Vragen en antwoorden – november 2013

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 7 september 2013 waren er al 23 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Ja. 26 (per 10 oktober 2013).

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. In het vorige artikel van uw Meester (SN, oktober 2013) staat dat in diverse landen, waaronder China, de gedachtevorm van de aanstaande verschijning van een groot leraar groeiende is. Maitreya is in China niet op televisie verschenen, dus hoe kan dat denkbeeld in het denken van de mensen hebben postgevat?
A. Het is moeilijk te zeggen hoe dit precies is gebeurd, maar de uitzendingen op de Russische televisie worden geregeld gehoord in althans het westen van China, en daardoor groeit de gedachtevorm.

V. Dank u (en uw Meester) voor uw prachtige bemoedigende woorden in het vorige nummer van Share International. Het is opwindend om te horen hoe nabij Maitreya, de Wereldleraar, is. Zonder uw werk en dat van uw Meester zouden we niet deze bijzondere gelegenheid gehad hebben om een klein beetje te betekenen in de wereld. 1) Kunnen u en uw Meester zeggen wat de mensen die met u samenwerken voor de wereld betekenen? 2) Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat er internationaal een noodprogramma zal worden ingesteld om de hongerigen te voeden en de planeet op orde te brengen?
A. 1) Wij hebben geprobeerd een groter besef te kweken van de rol die de Hiërarchie van Meesters in het leven van de mensheid speelt en mensen aan te moedigen de noden van hun broeders en zusters overal ter wereld te dienen. 2) Dit is geen voorspelling, maar ik denk binnen 2-3 jaar.

V. Ik begrijp dat mensen hoop putten uit uw informatie. Kunt u uitleggen waarom een gevoel van hoop zo belangrijk is?
A. Zonder hoop zou de mensheid in wanhoop wegkwijnen en de wil tot verandering verliezen. Dan zouden we onszelf vernietigen.

V. Is er iets wat we als individuen kunnen doen om de planeet te redden?
A. Ja zeker, er zijn veel manieren waarop we kunnen helpen de planeet te redden: door onze ‘CO2-voetafdruk’ zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk duurzaam te leven, door voortdurend aan te dringen op verandering en door de urgentie van het probleem te onderkennen.

V. De huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer bedraagt ongeveer 400 deeltjes per miljoen (ppm). Sommige klimatologen , zoals James Hansen, geloven dat 350 ppm de veilige bovengrens is om rampzalige en mogelijk onomkeerbare schade voor de planeet te voorkomen. Andere wetenschappers denken dat we de concentratie CO2 onder de 450 ppm moeten stabiliseren, wat een opwarming van de planeet zou betekenen van circa 2 graden Celsius, vergeleken met de tijd van voor het industriële tijdperk. Kunt u zeggen welke concentratie CO2 in de atmosfeer een veilige bovengrens is om rampspoed en onomkeerbare schade te voorkomen? Als we blijven doorgaan zoals nu, hoeveel jaar hebben we dan nog voordat we dat kritieke punt bereikt hebben?
A. De betrekkelijk veilige bovengrens bedraagt 400 ppm. We hebben geen ‘tijd’ meer, we hebben de grens bereikt.

V. Door de jaren heen hebben veel groepsleden overal ter wereld openbare lezingen of videopresentaties gegeven over Maitreya’s verschijning. Sommigen worden moedeloos als er maar weinig mensen komen, maar het lijkt nu wel belangrijker dan ooit om lezingen te geven. Als meer groepsleden overal ter wereld lezingen gaven, zou dit Maitreya dan onder de wet van de vrije wil in staat stellen openlijker te verschijnen?
A. Ja. Als genoeg groepsleden lezingen zouden geven, zouden de aantallen bezoekers toenemen.

V. Het lijkt erop dat Maitreya’s verschijning zeer nabij is. Groepsleden overal ter wereld hebben deze unieke gelegenheid gekregen om te helpen de weg te bereiden en wanneer Maitreya eenmaal naar voren is getreden, bestaat die gelegenheid niet meer. Hoe kunnen we deze korte tijd het best benutten?
A. Door zo hard mogelijk te werken om de informatie bekend te maken.

V. Ik heb gehoord dat sommige mensen geen karmische banden met hun familie hebben – met hun ouders noch hun broers en/of zussen. Dat komt me heel vreemd voor. Waarom zou een ziel ervoor kiezen om in een geheel nieuwe familie te incarneren?
A. Dit gebeurt inderdaad in het algemeen wanneer oude karmische banden een frisse genetische samenstelling met hernieuwde vitaliteit moeten krijgen. Het gebeurt voortdurend, wanneer mensen trouwen met iemand uit een groep waarmee ze geen karmische band hebben. Wanneer de Meesters enige tijd openlijk werkzaam zijn zal hierover betere raad beschikbaar komen.

V. Kenden sommige leden van de groepen die met u samenwerken Maitreya in een vorig leven? Was dat wellicht in India?
A. Nee, in Jeruzalem, in Jezus’ tijd.

V. In september 2013 uitten de wereldmedia grote zorgen over de aanhoudende nucleaire ramp in Fukushima en berichtten dat er enorme hoeveelheden radioactief koelwater in het grondwater ter plaatse en in de oceaan en de atmosfeer terechtgekomen waren. De crisis werd in een nacht zelfs opgewaardeerd van Niveau 1 tot Niveau 3, ofschoon de ramp als geheel op Niveau 7 bleef ingeschaald (waarbij Niveau 7 het hoogste gevaar vertegenwoordigd dat eerder alleen voor de ramp in Tsjernobyl is gebruikt)
Sommigen stellen dat internationale inmenging door de Verenigde Naties en andere atoomdeskundigen vereist is om een nog grotere ramp te voorkomen, aangezien er in alle drie reactoren onder toezicht van het energiebedrijf TEPCO nog steeds een enigszins onbeheersbaar proces van smelting van de reactorkernen plaatsvindt. Gezien deze situatie:
1) Vindt de Hiërarchie een sterk opgewaardeerde respons van de atoomdeskundigen van de wereld ook noodzakelijk om deze aanhoudende ramp op te lossen? 2) Zo ja, kan die respons het best plaatsvinden via een VN-resolutie of in VN-verband? 3) Is de totale hoeveelheid vrijgekomen straling die van Tsjernobyl al genaderd of gepasseerd? 4) Is het veilig om voedsel te eten afkomstig uit de oceanen rond Japan? 5) Heeft de straling al gevaarlijke niveaus bereikt in naburige landen als China, Rusland of Noord-Amerika, waardoor mensen grotere voorzorgsmaatregelen moeten nemen?
A. 1) Nee, maar Zij houden een oogje in het zeil. 2) Als het nodig mocht zijn, zouden de VN de geëigende weg zijn. 3) Nee. 4) Niet echt. 5) Nee.

V. Het artikel van uw Meester in het septembernummer was zo raak. Ofschoon ik sceptisch ben over Maitreya en zijn groep kan ik me een wereld voorstellen waar geld en geld verdienen om te kunnen leven niet langer van het grootste belang zijn. Het is bijna niet voor te stellen hoe groot de collectieve opluchting van de mensheid zal zijn wanneer deze eenvoudige waarheid eindelijk verwezenlijkt en praktisch toegepast zal worden. Ik hoop dat ik dit zal meemaken voordat ik sterf.
De enige vraag die ik me stel is, hoe we de overgang kunnen maken van een wereldeconomie die wordt beheerst door de noodzaak om te worstelen voor een inkomen naar een systeem dat deze eeuwige strijd zal vervangen en verlichten? Hoe kan dit praktisch gesproken gerealiseerd worden, wat voor economisch systeem zou het huidige vervangen? Zal het een combinatie van methodologieën zijn op basis van de behoeften van ieder land?
A. Ja. De plannen liggen al klaar en zijn al vaak in Share International gepubliceerd, evenals in mijn boeken. De blauwdrukken zijn gebaseerd op het beginsel van samendelen, op basis van behoefte.

V. Kan het zijn dat de energieën tegen het einde van de Transmissie-meditatie sterker worden?
A. Vaak is er een laatste energiestoot aan het einde, maar de energieën zijn niet per se sterker.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.