Trends – april 2016

Iran: gematigden winnen terrein
Gematigde en gematigd-conservatieve kandidaten in Iran hebben grote winsten behaald bij de verkiezingen in februari 2016 ten koste van de aartsconservatieven. De aartsconservatieven die tegen het kernakkoord van vorig jaar met de wereldmachten waren, verloren de leiding in het parlement aan hen die het akkoord steunden. De gematigden wonnen ook een meerderheid in de 88-koppige Vergadering van Deskundigen, een invloedrijk lichaam dat het gezag heeft om de hoogste leider van het land aan te stellen en te ontslaan.
De Iraanse president Hassan Rouhani zei dat de uitkomst van de verkiezingen laat zien dat het Iraanse volk een eind wil aan de confrontatie met de buitenwereld. “Het volk heeft met heldere stem tegen de wereld gezegd: ‘Wij willen gematigdheid, geen extremisme.’ Zij zeiden met luide stem: ‘We willen interactie met de wereld, geen confrontatie.’” (Bronnen: BBC; Associated Press)

Vrouwen en klimaatverandering
Tijdens een recente bijeenkomst in Brussel hield de voormalig Ierse president Mary Robinson een krachtige toespraak met als titel: ‘Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU’. Zij onderstreepte de noodzaak om vrouwen over de hele wereld te emanciperen, met name gewone vrouwen aan de basis. Vrouwen moeten zinvol kunnen deelnemen aan het opstellen, plannen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en projecten die van invloed zijn op hun leven. Ervoor zorgen dat de stem van vrouwen gehoord wordt en dat in hun behoeften wordt voorzien, is cruciaal voor het bevorderen van klimaatgerechtigheid.
Klimaatverandering verergert bestaande ongelijkheidspatronen, waaronder geslachtsongelijkheid. Mary Robinson wees er op dat de geslachtsdimensies van klimaatverandering veel minder door het klimaatbeleid begrepen worden, ondanks de werkelijkheid dat de meerderheid van degenen aan de frontlinie van armoede en klimaatverandering, vrouw is. De gevolgen van klimaatverandering zijn voor mannen en vrouwen verschillend.
Robinson: “Teneinde recht te doen aan de oproep ‘laat niemand achter’ in de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van 2030 en de belofte ‘de meest achtergestelden het eerst te bereiken’, moeten gewone vrouwen erkend worden als sleutelfiguren in duurzame ontwikkeling wereldwijd.” Het Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 (‘Geslachtsgelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken’) bevat ook een doel om “ervoor te zorgen dat vrouwen volledig en effectief kunnen deelnemen aan en gelijke kansen hebben op leiderschap op alle niveaus van besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven”. “Gewone vrouwen over de hele wereld hebben een rijkdom aan kennis die we nodig zullen hebben om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en duurzame ontwikkeling te versnellen,” aldus Mary Robinson. (Bron: IPS)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.