Woorden van bemoediging

Op 18 augustus 2013 sprak Benjamin Creme (via Skype) tot de deelnemers van de Share International Netwerkconferentie in de VS en gaf de volgende boodschap:

Houd vol. Werk hard. Geniet van het werk. Wees gelukkig en maak iedereen gelukkig. Er zijn twee dingen die je vooral niet moet vergeten. Eén is dienstbaarheid. Het hele leven draait om dienstbaarheid. Dat is de voornaamste reden waarom we hier zijn. We zijn gekomen om te dienen, dus dien. Het tweede dat je niet moet vergeten is eenheid. Eenheid vormt onze kracht. Als we één zijn, zijn we onoverwinnelijk. Elke aanslag op eenheid verzwakt al onze inspanningen. Dus onthoud eenheid.
Je hebt er geen idee van hoe snel de wereld Maitreya zal horen en zien. Natuurlijk zien miljoenen Hem nu al, maar ze weten niet wie ze zien. Maar velen luisteren en er vinden overal ter wereld veranderingen plaats. Zoals je weet verschijnt Maitreya nu op de Russische televisie. En zoals ik het begrijp, reageert het Russische volk beter en levendiger op Maitreya’s boodschap, dus ik denk dat we allemaal onze blik op Rusland gericht moeten houden. En we zullen veranderingen zien die de niet-gelovigen zullen verbijsteren.
Bij mijn laatste bijeenkomst [in Londen] op 30 juli 2013 stelde iemand de eeuwige vraag: “Hoe lang duurt het nog voor we Maitreya zien?” Jullie weten hoe ik deze vraag ontwijk en ik zeg dan maar iets, dat ik het niet weet en dat niemand het weet. Ik weet niet eens of Maitreya het weet. Maar deze keer was ik zo gestimuleerd door het succes van mijn lezing en de geestdrift die de groep bezielde, dat ik er met hart en ziel op inging en zei: “Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik weet niet of Maitreya het weet. Maar ik denk dat het binnen twee tot tweeëneenhalf jaar vanaf nu kan zijn (maar ik zeg dus niet dat het ook binnen die tijd zál zijn).” Het is geen voorspelling. Ik zeg niet dat iedereen binnen twee tot tweeëneenhalf jaar Maitreya zal zien en herkennen en dat Verklaringsdag geweest is. Maar ik geloof dat het ergens tussen twee en tweeëneenhalf jaar vanaf nu, zou kunnen dat Verklaringsdag de hele wereld wakker zal schudden door de buitengewone uitnodiging van Maitreya aan de wereld, om ons bij Hem aan te sluiten en deze prachtige wereld ten goede te veranderen. Een wereld die mooi kan zijn. Het is mooi wanneer we de wereld met rust laten en geen schaliegas winnen, geen oorlogen meer voeren en er geen miljoenen mensen meer zijn die sterven te midden van overvloed, wanneer we ons met z’n allen voor de eerste keer in de geschiedenis als verstandige mensen gaan gedragen.
Ik denk dat dit moment heel, heel dichtbij is. Dus ons rest nog maar weinig tijd om ons erop voor te bereiden. Het is onze taak om eraan mee te helpen het te laten gebeuren. Ik weet dat de meesten van jullie hier al vele jaren voor werken. Sommigen onder jullie worden, net als ik, een dagje ouder, maar wanhoop niet. We zijn misschien niet zo jong meer, maar dat hoeft ook niet. Wij hebben het kostbare voorrecht dat we met Maitreya en de Meesters samen werken voor het welzijn van de wereld. Ik kan jullie verzekeren dat Maitreya niet aan de uitkomst twijfelt. Zoals Hij lang geleden al eens gezegd heeft, zal de wereld zozeer veranderen, dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. En Hij heeft gezegd: “Laat Mij jullie naar een wereld leiden waar niemand iets tekort komt, waar geen twee dagen hetzelfde zijn en waar de vreugde van broederschap zich in alle mensen openbaart.”
Ik ben oud en word met de dag en met het uur ouder. Maar ik ben niet te oud om jullie opnieuw te vragen om samen met mij te werken aan de taak om deze eens prachtige wereld in oude luister te herstellen. Jullie hebben het voorrecht om in Amerika geboren te zijn. Momenteel is Amerika tot op het bot verdeeld. Sommigen zijn klaar voor het nieuwe en de andere helft houdt vast aan het verleden. Ieder beschikt over zijn kostbare individualiteit, wij allemaal. Hoevelen zijn bereid om die kostbare individualiteit in dienst te stellen van onze groep en de wereld, en de weg van eenvoud, broederschap en eenheid in te slaan?
Er zijn talloze mensen in Amerika die het individualisme verheerlijken, en individualiteit is een roemrijke ervaring die we bij onze inspanningen in het afgelopen Vissen-tijdperk hebben opgedaan. Maar nu, geloof het of niet, zitten we ruim in het Waterman- tijdperk. Waterman werkt door middel van de groep, de velen die als één handelen. Vergeet niet dat we in het Waterman-tijdperk zitten en nog steeds beschikken over onze individualiteit, maar die leggen we zonder problemen in handen van degenen die ons door het Waterman-tijdperk heen zullen leiden en ons met onszelf zullen verenigen. Hiermee bedoel ik natuurlijk Maitreya en Zijn groep. Maitreya zendt jullie Zijn liefde, bedankt jullie voor je dienstbaarheid en moedigt jullie blij aan tot de volgende horde. God zegene jullie allen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.