Berichten maart 2014

Programma Benjamin Creme

VK Op 20 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni 2014  geeft Benjamin Creme lezingen in Friends House, 173 Euston Road, London NW1 (tegenover Euston Station). Duur: 19.00-21.30 uur. Toegang vrij; zaal open om 18.30 uur.

Info:  tel. 020-7482-1113. Fax. 020-7267-2881; www.share-international.org

N.B.: Zoals velen weten, heeft Benjamin Creme ruim 30 jaar lang over de hele wereld lezingen gegeven. Nu, op 91-jarige leeftijd en op advies van zijn Meester, spijt het hem uitnodigingen uit het buitenland vooralsnog te moeten afslaan. Alle gebruikelijke bijeenkomsten gaan niettemin door, waarbij de lezingen door een groepslid zullen worden gegeven  of een video van een lezing van Benjamin Creme zal worden vertoond, gevolgd door vragen en antwoorden en ter afsluiting een zegening van Maitreya door overschaduwing van  Benjamin Creme (via Skype).

Spanje   1 Maart lezing; 2 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (34) 93-589-1968.

Frankrijk    29 Maart lezing; 30 maart openbare Transmissie-meditatie. Info: (33) 477-80-6917

Verzoek van de redactie

Hoewel verzoeken voor het gebruik van materiaal uit Share International redelijkerwijs niet zullen worden geweigerd, rust er niettemin copyright op dit materiaal. We vragen lezers daarom geen teksten uit Share International/Share Nederland over te nemen op Facebook, Twitter, persoonlijke blogs of andere websites. Wij verzoeken u artikelen en informatie die van de officiële website van Share International en/of uit het maandblad zijn overgenomen van dergelijke sites te verwijderen, aangezien dit verwarring kan veroorzaken en de kracht van de unieke informatie van Share International ondermijnt.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.