De nieuwe omgeving

De nieuwe omgeving door de Meester —, via Benjamin Creme (31 mei 2014)
Wanneer de Meesters Hun historische terugkeer naar de wereld van alledag beginnen, zullen Zij ondervinden dat er veel te doen valt om adequaat in de nieuwe omgeving te kunnen functioneren. Zoals velen weten, is telepathie Hun normale wijze van communicatie, maar om met mensen te werken zullen Zij opnieuw de reeds lang afgeschafte menselijke spraak moeten leren. Vele van jullie Oudere Broeders zijn reeds druk bezig met de problemen van het werken op het stoffelijk gebied. Op deze wijze zal een grotere mate van vertrouwen en werkgemak ontstaan. Bovendien hebben vele Meesters eeuwenlang weinig of geen direct contact met de mensheid gehad en zullen de situatie en manier van werken in alle opzichten dus als nieuw ervaren. Natuurlijk passen de meeste Meesters zich zeer vlug aan en leren snel, maar onvermijdelijk zal de onbekende ervaring van het werken op de uiterlijke gebieden veel van sommige Meesters eisen. Al vele jaren zijn bepaalde Meesters bezig een grote groep discipelen op te leiden voor de moeilijke taak om de plannen – politiek en economisch – van de nieuwe beschaving ten uitvoer te brengen. Deze opgeleide mannen en vrouwen, die bij democratische stemming verkozen zijn, zullen de plannen van de verdergevorderde leden van de Hiërarchie concreet en tot werkelijkheid maken. Zo zal het herstel van de wereld soepel voortgang vinden, naarmate de noden van de volken erkend en aanvaard worden. De taak van herstel is immens en biedt de mensen een veld van dienst aan als nooit te voren. Ontelbare miljoenen die in armoede en gebrek leven moeten de eerste ontvangers zijn van een noodhulpprogramma op een schaal zoals die nooit eerder ondernomen werd. Geleidelijk aan zullen onze reusachtige steden plaats maken voor kleinere met een overvloed aan tuinen en parken. De lelijke sloppenwijken van nu zullen vervangen worden door gebieden waarin stimulans en rust afgewisseld worden. Een van de merkbare verschillen zal zijn het ontbreken van vervuiling en smog. In stad en land zal frisse lucht werkelijk fris zijn. Reizen zal snel en stil zijn en de langste reizen kort en plezierig. Vermoeidheid zal verdwijnen. Vanzelfsprekend zal de verwezenlijking van dit alles tijd vergen, maar stap voor stap zal het zoeken naar schoonheid de grondtoon van ons bestaan worden. Onbeperkte, gratis energie, bezit van allen en gedeeld door allen, zal deze transformatie waarborgen. Aldus zal het Nieuwe Tijdperk worden ingeluid en alle mensen oproepen om zich tot het uiterste in te spannen in dienst aan het Plan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.