Tekenen van de tijd – april 2016

Lingam-wonderen tijdens Mahashivaratri
Op 7 maart 2016 vierden volgelingen van Sri Premananda Mahashivatri in de ashram in Trichy (Tamilnadu, India). Tot hun verrassing en vreugde verscheen er om 18.30 uur op wonderbaarlijke wijze een lingam voor het beeld van Sri Premananda dat al maandenlang met vibuthi (heilige as) bedekt was. Swami Premananda overleed in 2011, maar deze wonderbaarlijke manifestaties in Zijn ashram duren voort.
Leden van de ashram die erbij aanwezig waren berichtten: “Om half drie ’s nachts werden nog twee lingams ontdekt. Om vier uur in de middag van 8 maart zagen we dat nog drie lingams in de tempel waren verschenen.”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lingams door Swami Premananda werden gemanifesteerd.)
Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the lingams were miraculously manifested by Swami Premananda.

De eerste lingam verscheen om 18.30 uur in de tempel; de eerste, tweede en derde lingam; de vierde, vijfde en zesde lingams; het beeld van Swami Premananda onder de vibhuti.

Wereldwijd UFOs gezien

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object on 28 February 2016 over rural Perthshire in Scotland was a spaceship from Mars.
Op 28 februari 2016 fotografeerde John Macdonald boven landelijk Perthshire (Schotland) een enorme UFO. (Bron: inquisitr.com; thecourier.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object over Irazu Volcano, Costa Rica, February 2016 was a spaceship from Mars.
UFO boven de Irazi-vulkaan in Costa Rica, februari 2016. De fotograaf nam verscheidene foto’s snel achter elkaar en bemerkte dat de ufo bij de ene opname duidelijk te zien was, maar bij de volgende verdwenen was. (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object that NASA Lasco photo shows was a gigantic spaceship from Mars.
Een schotelvormig voorwerp dat zo groot lijkt als de zon, gefotografeerd door het Zonne- en Heliosferisch Observatorium van NASA.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorm ruimtevaartuig was van Mars.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object in Thailand, over Koh Lanta island in September 2015 was a spaceship from Mars.
Een UFO boven Koh Lanta, Thailand, die tijdens het filmen in september 2015 van kleur veranderde. (Bron: YouTube: DTSmileLove)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig was van Mars.)

Van onderstaande UFO-’wolken’ heeft Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het ruimteschepen van Mars zijn:

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.

 Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Las Vegas (New Mexico), 22 februari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd door Alfred Lee in Hongkong op 9 februari 2016. (Bron: hongkong.coconuts.co)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Op 9 maart 2016 gefotografeerd door L.F. in Nerja, Malaga (Spanje).

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the object was a spaceship from Mars.
Gefotografeerd in Sicilië door Mario Pappalardo op 5 januari 2016. (Bron: strangesounds.org)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that the light in the photograph is a blessing from the Master Jesus.
K.I. uit Japan nam deze foto in de tuin van de bibliotheek in de stad Akkita.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht in de foto een zegening van de Meester Jezus was.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that this photo shows a light blessing manifested by a representative of the Master Jesus.
Op 8 november 2015 nam S.W. uit Nederland tijdens een herfstwandeling met een vriend een aantal natuurfoto’s.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de foto een lichtzegening laat zien gemanifesteerd door een vertegenwoordiger van de Meester Jezus.)

Share International April 2016 images, Benjamin Creme’s Master confirms that it shows a light blessing manifested by the Master Jesus. 
E.S.uit Auckland (Nieuw-Zeeland) stuurt deze foto van haar kleindochter Maria, in 2015 genomen in de kathedraal van Cordoba (Spanje).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een lichtzegening is gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.