40 jaar voorbereiding op Maitreya en Zijn groep Meesters

40 Jaar voorbereiding op Maitreya en Zijn groep Meesters
Benjamin Creme beantwoordt vragen

In maart 1974 vormde Benjamin Creme de eerste Transmissie-meditatiegroep in Londen en zijn werk als wegbereider voor het naar buiten treden van Maitreya, de Wereldleraar, en de Meesters van Wijsheid begon kort daarna. In mei 1975 gaf hij zijn eerste openbare lezing in Londen. Nu, in maart 2014, verspreidt hij nog steeds zijn “boodschap van hoop” over de hele wereld.

V. U doet dit werk nu al 40 jaar. Hoe hebt u het al die tijd volgehouden?
BC. Je houdt het niet vol door de jaren te tellen; als je weet dat het 40 jaar gaat duren, zou je het waarschijnlijk  niet volhouden, maar de jaren verstrijken en dan merk je dat het 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar duurt. Dus je neemt het per dag en je verliest de tijd uit het oog. In wezen komt tijd er niet aan te pas. Je denkt er niet aan in termen van tijd. Je doet gewoon het werk. Het is net als het maken van een schilderij; je doet het werk zonder de uren te tellen. Toen ik dit werk begon, vroeg ik de Meester hoe lang het zou duren voor Maitreya en de Meesters in het openbaar zouden treden; Hij zei ongeveer negen jaar en toen in korte tijd, werd het acht jaar, en dat bracht ons in 1982. In het begin hoopte Maitreya dat 1982 het jaar zou zijn waarin Hij naar buiten kon treden en Zich als Maitreya tot de wereld kon richten. Het was een verwachting, een mogelijkheid, indien de media reageerden op wat ik te zeggen had. Helaas gaven de media geen respons, dus moest Maitreya uiteindelijk de lange, langzame weg naar Zijn verschijning nemen. Nu geloof ik dat er ons nog heel weinig tijd rest om het werk te doen en de wereld voor te bereiden op Verklaringsdag.

V. Hoe houdt u het geloof dat wat u zegt juist is, dat het inderdaad plaatsvindt?
BC. Ik denk dat het inderdaad geloof is dat iemand gaande houdt, maar je moet begrijpen wat geloof is. Geloof is niet slechts blind geloof. Echt geloof komt van onze ziele-ervaring en als je die ziele-ervaring hebt, heb je automatisch geloof. Je hebt niet meer geloof nodig, meer geloof om je gaande te houden, je werkt gewoon vanuit geloof: een totaal geloof in de waarheid van je ervaring, in Maitreya’s aanbod om een rol te spelen in Zijn verschijning en de continue verbinding, van moment tot moment, met een van de Meesters van Wijsheid. Hoe zou je, met dit alles, je geloof kunnen verliezen? De Meester zei me vele, vele jaren geleden, voordat ik de eerste openbare lezing had gegeven: “Door gebrek aan deze ene hoedanigheid hebben veel veelbelovende discipelen gefaald. Heb geloof en bevestig Zijn komst.” Zoals ik zeg, dit is natuurlijk geen blind geloof, maar geloof in de kracht van je eigen ervaring. Heeft iemand dat eenmaal, dan kan het niet verloren raken. En dan heb je geloof. Wat je vervolgens nodig hebt, is moed om het uit te dragen en het de wereld te vertellen. Er waren verscheidene sterke aansporingen van mijn Meester voor nodig voordat ik er mee aan de slag ging. Ik heb totaal, absoluut geloof in de waarheid van wat ik zeg. Natuurlijk presenteer ik het op lezingen voor toehoorders als een hypothese om in overweging te nemen, maar zelf geloof ik wat mij door Maitreya en mijn Meester verteld is. Ik weet dat deze dingen werkelijkheid zijn en dat ben ik nooit uit het oog verloren.
Vanaf Zijn terugkeer in de wereld in 1977 heeft Maitreya een groot aantal voorspellingen gedaan die één voor één uitkwamen, zoals het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de vrijlating van Nelson Mandela, en tot 11/9 werd alles lichter en zekerder voor de vóór ons liggende tijd. De Amerikaanse regering werd voorafgaand aan 11/9 door de diplomatieke dienst ingelicht dat er een aanval op belangrijke gebouwen in Amerika zou komen, waaronder het Witte Huis en het Pentagon en dat het belangrijk was om geen impulsieve reactie tegen terroristen te beginnen. Helaas begonnen Amerika en de Britten een oorlog tegen terrorisme die tot op vandaag voortduurt en verantwoordelijk is voor veel van de moeilijkheden die de wereld nu kent.

V. Hoe zullen mensen in het huidige klimaat reageren wanneer ze Maitreya zien?
BC. Wanneer de mensen Maitreya zien en horen, vooral op Verklaringsdag zelf, wanneer Hij de mensheid overschaduwt en ze Zijn historische verklaring in hun eigen taal horen, zullen velen reageren. Maar niet allen. Veel mensen zullen geloven dat dit de antichrist is, maar er is een enorm misverstand over de antichrist; de antichrist is eigenlijk een vernietigende energie, de Eerste Straal van Wil in zijn vernietigende fase, die opzettelijk vrijgegeven is om de oude versleten en onbruikbare beschavingen af te breken, teneinde de weg voor het Christusbeginsel te bereiden. Maitreya zegt: “Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen.” Veel mensen zoeken geen nieuwe leraar, ze geloven niet in dat soort dingen. Velen hebben de kerken verlaten. Ze hebben niet de achtergrond om te horen wat er in de wereld gebeurt – maar nu vertellen onze groepen over de hele wereld dat de Christus echt aanwezig is en de Meesters van de Hiërarchie in de wereld terugkeren, en dit geeft de wereld en de mensen moed en hoop – bovenal geeft het hun hoop. Voordat ik dit werk begon, zei de Meester mij vaak: “Vertel het de wereld – vertel de mensen wat je weet en wek hun hoop, houd de hoop en de moed van de wereld levendig.” En ik dacht, dat meent Hij niet, denken dat ik – kleine ik – de hoop en levenskracht van miljoenen mensen in de wereld in mijn eentje levendig kon houden; dat is geen taak voor één man! Hij zei, nee, Hij verwachtte nooit dat het één man dat zou kunnen, maar Hij gaf alleen aan in welke richting ik zou werken. En ik heb met een wereldwijde groep toegewijde zielen gewerkt die deze taak op zich genomen hebben en dat blijven doen. Er zijn nog steeds miljarden mensen in de wereld die niet weten wat wij weten, maar iedereen kan zich aansluiten bij het voorbereidende werk, door er alleen maar over te praten en bekend te maken dat Maitreya en Zijn groep in de wereld zijn. Miljoenen geloven al wat ik zeg over Maitreya en de Meesters en wachten hoopvol op het bewijs.

V. Hoeveel mensen hebben uw verhaal gehoord?
BC. Mijn Meesters zegt dat ongeveer 36 miljoen mensen het gehoord hebben. Van hen gelooft eenderde het, zo’n 12 tot 13 miljoen mensen accepteren het als feit; eenderde weet het niet, maar staat er voor open; en eenderde wijst het absoluut af. Er is de afgelopen tien jaar zoveel gebeurd – natuurlijk een aantal negatieve gebeurtenissen, maar ook zeer positieve. Wat betreft “de macht van het volk” hebben we bijvoorbeeld de Arabische Lente gehad, de Occupy- en aanverwante bewegingen. In 2008 verscheen Maitreya’s ‘ster’ die Zijn meer openbare verschijningen aankondigde, en sinds 2012 is Hij in verscheidene landen, incognito, op televisie verschenen.

V. Kunt u iets zeggen over de veranderingen in het bewustzijn van mensen in de afgelopen jaren?
BC. De veranderingen op het fysieke gebied zijn een gevolg van een verandering in bewustzijn in de afgelopen tien jaar. Overal ontwaken mensen en beginnen hun rechten op te eisen – op voedsel, onderwijs, gezondheidszorg en vrijheid en rechtvaardigheid. Deze krachtige energie van bewustwording kan niet gestopt worden. Ze wordt voortgestuwd door de inspiratie tot eenheid van de energieën van Waterman. Natuurlijk zal verandering op mondiale schaal niet morgen gebeuren, noch is revolutie het antwoord. Het is evolutie gebaseerd op nieuw gezond verstand, eenheid en onderlinge verbondenheid, die de mensheid tot juiste verhoudingen zal brengen.

V. Wat betekent dit alles voor Verklaringsdag?
BC. Dit is geen voorspelling en het hangt allemaal van de respons van de mensheid af, maar ik denk echt dat Verklaringsdag binnen twee tot drie jaar vanaf nu kan plaatsvinden. Dus je ziet dat we heel weinig tijd hebben om de wereld voor te bereiden op Maitreya en Zijn groep.

V. U zei onlangs dat het Waterman-tijdperk nu daadwerkelijk begonnen is, sinds 2009. Kunt u zeggen wat dat voor de wereld betekent?
BC. Het is nu vijf jaar sinds we het tijdperk van Waterman binnengingen, wat vanuit astronomisch gezichtspunt nauwelijks enige tijd van betekenis is. Sinds 1675 beïnvloeden de energieën van Waterman geleidelijk ons bestaan. Inmiddels brengen ze steeds meer jonge mensen in incarnatie die wezenlijk Waterman zijn in aard en in energetische samenstelling. We bevinden ons echter in een tijd waarin alle structuren – politiek, economisch, religieus, cultureel, onderwijskundig, enz. – nog steeds beheerst worden door de energie van Vissen, en waarin de wereld geleid wordt door mensen die daar veel waarde aan hechten. De vreselijke en gevaarlijke kloof tussen arm en rijk, bijvoorbeeld, bedreigt zelfs het bestaan van deze wereld. Er is dus nog steeds veel te doen, maar de gewone mensen van de wereld worden zich bewust van hun verantwoordelijkheden en hun macht. Bovendien heeft Maitreya ons verzekerd: “Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.