Lezers schrijven – oktober 2013

Toevallige waarneming
In de avond van 8 juni 2013 was ik met mijn vrouw en andere groepsleden in het kantoor van Share International in Londen. Om ongeveer half elf liep ik even naar buiten en zag toen een grote vurige goudkleurige bol van licht in de lucht boven mij, niet zo heel hoog aangezien hij onder een tamelijk lage deken van grijze bewolking hing. Hij viel erg op tegen het grijs en zweefde daar een poosje alvorens in een kaarsrechte lijn in zuidelijke richting koers te zetten. Het was geen vliegtuig en geen helikopter – beslist niet en hij bewoog zich niet voort als een lantaarn. Omdat ik Maitreya’s Lichtschip eerder gezien heb, leek hij mij alle kernmerken te hebben van voorgaande waarnemingen. Ik ging snel terug naar binnen en een ander groepslid kwam mee naar buiten en zag de bol nog net terwijl hij wegvloog. Zij vond het ook buitengewoon en meende ook dat het Maitreya’s Lichtschip zou kunnen zijn. Kan uw Meester zeggen of het dat was?
D.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bol van licht in de lucht inderdaad Maitreya’s Lichtschip was.

Medereizigers
Aan het begin van onze jaarlijkse Spaanse bijeenkomst op 2 maart 2013 in Barcelona zag ik twee mannen van middelbare leeftijd naar de boekentafel toekomen. De eerste man had een rond gezicht en enigszins ronde, heel vrolijke ogen. Zijn vriend had een smaller, langer gezicht en zag er ernstiger uit. De ogen van de eerste man leken te fonkelen en te stralen, te schitteren van vreugde, en dit maakte dat ik in lachen uitbarstte. Nadat ze met een medegroepslid gesproken hadden, kwamen ze naar mij toe en begonnen vragen te stellen over de video’s en de boeken die we verkochten. De tweede man vroeg naar de video waarop Benjamin Creme over Transmissie-meditatie praat en ik vertelde dat er ook een boek is, dat misschien meer informatie bevat. Hij antwoordde: “Waarom ze allebei dan niet gekocht?”, hetgeen hij deed.
De eerste man vroeg me of ik Engels was vanwege mijn accent en ik vertelde hem: “Nee, ik ben Canadees. Hij antwoordde toen dat zij ook Canadees waren. Ik voelde opnieuw een golf van geluk. Hij zei dat ze in Vancouver en Kelowna gewoond hadden.” Hij vroeg waar ik vandaan kwam en toen ik Edmonton zei, antwoordde hij: “O ja, in het midden.” Toen vertelde hij dat ze nu voor rijke mensen werkten als chauffeur. Tegen die tijd waren er meer mensen de zaal binnengekomen en stonden te wachten om bij de boekentafel geholpen te worden, en dus eindigde ons gesprek.
Ik zou graag willen weten wie deze twee mannen waren, vanwege de buitengewone uitwerking die de eerste man op me had.
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de eerste man de Meester Jezus was en de tweede man een discipel van de Meester Jezus.

Hoopautomaat!
Ik wil u graag vertellen over iets wat me overkwam terwijl ik op 3 januari 2013 in een voetgangerstunnel in Laval (Canada) folders over Maitreya’s Verschijning aan het uitdelen was. Het was een persoonlijke uitdaging en een genoegen om de folder met de foto van de NASA van de reusachtige engel en het kwartaalblad de Wederverschijning uit te delen. Bij velen lette ik erop dat ze open stonden voor een woord van hoop. Toen kwam er een lange man, van midden 30, met een korte, glanzende, krullende, zwarte baard, die heel opmerkelijk was. Ik zei tegen mezelf dat ik de moed had om hem te benaderen en ik vertelde hem over de grote veranderingen die in de wereld gebeuren en dat veel mensen hoopten op de komst van een groot individu, volgens hun eigen godsdienst. Hij antwoordde dat hij moslim was en hoopte op de komst van Christus! Ik was een beetje verbaasd omdat ik wist dat Benjamin Creme het heeft over de Imam Mahdi die voor de moslims komt. Hij vervolgde dat het goed was om mensen hoop te geven en gaf me een biljet van twee dollar voor de kosten van de krant en het drukken, hoewel ik hem vertelde dat het gratis was. Ik eindigde het gesprek met te zeggen dat het een goede ontmoeting was en wenste hem een fijne dag toe. (De twee dollar heb ik aan Tara Québec gegeven.) Ik ging door met de krant uit te delen aan mensen die belangstelling toonden. Wanneer ik terugdenk aan die lange man voel ik me getroost en vol hoop. Was hij een bijzondere persoon?
C.V., Laval (Québec, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Gezegend kind
Ik zou u graag willen vertellen wat me op de avond van 24 december 1995 in Lourdes is overkomen. Mijn zoon, mijn broer, mijn moeder en ik waren naar de kerstmis in de kathedraal van Lourdes gegaan. Bij aankomst kwamen we een in het zwart geklede blanke vrouw tegen op de trap van de kathedraal. Ik vroeg of ze voor de mis was gekomen en ze zei “ja”, maar dat er daar te veel mensen waren. Ze liep met ons mee en zat tijdens de hele mis naast me. Na afloop wilde ik haar 100 francs geven voor het hotel. Ze antwoordde: “Nee, ik heb het niet nodig.” Ik vroeg ook of ze op kerstavond bij ons thuis wilde komen, maar ze antwoordde: “Nee dank u, ik ga op weg, ik ga overal heen, in veel landen.” Ze was altijd gelukkig en lachte altijd, ze klaagde nooit, ze zei dat ze altijd alleen was, ze had geen angst, geen problemen. Ze zegende me. Ik wist toen nog niet dat ik zwanger was geworden van mijn dochter Charlotte, die acht maanden later in juli 1996 in Lourdes werd geboren.
Kunt u mij vertellen of deze ongelooflijke dame bijvoorbeeld de Meester was of Maitreya, en wat hun doel was om naar me toe te komen? Was het om mijn zwangerschap te zegenen?
C.B., Linars (Charente, Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de”ongelooflijke dame” Maitreya was en ja, Hij zegende haar baby.

Twee brieven van dezelfde persoon

Liefde in de supermarkt
1) Op 16 oktober 2012 werd een van tevoren opgenomen radio-interview, waarin ik over de wonderen, de Meesters en Maitreya vertelde, in de VS uitgezonden. Toen ik het interview hoorde, merkte ik dat wanneer Maitreya’s naam werd uitgesproken de energie tijdens het gesprek merkbaar sterker leek te worden. Ik woon in Adelaide, Zuid-Australië, en op de dag dat het interview werd uitgezonden, deed ik boodschappen in mijn lokale supermarkt. Terwijl ik het winkelwagentje langs een van de gangpaden duwde zei een mannenstem: “Neem me niet kwalijk, mag ik wat vragen?”. Ik draaide me om en een Aziatische man van ongeveer 25 jaar vroeg me waar de zeep voor de afwasmachine stond. Hij keek me krachtig aan terwijl hij sprak. Ik vertelde hem dat die in het volgende gangpad stond en terwijl ik me weer omdraaide om mijn wagentje verder te duwen merkte ik dat ik was begonnen te huilen, omdat ik zo’n liefde voelde en me niet kon bewegen en alleen maar de zegening ervoer die plaatsvond. Mag ik vragen of de ervaring van de zegening verband hield met het radio-interview dat ik had gegeven? En wie was die persoon die me in het gangpad van de supermarkt aansprak?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘Aziatische man’ de Meester Jezus was en dat de zegening van Hem kwam.

2) In 2011, toen ik twee dagen hielp bij de informatiestand over Maitreya’s naar buiten treden, had ik een heel krachtige ervaring bij een heer die naar onze stand kwam. Hij vertelde me dat hij dominee was in een lokale kerk en ik vertelde hem het hele verhaal over deze tijd van openbaring en het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters, we spraken ongeveer 30 minuten. Toen het tijd was voor hem om weg te gaan, vroeg hij of hij afscheid kon nemen op de manier waarop hij dat deed met zijn gemeente. Ik zei dat ik dat heel erg op prijs zou stellen. Hij nam toen mijn rechterhand en maakte met zijn duim het kruisteken en vroeg me bij hem hetzelfde te doen. Toen ging hij weg. Ik voelde meteen een overweldigende krachtige ervaring van liefde die heel ontroerend en mooi was. Deze ervaring van mijn hart vol liefde duurde verschillende dagen en de ervaring had een bijzonder krachtige uitwerking op mij. Mag ik vragen wie deze man was die zo’n diepgaande ervaring van liefde schonk?
L.C., Adelaide (Zuid-Australië).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dominee’ de Meester Jezus was.

Duo optreden
Op 6 november verlieten S. en ik het nieuwetijds centrum Djoj in Rotterdam, na een lezing over Maitreya en een Transmissie-meditatieworkshop te hebben gegeven. Het was al avond, niemand op straat, toen twee mannen van in de 40, een lange blanke en een kleine donkere, op ons af stapten. Vooral naar de donkere man kijkend, was onze eerste reactie: “Dit is een Meester”, zo’n vrolijke en energieke uitstraling.
De donkere man vroeg of we een cursus hadden gevolgd, waarop ik zei: “Nee, we hebben een lezing gegeven.” Hij vertelde, dat zij in de ochtend naar een cursus waren gegaan, maar dat de vrouw, die de cursus zou geven, niet was komen opdagen. Ik vroeg waar ging die cursus over? Hij zei over bewustzijn, waarop ik zei: “Nou dat is dan niet zo bewust om niet te komen.” Zij moesten daarop hartelijk lachen.
De donkere man vroeg waar onze lezing over ging en vol enthousiasme stak ik van wal. Na een paar minuten reageerde de donkere man met: “Maitreya? Was dat niet Michael Jackson?” Hier knapte ik meteen op af en dacht dit kan de Meester niet zijn. Meteen herstelde ik mezelf toen ik een gezicht vol humor zag. Zijn handen kruisend over zijn borst en met een lichte buiging zei hij: “Ik heb respect zoals u dit allemaal vertelt; er moet veel veranderen en de jeugd heeft het moeilijk.” De andere man vertelde dat hij leraar was en met jongeren naar Ethiopië ging, niet om hun daar te vertellen hoe het moet, maar zodat de jongeren daar wat kunnen leren. De donkere man zei: “Ik heb ook hoop voor de toekomst als ik zie dat jongeren hun vrije tijd opofferen om een paar uur achter een stand van Amnesty te gaan staan.”
Weer maakte hij met zijn armen gekruist een lichte buiging als afscheidsgroet en zei: “Keep up the good work!” Waarop ze vertrokken met kwieke stap, ons enigszins verbijsterd achterlatend, niet om wat er gezegd werd met woorden, maar door de energieke vrolijke uitstraling.
S. stuurde mij de volgende dag de tekst van een lied van Michael Jackson “Heal the World”.
S.K. en M.otN, Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de kleinere ‘donkere man’ de Meester Jezus was, de langere ‘blanke man’ was een discipel van de Meester Jezus.

Herhaalde voorstelling
In het weekeinde van 20-21 april 2013 hielden we onze jaarlijkse bijeenkomst in Parijs, die bestond uit een openbare lezing op zaterdag en een Transmissie-meditatieworkshop op zondag. Zondagochtend haastte ik me naar de plaats waar de workshop gehouden werd, omdat ik al laat was om me bij het team te voegen die de stoelen klaarzette voor de Transmissie ’s middags.
Plotseling kwam ik dezelfde dame, gekleed in dezelfde groene winterjas, met een boodschappenkarretje, tegen als we vorig jaar hadden ontmoet en van wie werd bevestigd dat zij Maitreya was in de gedaante van deze oude dame. [Zie brief en foto’s in Share International, juli/augustus 2013] Ik was verbijsterd. Ik dacht misschien is zij de echte persoon [op wie de gedaante was gebaseerd]. Zij leek eerst niet veel aandacht aan me te schenken maar toen ze dichterbij kwam, staarde ze intens naar me. Ze zei niets en ik was sprakeloos, en dacht alleen maar innerlijk “hallo” en glimlachte. Na een poosje draaide ik me om, zij liep nog steeds op de boulevard, maar toen ze het kruispunt naderde, aarzelde ze en liep toen direct naar links, alsof ze iets bepaalds zocht.
Ik dacht dat de lichtpatronen misschien wel terug waren in de Rue de Fécamp, zoals het geval was in 2012. Het grappige was dat de dag daarvoor de enige plek in de hele wijk waar ik mijn auto kon parkeren in die Rue de Fécamp was. Ik dacht dat ik het zou moeten nagaan, maar ik was echt laat dus liep ik door naar de conferentiezaal. Maar daar aangekomen hoorde ik sommigen van de groepsleden praten over kruisen van licht in de buurt. Een paar groepsleden en ik gingen daarom naar de Rue de Fécamp en daar waren inderdaad de lichtpatronen, als een geschenk aan ons.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te bevestigen of de oude dame in de groene winterjas inderdaad Maitreya was in dezelfde vermomming als verleden jaar?
L.G., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ inderdaad Maitreya was.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.