De Heraut van het Nieuwe

door de Meester —, via Benjamin Creme (12 november 2011)

Velen zullen zich de huidige tijd herinneren als een van beproeving, van spanning en ontreddering. Maar eigenlijk, bezien met een opmerkzamer blik, is het een tijd van vernieuwing, van voorbereiding op een nieuw begin. Aldus kunnen mensen grote hoop putten uit de huidige veranderingen. Het verleden heeft zijn tijd gehad en schiet in rap tempo tekort om het mensenras van nut te zijn. De jongeren zijn het verleden moe, worden oproerig door zijn langdurige heerschappij en wenden zich tot drugs en criminaliteit om de lusteloosheid en wanhoop van hun ziel te verlichten.
Intussen inspireert de Heraut van het Nieuwe ongemerkt een nieuwe generatie activisten die in ieder land naar voren zal komen, bewust van de noden van mensen overal. Reeds werken, zoals jullie weten, de groepen activisten voor de nieuwe structuren openlijk en moedig in vele landen en tonen een nieuwe aspiratie die zich in het hart van miljoenen mensen vormt: respect voor en samenwerking met allen, en een einde aan de oude verdeeldheid zaaiende hebzucht.
Aldus vinden mensen de blauwdruk van de toekomstige tijd, door zichzelf te vernieuwen in de eenvoudige lering van Maitreya. Vrede en Rechtvaardigheid beginnen een centrale plaats in te nemen in het denken van miljoenen. Wanneer de mensen beseffen dat alleen samendelen deze gekoesterde denkbeelden tot leven zal brengen, zullen ze beginnen aan een transformatie van de samenleving die alles wat ze zich tot nu toe hebben voorgesteld, te boven gaat. Stap voor stap zullen mensen zich deze veranderingen eigen maken en voor algemeen gebruik beproeven. De huidige pijn en het gevoel van verlies zullen plaats maken voor hernieuwde hoop en tevredenheid dat de wereld eindelijk op het juiste pad is en er zodoende veilig geëxperimenteerd kan worden.

Transformatie
Aldus zal de angst voor verandering verdwijnen. Grote transformaties zullen in ordelijke opeenvolging plaatsvinden naarmate mensen zich bewust worden van de schoonheid van de nieuwe vormen. Geleidelijk aan zullen de oude, verdeeldheid brengende manieren uit het verleden als fouten van het verleden worden beschouwd en uitsterven, van geen nut voor de nieuwe eenheid.
De woorden en het voorbeeld van Maitreya zullen het besef van eenheid versnellen die in toenemende mate de energieën van Waterman zal openbaren en mensen tot een vooralsnog onbekende synthese brengen.
In deze tijd werken de Meesters in Hun verscheidene centra via Hun groepen om deze veranderingen met een minimum aan sociale onrust tot stand te brengen. Aan Hen is de taak om verandering mogelijk te maken in een aanvaardbaar tempo, met evolutie in plaats van revolutie. Dit is niet gemakkelijk te klaren, want jonge mensen zijn ongeduldig voor het nieuwe, terwijl ouderen afkerig zijn van verandering. Vandaar de huidige beroering.
Velen zien met hoop en vreugde uit naar deze tijd. Vele anderen zitten opgesloten in hopeloosheid en angst. Velen verlangen ernaar de toekomstige wereld te zien zonder oorlog en armoede. Vele anderen wachten vermoeid op verlichting van hun lot.
Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.