen allemaal een betere wereld”, zei de man vervolgens, “maar waar moeten we beginnen?” Hierop antwoordde ik, dat het beste dat we volgens mij kunnen doen is het juiste voorbeeld te geven, in de hoop dat anderen zullen volgen. “Ja, zo werkt dat.” zei hij. “Wij beïnvloeden anderen, en anderen beïnvloeden ons. Ons karakter wordt gevormd door onze omgeving.” We liepen gezamenlijk op richting mijn huis, en bleven nog langs deze lijnen met elkaar doorpraten. Toen we voor mijn huis afscheid namen, was zijn laatste opmerking: “Mensen wijzen vaak naar elkaar, naar elkaars zwakke punten, maar het zou beter zijn als ze hun eigen zwakke punten zouden aanpakken.” Een wijze les voor ons allemaal! Was deze man een bijzondere persoon?
E.H., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Steun In februari 2014 was ik op een avond na Transmissie-meditatie op weg naar de metro in Londen en zag op tegen de lange reis naar huis. Toen ik op het perron aankwam zag ik twee zwarte jongeren die huppelden en sprongen op de muziek waar zij op hun mobiele telefoons naar luisterden. De trein kwam binnen en de jongeren volgden me naar een rijtuig. Ik zat tegenover een oudere zwarte man die een folkgitaar bij zich had. Hij wierp me een vluchtige blik toe en richtte toen zijn aandacht onmiddellijk op de jongeren en liep naar ze toe om met ze te praten. Hij begon zijn gitaar te stemmen en speelde een paar refreinen en barstte toen los met Bob Marley’s “Baby don’t worry, about a thing! Every little thing’s gonna be alright!” Ik begon me meteen beter te voelen. Hij danste toen uitgebreid, keer op keer achteruit en vooruit in de grotere ruimte bij de deuren. Hij zong: “Yo! Yo! Yo!” Toen legde hij zijn hand bij zijn oor voor de echo. Het was zo aanstekelijk dat ik zin had om mee te doen en lachte. Alle drie stapten bij de volgende halte uit, maar de oudere man draaide zich om en in het algemeen in mijn richting wijzend: “Jij bent jonger!” Ik legde mijn hand op mijn borst: “Wat, ik?” “Ja! Jij! Jij bent jonger!” Hij draaide zich met een glimlach om. Ik denk vaak aan deze ervaring iedere keer wanneer ik denk dat de wereldaangelegenheden overweldigend zijn en ik voel me een stuk gelukkiger. Kunt u zo vriendelijk zijn uw Meester te vragen of de oudere man een Meester was en de jongeren misschien discipelen?
S.P., Ashurstwood (West Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oudere man’ de Meester Jezus was en de ‘twee jongere mannen’ discipelen van de Meester Jezus.

Vogelzegening
Op 10 mei 2014 hoorde ik, terwijl ik in huis aan het werk was, een verbazingwekkend vogelkoor, zoals ik nog nooit eerder gehoord had in de zeven jaar dat we hier wonen. Toen ik naar buiten ging om te zien wat dit verschijnsel veroorzaakte telde ik op z’n minst 26 tuis (inheemse vogels van Nieuw-Zeeland). Ze zaten overal op de bovenste takken van een loofboom. Er kwam repliek en antwoord uit de struiken. Het was zo overweldigend dat ik het uitschreeuwde van vreugde. Mijn oudste zuster, die Tui heet, was vier dagen voor deze gebeurtenissen overleden. Was het een teken van haar of een zegening van Maitreya of de Meester Jezus?68231 V.P., Akaroa (Christchurch, Nieuw-Zeeland). Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een zegening van de Meester Jezus was. Geachte redactie, Op 6 april 2014 om ongeveer half elf ’s avonds, uitkijkend vanaf mijn balkon, zag ik opnieuw een ster die op abnormale wijze licht leek te pulseren. Ik had eerder geprobeerd om hem met mijn videocamera te filmen, maar tevergeefs. Op die avond had ik een plotselinge ingeving dat ik nog een poging moest wagen. Ik maakte op 10 en 11 april enkele opnamen en nam ook een paar momentopnames. De verschillende kleuren, vormen en bewegingen die op de video en de foto’s te zien zijn, lijken aan te geven dat het iets speciaals zou kunnen zijn. Ik had de vreemde indruk dat er een soort van interactie tussen de waarnemer en waargenomene was. Telkens wanneer de lucht helder was, was die ster nog zichtbaar. Is het misschien een ufo of Maitreya’s ‘ster’ ?
J-C.L., Rittershoffen (Alsace, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een van de vier ‘sterren’ van Maitreya was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.