Lezers schrijven – april 2016

“Profeet van onze tijd!”
Op 12 maart 2016 gaf ik twee lezingen in het Informatiecentrum in Amsterdam; de eerste werd bijgewoond door 24 mensen; voor zes of zeven van hen was de informatie over de Leringen van de Oude Wijsheid (Blavatsky, Roerich, Bailey, Creme) nieuw. Naar de tweede lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid kwamen 15 mensen. Aan het eind van de eerste lezing kwam een oudere man met een lichtgetinte huidskleur het centrum binnen. Net toen ik op het punt stond een laatste videofragment van Benjamin Creme te laten zien, zei hij: “Benjamin Creme is een profeet van onze tijd!” Hij zei dat hij een discussieprogramma op internet had gezien tussen politici, wetenschappers en religieuze leiders en dat zij gezegd hadden dat Jezus Christus spoedig op Aarde terug zal zijn. Maar hij benadrukte dat hij er zelf niet helemaal zeker van kon zijn of dit waar is omdat alleen God werkelijk weet wanneer dit moment zal zijn. In de pauze tussen de lezingen kwam hij naar me toe en herhaalde deze zinnen. Hij vertelde me dat hij zelf geen profeet was, maar in zijn dromen soms profetieën over Jezus heeft. Hij was een christen maar was van origine ook joods. Hij keek me recht aan en vroeg me waar ik in geloof. Hij herhaalde wat hij gezegd had en deed dat opnieuw toen hij wegging. Was hij misschien een woordvoerder?
A. de B., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Ware liefde
Op 4 februari 2016 wandelde ik ’s middags op het trottoir in Menlo Park (Californië) nadat ik boodschappen had gedaan op de markt, toen ik van ongeveer een half blok bij mij vandaan een vrouw zag naderen. Ze was charmant en op de een of andere manier aardig gekleed. Toen ze nog op enige afstand was, vroeg ze me of ik haar een dollar kon geven voor een kopje koffie. Terwijl ze dichterbij kwam kon ik, doordat zij breeduit lachte, zien dat zij een paar tanden miste. Ik trok mijn portemonnee om haar wat geld te geven en toen zei ze dat ze best 20 dollar kon gebruiken om wat eten te kopen. Ik gaf haar een biljet van 20 dollar. Terwijl zij het geld aannam lachte ze voluit en bedankte me. Zij gaf me daarop een lange dikke kus op mijn wang en zei dat ze van me hield. Ik zei dat ik ook van haar hield. Terwijl ik aanstalten maakte om mijn weg te vervolgen zei ze tegen me, toen ik wegliep, ik bedoel ik houd echt van je. Later realiseerde ik me dat de vrouw niets bij zich had, geen jas, geen portemonnee of tas die degenen die op straat om financiële hulp vragen meestal bij zich hebben. Het gevoel van haar zoen op mijn wang bleef heel lang evenals de mooie aard van de ervaring.
M.P., Half Moon Bay (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Onverwacht volle zalen
Op 16 en 17 februari 2016 organiseerden we een lezing over Maitreya en de Meesters van Wijsheid plus een Transmissie-meditatieworkshop. Beide evenementen vonden plaats op de universiteit van Hamburg. We dachten dat er bij de lezing maximaal 90 deelnemers zouden zijn en misschien 40 bij de Transmissie-meditatie. We boekten aan de hand daarvan de nodige ruimte. Op de eerste avond was de zaal tot onze verrassing gevuld met veel meer mensen dan we voor de lezing verwacht hadden en veel meer mensen probeerden binnen te komen. We waren blij met het aantal, maar voelden ons tegelijkertijd ongemakkelijk vanwege de beperkte ruimte. Op dat moment kwam een lange, jonge man met een donkere huidskleur de zaal binnen. Hij had een mooie en heel rustige uitstraling. Terwijl hij de zaal binnenliep zei hij zoiets als: “Het is het beste om niet te rigide in je denken te zijn.”
Op het moment dat enkelen weg wilden gaan, kwam de conciërge binnen en bood ons spontaan de aula aan. Alle deelnemers waren blij en we verhuisden. We telden ten minste circa 125 mensen, maar tijdens de lezing kwamen nog meer mensen binnen. Op de tweede dag gebeurde hetzelfde. In plaats van de 40 mensen die we verwacht hadden, namen er 81 aan de Transmissie-meditatie deel. De zaal was overvol en onze spreker stond bijna tegen de muur achter zich gedrukt met maar een armlengte afstand van het publiek. Ondanks deze omstandigheden verliepen beide evenementen goed. De sfeer was ontspannen en plezierig en de deelnemers waren aandachtig en geïnteresseerd.
Deze ervaring was voor ons overweldigend en erg motiverend; we dachten allemaal aan de woorden van de Meester en Benjamin Creme dat steeds meer mensen belangstelling zullen hebben voor onze informatie en dat we onszelf goed moeten voorbereiden! 1) Kregen we hulp van Maitreya en/of de Meesters dat alles uiteindelijk zo goed verliep? 2) Waren de lange jongeman en de conciërge misschien bijzondere personen?
Medewerkers Share International, Hamburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Ja. 2) De lange jongeman was een woordvoerder voor de Meester Jezus.

Vier brieven van het Informatiecentrum in Amsterdam:

Focus op dienstbaarheid
We hadden geadverteerd en flyers verspreid voor de Transmissie-meditatieworkshop die op 28 januari 2016 in het Informatiecentrum gehouden zou worden. We waren moe en toen er om 8 uur ’s avonds nog niemand was gekomen, stonden we al klaar om onze jassen aan te trekken, maar een paar minuten later kwam er toch nog een jonge vrouw binnen. Zij leek vastbesloten om te blijven, hoewel ze de enige was. Zij had de flyer gezien en was blij Transmissie-meditatie ontdekt te hebben. Dat was alles wat ze wilde doen – de wereld dienen. Ze heette Tatiana. Ze bekeek de dvd over Transmissie-mediatie, ze had geen vragen. “Nee, ze wilde alleen maar transmitteren – het was allemaal duidelijk.” Ze zei dat ze terug zou komen. Ze deed dat ook een paar dagen later voor een Transmissie-meditatie – ook op een avond dat we allemaal moe waren (het was een erg drukke tijd geweest). De anderen gingen om 21.30 uur weg, maar Tatiana bewoog zich niet. Uiteindelijk hielden we op en gingen samen weg ergens na 22.00 uur. Voor zover we weten is zij sindsdien niet meer terug geweest. Was zij een bezoeker die door een Meester gezonden werd?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jonge vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Denk groter
Op 28 februari 2016 hadden we in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam een lezing georganiseerd met de titel: “De bundeling van de Krachten van Licht”. Eerlijk gezegd verwachtten we een klein groepje mensen voor wie de informatie bekend is, dus we begonnen om de nogal kleine tafel in het voorste gedeelte, maar al gauw waren we bezig meer stoelen erbij te halen en verhuisden we naar het middelste gedeelte met een grotere tafel. Onder de deelnemers waren twee moslima’s. Toen ze binnenkwamen, vroeg een van hen wat de titel van de lezing was. Op een bepaald moment zei een van hen dat zij het gevoel had dat er zelfs nog meer stoelen nodig waren omdat er nog meer mensen zouden komen. Ze had gelijk, want uiteindelijk waren we met z’n 23en.
Enkelen hadden een flyer van de lezing gezien en vier vrouwen, onder wie de moslima’s, haddden ervan gehoord tijdens een bezoek aan de stand van Share Nederland op de Gezondheidsbeurs in Utrecht. De moslima’s luisterden met belangstelling naar de levendige uitwisseling tijdens en na de lezing, soms stelden ze een vraag of maakten een opmerking. Een van hen was rustig, de ander vlotter, na de lezing ging die naar verschillende deelnemers toe en praatte met hen.
We vragen ons af of zij woordvoerders waren? Als blijkt dat ze gewoon belangstellende vrouwen waren dan zal dit op geen enkele manier afdoen aan onze vreugde dat zij naar de lezing in het Informatiecentrum kwamen.
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de twee moslima’s woordvoerders voor de Meester Jezus waren.

Welkome gast
Op 3 maart 2016 zou de Transmissie-meditatieworkshop om 20.00 uur beginnen. Toen er ongeveer 15 minuten later nog niemand was gekomen, begonnen we erover om alles op te ruimen en naar huis te gaan. Op dat moment merkten we dat er iemand bij de voordeur stond te weifelen, alsof ze aarzelde tussen binnenkomen of weggaan. Na een paar minuten kwam een vrouw binnen die van Surinaamse afkomst leek. Zij verontschuldigde zich, maar ze was verdwaald. Ze volgde de workshop met belangstelling. Ze bleek niets te weten van deze meditatie, of Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Zij had een programmaboekje over het Informatiecentrum zien liggen en meegenomen. Wat ons opviel aan haar was dat zij geheel zichzelf was, zonder pretentie. We waren blij dat ze was gekomen. Mogen we vragen of deze vrouw misschien een ‘bijzonder iemand’ was?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Eenheid met alles
Onlangs hadden we een goed bezochte paneldiscussie (die gefilmd werd voor mogelijk verder gebruik in de toekomst). De sfeer was ontspannen, plezierig en vrolijk. Vier mensen (twee vrouwen en twee mannen) uit Suriname die zeiden dat ze nooit van onze informatie gehoord hadden, luisterden heel geconcentreerd. Een van de mannen, die zei dat hij raja yoga beoefende, interrumpeerde vanaf het begin met zeer toepasselijke vragen of opmerkingen. Hij zei dat pas wanneer je je identificeert met het Zelf je eenheid met alles kunt ervaren. Alles wat hij zei of vroeg leidde het gesprek naar de volgende belangrijke informatie. Was de man een woordvoerder?
Groepsleden, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Herkenning
Zomer van 2015, terwijl ik op weg was naar het centrum van het dorp waar ik woon, kwam een jongeman van in de twintig me op het trottoir tegemoet. Iets in zijn houding was lichtelijk vreemd, hij leek een beetje ‘excentriek’. In zijn ene arm hield hij voorzichtig een grote ronde bal en terwijl hij naderbij kwam en op het punt stond me te passeren lachte hij geheimzinnig naar me, met heimelijke verstandhouding, wetend en blij, hief langzaam de andere hand op en wees met zijn wijsvinger naar de hemel. Ik lachte terug en zijn verschijning gaf me een vreugdevol gevoel. Later viel me ineens in dat hij me herinnerde aan het prachtige schilderij van Johannes de Doper van Leonardo da Vinci. Was hij een bijzondere persoon?
A.B., Kristiansand (Noorwegen).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.