Lezers schrijven – november 2013

Bekend verhaal
Ik was met mijn dochter op vakantie en ik zag een man bij een bushalte staan. Hij was jong, misschien midden 30, en gekleed in een fel oranje korte broek en een geel gestreept overhemd. Hij droeg een blauwe hoed en een zonnebril en hij leek eerder op een fat uit Hollywood dan een cowboy uit Texas. Hij zag er ongelukkig uit. Ik was nieuwsgierig, dus ging ik naar hem toe om er achter te komen waarom hij huilde. Ik vroeg of ik wat voor hem kon doen en hij vertelde me dat hij een vriend nodig had die een buitengewoon visioen begreep en hem kon helpen zijn missie te vervullen. Hij vervolgde: “Ik heb een belangrijke boodschap door te geven, maar het is zo ver van het dagelijkse wereldse bewustzijn en de dagelijkse routine, dat mensen niet naar mij luisteren. Zij schelden me uit, beledigen mijn intelligentie en negeren me. Ik heb het moeilijk en ik ben goed bekend met verdriet.”
De tranen stokten in zijn keel, maar ik moedigde hem aan door te gaan. Hij zei: “Er zijn veel tekenen dat we in de uniekste tijd uit de geschiedenis van de mens leven. Wanneer ik mensen vertel over de wonderen op Aarde en voortekenen in de Hemelen maken ze me voor gek uit. Het is alsof ze doof, stom en blind voor de Geest zijn. Een vrouw vertelde me zelfs dat zij mijn boodschap niet serieus zou nemen, tenzij ik wonderen verrichtte, zoals over water lopen of andere trucs die een zuivere Yogi vermijdt. Iemand anders zei me dat, als wat ik zei waar was, ik een tempel zou moeten hebben, boeken om te verkopen en mensen die op straat in een lange rij op mijn advies en zegening stonden te wachten. Alles waar ze om geven is begoocheling. Zij hebben geen oren om te horen noch ogen om te zien. Er is geen beloning voor wijsheid en geen respect voor de vervulling van de openbaringen van de voorvaderen.”
Hij begon te snikken en ik voelde zijn pijn. Ik vroeg hem om een voorbeeld te geven van de tekenen waar hij naar verwees. Hij vertelde me toen over de Inheemse Amerikaanse profetieën die verwachten dat er heilige dieren geboren worden op momenten dat maan en sterren precies op een lijn staan en hij toonde aan dat dit al gebeurd was en wat dit betekende voor de grote beslissingen waar we als mensenras in ziele-evolutie voor staan. Hij ging verder: “Dit is een heel goede tijd, als we weten wat we ermee moeten doen, maar mensen moeten informatie krijgen en nieuwe mogelijkheden om het grote potentieel van het menselijk leven te vervullen.”
Ik werd geïnspireerd door alles wat hij vertelde en terwijl hij de voortekenen uitlegde verdween al zijn droefheid en zijn gezicht straalde. Hij werd heel levendig en zong zelfs een paar gemakkelijk te onthouden melodieën om te helpen de boodschap duidelijk te maken. Hij vertelde ook grappen, sommige daarvan heel knappe en al gauw lag ik dubbel van het lachen en vreugde. Terwijl hij over de gevaren en problemen van de uitdagingen van onze tijd sprak, verwees hij ook naar bemoedigende mogelijkheden, afhankelijk van onze juiste keuzes en aandacht voor de betekenis van het bestaan. Terwijl hij sprak, raakte ik ervan overtuigd dat dit niet zomaar een man was, maar misschien een Meester in vermomming of een engel. Ik dankte hem voor zijn verhaal en gaf hem wat geld, dat hij eerst weigerde. Ik drong aan dat hij het aannam om hem op zijn reis te helpen, en bij de derde keer stemde hij in. Ik vertelde hem dat ik de boodschap zo goed als ik kon aan mijn familie en vrienden zou doorgeven. Hij bedankte me, want de bus was gekomen en hij omarmde me alvorens zijn reis voort te zetten.
Ik ben heel blij met deze ontmoeting en vraag me af of u kunt zeggen wie hij was. Ik denk dat hij in deze tijd van verandering een belangrijke boodschap voor ons heeft. Wie was hij?
O.M., Corpus Christi (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘jonge man’ de Meester Jezus was.

Nooit te laat
Op 26 juni 2013 viel mijn nicht in de badkamer ten gevolge van hart- en longfalen.
Haar familie gaf haar hartmassage en liet haar in een ambulance naar het ziekenhuis voor spoedgevallen brengen. De diagnose die gesteld werd, was “Thyreotoxische crisis” met hoge koorts. Ze werd behandeld voor onderkoelingsverschijnselen en na drie dagen was haar temperatuur langzaam omhooggegaan. Maar ze bleef lange tijd buiten bewustzijn. Ik bad tot Maitreya met gebruik van zijn ‘hand’-kaart voor haar spoedige herstel. Op de 10de dag zei de behandelend arts dat ze buiten gevaar was. Op de 11de dag zei hij dat ze nooit meer bij bewustzijn zou komen. Haar familieleden waren erg geschokt toen ze dat hoorden en dachten dat ze nu een ziekenhuis moesten zoeken dat haar wilde opnemen. Toen haar broer de volgende dag in het ziekenhuis bij haar op bezoek kwam om tegen haar te praten, was zij nog steeds buiten bewustzijn. Hij merkte op dat ze heel zwak op hem reageerde. Daarna, na een reeks ernstige ontwikkelingen en behandelingen, kon ze de IC verlaten, begreep ze wat er aan de hand was en kon ze weer spreken.
De behandelend arts zei dat hij nog nooit zo’n wonderbaarlijke genezing vanuit een dergelijke kritieke conditie had gezien.
Werd haar wonderbaarlijke genezing teweeggebracht door Maitreya via het gebruik van zijn ‘hand’-kaart?
K.S., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat zij geholpen werd door de Meester Jezus.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.